Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

ABN AMRO | Nieuw: de hypotheek voor verhuur en beleid update
ALLIANZ | Nieuwe hypotheekwijzer
ARGENTA | Wijziging hypotheekgids
BIJBOUWE | Wijziging beschikbaarheid
BLG WONEN | Quickscan vervallen; nieuwe werkwijze, aflossen met eigen geld en een tip voor jou
BOX DUURZAAM | Samenwerking met BOX duurzaam
CONNEQT | Clarian geen funding nieuwe klanten en aantal rentes HollandWoont niet beschikbaar
ING | Het klantformulier is vernieuwd
INTERBANK | Aanpassing acceptatierichtlijnen per 1 maart
LOT HYPOTHEKEN | Binnenkort toetsen op werkelijke lasten
LLOYDS BANK | Benodigde documenten bij hypotheekaanvraag
MERIUS | 60% LTV klasse tijdelijk uitverkocht
MUNT | Lunchwebinar 17 maart

NIBC DIRECT | Rente meeverhuizen en ondernemers
VISTA | Nieuwe hypothekengids, ZZP-er? Vista heeft mogelijkheden en KYC/CDD, je hebt er vast wel over gehoord
WOONFONDS | WOZ; 3 redenen voor bezwaar

Nieuw: de hypotheek voor verhuur en beleid update


Koopt je klant een nieuwe woning of gaat hij samenwonen en wil hij nog geen afscheid nemen van zijn huidige woning? Dan kan de Hypotheek voor verhuur de oplossing zijn om de oude woning te verhuren. Zo investeren klanten in onroerend goed en kunnen zij een nieuwe woondroom waarmaken. 

Investeer in nu of later met de Hypotheek voor verhuur 
Met deze oplossing help je klanten met een hypotheek bij ABN AMRO om de huidige woning aan te houden voor verhuur en de opbrengsten bijvoorbeeld te gebruiken als inkomensaanvulling of voor vermogensopbouw. Deze hypotheek wordt, onder voorwaarden, omgezet in een Hypotheek voor verhuur waardoor je klant geen vergoeding voor vervroegde aflossing betaalt. 

Downloads:
- klik hier voor de productwijzer
- klik hier voor het stappenplan
- klik hier voor de brochure

Beleidupdate

Het BKR registreert vanaf 1 april 2022 alle nieuwe private- en operational autoleasecontracten (OA-contracten) voor 100% van het kredietbedrag en niet meer voor 65% zoals nu het geval is. Deze wijziging heeft gevolgen voor de toetsing en de maximale financieringslasten van een hypotheek. Dit geldt ook voor aanvragen met NHG.

Wat betekent dit voor jouw hypotheekaanvraag?
 • Als het bindend aanbod vóór 1 april 2022 wordt uitgebracht, verandert er niets voor jouw aanvraag.
 • Is het OA-contract vóór 1 april 2022 bij het BKR geregistreerd (voor 65%) en wordt het bindend aanbod vanaf 1 april 2022 uitgebracht? Volgens het Nibud-advies moeten de werkelijke lasten van het OA-contract per 1 april op basis van 100% van het geregistreerde kredietbedrag worden getoetst.Deze 100% bereken je door het geregistreerde bedrag (65%) te delen door 0,65. Vervolgens deel je dit bedrag weer door de looptijd.
 • Wordt het OA-contract vanaf 1 april 2022 bij het BKR geregistreerd (voor 100%) en het bindend aanbod ook na 1 april 2022 uitgebracht? Dan is het kredietbedrag automatisch 100% en deel je dit bedrag door de looptijd.
Let op: Heb je een aanvraag vóór 1 april ingediend en verwacht je dat het bindend aanbod ná 1 april wordt uitgebracht? Houd dan rekening met de verhoogde lasten uit het OA-contract.

