Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

Wijzigingen in de beschikbaarheid


De afgelopen week zijn er diverse wijzigingen geweest in de beschikbaarheid van de bijBouwe Hypotheek. Momenteel is de helft van de rentes niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Houd hier rekening mee en controleer altijd vooraf de beschikbaarheid.

Klik hier voor een actueel overzicht. 

Kosten verlengen offerte stopt, introductie annuleringskosten en offertegeldigheid bestaande bouw 6 maanden


BLG stopt per 18 november met de kosten voor verlengen van een offerte. Uit onderzoek is gebleken dat adviseurs en klanten Kosten Verlengen Offerte (KVO) als een belemmering ervaren. Daarom hebben ze gekozen voor een ander systeem, en stoppen ze met Kosten Verlengen Offerte.

Introductie annuleringskosten

Jouw klant mag een getekende offerte binnen 3 maanden (na aanvraagdatum) kosteloos annuleren. Annuleert jouw klant een getekende offerte na deze 3 maanden? Of laat hij of zij deze verlopen? Dan brengen ze annuleringskosten in rekening. Ze sturen de klant hiervoor een factuur. Deze factuur is een vergoeding voor de werkzaamheden die ze al hebben uitgevoerd om de aanvraag te behandelen. Als de hypotheek binnen de offerte geldigheid passeert zijn er geen annuleringskosten voor de klant van toepassing.

Voor welke aanvragen gelden annuleringskosten?

Annuleringskosten gelden voor alle aanvragen: bestaande bouw, nieuwbouw, onderhandse aanvragen, tweede hypotheken en omzettingen.

Wanneer betaalt jouw klant geen annuleringskosten?

Natuurlijk kan het gebeuren dat er onverwachts iets gebeurt waar de klant zelf geen invloed op heeft. Annuleringskosten worden daarom niet in rekening gebracht als deze aantoonbaar het gevolg zijn van:

 • Ontbinding koopcontract door de verkopende partij;
 • Overlijden van de aanvrager(s);
 • Echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract van aanvrager(s);
 • Het arbeidsongeschikt of werkloos raken van een van de aanvrager(s).
Hoeveel annuleringskosten brengen ze in rekening?

Als er sprake is van annuleringskosten brengen ze een vast bedrag van € 750 in rekening. Dit bedrag is verschuldigd voor het verrichten van de werkzaamheden. Gaat de hypotheek niet door? Laat het dan weten! Wanneer je weet dat jouw klant de hypotheek niet kan of wil afnemen is het belangrijk om dit door te geven. Zo kunnen ze de getekende offerte kosteloos annuleren, voordat de 3 maanden vanaf aanvraagdatum zijn verlopen. 

De offertegeldigheid voor bestaande bouw wordt 6 maanden

Naast dat KVO vervalt, past BLG de offertegeldigheid aan voor bestaande bouw van 12 naar 6 maanden na de aanvraagdatum. Voor nieuwbouw is en blijft dit 12 maanden na de aanvraagdatum. Bij een nieuwbouwwoning lukt het namelijk vaak niet om binnen zes maanden de hypotheek te passeren bij de notaris. Als de hypotheek binnen de offerte geldigheid passeert zijn er geen annuleringskosten voor de klant.

Hoe gaan ze om met aanvragen die zijn verstrekt met Kosten Verlengen Offerte (KVO)?

Wordt er in de offerte gesproken over Kosten Verlengen Offerte en is de hypotheek nog niet gepasseerd of verstrekt? Dan brengen ze geen Kosten Verlengen Offerte in rekening. Klanten die een renteaanbod hebben ontvangen voor donderdag 18 november 2021 waarin KVO staat genoemd, hoeven dit niet te betalen. Deze aanvragen krijgen ook niet te maken met annuleringskosten.


 

Quion 9 stopt voor nieuwe klanten en wijzigingen Hypotrust Vrij Leven


Quion 9 stopt voor nieuwe klanten
Hypotrust Comfort Hypotheek

Achter de Hypotrust Comfort Hypotheek zijn Quion 9 en Quion 17 als geldverstrekkers actief die hypotheken verstrekken aan nieuwe klanten. Hier komt vanaf volgende maand verandering in.  

Wat verandert er?
Met ingang van 1 december 2021 verstrekt Quion 9 geen hypotheken meer aan nieuwe klanten. Aanvragen die ze voor 1 december ontvangen, handelen ze op de normale manier af. Voor klanten die eerder een hypotheek bij Quion 9 afsloten, verandert er niets. Alle mogelijkheden, inclusief het verhogen van de hypotheek, blijven bestaan.

Hoe zit het met Quion 17 (Profijt voorwaarden)?
De Comfort Hypotheek met Profijt voorwaarden kan nog steeds aangevraagd worden voor nieuwe klanten, met Quion 17 als geldverstrekker. Omdat Quion 17 geen langere rentevastperiodes aanbiedt dan 12 jaar, passen ze per die datum de rentelijst aan. De regels en voorwaarden blijven uiteraard ongewijzigd.
 
 
Wijzigingen Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

Per 1 november 2021 heeft Hypotrust enkele wijzigingen doorgevoerd binnen onze Hypotrust Vrij Leven Hypotheek.

Aantonen eigen middelen 
 • Aanvragen met NHG: eigen middelen altijd aantonen.
 • Aanvragen zonder NHG: de in te brengen eigen middelen aantonen als deze meer zijn dan €25.000. Bijvoorbeeld door het aanleveren van een bankafschrift. Op het document, maximaal 3 maanden oud op datum van het hypotheekaanbod, moet duidelijk het saldo, de naam van de rekeninghouder en de datum van het afschrift zichtbaar zijn.
Herkomst eigen middelen aantonen 
 • Aanvragen met NHG: niet van toepassing.
 • Aanvragen zonder NHG: de in te brengen eigen middelen aantonen als deze meer zijn dan €50.000. Dit kan bijvoorbeeld met een verklaring van de klant of een schenkingsovereenkomst.
Digitale handtekening
Alle documenten mogen digitaal ondertekend worden. Meerdere opties van digitale ondertekening zijn mogelijk. Kijk hiervoor in het nieuwe acceptatiekader. of download deze via extranet. 

 

Verbeteringen aanvraagproces


De Nederlandse is constant op zoek naar verbeteringen in het proces en ze vinden het ook prettig om vanuit adviseurs hier feedback op te ontvangen. Mede daardoor hebben ze weer enkele verbeteringen in de aanvraagportal kunnen realiseren. 

Zo is het niet meer nodig om de huurinkomsten van overige panden bij een aanvraag in te voeren. Deze velden zijn uit de aanvraagschermen verwijderd.

Ze hebben ook de vragen in de integriteitsformulieren verduidelijkt. Onder meer door een onderscheid te maken tussen een zakelijke entiteit en een natuurlijk persoon. Beiden hebben vanaf nu een apart formulier met bijbehorende vragen.

Heb jij een aanvraag voor De Nederlandse? Neem contact op met onze Helping People. Wij helpen je met het aanvraagtraject en sluiten het met De Nederlandse kort. 

Verbeteringen acceptatiecriteria

 
Dynamic heeft een nieuwe Acceptatiehandleiding. Deze is geldig vanaf 17 november 2021, en bevat een aantal verbeteringen die ze op basis van veranderingen in de markt en input van adviseurs en acceptanten hebben gedaan. 

Belangrijkste wijzigingen
 • Er is geen nieuwe aanvraag meer nodig voor de meeste wijzigingen aan een lopende aanvraag. 
 • Alle vormen van elektronische handtekeningen waarbij de handtekening zichtbaar is zijn nu toegestaan. 
 • Bij het vaststellen van maandlasten uit andere hypotheekleningen rekenen we pas met de AFM-toetsrente van 5% als de resterende rentevastperiode 5 jaar of minder is (was eerst 10 jaar). Bij een rentevastperiode van meer dan 5 jaar rekenen we met de werkelijke bruto maandlast. Bij toetsing voor de af te sluiten verhuurhypotheek rekenen we wel met een toetsrente van 5% voor rentevastperiodes van minder dan 10 jaar. 
 • Los je een krediet af uit hypotheekgelden? Dan hebben we een verklaring van de notaris nodig die aangeeft dat er op wordt toegezien dat dit krediet wordt ingelost tijdens passeren. 
 • Als de eigen woonlasten niet betaalbaar zijn op het inkomen van de aanvrager, en er is een partner die geen aanvrager is maar wel schuldenaar is voor deze woonlasten, dan kan onder voorwaarden een deel van die last met het inkomen van de partner worden aangetoond. Bekijk hoofdstuk 3.3.1.1 voor meer informatie. 
 • In hoofdstuk 4.8.1.2 hebben we de berekening voor de benodigde financiële buffer bij maatwerk aangepast voor als het om meerdere woningen gaat. 
 • Wanneer uit het taxatierapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk onderhoud hoger zijn dan € 5.000, dan worden de kosten verplicht in een bouwdepot gehouden. 
Ook is het vanaf 16 december mogelijk om nieuwbouwwoningen voor de verhuur te financieren! Dit is vanwege technische redenen op dit moment nog niet mogelijk, maar wel al opgenomen in deze Acceptatiehandleiding. Uiteraard zullen ze in december hier nogmaals over communiceren.
Klik hier en download de gids of kijk op extranet. 
 

Formulier 'Aanvullende verklaring in verband met het coronavirus' is vernieuwd en NAT-sheet 2022 beschikbaar


Het formulier 'Aanvullende coronaverklaring' is vernieuwd. Dit formulier moet bij iedere hypotheekaanvraag en beheermutatie van een ondernemer waarbij een inkomenstoets benodigd is, meegestuurd worden. De coronaverklaring is een aanvulling op de gebruikelijke inkomensdocumenten. 

Bij onderstaande beheermutaties is sprake van een inkomenstoets:
 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 
 • Looptijdverlenging bij einde looptijd en losse tussentijdse verlenging

Belangrijk! Voor aanvragen tot 1 december 2021 kan het huidige formulier gebruikt worden. Voor aanvragen vanaf 1 december 2021 moet gebruik gemaakt worden van het nieuwe formulier. 

Klik hier voor het formulier of kijk in de formulieren bibliotheek in Splickr. 
 

NAT-sheet 2022 beschikbaar

De NAT-sheet 2022 is beschikbaar. Wil jij deze ontvangen? Klik hier en laat het ons weten. 

Verhoging maximaal hypotheekbedrag en overbrugging


Goed nieuws! Lot Hypotheken heeft het productaanbod op twee punten verbeterd.
 1. Verhoging maximaal hypotheekbedrag
 2. Verruiming overbrugging 
 
Maximaal hypotheekbedrag

Het maximale hypotheekbedrag zonder NHG is verhoogd van 750.000 euro naar 1.000.000 euro. Zo sluit het product beter aan bij de huidige situatie op de woningmarkt.
De maximale verstrekking inclusief overbrugging is 1.250.000 euro. 

Maximale overbrugging vervallen
Het maximale overbruggingsbedrag was 250.000 euro. Vanaf heden is dat maximum komen te vervallen. Ook hogere bedragen zijn vanaf nu dus mogelijk. De maximale verstrekking inclusief hoofdlening bedraagt zoals bovenstaand al vermeld 1.250.000 euro.

Wist je ook al dat:
het mogelijk is om tot 100% marktwaarde te overbruggen, ook als de woning nog niet is verkocht?
klanten een Calcasa desktop taxatie ook mogen gebruiken voor een overbrugging? Dit kan als het totaal van de restant hypotheek en de overbrugging niet meer bedraagt dan 90% van de marktwaarde. 
Binnenkort nog meer goed nieuws! 
Op zeer korte termijn kunnen ondernemers ook bij Lot terecht voor een hypotheek zonder NHG (met NHG is dit al mogelijk).

Nieuwe acceptatiegids

 

Nationale Nederlanden heeft de acceptatievoorwaarden in een nieuwe gids opgenomen. De Acceptatiegids Hypotheken (November 2021) vervangt de Hypothekenpocket, waarvan ze afscheid nemen.

Eenduidige informatie, sneller geactualiseerd

De nieuwe opzet is het resultaat van een lang gekoesterde wens van adviseurs om de informatievoorziening naar de business partners beter te laten aansluiten op de interne bronnen. Vanaf vandaag kijk je als adviseur naar exact dezelfde informatie die de collega’s bij Verstrekken en Contact & Service raadplegen tijdens het aanvraagproces.

Klik hier en download de gids of kijk op extranet. 

Nestr update

 

Een aantal belangrijke wijzigingen bij onze nieuwste geldverstrekker in ons assortiment Nestr. 

Nestr Combipandfinanciering
Met betrekking tot de energie labels geldt voor combinatiepanden standaard het volgende:

 1. Het commerciële gedeelte betreft een kantoor: een energielabel A, B of C is vereist;
 2. Het commerciële gedeelte betreft géén kantoor: een energielabel A, B, C of D is vereist

Vanaf heden heeft Nestr de acceptatievoorwaarden verruimd en is het mogelijk om toch een financiering bij Nestr aan te vragen indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde eis onder situatie 2.

De volgende verruimingen zijn van toepassing voor situatie 2:

 • Als het commerciële gedeelte géén kantoor betreft en het beschikt niet over het juiste energielabel óf heeft thans überhaupt geen energielabel, kan Nestr dit object toch financieren. Hiervoor geldt een ander rentetarief dat 0,15% boven het standaard rentetarief ligt;
 • Als je klant na passeren alsnog een energielabel kan aanleveren waaruit blijkt dat het commerciële deel een energie label heeft die voldoet aan de door Nestr gestelde eis, wordt de te betalen rente verlaagd met 0,15% vanaf het moment van aanlevering van het energielabel;
 • Als dit binnen 6 maanden na passeren plaatsvindt, worden de kosten voor het verkrijgen van het energielabel door Nestr vergoed (met een maximum van EUR 500).

Als het commerciële deel een kantoor betreft, blijven de eisen onveranderd (situatie 1)

Nestr Combipandfinanciering
Onlangs zijn de rentetarieven van de Nestr Combipandfinanciering verlaagd met 5 bps. Dit geldt voor alle LTV’s en rentevastperiodes.  

Nestr Renovatiefinanciering
Nestr heeft het bouwdepot verhoogd van maximaal EUR 50.000 naar maximaal EUR 75.000. Tevens kan het bouwdepot maximaal 20% van de aankoopsom bedragen (voorheen 15%). Je kunt het bouwdepot gebruiken om verhuurwoningen op te knappen, maar natuurlijk ook om te verduurzamen!! In dat geval kan er ook nog een rentekorting van 0,15% worden gegeven. Check de website voor de voorwaarden.

Succes met de advisering. Maak gebruik van de Nestr financieringsproducten en snelheid in de drukke periode richting het einde van het jaar. Complete dossier worden nog steeds op dagbasis verwerkt en ze hebben extra handen ‘ingevlogen’ om de snelheid erin te houden.

Calcasa Desktop taxatie nu ook te gebruiken voor overbrugging en belangrijkste kenmerken Seniorenpropositie


Het was al mogelijk om gebruik te maken van een Calcasa Desktop taxatie bij een aankoop, oversluiting of verhoging. Vanaf 1 november kan een Calcasa Desktop taxatie ook worden gebruikt voor een overbrugging als de restant hypotheek op het overbruggingspand + de benodigde overbrugging kleiner of gelijk is aan 90% MW. De kosten van de Calcasa desktoptaxatie zijn €69,-.

Belangrijkste kenmerken seniorenpropositie
Wist je dat bij NIBC Direct slechts één van de twee aanvragers 57 jaar of ouder moet zijn? Bij het bereiken van deze leeftijd komt de aanvraag in aanmerking voor de seniorenpropositie. NIBC Direct biedt bij de aankoop zowel NHG als niet-NHG en bij oversluiten is alleen niet-NHG van toepassing. Let op, binnen de seniorenpropositie is er geen mogelijkheid tot consumptieve opname.

Senioren en oversluiten
Bij NIBC Direct zijn er een aantal voorwaarden voor senioren wanneer het gaat over oversluiten:
 • De nieuwe hypotheek is niet hoger dan het bedrag van de huidige hypotheek vermeerderd met kosten voor verbouwing en/of verduurzaming en het oversluiten van de hypotheek, zoals advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten, vergoedingsrente, afsluitkosten en notariskosten.
 • De werkelijke maandlast van de aangevraagde lening is gelijk of lager dan de huidige werkelijke maandlast.
 • Een krediet welke aantoonbaar als box 1 (eigen woning) behandeld is kan als onderdeel van de huidige hypotheek gerekend worden.
Voordelen voor jouw klant
Enkele voordelen voor jouw klant op een rijtje:
 • Een Calcasa desktoptaxatie al mogelijk vanaf €69,-
 • Gratis bankgarantie
 • Automatische risicoklassedaling
En natuurlijk nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Bel onze Helping People. 

Het omschakelplan maakt verduurzaamadvies makkelijker


Met het Omschakelplan, dat Obvion samen met Eneco heeft ontwikkeld, heb je in 1 minuut een eerste inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden voor jouw klant. Zo neemt je verduurzaming zonder veel extra tijd en moeite mee in jouw adviesgesprek.

Meer weten? Klik hier en meld je aan voor het online webinar op maandag 29 november om 12.00 uur! 

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,90% | Woonnu Hypotheek
Annuïtair en lineair incl. energielabel A

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,20% | Lot Hypotheken
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,39% | Hypotrust Vrij Leven
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp