Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Verblijfsdocument voor Engelse klanten
AEGON | Aegon stopt met SMS bericht finaal akkoord
BIJBOUWE | Verbetering acceptatiecriteria
CONNEQT | Robuust overbruggingshypotheek niet-verkocht onderpand weer mogelijk, renteaanbod nu geautomatiseerd uitgebracht en wijzigingen acceptatiegids 

DE NEDERLANDSE | Update acceptatiebeleid
DYNAMIC | Verbetering acceptatiecriteria
ING | Aanpassing acceptatiebeleid m.i.v. 1 januari 2021
MUNT HYPOTHEKEN | MUNT helpt wanneer het tegenzit en nog even meedoen met de kennistest?
NATIONALE NEDERLANDEN | Aanpassing beleid overbruggen op nog niet definitief verkochte woning, BSN onzichtbaar, wijziging normen en wetgeving 2021 en verhoogde opslag bij vaststellen leennorm  
NIBC | Overname door Blackstone
RABOBANK | Nieuw acceptatiebeleid per 1 januari
REAAL | Lekker Wonen Hypotheek non-selling
SYNTRUS | Nieuwe acceptatiegids en infokaart 2021
VENN | Nieuwe kredietgids
 
shadow1
 

Verblijfsdocument voor Engelse klanten

Door de Brexit vallen klanten met een Engelse nationaliteit formeel per 1 januari 2021 onder het Woonbeleid voor niet-EU-landen.

Vanaf dan is naast hun paspoort ook een geldig verblijfsdocument (permanent of tijdelijk) nodig. Omdat dit voor aanvragen geldt waarbij het bindend aanbod in 2021 wordt uitgebracht, is ABN AMRO inmiddels begonnen met het opvragen van een verblijfsdocument bij aanvragen voor Engelse klanten.

Overgangstermijn t/m 30 juni 2021
Voor een soepele overgang hanteren ze een overgangstermijn. Klanten met een Engelse nationaliteit mogen t/m 30 juni 2021* geaccepteerd worden op basis van het Woonbeleid voor EU-landen. Tot die tijd kun je kiezen of je jouw klant als niet-EU-klant behandelt of volgens de overgangstermijn als EU-klant.
* op deze datum moet het bindend aanbod zijn uitgebracht 

Gebruikmaken van overgangstermijn?

 • Als de aanvrager een verblijfsdocument voor bepaalde tijd heeft, is de maximale financiering normaliter beperkt tot 85% van de marktwaarde (regel F34). Voor deze klanten kun je dus nog steeds een financiering tot 100% van de marktwaarde aanvragen. 
 • Daarnaast wordt pensioeninkomen van buiten de EU normaliter niet meegenomen in het toetsinkomen van de klant (regel T29). Tijdens de overgangstermijn kun je pensioen vanuit Engeland nog wel meenemen in het toetsinkomen.

Geen gebruikmaken van overgangstermijn?
Het is niet mogelijk om een hypotheek met NHG aan te vragen voor Engelse klanten met een tijdelijke verblijfsvergunning. Je kunt voor deze klanten wel een aanvraag zonder NHG doen.

 

Terug naar boven
 

Aegon stopt met SMS bericht finaal akkoord

Aegon Hypotheken stuurt op de dag van finaal akkoord in een hypotheekdossier rond 18.00 uur een SMS bericht naar de eindklant.

De tekst van dit SMS bericht luidt: Goed nieuws. De aangevraagde lening voor uw woning is akkoord. We hebben de notaris op de hoogte gebracht. Mede dankzij de inspanning van uw adviseur is deze hypotheek tot stand gekomen. Bedankt voor het vertrouwen in uw adviseur én Aegon!

Aegon heeft naar adviseurs geluisterd! Afgelopen jaren zagen ze steeds meer ontevredenheid hierover bij adviseurs. Die gaven aan dit belangrijke moment graag zelf en als eerste te willen delen met de klant. Goed nieuws! Sinds heden wordt dit SMS bericht bij finaal akkoord niet meer naar klanten gestuurd!

 

Terug naar boven
 
Verbetering acceptatiecriteria

Graag presenteert BijBouwe je de nieuwe Acceptatiehandleiding. Deze gaat per 1 januari 2021 live, en bevat een aantal verbeteringen die ze op basis van veranderingen in de markt en input van de aangesloten adviseurs en acceptanten hebben gedaan. De belangrijkste wijzigingen:

 • Ze introduceren een vernieuwde rekenmethodiek voor het meewegen van de studieschuld.
 • Toekomstige veranderende arbeidsvoorwaarden bij een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring worden meegenomen.
 • Het is nu ook mogelijk om (toekomstig) pensioeninkomen aan te tonen via Inkomensbepaling Pensioen.
 • Het gebruik van de WOZ-waardebepaling bij het aanvragen van een verhoging is nu onder de bekende voorwaarden toegestaan.
 • Ook stellen ze aanvullende voorwaarden rondom oplopende erfpachtcanon.
Klik hier en download de acceptatiehandleiding. Ook vind je deze op extranet. Een overzicht van wijzigingen vind je hier.

 

Terug naar boven
 

 
Robuust overbruggingshypotheek niet-verkocht onderpand weer mogelijk, renteaanbod nu geautomatiseerd uitgebracht en wijzigingen acceptatiegids
In het voorjaar zijn er een aantal verscherpte maatregelen genomen vanwege de coronapandemie. Eén van de maatregelen betrof het stopzetten van de overbruggingshypotheek bij een niet-verkocht onderpand. Met de laatste inzichten over de woning- en hypotheekmarkt is er reden om de aanpassingen te heroverwegen. Robuust is blij te melden dat ze voor Robuust deze maatregel terug kunnen draaien.

Voor alle Robuust-aanvragen die wij vanaf nu ontvangen, waarbij de oude woning nog niet verkocht is, verstrekken ze weer een overbruggingshypotheek. 

Deze wijziging geldt per heden en is alleen voor Robuust van toepassing.
Renteaanbod nu geautomatiseerd uitgebracht

Met ingang van heden brengt Conneqt een deel van de offertes (het renteaanbod) van alle Conneqt hypotheken, met uitzondering van de Hypotrust Comfort Hypotheek, volledig geautomatiseerd uit. Het systeem genereert het renteaanbod zonder tussenkomst van een acceptant. Een mooie stap om het hypotheekproces sneller en efficiënter in te richten en daar pluk jij de vruchten van. Belangrijk hierbij is wel dat de hypotheekaanvraag compleet en correct binnenkomt. Daar kun jij een belangrijke bijdrage in leveren! Om jou daarbij te helpen hebben hieronder de HDN-velden die de meeste uitval veroorzaken.
 • Eigenwoningschuld: wanneer geen eigenwoningschuld of geen box 3 deel is opgevoerd in het adviespakket, maar wel een aflossingsvrije hypotheek is aangevraagd. 
 • Overlijdensrisicoverzekering: wanneer een ORV wordt toegevoegd, maar deze niet of alleen onder voorwaarden noodzakelijk is.
 • Overbrugging: wanneer de gevraagde overbrugging te hoog is of wanneer de juiste verkoopprijs / restschuld van de huidige hypotheek niet is ingevuld. Let op! Bij een aantal labels moet de woning definitief verkocht zijn.
 • Financieringsopzet niet sluitend: wanneer de gevraagde financiering niet sluitend is, wanneer deze mogelijkheid niet bestaat of wanneer de adviseur of zijn/haar software bedragen afrondt waardoor een negatieve eigen inbreng ontstaat.

Wijzigingen acceptatiegids

Ook dit jaar zijn de acceptatiegidsen van de Conneqt labels herzien. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2021. 

HollandWoont Hypotrust
IQWoon Robuust


 

 

Terug naar boven
 

Update acceptatiebeleid

De Nederlandse heeft een update doorgevoerd van het acceptatiebeleid. Het betreft de volgende wijzigingen. 

Geldigheid taxatierapport
De Nederlandse merkt soms nog onduidelijkheid rondom de geldigheid van de taxatie. Volgens het beleid mag deze op het moment dat ze de bindende offerte verstrekken maximaal 3 maanden oud zijn. Als de taxatie tussen de 3 en 6 maanden geleden is gedaan, dan is een aanvullende verklaring van de taxateur dat de waarde nog (minimaal) van toepassing is voldoende. Is het rapport ouder dan 6 maanden, dan is een hele nieuwe taxatie nodig.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn aangepast.  De belangrijkste verandering is dat de vergoeding bij vervroegde aflossing in het eerste jaar is aangepast. Gedetailleerde informatie hierover lees je in artikel 22 van de algemene voorwaarden, zie https://de-nederlandse.nl/faq/ . Belangrijk om te melden is dat deze aanpassing enkel geldt voor nieuwe aanvragen vanaf 15 december.

 

Terug naar boven
 

Verbetering acceptatiecriteria

Graag presenteert Dynamic je de nieuwe Acceptatiehandleiding. Deze gaat per 1 januari 2021 live, en bevat een aantal verbeteringen die ze op basis van veranderingen in de markt en input van onze aangesloten adviseurs en acceptanten hebben gedaan.

 • Doelbesteding van vrijgemaakte overwaarde niet meer beperkt tot aankoop van onroerend goed.
 • Het Formulier Consument vervalt in het aanvraagproces. Het Formulier Aanvraag Compleet blijft nodig, deze heeft een update gehad.
 • Toekomstige veranderende arbeidsvoorwaarden bij een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring worden meegenomen.
 • Gezien de gegroeide kwaliteit en professionalisering van taxaties in de verhuurmarkt is het hoofdstuk over verplichte onderdelen taxatierapport niet meer nodig.
 • Ze stellen aanvullende voorwaarden rondom oplopende erfpachtcanon.
 • Het is mogelijk gemaakt om een verhoging op de Dynamic Verhuurhypotheek aan te vragen. Bekijk hoofdstuk 8.1 voor meer informatie over de voorwaarden.
Klik hier en download de acceptatiegids. Ook vind je deze op extranet. Een compleet overzicht van alle wijzigingen vind je hier.

 

Terug naar boven
 

Aanpassing acceptatiebeleid m.i.v. 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de wetgeving rondom hypotheken. Zowel de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK) als de NHG Voorwaarden & Normen worden vanaf deze datum aangepast. Daarnaast voert ING een aantal specifieke ING-wijzigingen door. ING past per 1 januari 2021 het Acceptatiebeleid Hypotheken hierop aan.  

Zowel het Acceptatiebeleid Hypotheken 2021-1 alsmede de wijzigingen van de NHG Voorwaarden & Normen (2021-1) zijn van toepassing als het bindend aanbod op of na 1 januari 2021 wordt uitgebracht.

De belangrijkste wijzigingen delen wij graag hieronder:

Aanpassingen beleid Verblijfsstatus
1.5 Verblijfsstatus
Per 1 januari gaat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit betekent dat aanvragers met de Britse nationaliteit conform paragraaf 1.5 Verblijfsstatus beoordeeld moeten worden.
 
Daarnaast is deze paragraaf herschreven omdat er onbedoeld iets ontbrak in het beleid. Tevens zijn de mogelijkheden verruimd (zie onderstaande 2e bullet) indien er sprake is van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel.
 
Nieuwe tekst paragraaf 1.5
Voor iedere aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, geldt dat hij/zij in het bezit moet zijn van een geldige verblijfsvergunning. Indien de hoofdaanvrager beschikt over één van onderstaande verblijfsvergunningen, geldt de reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde:
 • nationaliteit van een EU-lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland;
 • een verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit, zoals een kennismigrant;
 • een verblijfsvergunning (type II, IV, V) voor onbepaalde tijd in Nederland;
 • een verblijfsvergunning (type EU/EER) “Duurzaam verblijf burgers van de Unie".
Let op! Indien de hoofdaanvrager beschikt over één van onderstaande verblijfsvergunningen, geldt een verstrekking van maximaal 90% van de reguliere maximale verstrekking van de marktwaarde.
 • een verblijfsvergunning (type I en III) voor bepaalde tijd in Nederland met een tijdelijk verblijfsdoel;
 • een verblijfsvergunning (Type Familielid EU/EER) “Verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdaan".
Voor iedere medeaanvrager van wie het inkomen nodig is voor de financiering, geldt dat hij/zij in het bezit moet zijn van één van de hiervoor genoemde verblijfsvergunningen (zie alle bovenstaande bullets).   

Werkgeversverklaring
Op 1 oktober 2020 is een nieuw model van de NHG-werkgeversverklaring geïntroduceerd. Dit model moet vanaf 1 januari 2021 verplicht gebruikt worden indien het een aanvraag met NHG betreft. Om ervoor te zorgen dat altijd de juiste vragen worden gesteld op de werkgeversverklaring, vragen wij je om ook voor aanvragen zonder NHG het model van NHG te gebruiken.

Het volledige ING Acceptatiebeleid vind je hier of op extranet.

 

Terug naar boven
 

MUNT helpt wanneer het tegenzit en nog even meedoen met de kennistest?

Nu Nederland op slot zit, voelen we allemaal de consequenties. Sommige klanten hebben plots (weer) geen inkomen. Net als tijdens de eerste lockdown helpt MUNT hen uiteraard ook nu. Iedereen die het even lastig heeft kan uitstel van betaling aanvragen. En Munt kijkt dan vervolgens wat de mogelijkheden zijn. Klanten zijn soms bang om te bellen, ze schamen zich. Maar ze kunnen juist helpen. Druk ze daarom op het hart: neem contact op voordat een betalingsachterstand ontstaat.

Een baan verliezen is van alle tijden. "Ook bij werkloosheid niet als gevolg van Corona stellen we alles in het werk om onze klanten met raad en daad bij te staan. Het behoud van de woning is daarbij altijd onze prioriteit. Munt vindt voor sommige klanten bijvoorbeeld zelfs een jobcoach die ze kan helpen met het herschrijven van hun CV zodat ze sneller weer een baan vinden."
Adviseer klanten meteen contact met op te nemen. 

Onderzoek werkloosheid
MUNT heeft uitgebreid onderzoek laten verrichten over hoe woningbezitters met een hypotheek denken over werkloosheid. Kun je dan je hypotheek nog betalen? Er zijn veel meer mogelijkheden dan wordt gedacht. Lees meer op https://www.munthypotheken.nl/werkloosheid/ en download gratis de onderzoeksresultaten.

Overbruggingshypotheek voor dubbele lasten
Heeft jouw klant een overbruggingshypotheek? Dan mag daarmee ook een krediet worden afgelost of dubbele lasten worden gefinancierd, zelfs als de LTV van de hoofdlening boven de 80% ligt.
De overbrugging geldt in deze gevallen als het voorfinancieren van de overwaarde. Er wordt dus geld vrijgemaakt dat al van de klant is.

Er zitten wel wat haken en ogen aan deze regeling. Om de rente van de nieuwe hypotheek aftrekbaar te houden, moet de volledige overwaarde worden gebruikt voor de nieuwe eigen woning. Doordat in deze constructie een deel van de overwaarde consumptief wordt gebruikt, is er een deel van de nieuwe hypotheek niet meer aftrekbaar. Dit valt binnen box 3 en er moet gekeken worden of de klant deze last kan dragen.
 
Lagere overdrachtsbelasting gaat door
Nu ook de Eerste Kamer het belastingplan heeft goedgekeurd, hoeven starters vanaf 1 januari éénmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. De volgende voorwaarden gelden:
 • De starter moet jonger zijn dan 35 jaar
 • De starter moet zelf in het huis gaan wonen
 • Vanaf 1 april geldt ook dat de woning niet duurder mag zijn dan €400.000
Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, betalen 8%.

Daarnaast wordt de vrijstelling in box 3 verhoogd waardoor spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) vanaf 2021 geen belasting meer betalen over dat vermogen. Iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) betaalt daarover minder belasting.
 

Nog even meedoen met de kennistest?
Wat weet jij allemaal nog van 2020? Een bewogen jaar, ook op de hypotheekmarkt. Wat weet jij nog allemaal? Test het met de kennistest van deze maand. Klik hier. 
 

 

Terug naar boven
 
Aanpassing beleid overbruggen op nog niet definitief verkochte woning, BSN onzichtbaar, wijziging normen en wetgeving 2021 en verhoogde opslag bij vaststellen leennorm

​​​Met ingang van heden kan een overbruggingskrediet worden aangevraagd op basis van maximaal 100% van de aangetoonde marktwaarde van de huidige woning, ook als deze woning nog niet definitief is verkocht.

Hiermee brengt NN acceptatievoorwaarden voor overbrugging van de definitief verkochte en nog niet definitief verkochte huidige woning weer op één lijn. Met name bij hypotheekaanvragen bij nieuwbouwprojecten zien ze dat op het moment van aanvragen van de hypotheek de huidige woning nog niet definitief is verkocht. De extra ruimte om in deze situatie te overbruggen past binnen de omstandigheden op de woningmarkt op dit moment.
​​​​​​
Aantonen marktwaarde huidige woning
De marktwaarde van de huidige woning kun je aantonen met

 • een gevalideerd taxatierapport.
 • de meest recente WOZ-waarde.
 • een getekende verkoopovereenkomst.
 • een door alle partijen getekende verkoopopdracht waaruit de te verwachten verkoopopbrengst blijkt.

Een waardebepaling die is afgegeven door een makelaar is niet acceptabel binnen onze voorwaarden. Zie hiervoor ook de Hypothekenpocket en de voorwaarden in het Rentevoorstel.  


BSN onzichtbaar

Hieronder de werkwijze van Nationale Nederlanden per 1 januari 2021:

1. In het Rentevoorstel vraagt NN de klant om op alle documenten waarop het BSN staat dit nummer onzichtbaar te maken. Dit geldt ook voor het identiteitsbewijs van de klant;
2. Als op documenten het BSN zichtbaar is, wijzen ze het document af;
3. In de hypotheekofferte vraagt NN de klant om het BSN in te vullen;
4. Als op de getekende hypotheekofferte het BSN ontbreekt, wijzen ze het document af.

Wil je erop letten dat de klant bij het aanleveren van de benodigde documenten het BSN onzichtbaar heeft gemaakt? En dat de klant het BSN invult in de hypotheekofferte?


Wijziging normen en wetgeving 2021

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt NN het volgende:

BSN onzichtbaar maken op documenten
Nationale-Nederlanden mag het BSN (Burgerservicenummer) pas opvragen en verwerken op het moment dat een persoon daadwerkelijk klant wordt. In het geval van een hypotheekaanvraag wordt men klant op het moment dat de hypotheekofferte is getekend. Vanaf 1 januari 2021 wijst Nationale-Nederlanden daarom documenten af waarop het BSN zichtbaar is, als de klant de hypotheekofferte nog niet heeft getekend.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau (FJA) stopt per 1 januari 2021
Door een wijziging in de organisatie van Nationale-Nederlanden houdt het Fiscaal Juridisch Adviesbureau per 1 januari 2021 op te bestaan. Dit betekent dat het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk is om jouw fiscale vragen in behandeling te nemen. 

Belangrijkste wijzigingen normen en wetgeving 2021
Vanaf 1 januari 2021 geldt een aantal nieuwe wettelijke normen voor het afsluiten van een hypotheek. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen:

 1. Voor hypotheekaanvragen uit 2020 waarvoor wij in 2021 een offerte uitbrengen, zijn de nieuwe hypotheeknormen van toepassing. Nationale-Nederlanden hanteert deze normen voor hypotheken met en zonder NHG.
 2. Tweede inkomen telt voor 90% mee voor het bepalen van het financieringslastpercentage.
 3. De wegingsfactor voor studieleningen wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2021 gebruikt Nationale-Nederlanden daarom een lagere wegingsfactor om de impact van een studielening op de wettelijk toegestane hypotheeklening te berekenen. Zo geldt vanaf 1 januari 2021 een wegingsfactor van 0,65 procent voor een studielening met een aflosfase van 15 jaar en een wegingsfactor van 0,35 procent voor studieleningen met een aflosfase van 35 jaar.
 4. Vanaf 1 januari 2021 wordt een hypotheekaanvrager met de Britse nationaliteit beoordeeld als een aanvrager van buiten de Europese Unie. Dit betekent dat aanvragers met de Britse nationaliteit dienen te beschikken over een verblijfsdocument wanneer zij een hypotheek aanvragen. Een Brits paspoort alleen volstaat dan niet meer.
 5. Vanaf 1 januari 2021 betalen kopers van 18 tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een koopwoning heeft gehad. Kopers van 35 jaar of ouder die een woning kopen waarin zij zelf gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan vanaf 1 januari 2021 8% betalen. Meer informatie over de overdrachtsbelasting is te vinden in de FAQ 'Tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting'.

Belangrijkste wijzigingen NHG 2021
​​​​​Vanaf volgend jaar wijzigt het volgende voor een NHG-hypotheek

 1. Nieuwe kostengrenzen NHG (met en zonder energiebesparende voorzieningen)
  1. De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2021 € 325.000,- (2020: € 310.000,-)
  2. De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2021 € 344.500,- (2020: € 328.600-).
 2. ​​Oversluiten hypotheek van niet-NHG naar NHG. Een hypotheek zonder NHG kan worden overgesloten naar een hypotheek met NHG. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit, naast de reeds bestaande criteria, ook als de nieuwe lening de situatie voor de klant verbetert. Hiervan is sprake in de volgende twee situaties:
  1. Het omzetten van (een) substantieel aflossingsvrij(e) leningdeel(delen) naar een annuïtair of lineair aflossingsschema, met inachtneming van NHG norm 5.1.4. Nationale-Nederlanden gaat ervan uit dat de klant en adviseur bepalen dat het een substantiële aanpassing betreft.
  2. Wanneer het volgens de geldverstrekker nodig is om de hypotheek over te sluiten naar NHG vanwege de specifieke klantsituatie in relatie tot woningbehoud en het vangnet dat NHG biedt.
 3. Oversluiten NHG hypotheek bij eigen geldverstrekker. Op dit moment heeft een klant met NHG die de hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker meer mogelijkheden dan een klant met NHG die de lening wil aanpassen bij de huidige geldverstrekker. Deze verschillen worden vanaf 1 januari 2021 gelijkgetrokken. Hierdoor kan Nationale-Nederlanden voor een bestaande klant de eventuele vergoedingsrente (voor vervroegde aflossing) meefinancieren in een nieuw te verstrekken hypotheek met NHG bij Nationale-Nederlanden.
 4. Nieuw model werkgeversverklaring verplicht vanaf 1 januari 2021. NHG heeft een nieuw model werkgeversverklaring gepubliceerd. De werkgever kan hiermee onder meer de aard en voortzetting van het dienstverband uitgebreider toelichten. Vanaf 1 januari 2021 is deze nieuwe werkgeversverklaring verplicht voor hypotheekaanvragen bij Nationale-Nederlanden met en zonder NHG.
 5. Tijdelijk tekort regeling (werkelijke lastentoets voor aanvrager met AOW en jongere partner). Bij een hypotheekaanvraag met twee aanvragers kan een tekort ontstaan bij de ingangsdatum AOW oudste aanvrager tot ingangsdatum AOW jongste aanvrager. Voor deze tijdelijk tekort periode mag vanaf 1 januari 2021 op werkelijke lasten getoetst worden. Deze tijdelijk tekort periode komt voor als de oudste aanvrager kostwinner is en binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt of de AOW-leeftijd al heeft bereikt. De jongste aanvrager heeft geen of een minimaal inkomen en bereikt niet binnen 10 jaar de AOW-leeftijd. Op adviseur.nn.nl vindt u de aanvullende voorwaarden voor deze regeling.
 6. Combineren van verschillende financieringsdoelen. Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om verschillende financieringsdoelen tegelijkertijd met NHG te financieren. Zo kan bij Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld een verbouwing en een uitkoop van de ex-partner in één aanvraag worden gefinancierd.


Verhoogde opslag bij vaststellen leennorm

Nieuwe leennormenmethodiek vanaf 1 april 2021
De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een methodiek ontwikkeld om de financiële situatie van de klant nog beter vast te stellen. De methodiek treedt 1 april 2021 in werking en is een aanscherping op de huidige berekening van de leennorm. Tussen 1 januari en 1 april is er een overgangsmaatregel van kracht in de vorm van een hogere opslag bij de berekening van de leencapaciteit. 

Overgangsmaatregel tussen 1 januari en 1 april
Vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2021 verhogen ze de opslag binnen de huidige methodiek bij het vaststellen van de (exclusief) leennorm. De verhoging van deze opslag is - evenals de aangescherpte methodiek die geldt vanaf 1 april 2021 - afgestemd met het Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ze implementeren de nieuwe leennormen tussen 1 en 4 januari. Aanvragen die jij in die periode instuurt, verwerken ze vanaf 5 januari 2021 tot een offerte. Vanaf 5 januari verloopt het genereren van offertes weer zoals je gewend bent. 

Aanvragen ingediend vóór 1 januari 2021?
Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2021 beoordelen ze met de huidige opslagen. Ook als de beoordeling ná 1 januari is (tenzij de offertegeldigheid van 30 dagen is verstreken).
 

 

Terug naar boven
 
Overname door Blackstone
NIBC Direct is er tijdens beslissende momenten. Nu hebben ze een eigen beslissend moment. Zoals je wellicht in de media hebt gezien, is de overname van NIBC door Blackstone nu officieel. Voor jou als adviseur verandert er niets, NIBC blijft voor jou en jouw klanten klaarstaan zoals je van ze gewend bent.
 
De overname markeert een belangrijke mijlpaal in de 75 jaar historie en ze zijn trots op de stappen die ze, mede dankzij jou, de afgelopen jaren hebben gezet. De overname waarborgt de duurzame groei van NIBC Direct op lange termijn en creëert zo waarde voor alle belanghebbenden. Zo staan ze ook in de toekomst voor jou en jouw klanten klaar.
 
Het wereldwijde netwerk en de uitgebreide ervaring van Blackstone zullen technologische innovaties versnellen, waardoor NIBC’s professionele, ondernemende en inventieve karakter wordt versterkt.
 
Het feit dat ze van eigenaar wisselen zal de manier van werken en de producten en diensten die ze aan u leveren niet veranderen. Uiteraard blijven ze de klantgerichte strategie uitvoeren en er voor jou zijn, zoals je van ze gewend bent. Ook in uitdagende tijden. 
 
NIBC kijkt uit naar de volgende fase in de lange en rijke geschiedenis van de bank – samen met jou! 

 

Terug naar boven
 

Nieuw acceptatiebeleid per 1 januari

Rabobank voert een aantal aanpassingen in het acceptatiebeleid door, en die gelden vanaf 1 januari. Een paar voorbeelden:

 • Er verandert het een en ander bij het bepalen van de normpercentages. Zo mag het inkomen van de tweede aanvrager van de hypotheek voortaan voor 90 procent worden meegenomen in plaats van voor 80 procent.
 • Als de aanvragers een studielening bij DUO hebben lopen, weegt die voortaan juist minder zwaar mee. Namelijk 7,8% voor het oude leenstelsel en 4,2% voor het nieuwe leenstelsel.
 • Verder mag je een bestaande WAO-uitkering voortaan meenemen als bestendig inkomen.
 • Wat ook meetelt is een hoger inkomen dat de klant binnen zes maanden bij een nieuwe werkgever krijgt. Voorheen ging dit alleen op voor een hoger inkomen bij de huidige werkgever.
 • Ze introduceren het Tarievenbeleid Hypotheken via Intermediair waar alle informatie over rente, kosten en opslagen is opgenomen. Deze vind je in de bijlage.
Dowloads:
- Klik hier voor tarievenbeleid hypotheken via intermediair
- Klik hier voor acceptatiebeleid basis
- Klik hier voor acceptatiebeleid plus
Uiteraard vind je de bestanden ook op extranet.

 

Terug naar boven
 

Lekker Wonen Hypotheek non-selling

Per 14 december 2020 is het niet meer mogelijk om een nieuwe Lekker Wonen Hypotheek aan te vragen. Voor klanten met een bestaande Lekker Wonen Hypotheek verandert er niets en ook in de toekomst kan een bestaande klant een goede dienstverlening verwachten.

Net als voorheen kan een bestaande klant de bestaande hypotheek verhogen, verlengen en/of meeverhuizen. Vanwege het non-selling worden zijn daarom de rentetarieven alleen nog van toepassing voor bestaande klanten.

 

Terug naar boven
 

Nieuwe acceptatiegids en infokaart 2021

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • Ze hebben het acceptatiebeleid aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2021. Bijvoorbeeld de nieuwe wegingsfactor voor studieleningen en de aangepaste regels voor verruimingen bij verduurzaming. 
 • De nieuwe Voorwaarden en Normen van NHG zijn opgenomen. Zoals de aanpassingen op de werkgeversverklaring, de tijdelijk tekort regeling voor senioren en de aangescherpte regels voor het oversluiten van niet-NHG naar NHG. 
 • De periode dat dubbele lasten moeten worden aangetoond bij een onverkochte oude woning is aangepast naar 10 maanden.
Klik hier voor de infokaart
Klik hier voor de acceptatiegids
Klik hier voor de documentenlijst
Deze documenten vind je ook op extranet.

 

Terug naar boven
 

Nieuwe kredietgids

Een nieuw jaar komt in zicht, dus de hoogste tijd voor een nieuwe kredietgids. Hierbij tref je onze kredietgids 2021 aan. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie vind je overzichtelijk op bladzijde 2 t/m 4. Onze productkaart is ongewijzigd.

Klik hier om de kredietgids te downloaden. Deze vind je ook op extranet.

 

Terug naar boven
 
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
 

0,96%
10 jaar NHG

Woon Hypotheek
Annuïtair en lineair
incl. Duurzaam-heidskorting

 

Rentetip 2


 

1,26%
20 jaar NHG

Holland Woont Hypotheek
Annuitair/lineair

 

Rentetip 3

 
1,64%
30 jaar 

Munt hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.