Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

Aanpassing regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek


BLG Wonen past op 1 mei 2022 een aantal regels in de acceptatienormen aan. Vanaf deze datum gelden de aangepaste regels voor alle nieuwe aanvragen. Aanleiding voor de aanpassing is dat ze zien dat de economie op dit moment aan het veranderen is. Zo gaan de kosten voor veel huishoudens omhoog door inflatie, stijgen de energieprijzen en de hypotheekrente. Met de aanpassingen in de normen willen ze de klanten een hypotheek bieden die ook in de (nabije) toekomst past bij hun financiële situatie.

De nieuwe ‘Regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek’ vind je hier. De nieuwe regels gaan gelden voor alle aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 mei 2022.

Aanpassing van de voorwaarden bij maatwerk
BLG Wonen ziet het aantal aanvragen voor maatwerk sterk toenemen. Als de financiële situatie van de klant verandert door veranderende economische omstandigheden, is de kans voor klanten met een maatwerkhypotheek groter dat zij meer hebben geleend dan zij volgens de verhouding LTI of LTV aankunnen. Dat vinden ze niet wenselijk en daarom passen ze een voorwaarde voor maatwerk aan.

Past een aanvraag niet annuïtair? Dan verstrekken ze aflossingsvrij maximaal 40%
Is de hypotheek niet betaalbaar op basis van de annuïtaire toets? Dan mag nog 40% van de marktwaarde aflossingsvrij worden aangevraagd. Tot nu toe was dit 50%. 

Aanpassing van de voorwaarden bij een BKR-codering
Een nieuwe aanvraag met 1 herstelde of afgeloste A- of A1-codering bij het BKR is niet meer toegestaan.

De maximale LTV gaat omlaag voor klanten die zuiver oversluiten
De maximale LTV voor klanten die de hypotheek zuiver oversluiten, wordt aangepast naar 100% van de marktwaarde in plaats van 110%.

Geen maatwerk bij een consumptief bestedingsdoel
De mogelijkheden om te lenen voor een consumptief bestedingsdoel worden verder aangescherpt. Is de hypotheek niet betaalbaar op basis van de annuïtaire toets? Dan is een consumptief bestedingsdoel niet toegestaan. BLG Wonen wil ‘goed wonen’ mogelijk maken. Het doel van de financiering moet daarom gerelateerd zijn aan de eigen woning.

Nieuw productoverzicht, update beheergidsen en acceptatiekader Elan Plus vernieuwd


Het Conneqt productoverzicht is aangepast. Het gaat om de volgende wijziging:
  • Inkomensverklaring Ondernemer Robuust Hypotheken: Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt als zelfstandige behandeld als er sprake is van een aandelenbelang van 30% (voorheen 50%).
Klik hier en download het productoverzicht.

Update beheergidsen

De beheergidsen van HollandWoont en Clarian Wonen zijn vernieuwd. Download de nieuwste versies hieronder of op het Conneqt Extranet.

Beheergids HollandWoont
Beheergids Clarian Wonen
 

Acceptatiekader Elan Plus vernieuwd

Op basis van feedback heeft Conneqt het Hypotrust Elan Plus acceptatiekader aangepast. Zo geeft 83% van de ondervraagden de voorkeur aan een kortere en bondigere variant. 

Wat wijzigt er nog meer?
  • De tijdelijke coronamaatregel dat het renteaanbod niet ondertekend hoeft te worden is nu definitief. Het renteaanbod moet wel binnen de tekentermijn worden geüpload.
  • Alle tijdelijke coronamaatregelen zijn uit het kader verwijderd.
Klik hier en download het nieuwe acceptatiekader

Tijdelijke verruiming aanlevertermijn stukken


De afgelopen weken is het zowel bij ons als bij ING enorm druk door alle renteverhogingen. ING heeft ontzettend veel hypotheekaanvragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! ING doet hun uiterste best de aanvraag zo snel mogelijk te verwerken en de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.

Door de drukte merken ze dat het niet altijd lukt om dossiers binnen 10 werkdagen compleet bij ING aan te leveren. Daarom verruimen ze tijdelijk de aanlevertermijn van 10 naar 20 werkdagen voor aanvragen die vóór dinsdag 26 april bij ING zijn ingediend. 

Voorwaarden
  • Deze verruiming geldt voor alle hypotheekaanvragen die vóór dinsdag 26 april 2022 bij ING zijn ingediend. 
  • Bij het uploaden van onjuiste/onvolledige documenten geldt de totale maximale termijn van 20 werkdagen en wordt de hypotheekaanvraag afgewezen als blijkt dat deze na 20 werkdagen niet compleet is.
Voor aanvragen die ING vanaf dinsdag 26 april ontvangt, geldt de reguliere aanlevertermijn van 10 werkdagen. 

6 vragen over voorleggen


In de hypotheekgids staat zwart op wit wat de mogelijkheden zijn bij MUNT Hypotheken. Maar de wereld is niet altijd zwart-wit. Daarom wijken ze geregeld af van wat er in de gids staat. Dat gebeurt op voorlegbasis.

1.     Op welk punt wijkt MUNT soms af van de hypotheekgids?
Om een voorbeeld te noemen: in de hypotheekgids staat dat ons bouwdepot 6 maanden geldig is en dit met 6 maanden kan worden verlengd. Munt is echter altijd bereid mee te denken als dit buiten schuld van klant te kort blijkt te zijn.

2.     Op welk vlak zijn er nog meer voorlegmogelijkheden?
In de gids staat dat ze bonussen voor maximaal 40% van het jaarsalaris meenemen. Er zijn omstandigheden denkbaar (bijvoorbeeld als aangetoond kan worden dat de bonus al jaren hetzelfde is) waarbij iets hoger bespreekbaar is.

3.     Steeds vaker aan de orde zijn hypotheken van meer dan een miljoen. Wat is daar mogelijk?
Ze verstrekken in principe maximaal 1 miljoen. Maar leg de aanvraag zeker via het Hypotheek Support Center voor als de lening (ruim) onder 90% LTV zit en door aflossing (annuïtair of lineair) binnen een paar jaar alsnog onder de 1 miljoen komt.

4.     En hoe zit het met ondernemers? Zijn er daar uitzonderingen?
Zelfstandig ondernemers accepteren ze als ze minimaal 3 jaar zelfstandig zijn. Daar wijken ze bij bepaalde beroepsgroepen wel eens vanaf vanwege de bestendigheid van het inkomen en als de aanvraag qua LTV en/of LTI ruim onder de 90% zit.

5.     Waarom verruimen jullie de acceptatiecriteria in de hypotheekgids niet?
Dat is erg lastig, omdat het bij uitzonderingen om het totaalplaatje gaat. Is het inkomen net niet toereikend, maar de last toch aantoonbaar te betalen dan verwachten ze wel dat bijvoorbeeld de LTV niet maximaal is bij een overrule. Kortom, het gaat om het geheel.

6.     Hoe leg ik een aanvraag aan jullie voor?
Dat is vrij simpel. Je doet jouw aanvraag via de reguliere weg en verzoekt de Helping People van het Hypotheek Support Center deze aan MUNT voor te leggen. Is het nog te vroeg voor een aanvraag dan kun je ook met ons sparren over de zin of onzin van voorleggen. 

Wat te doen met Duurzaamheidsdepot? Omschakelplan helpt en let op mbt verlengde offertegeldigheid!


Verduurzamen, het is een ‘hot topic’. De hoge energieprijzen zijn voor veel mensen een extra reden om werk te maken van energiebesparende maatregelen. Met het Omschakelplan dat Obvion samen met Eneco heeft ontwikkeld, heb je een handig hulpmiddel in handen om jouw klanten hierbij te helpen.

Omschakelplan: Inzicht in verduurzamingsopties
Zoals je weet biedt Obvion bij de Woon Hypotheek meestal standaard € 9.000 voor energiebesparende maatregelen in de offerte aan. Met het Omschakelplan kun je in minder dan een minuut een eerste indicatie geven van wat jouw klant met dit budget kan doen. Zo kun je verduurzaming zonder veel extra tijd en moeite meenemen in jouw adviesgesprek. 

Bovendien kan jouw klant indien gewenst een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met Eneco Duurzaam Wonen aanvragen en de verduurzaming via Eneco door ervaren vakmensen laten uitvoeren. Klik hier en ga naar het omschakelplan.

Let op mbt verlengde offertegeldigheid

Bij Obvion is de offertegeldigheid 3 +3 maanden voor aanvragen voor bestaande bouw. En 6 + 6 maanden voor nieuwbouw.

Bovendien betaalt de klant vanaf 4 april 2022 géén verlengingskosten meer. Dat maakt de Woon Hypotheek wellicht ook interessant voor jouw klant!

Uiteraard moet de klant wél het verlengingsformulier ondertekenen om de geldigheid te verlengen. Dit formulier ontvang je bij het bindend aanbod. Je kunt dit direct retour sturen samen met het ondertekende bindend aanbod.

Jaarcijfers ondernemers


De interpretatie van de jaarcijfers is altijd maatwerk voor de acceptanten van de Syntrus ondernemersdesk. Dat geldt misschien nog wel extra voor het coronajaar 2021. 

Veel ondernemers hadden door de lockdowns een afwijkend inkomen. In sommige branches kelderde de omzet. In andere branches ging het juist uitzonderlijk goed. Wat betekenen de uitschieters voor de leencapaciteit van ondernemers?

Syntrus legt graag uit hoe de ondernemersdesk om gaat met een sterk gedaalde of juist sterk gestegen winst. Klik hier.

Geef je klant een gratis energielabel!


Klanten willen graag hun woonlasten verlagen. Zeker met de sterke stijging van de energieprijzen van dit moment! Wist je dat je klant nu een gratis energielabel krijgt als deze oversluit naar Woonnu? Een energielabel kost zo'n EUR 299,- dus dat is mooi meegenomen! Bekijk hier de voorwaarden van de actie.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 2,40%* | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair 
*Per 29 april 2,50%!
 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 2,76% | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 2,98% | Aegon Hypotheek
Annuïtair en lineair 
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp