Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Heb jij de 1e aflevering van de HypoTalkshow al gezien? De volgende onderwerpen staan centraal: De woningmarkt, startersproblematiek en verduurzamen. Kijken dus!
Deadlines 2021

Bij deze nog even een reminder mbt de deadlines 2021. In het liveblog op onze website vind je de actuele deadlines. 
Geldverstrekker updates

Geen kosten bij het omzetten naar markrente na overlijden


Klanten die voor het einde van de rentevaste periode willen overstappen naar de actuele rente, betalen hier vaak omzettingskosten voor. In bepaalde gevallen laat Aegon deze omzettingskosten vervallen.

Voorwaarden voor kosteloos omzetten naar marktrente
 • er zijn twee partners die beide hoofdelijk schuldenaar zijn voor de hypotheek;
 • een van beide partners is overleden;
 • de achterblijvende partner wil in de woning blijven wonen;
 • de aanvraag voor het omzetten naar marktrente moet binnen 12 maanden na de overlijdensdatum door ons zijn ontvangen.
Klanten worden actief benaderd over het nieuwe beleid
Als Aegon een overlijdensmelding ontvangt, nemen ze contact op met de klant. Je krijgt hiervan bericht. Komt een klant in aanmerking voor kosteloos omzetten naar marktrente in verband met overlijden? Dan raadt Aegon de klant aan om jou als adviseur te raadplegen.

Hoe werkt dit in de praktijk?
 • Ze verstrekken pas een voorstel als de tenaamstellingswijziging van de hypotheek volledig is afgehandeld. Dit betekent dat de gewenste voorbehouden zijn ontvangen en de tenaamstelling is gewijzigd naar de overblijvende schuldenaar;
 • De ingangsdatum van het omzetten naar marktrente is de eerstvolgende rentevervaldag na binnenkomst van de getekende akkoordverklaring;
 • Nieuwe en in behandeling zijnde overlijdensmeldingen verwerken ze volgens het nieuwe beleid.

Toetsnormen 2022 in de rekentool maximale hypotheekberekening


Duaal toetsen met de tool Maximale Hypotheekberekening

Sinds deze week kun je een aanvraag duaal toetsen, dus zowel op basis van de huidige normen als die van 2022. De nieuwe toetsnormen zijn nu ook beschikbaar in de rekentool Maximale Hypotheekberekening. Zo kun je snel het verschil toetsen tussen een aanvraag in 2021 en 2022.

Hoe toets je tegen de normen van 2022?
Dit doe je door de rekendatum aan de rechterkant van de rekentool te wijzigen naar 1-1-2022 of later. De tool houdt dan rekening met de voorwaarden & normen van 2022. Let op: de rekentool houdt geen rekening met het acceptatiebeleid. Raadpleeg hiervoor de Kredietgids.

Wijzigingen in de beschikbaarheid


De afgelopen week zijn er diverse wijzigingen geweest in de beschikbaarheid van de bijBouwe Hypotheek. Momenteel is de helft van de rentes niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Houd hier rekening mee en controleer altijd vooraf de beschikbaarheid.

Klik hier voor een actueel overzicht. 

Nieuwe acceptatieregels en verbetering proces zakelijke inkomensverklaring


Per 1 januari 2022 voert BLG Wonen een aantal verbeteringen door in de regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek. Bekijk de vernieuwde acceptatiegids op BLG Plaza. De wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen. Ze:
 • nemen 100% van het meerwerk mee voor het vaststellen van de waarde van de nieuwbouwwoning;
 • verruimen de mogelijkheden voor artsen in opleiding (AIOS en ANIOS) en promovendi;
 • accepteren IBL type C voor aanvragers met een niet-vast dienstverband;
 • maken het aantonen van eigen middelen eenvoudiger.
Begin januari komen er nog meer verbeteringen. 
 

Verbetering proces zakelijke inkomensverklaring

Goed nieuws! Per heden hoef je de stukken die ten grondslag liggen aan de inkomensverklaring, die door een derde rekenmeester is opgesteld, niet meer aan te leveren. BLG heeft het proces aangepast zodat alleen de inkomensverklaring aangeleverd hoeft te worden. Een mooie verbetering die bijdraagt aan een sneller en eenvoudiger acceptatieproces.

Nieuwe monitor brengt kansen op de woningmarkt in beeld
BLG hoort in het nieuws veel over de uitdagingen op de woningmarkt. Maar hoe moeilijk is het nou écht om aan een woning te komen? Om hier inzicht in te krijgen hebben ze de Woontoegankelijkheidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor berekent hoeveel procent van de woningzoekenden (in zowel de huur- als koopsector) binnen één jaar een passende woning vindt. Volgend jaar delen ze ieder kwartaal nieuwe inzichten uit de monitor.                 

NHG 2022, Robuust en expats en rectificatie WOZ/calcasa


Voorwaarden en normen NHG 2022

Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken, HollandWoont, Clarian Wonen

Zoals elk jaar past NHG de normen en voorwaarden aan. Vanaf 20 december 2021 toetsen ze nieuwe NHG-aanvragen op deze voorwaarden en normen.

De meeste aanpassingen, zoals het maximale leningbedrag en de verlaging van de borgtochtprovisie, zullen voor jou bekend zijn. En ook op de website van NHG zijn de nieuwe normen en de wijzigingen te vinden. Een aantal kleine aanpassingen zijn minder duidelijk, maar misschien wel belangrijk in jouw dagelijkse adviespraktijk. Klik hier voor de interpretatie van de belangrijkste aandachtspunten.

Robuust en expats

Afgelopen week is er een nieuwe Engelstalige webpagina gelanceerd op robuusthypotheken.nl. Deze pagina is bedoeld voor Engelstaligen of expats die in Nederland werken en hier een huis willen kopen. Heb jij een expat als klant en wil je hem of haar onderbrengen bij Robuust? Neem dan zelf een kijkje op deze nieuwe webpagina en wijs je klant op het bestaan van deze pagina. Er is ook een Nederlandse versie van deze webpagina te vinden.
Rectificatie WOZ/calcasa

Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken, HollandWoont, Clarian Wonen

In de vorige nieuwsbrief stond er een foutje in de tabel over WOZ en Calcasa. Hieronder heeft Conneqt dit gecorrigeerd.

Hoe zat het ook alweer?
Door Europese richtlijnen zijn modeltaxaties vanaf 1 juli 2021 niet meer toegestaan bij onze (overbruggings)hypotheken. Is een hypotheek gepasseerd en wil je de risicoklasse wijzigen? Dan kun je soms nog gebruikmaken van een WOZ-beschikking of Calcasa-rapport. Hieronder zie je bij welke hypotheeklabels dit (onder voorwaarden) mogelijk is:


De voorwaarden per label vind je in de acceptatiegidsen of algemene voorwaarden. 
 

Vanaf nu mogelijk: Nieuwbouw voor de verhuur financieren


Het is vanaf nu mogelijk om nieuwbouwwoningen voor de verhuur te financieren!

Belangrijke voorwaarden
Om een Dynamic Verhuurhypotheek op een nieuwbouwwoning te krijgen moet ten minste aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • Je kan een gevalideerd nieuwbouwtaxatierapport aanleveren;
 • Voor de woning moet een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend, inclusief afbouwgarantie;
 • Je kan de koop- /aanneemovereenkomst en een meerwerkspecificatie (indien van toepassing) aanleveren; 
 • De nieuwbouwwoning moet ten minste casco afgebouwd worden en moet over elektriciteit, warm en koud water voorzieningen beschikken; 
 • In het bouwdepot moeten stelposten worden opgenomen voor een keuken en badkamer (indien deze geen onderdeel zijn van de aanneemsom); 
 • Lasten van de hypotheek tot de verwachte opleverdatum zijn betaalbaar uit inkomen en/of eigen middelen.  
Let op! Wanneer er sprake is van vernieuwbouw (bijvoorbeeld het volledig strippen en renoveren van een bestaande woning) dan wordt de aanvraag op individuele basis beoordeeld en vragen ze mogelijk aanvullende documenten op.

Je kan de verhuurhypotheek op een nieuwbouwwoning gewoon aanvragen via de bij jou bekende route. Ze rekenen geen opslag op de rente voor nieuwbouw. 

Wijziging benodigde documenten bij hypotheekaanvraag


Per heden voert Lloyds Bank een aantal aanpassingen door in de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag. Deze wijzigingen gelden voor zowel lopende als nieuwe aanvragen. Hieronder vind je de aanpassingen op een rij. 

Intentieverklaring
Bij aanvragers met een tijdelijk dienstverband vragen ze niet langer een intentieverklaring als los document op.

Starterslening
Bij een SVn Starterslening is niet langer een toewijzingsbrief Starterslening nodig.

Nieuwe kennistest


Speel mee met de laatste kennistest van dit jaar. Wie wordt de hypotheekkenner van het jaar. In de laatste aflevering van dit jaar wordt de kennis van deelnemers weer op de proef gesteld. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Klik hier voor de kennistest. 

Wijzigingen normen en wetgeving voor hypotheken in 2022 en Nationale-Nederlanden benadrukt het belang van onafhankelijk advies


Belangrijkste wijzigingen bij Nationale-Nederlanden 

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt bij Nationale-Nederlanden het volgende voor aanvragen met en zonder NHG: 
 1. Afschrift burgerlijke stand en belastingaangifte als bewijsstuk voor alimentatieplicht. Vanaf 1 januari 2022 kan bij echtscheidingen van meer dan 12 jaar geleden gebruik gemaakt worden van een recent afschrift uit de burgerlijke stand in combinatie met de meest recente belastingaangifte om aan te tonen of er sprake is van alimentatieplicht. Let op: In het rentevoorstel vragen ze standaard de reguliere echtscheidingsdocumenten op. Is de klant meer dan 12 jaar geleden gescheiden en kan de klant niet alle reguliere echtscheidingsdocumenten aanleveren? Neem dan contact op met onze helping people
 2. Looptijd bouwdepot wordt verlengd. Nationale-Nederlanden verlengt per 1 januari 2022 de looptijd van het bouwdepot. Een bouwdepot voor bestaande bouw krijgt een looptijd van 12 maanden (was 6 maanden) en een bouwdepot voor nieuwbouw krijgt een looptijd van 24 maanden (was 12 maanden). De looptijd voor het bouwdepot (bestaande bouw en nieuwbouw) kan daarna met maximaal 12 maanden worden verlengd. Let op: De rentevergoeding wordt dan wel beëindigd.
 3. Looptijd overbruggingskrediet wordt verlengd. Nationale-Nederlanden verlengt per 1 januari 2022 ook de looptijd van het overbruggingskrediet. Een overbruggingskrediet voor een hypotheekaanvraag voor bestaande bouw krijgt een looptijd van 12 maanden (was 6 maanden) en een overbruggingskrediet voor een hypotheekaanvraag voor nieuwbouw krijgt een looptijd van 24 maanden (was 12 maanden). De looptijd voor het overbruggingskrediet kan daarna met maximaal 12 maanden worden verlengd.
 4. Taxatie altijd vereist bij erfpacht. Vanaf 1 januari 2022 vraagt Nationale-Nederlanden altijd om een taxatierapport bij een hypotheekaanvraag voor een woning met erfpacht. Dit geldt ook voor een nieuwbouwwoning met erfpacht.
 5. Kosten van uitstel worden gewijzigd. Nationale-Nederlanden wijzigt de kosten van uitstel per 1 januari 2022. Voor offertes die vanaf 2022 worden uitgebracht, betaalt de klant voor elke maand dat de ondertekening wordt uitgesteld 0,10% van de hypotheek. Deze kosten van uitstel worden alleen berekend over het aantal dagen die daadwerkelijk gebruikt zijn voor uitstel.
 6. Toelichten herkomst eigen middelen. Vanaf 1 januari 2022 dienen aanvragers die meer dan € 25.000,- aan eigen middelen inbrengen, de herkomst van deze eigen middelen toe te lichten. Nationale-Nederlanden vraagt daarom automatisch een formulier ‘Toelichting op de herkomst van de eigen middelen’ op als dit op de hypotheekaanvraag van toepassing is.  
Belangrijkste wijzigingen normen en wetgeving 2022  
Vanaf 1 januari 2022 geldt een aantal nieuwe wettelijke normen voor het afsluiten van een hypotheek. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen:
 1. Datum uitbrengen hypotheekofferte is leidend voor normen en wetgeving 2022. Voor hypotheekaanvragen uit 2021 waarvoor ze in 2022 een offerte uitbrengen, zijn de nieuwe hypotheeknormen van toepassing. Nationale-Nederlanden hanteert deze normen voor hypotheken met en zonder NHG.
 2. Wijzigingen met betrekking tot de omgang met Bureau Krediet Registratie (BKR). 
  1. Nationale-Nederlanden toetst vanaf 1 januari 2022 altijd op werkelijke lasten als er sprake is van een aflopend krediet. Dit geldt voor leningen met en zonder NHG.
  2. Het BKR gaat alle autolease voor het volledige bedrag inschrijven (was 65%). Door deze hogere inschrijving weegt autolease vanaf 1 januari 2021 zwaarder mee bij de berekening van het toetsinkomen. 
  3. Nationale-Nederlanden accepteert ook na 1 januari 2022 geen aanvragen van consumenten die het WSNP-traject hebben doorlopen. Dit geldt voor aanvragen met en zonder NHG.
Belangrijkste wijzigingen NHG 2022 

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt het volgende voor een NHG-hypotheek:

1. Nieuwe kostengrenzen NHG (met en zonder energiebesparende voorzieningen)
- De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2022 € 355.000,- (2021: € 325.000,-)
- De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2022 € 376.300,- (2021: € 344.500,-).

2. Borgtochtprovisie NHG naar 0,6%
De borgtochtprovisie voor een hypotheek met NHG gaat vanaf 1 januari 2022 omlaag naar 0,6% (2021: 0,7%).

 
Nationale-Nederlanden benadrukt het belang van onafhankelijk advies

Een goede relatie met adviseurs vindt NN belangrijk om zo de klant het beste te bedienen. NN weet dat ze dit best wat duidelijker mogen uitspreken en daarom doen ze dit ook. Deze week start een landelijke campagne met de boodschap:       

"Jij weet wat je klanten bezighoudt en wilt hen zo goed mogelijk adviseren. NN versterkt je daarbij met kennis, ondersteuning en producten. Samen bereik jij meer!" 

Hiermee willen ze laten zien dat jij als hypotheekadviseur onmisbaar bent en het belang van onafhankelijk advies onderstrepen. Ook vertellen ze je wat jij als adviseur van NN kunt verwachten en hoe ze je verder helpen. Dit laten ze zien aan de hand van opiniestukken en klantverhalen.

Rekentool investeringshypotheek


NIBC Direct wil je er graag op attenderen dat de rekentool van de Investeringshypotheek, bij het invullen van het onderdeel huidige woonlasten (per maand) op dit moment geen rekening houdt met de 35% aftrekbare rente in box 1. De rekentool wordt aangepast echter kan een nieuwe versie een paar weken op zich laten wachten. Daarom vragen ze jou om het onderstaande voorbeeld te volgen bij het invullen van de 'huidige woonlasten (per maand)'.

Voorbeeld: totaal bruto maandlast (rente en aflossing) is € 2.100,-. De rente per maand (box 1) is € 700,- en de aflossing per maand is € 1.400,-. Bij het onderdeel huidige woonlasten (per maand) van de rekentool vul je dan in: rente a (€ 700,- x 65%) + aflossing € 1.400,- = € 1.855,-.

Kostengrens NHG omhoog en duurzame woning goed voor rentekorting


Goed nieuws voor je klanten die van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gebruik willen maken, maar dat niet kunnen omdat de koopsom van de woning te hoog is. Volgend jaar stijgt de kostengrens voor een NHG-hypotheek van €325.000 naar €355.000.

Dankzij deze verhoging sluiten de NHG-voorwaarden beter aan bij de gemiddelde huizenprijs. Naar verwachting kost een huis in Nederland begin volgend jaar gemiddeld circa €400.000.

De borgtochtprovisie die woningkopers betalen voor de garantie wordt juist verlaagd, van 0,7% naar 0,6% over het hypotheekbedrag. Rabobank biedt een speciaal laag rentetarief voor hypotheken met NHG.
 

Duurzame woning goed voor rentekorting

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een duurzame woning. Dit stimuleren ze vanuit Rabobank met een aantrekkelijke korting op de hypotheekrente. Koopt jouw klant een energiezuinige woning die voldoet aan de nieuwste duurzaamheidsnormen? Dan komt hij of zij in aanmerking voor duurzaamheidskorting. Dit geldt ook bij de verduurzaming van een bestaande woning. De verbouwing moet dan binnen 24 maanden na het verstrekken van de lening zijn afgerond.

De belangrijkste voorwaarden van de duurzaamheidskorting:
 • De duurzaamheidskorting van 0,10% is voor woningen gebouwd in of na 2018. Gaat de klant nog verbouwen? Dan moet het nieuwe energielabel minimaal A++ worden.
 • Bij woningen gebouwd voor 2018 krijgt de klant korting op basis van een EPC-berekening (≤ 0,4) of Energie-index (≤ 0,6) van de woning.
 • Duurzaamheidskorting geldt voor alle particuliere hypotheekvormen met vaste rente. Voor de overbruggingslening, restschuldlening en de KeuzePlus hypotheek geldt de korting dus niet.
 • Combineer de duurzaamheidskorting met de betaalpakketkorting en de Groenkorting.
De aantrekkelijke rentekorting is niet de enige manier waarop Rabobank duurzaam wonen aanmoedigt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de voordelen van de Collectieve Inschrijving Zonnepanelen en andere duurzame oplossingen.

December update


Het einde van het jaar komt in zicht. Zo vlak voor de feestdagen informeert RNHB je nog graag nog over een aantal mooie wijzigingen die ze deze decembermaand hebben doorgevoerd: aanpassingen in het kredietbeleid die gunstig voor jou en jouw relaties kunnen uitpakken. Deze wijzigingen gaan per direct in. 
 • LTV voor commercieel vastgoed. De maximale LTV bij commerciële vastgoedpanden met een redelijk tot goede verhuur- en verkoopbaarheid is verhoogd van 60 procent naar 70 procent. Bij een liquiditeitsverstrekking geldt een afslag op de maximale LTV van 10%.
 • Non food retail weer mogelijk. Ze nemen alle aanvragen voor winkelpanden weer in behandeling: naast food dus ook non-food retail. De voorwaarde dat de huurder van een winkelpand actief moet zijn in de voedingsmiddelen branche komt dus per direct te vervallen. 
 • Handelsfinanciering voor woningen en combinaties. De maximale LTV bij handelsfinancieringen voor residentieel vastgoed met een redelijke verhuurbaarheid en redelijk tot goede verkoopbaarheid is verhoogd van 70% naar 80%. Voor verhuurde combinatiepanden met een redelijke verhuurbaarheid en redelijk tot goede verkoopbaarheid is de maximale LTV van de handelsfinanciering verhoogd van 65% naar 75%. Als de residentiële huurinkomsten (exclusief de huur voor kortstondig verblijf) kleiner zijn dan 50% van de totale huurinkomsten uit het mixed pand, geldt er een afslag van 5% op de maximale LTV. 

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,88% | Allianz Hypotheek (lineair)
Annuïtair 0,89% 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,20% | Lot Hypotheken
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,37% | Hypotrust Vrij Leven
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp