Copy
Butlletí núm. 79 · Març 2021

    ENLLAÇOS D'INTERÉS

TEMES DEL MES:

PRÀCTIQUES FORMATIVES EN GESTIÓ DE MAGATZEMS


 

Necessiteu organitzar el magatzem del vostre negoci?
Esteu canviant la gestió del magatzem, implementant nous programes i us cal un suport?

 
Tot i la situació d’ emergència que vivim actualment amb la pandèmia COVID-19, el Servei d’Ocupació de Caldes posa en marxa, un any més, la possibilitat d’oferir cursos que expedeixen Certificats de Professionalitat i dirigits a la població en situació d’atur.

És per aquest motiu, que s’ofereix a les empreses locals acollir alumnes en pràctiques, sense cap cost econòmic ni vinculació laboral, per tenir l’oportunitat de conèixer nous i noves professionals amb formació actualitzada en l’àmbit de la logística.

Les pràctiques formatives corresponen al certificat de professionalitat “Organització i gestió de magatzems”, realitzat recentment, en el marc de la formació ocupacional que compta amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Programa del curs:
Formació teòrica (ja realitzat i superat amb èxit):
 • Disseny i organització del magatzem
 • Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • Seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Gestió de comandes i estocs
 • Optimització de la cadena logística
Total hores teòriques: 310 hores

Formació pràctica: a desenvolupar. Condicions (80 hores totals):
 • Màxim 6 hores/dia
 • Màxim 20 hores/setmana
 • Màxim 5 dies a la setmana de dilluns a dissabte

Objectius de les pràctiques:
L’objectiu principal és posar en pràctica els continguts treballats durant el curs, l’adquisició d’habilitats tècniques pròpies del lloc de treball i possibilitar la inserció laboral de l’alumne.

Avantatges:
Preparar i formar un futur treballador/a de manera específica a les característiques de cada empresa, acompanyant a l'alumne durant el seu procés d'aprenentatge.

La col·laboració amb l'empresa de pràctiques es formalitza a través d'un conveni de col·laboració.

Durant la durada de les pràctiques, es farà seguiment de l'alumnat, de la mà del tutor, docent de la formació realitzada, qui resoldrà tots els dubtes que pugueu tenir a l'empresa, a més d'assessorament en l'àmbit de la contractació laboral si s'escau.

Gràcies a la formació ocupacional els i les alumnes adquireixen competències especialitzades en un entorn professional, per tal de millorar la seva ocupabilitat. Per a l'empresa és una oportunitat per conèixer persones qualificades i amb professionalitat i motivació per la feina.

Si voleu més informació contacteu amb La piqueta i us atendrem. Podeu trucar al telèfon 93 862 70 25 o bé a través de l’adreça electrònica pfo@caldesdemontbui.cat.

ACCIONS FORMATIVES D'INTERÈS EMPRESARIAL

 

Us avancem la proposta formativa per al primer semestre de 2021, i properament us anirem facilitant els programes formatius, dates i enllaç per a les inscripcions.

 • Despertar l'efecte Wow de la teva marca. Què oferir al nou perfil del consumidor post COVID-19

 • Sessions informatives sobre ERTOs

 • Millorar la gestió per reduir despeses

 • Teatre de Vendes

 • 10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica

 • Gestió bàsica fiscal, laboral i mercantil que un emprenedor ha de conèixer abans d’obrir un negoci

 • Linkedin, tens optimitzada la que ja és la millor xarxa de contactes que existeix? ·

Esperem que la proposta, extreta de l’enquesta realitzada a finals del 2020, sigui de vostre interès.

Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei d’Empresa, trucant a La piqueta al telèfon 93 862 70 25 o bé a través de l’adreça electrònica serveiempresa@caldesdemontbui.cat.

El RACÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

El Racó de les competències clau consisteix en una eina per ajudar a detectar les competències al vostre personal i a posar en valor a aquelles que penseu que són imprescindibles per a realitzar la feina correctament.

Des del Butlletí us farem arribar mensualment aquelles competències més valorades per les empreses del territori, Una definició per conèixer la competència i pràctiques per poder-la valorar a l’hora d’incorporar personal a la vostra empresa.

Què són les competències?

El conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per donar resposta a situacions laborals de diversa complexitat.

AUTOCONEIXEMENT

Capacitat per reconèixer les pròpies potencialitats i límits personals i professionals, i definir mesures correctores. Capacitat de prendre consciència de la influència dels propis punts forts i febles en relació amb els objectius com les persones amb les quals s’interactua.

Les persones que tenen assolida la competència:

• Identifiquen els punts forts i febles de les pròpies capacitats i habilitats per desenvolupar la seva feina diària.

• Autoavaluen el propi treball per millorar les competències necessàries per realitzar les funcions i tasques correctament.

Pràctica!

Per poder avaluar la competències d’autoconeixement, recomanem una pregunta en relació a com es considera la persona en relació a la seva professionalitat, quins són els seus punts forts i febles, quins punts creu que pot millorar i com faria aquesta millora.

Demaneu a la persona que faci una resposta extensa, on pugueu valorar el seu discurs, i on la persona faci una bona definició de si mateix.

Vols conèixer les competències clau dels perfils ocupacionals de Caldes?

Et recomanem:

NOVETATS AJUTS I SUBVENCIONS
 

AJUTS, SUBVENCIONS, FINANÇAMENT I PREMIS

AGRICULTURA

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 15 d’abril de 2021.

Premi Ruralapps
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 15 d’abril de 2021.

EXPORTACIÓ

Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX Next
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.


INNOVACIÓ

CDTI - Línia Innovació
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

CDTI - Finançament per a projectes de R+D
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

CDTI - CIEN
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

CDTI - Línia Directa d'Expansió
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

Enisa Emprenedors
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

Enisa Creixement
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

Enisa Joves emprenedors
VES A L'ENLLAÇ
Les sol·licituds es podran fer fins al 31 de desembre de 2021.

Si necessiteu més informació o qualsevol aclariment us podeu adreçar a
La Piqueta – Desenvolupament Econòmic Local
Carrer Dr. Delger, 5 · 08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938 627 025
Adreça electrònica: lapiqueta@caldesdemontbui.cat
© 2021 La piqueta
"Els efectes que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i de garantia dels drets digitals, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament de Protecció de dades), l'Ajuntament de Caldes de Montbui informa que les seves dades personals passaran a formar part de la base de dades de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a complir la seva obligació de preservar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat."

Si voleu deixar de rebre aquest butlletí, feu clic aquí  
Si voleu actualitzar les vostres dades, feu clic aquí

Email Marketing Powered by Mailchimp