Nieuwe hypotheekwijzer


Allianz heeft een nieuwe hypotheekwijzer. De wijzigingen zijn per 1 maart ingegaan. De belangrijkste wijzigingen:
 • Desktoptaxaties; Vanaf heden staat Allianz dit toe voor NHG dossiers tot 90% ltv. Het is niet mogelijk bij verbouwing. Daarnaast heeft Allianz ook een verduidelijking aangebracht aan het begrip marktwaarde vóór verbouwing. Is de aanvraag volledig Box I, dan vragen wij een verbouwingsspecificatie. Bij een aanvraag Box III toetsen we ook Box III en is er geen verbouwingsspecificatie nodig.
  Het Calcasa-rapport voor non-NHG blijft overigens gewoon gehandhaafd tot 80% marktwaarde.
 • Consumptieve opname en ongelijke eigenaarschap 1.12; Het consumptieve gedeelte kan natuurlijk voor verschillende zaken worden aangewend. Eén van deze zaken zou het aflossen van een bestaand aflopend krediet kunnen zijn. Bij doorlopende kredieten heeft Allianz een bevestiging nodig van de financiële instelling dat het krediet zal worden afgemeld bij het BKR zodra zij de aflossing hebben ontvangen. Het tweede punt van de paragraaf gaat uit dat beide kredietnemers voor 50% eigenaar moeten zijn van het pand. In de situaties waarin dit niet het geval is, kan Allianz een brief vragen, waarin de risico’s worden benoemd waarvan beide kredietnemers op de hoogte moeten zijn.
 • Huurlasten non-NHG; NHG staat geen inkomsten uit verhuur toe, maar houdt wel rekening met de eventuele lasten voor het verhuurde onderpand. Dit gold ook voor non-NHG aanvragen. Het is nu mogelijk om de huurlasten (non-NHG) buiten beschouwing te laten. De huurinkomsten worden voor 75% weggestreept tegen de hypotheeklasten van het verhuurde pand. Allianz vraagt de laatste 3 maanden bankafschriften voor het aantonen van de huurinkomsten en -afschrijvingen. Je vindt dit terug in paragraaf 4.11: inkomsten uit verhuur.
 • Aflossen kredieten (RK en AK) bij passeren; Inlossen bij notaris van kredieten met code RK of AK voor nhg en niet nhg is vanaf nu mogelijk. Voor niet-nhg is dit tot 80% mw mogelijk en vragen ze recente opgave uitstaande schuld. Voor box 1 in combinatie met NHG ook een aangifte IB. 
 • Vereniging van eigenaren; voorwaarden gewijzigd. VVE moet actief zijn en in KvK ingeschreven. 
 • Partneralimentatie; Vanaf heden worden bankafschriften opgevraagd voor controle overmaken partneralimentatie. 
 • Uitzondering minimale verhoging bij hoofdelijk ontslag. Bij een aanvraag voor een verhoging t.b.v. de uitkoop van de ex-partner bij een ontslag hoofdelijk schuldenaar vervalt de voorwaarde van een minimale hoofdsom van € 10.000,-. Dit is de enige uitzondering die wij toepassen als ondergrens.
Klik hier en download de hypotheekwijzer of kijk op extranet. 

Wijziging hypotheekgids


De hypotheekgids van Argenta is op een paar punten eenvoudiger gemaakt. De wijzigingen vanuit Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en NHG zijn hierin opgenomen. 

Klik hier en download de gids of kijk op extranet. 

Wijziging beschikbaarheid


Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van BijBouwe momenteel bijna dagelijks wijzigt. Check altijd de website voor het actuele overzicht via https://www.bijbouwe.nl/adviseurs/rente

Quickscan vervallen; nieuwe werkwijze, aflossen met eigen geld en een tip voor jou


BLG heeft een nieuwe werkwijze voor berekenen van Zakelijk Inkomen. Hieronder in het kort de werkwijze in 6 stappen:
Stap 1: Op www.ondernemersinkomen.nl voer jij de zakelijke cijfers in en upload jij de benodigde stukken. Wij ontvangen bericht.
Stap 2: Dien de hypotheekaanvraag in
Stap 3: Het rentevoorstel volgt
Stap 4: Het hypotheekaanvraagnummer vul je in op het portaal www.ondernemersinkomen.nl 
Stap 5: Na beoordeling volgt het definitieve inkomen. Hier ontvangen zowel wij als jullie bericht van. 
Stap 6: De overige dossierstukken kunnen worden aangeleverd

Heb jij nog geen inlogcode voor ondernemersinkomen.nl ontvangen en wil je deze wel graag? Klik hier en laat het mij weten. 

De quickscan is per direct vervallen! Houd hier rekening mee.
Aflossen met eigen geld

Met ingang van 17 februari 2022 introduceert BLG Wonen deze service voor de bestaande klant en maakt het daarmee mogelijk om onbeperkt vergoedingsvrij af te lossen op de hypotheek met eigen geld.

Voor welke klanten is deze service geschikt?
Aflossen met eigen geld is geschikt voor klanten die na aflossing voldoende eigen middelen overhouden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. De klant kan dit zelf berekenen, bijvoorbeeld met behulp van de bufferberekenaar van het NIBUD.

De service is niet geschikt voor klanten die:
 • willen aflossen met geleend geld
 • onvoldoende eigen middelen overhouden om financiële tegenvallers op te vangen.
 • het afgeloste deel op korte termijn weer op willen nemen.
 • het volledige recht op hypotheekrenteaftrek willen behouden.
 • op korte termijn hun woning gaan verkopen
 • een (bank)spaarhypotheek hebben en als gevolg van de aflossing de fiscale bandbreedte van 1:10 overschrijden.


Tip voor jou

Dan nog een tip van BLG voor jou. Samen met BLG hebben wij afspraken gemaakt over 24-uurs beoordeling. Dit is echter alleen haalbaar als het ID-bewijs van de klant tijdig wordt aangeleverd. De controle van het ID-bewijs gaat via een andere afdeling en duurt ongeveer 20 uur. Houd hier dus rekening mee en lever dit document zsm aan.  

Samenwerking met BOX duurzaam


HypotheekCompany en BOX duurzaam hebben vanaf nu een samenwerking. Jij kunt jouw klant vanaf nu dus ook helpen op gebied van verduurzamen. De experts van BOX duurzaam helpen jou hier graag bij. Afgelopen dinsdag heb je een speciale nieuwsbrief ontvangen met alle informatie over de samenwerking. 

Wil jij graag een webinar voor meer uitleg over BOX duurzaam? Klik hier en laat het ons weten. 

Clarian geen funding nieuwe klanten en aantal rentes HollandWoont uitverkocht


Heb jij de extra update van Clarian Wonen gemist? Er is momenteel geen funding voor nieuwe klanten. Houd hier dus rekening mee. Zodra er nieuws is zullen wij dit uiteraard communiceren. 

Daarnaast zijn bij HollandWoont ook een aantal rentes tijdelijk niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten heeft dit verder geen invloed. 

Het klantformulier is vernieuwd


Het klantformulier van ING is vernieuwd en op een aantal punten verbeterd. Bij de vraag 'Heb je al een betaalrekening bij ING?' hebben ze toegevoegd dat het om een particuliere betaalrekening gaat. Daarnaast worden de gegevens die de klant bij vraag 1 invult vanaf nu automatisch meegenomen bij vraag 3c.  

Digitale handtekening
De klant mag het formulier digitaal ondertekenen. Als je klant hiervoor kiest, moet jij als adviseur op het klantformulier vermelden dat de handtekening van de klant is vergeleken met de handtekening op het identiteitsbewijs. Dit wordt vaak vergeten waardoor het formulier wordt afgekeurd. ING heeft dit opgelost door op het formulier naast de handtekening van de klant een blok toe te voegen. Nadat je de handtekening van de klant hebt vergeleken, plaats je een vink en je paraaf in het blok. Dit hoef je dus alleen te doen als de klant het formulier digitaal ondertekent. 

Let op! Als je nog gebruikt maakt van het oude formulier en je klant ondertekent het formulier digitaal dan moet je zelf als bevestiging op het formulier vermelden dat je de handtekening hebt vergeleken met het identiteitsbewijs en akkoord is. 

Formulier downloaden - Belangrijk!
Als je het formulier opent in je browser en deze hier laat invullen door je klant, werkt het formulier niet goed. Om dit te voorkomen, adviseren we het formulier altijd eerst te downloaden. Je klant kan daarna deze versie gebruiken om in te vullen.

Klik hier en download het formulier of kijk in de formulierenbibliotheek in Splickr. 

Aanpassing acceptatierichtlijnen per 2 maart


Per 2 maart heeft interbank een tweede aanpassing doorgevoerd. Bij het verruimd verantwoord kredietmaximum vervalt de looptijd vanaf 60 t/m 72 maanden. Zie de tabel hieronder voor de nieuwe verruimingsfactoren per 2 maart:
Looptijd vanaf Huidige VKM-verruimingsfactor Nieuwe VKM-verruimingsfactor
73 t/m 83 maanden 60 55
84 t/m 95 maanden 65 60
96 t/m 120 maanden 75 65

Heb je al een (voorlopig) goedgekeurde offerte ontvangen? Dan mag je deze afwikkelen binnen de geldigheidsduur van de offerte.

Inkomen uit eigen onderneming
Per 2 maart wordt het inkomen voor zelfstandigen niet meer voor 100% maar voor 70% meegenomen.

Deze wijzigingen zijn bijgewerkt in het document acceptatierichtlijnen. Klik hier. 
 

Binnenkort toetsen op werkelijke lasten


Binnenkort kun je bij Lot Hypotheken in geval van een zuivere oversluiting op werkelijke lasten laten toetsen. Een mooie uitbreiding die geldt voor hypotheken met en zonder NHG. De ins & outs lees je binnenkort. 

Benodigde documenten bij hypotheekaanvraag


In de afgelopen periode heeft Lloyds Bank een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aan te leveren documenten bij een hypotheekaanvraag. Het betreft een aantal versoepelingen waardoor er minder documenten nodig zijn. Hieronder zetten we de wijzigingen nogmaals voor jou op een rij. 

Bankafschrift
Een bankafschrift met daarop de bijschrijving van het salaris, pensioen of lijfrente vragen ze alleen nog op bij inkomens met een recente aanvangsdatum (6 maanden of korter). Ze vragen het bankafschrift ook op als er geen aanvangsdatum in de aanvraag staat.

Erfpachtovereenkomst
Bij aanvragen waar sprake is van erfpacht en een reguliere taxatie vragen ze geen erfpachtovereenkomst meer op. Dit document is onderdeel van het taxatierapport. Bij aanvragen met een desktoptaxatie vragen ze de erfpachtovereenkomst wel op.

Hoogte eigenwoningschuld
Bij aanvragen met een aflossingsvrij deel zonder NHG, vragen ze de hoogte eigenwoningschuld op 31 december 2012 niet langer op. Voor aanvragen met NHG blijven ze dit wel opvragen. 

Inkomen uit AOW, pensioen of lijfrente (voor aanvragen vanaf 24 januari 2022)
De aan te leveren documenten veranderen voor nieuwe aanvragen waarbij er sprake is van een AOW-uitkering, pensioen of lijfrente. Hierbij is het van belang wat de aanvangsdatum van de uitkering is.

Ligt de aanvangsdatum in het verleden? Dan zijn dit de veranderingen:
 • Bij AOW, pensioen en lijfrente vragen ze niet langer het uitkeringsbesluit en de maandspecificatie op
 • Bij AOW en pensioen vragen ze voortaan om een opgave van de gegevens bij
 • Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vragen ze een lijfrenteopgave op
Ligt de aanvangsdatum binnen 10 jaar in de toekomst? Dan is de nieuwe situatie als volgt:
 • Bij AOW en pensioen vragen ze niet langer de pensioenopgave op
 • Bij AOW en pensioen vragen ze voortaan om een opgave van de gegevens bij
 • Mijn Pensioenoverzicht
  • Bij lijfrente vragen ze nog steeds een prognose berekening lijfrente op
Intentieverklaring
Bij aanvragers met een tijdelijk dienstverband vragen ze niet langer een intentieverklaring als los document op.

Koopakte/eigendomsbewijs
Het stuk ‘Koopakte c.q. eigendomsbewijs’ vragen ze alleen nog op bij aankopen. Bij oversluitingen en andere aanvraagvormen doen ze dit niet, omdat het eigendomsbewijs onderdeel is van het taxatierapport.

Starterslening
Bij een SVn Starterslening is niet langer een toewijzingsbrief Starterslening nodig.

Zelfstandig inkomen
Heeft een aanvrager een zelfstandig inkomen? Dan vragen ze bij aanvragen zonder NHG een inkomensverklaring ondernemer op. Aangiftes IB, aanslagen IB, jaarstukken, prognose en de inschrijving KVK zijn niet langer nodig. 

60% LTV klasse tijdelijk uitverkocht


Al enige tijd is bovenstaande LTV-klasse gesloten. Echter, er komen nog veel aanvragen binnen. Om teleurstellingen te voorkomen willen we via deze weg benadrukken dat de LTV-klasse nog steeds gesloten is.

Klanten kunnen uiteraard wel in aanmerking komen voor een hypotheek van Merius Hypotheken met NHG en in de risicoklassen boven 60% (zonder NHG).

Dat deze LTV-klasse is gesloten, heeft géén gevolgen voor onze huidige klanten. Als bestaande klanten hun hypotheek willen verhogen, verlengen, verhuizen of middelen, kunnen zij dit te allen tijde doen.

Lunchwebinar 17 maart


Onlangs hebben we je uitgenodigd voor een lunchwebinar op donderdag 17 maart van 12.00 tot 13.00 uur. Heb jij je nog niet aangemeld, maar wil je alsnog dit webinar volgen? Klik hier om je aan te melden. 

Rente meeverhuizen en ondernemers


Ben je al bekend met de meeneemregeling bij NIBC Direct Hypotheken? Ze gaan namelijk net een stapje verder. In de huidige stijgende rentemarkt kan dat voor jouw klanten voordeel opleveren.

Zo is er bij de NIBC Direct Extra Hypotheek 9 maanden de tijd om ná het aflossen van de hypotheek de oude rente voor de resterende rentevast periode mee te verhuizen. Bij een reguliere NIBC Direct Hypotheek is dit 6 maanden. 

Het is zelfs mogelijk om de oude rente van een voormalige NHG hypotheek mee te verhuizen naar een hypotheek zonder NHG. Op dat moment geldt de opslagstructuur op het tarief waarvan sprake was ten tijde van het aangaan van de oude lening. De oude rentelijsten vind je op de website.
 
NIBC Direct maakt het gemakkelijker voor de ondernemer
Het is niet meer verplicht om bij een aanvraag voor een ondernemer een Uittreksel Kamer van Koophandel aan te leveren. Dit geldt alleen als een verplichte Inkomensverklaring (IKV) is opgemaakt door een rekenmeester. De rekenmeester controleert tijdens het opmaken van de IKV namelijk alle gegevens. 

Nieuwe hypothekengids, ZZP-er? Vista heeft mogelijkheden en KYC/CDD, je hebt er vast wel over gehoord


Vista hypotheken heeft een nieuwe hypothekengids. Vooral de uitbreiding van de propositie ZZP-ers is het vermelden waard. Zie versiebeheer, pagina 3. Voor meer informatie zie pagina 37 van de gids.
Klik hier en download de gids en klik hier voor de productkaart of kijk op extranet. 

ZZP-er? Vista heeft mogelijkheden
Sinds deze maand is het mogelijk een ZZP-er een Vista Hypotheek te adviseren. Hieronder in het kort de scope en een uitleg over het proces.

Scope
 • De aanvrager dient minimaal 36 maanden actief (en ingeschreven in KvK) te zijn als ZZP-er (eenmanszaak zonder personeel).
 • Basis van het inkomen: gemiddelde saldo fiscale winst van de afgelopen 3 jaar met als maximum het laatste jaar.
 • De volgende vormen van inkomen kunnen niet worden meegenomen: verhuur, vermogen, buitenlandse valuta, arbeidsongeschiktheidsverzekering, PGB, resultaat uit overige werkzaamheden, sociale uitkeringen, lopende inkomen vervangende uitkeringen, inkomen uit het buitenland en inkomen als gastouder.
 • Heeft de aanvrager een KVK inschrijving en is het eventuele inkomen uit de onderneming niet benodigd voor de gevraagde hypotheek? Dan vragen wij om een positieve beoordelingsverklaring.
 • Combinatie loondienst en inkomen uit onderneming is niet toegestaan als beide inkomens zijn benodigd, van één aanvrager. Of tekst uit hypothekengids aanhouden: De combinatie van inkomen uit onderneming en inkomen uit loondienst van één aanvrager accepteren wij niet. Wij nemen in dat geval één inkomensbron mee.
 • Voor NHG-aanvragen is het NHG-toetskader (of hoofdlijnen) leidend.
 • Risicovolle branches zijn uitgesloten.
Proces
 • Je vraagt de inkomensverklaring rechtstreeks bij Raadhuys. Voor tarieven zie: Tarieven | Raadhuys Tax Legal Accounting.
 • Als klant een inschrijving heeft bij de KVK, en het inkomen niet benodigd is voor de gevraagde financiering, dan is een zgn. beoordelingsverklaring benodigd.
 • Na ontvangst relevante stukken is de inkomensverklaring (of beoordelingsverklaring) binnen 5 werkdagen gereed. 


KYC / CDD, je hebt er vast wel eens over gehoord
 

Herkomst eigen middelen: In de meeste gevallen is er bij een financiering sprake van inbreng van eigen middelen

Voor Vista Hypotheken is het belangrijk dat ze een beeld kunnen vormen van de (toekomstige) klanten en geen hypotheken verstrekken aan klanten die onacceptabele integriteitsrisico’s met zich meebrengen. Om jullie te helpen hebben ze een nieuwe Ken-je-Klant brochure ontworpen waarmee ze meer duiding willen geven aan klantonderzoek. Je vindt meer informatie over aan te leveren stukken en wat ze verwachten van onze adviseurs en klanten.
 

WOZ; 3 redenen voor bezwaar


Het is elk jaar even slikken als de WOZ-beschikking op de deurmat valt. Is het slim om bezwaar te maken tegen de nieuwe WOZ-waarde? 3 redenen om dat te overwegen.
 1. Minder woonbelasting. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je meer belasting
 2. Minder erfbelasting. Bij het erven van een woning staat de Belastingdienst klaar om erfbelasting te heffen. De hoogte hiervan hangt onder andere af van de relatie met de overledene en de waarde van de bezittingen. Voor een duurdere woning betaalt u meer erfbelasting.
 3. Minder vermogensrendementsheffing 2e woning. Ben je eigenaar van 1 of meer woningen naast het huis waar je zelf in woont? Dan betaal je over de WOZ-waarde vermogensrendementsheffing in box 3. Tegenover het nadeel van hogere vermogensbelasting staat wel dat jouw eigendom meer waard is geworden.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 1,64% | Aegon Hypotheek
Annuïtair en lineair

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,82% | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,92% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair 
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp