Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u via NLBIF en GBIF biodiversiteitdata deelt met de rest van de wereld, meebouwt aan de internationale (GBIF) data infrastructuur, of anderzijds geïntereseerd bent in de activiteiten en ontwikkelingen van NLBIF en GBIF.


4 maart 2021


Nieuwsbrief

Beste lezer,

Het jaar is nog maar net begonnen, maar binnen NLBIF zijn al volop ontwikkelingen gaande. Hoogste tijd dus voor een eerste update. In deze NLBIF-nieuwsbrief lees je het volgende:
  • NLBIF ondergebracht bij Naturalis
  • De NLBIF-call 2021 staat open: vergeet je voorstel niet in te dienen
  • In the picture: Natuurmuseum Brabant
  • GBIF Young Researchers Award
  • GBIF Ebbe Nielsen Challenge
  • Handleiding voor georeferencing
  • GBIF Science Review 2020
  • Belang van data-integratie hard gemaaktNLBIF ondergebracht bij Naturalis
Allereerst is sinds 1 januari de fusie van NLBIF met Naturalis Biodiversity Center een feit. Er is besloten NLBIF zijn taken en activiteiten als afdeling onder te brengen bij Naturalis. Dit betekent dat Naturalis als national kennisknooppunt van GBIF functioneert. NLBIF blijft overigens wel als handelsnaam bestaan. 

De fusie draagt bij aan de versteviging van NLBIF als nationaal kennisknooppunt, zowel op financieel als organisatorisch gebied gezien. Anderzijds geeft de fusie NLBIF een uitstekende nationale netwerkfunctie. Dit levert een prachtige combinatie van een efficiënt bureau en een actief programma. We zijn dan ook verheugd om dit nieuws met u te mogen delen, en we hopen dat jullie, als onze partner, deze vreugde met ons delen. 
 


De NLBIF-call 2021 staat open: vergeet je voorstel niet in te dienen
Meer goed nieuws: de NLBIF-call voor 2021 is weer opengesteld! Met een bedrag van €226.400,- ondersteunt NLBIF projecten die bijdragen aan het open en vrij beschikbaar stellen van biodiversiteitsdata, infrastructurele ontwikkelingen ten behoeve van data mobilisatie, en initiatieven die de participatie aan GBIF op het gebied van data mobilisatie maar ook zeker datagebruik vergroten. Geïnteresseerd? Download de NLBIF-call 2021. De deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is maandag 12 april vóór 12:00. Vergeet dus niet om uw projectaanvraag op tijd in te dienen! 
 


In the picture: Natuurmuseum Brabant
Natuurmuseum Brabant heeft onlangs vier datasets gemobiliseerd via NLBIF, een waardevolle aanvulling op het gebied van biodiversiteitsdata rondom collecties. En de eerste citatie is al binnen! Het Natuurmuseum beheert een uitgebreide natuurhistorische collectie waarbij biodiversiteitsonderzoek een belangrijk gebied vormt van hun activiteiten. De vier datasets hebben betrekking op hun collecties rondom fossielen, vogels, weekdieren, en zoogdieren uit het Pleistoceen. Bovendien heeft de vogeldataset op het moment van schrijven naast één citatie al 832 downloads opgeleverd. Een mooi teken dat de gepubliceerde collecties van het Natuurmuseum Brabant meer dan welkom zijn.
 


GBIF Young Researcher Award
Ken je een jonge, beginnende onderzoeker op het gebied van biodiversiteit en informatica? En verdient zijn of haar onderzoek een plekje in de schijnwerpers? Geef diegene dan op voor de ‘GBIF Young Researcher Award’! Het jaarlijks programma richt zich op het stimuleren van innovatief onderzoek en ontdekking op het gebied van biodiversiteitsinformatica, gebaseerd op data van GBIF. De prijs wordt uitgereikt aan twee afgestudeerde studenten - doorgaans één Masterkandidaat en één Ph.D-kandidaat - genomineerd door GBIF-deelnemende landen. De oproep voor nominaties voor 2021 is nu geopend en sluit 21 juni 2021. Afgestudeerde studenten die in aanmerking willen komen voor de nominaties, dienen rechtstreeks contact op te nemen met NLBIF node-manager Niels Raes. 
Lees meer → 
 GBIF Ebbe Nielsen Challenge
De 2021 Ebbe Nielsen Challenge zoekt open-data-innovaties voor biodiversiteit. De jaarlijkse competitie moedigt ieder aan om gebruik te maken van biodiversiteitsgegevens en tools van het GBIF-netwerk om zo open science te bevorderen. Tussen 20 januari en 2 augustus 2021 kunnen individuen en teams tools en technieken voorbereiden die de toegang, het nut en de kwaliteit van open biodiversiteitsgegevens verbeteren en deze inzenden. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op hun openheid, herhaalbaarheid, relevantie en nieuwheid en presenteert een geselecteerde pool van winnaars met in totaal maximaal € 20.000 aan prijzen.
Lees meer →
 

Handleiding voor georeferencing
Best Practices biedt richtlijnen en handvatten voor georeferencing. Hoewel de handleidingen specifiek gericht zijn op gegevens over biologische voorvallen, kunnen de concepten en methoden die ze presenteren, net zo nuttig zijn voor andere disciplines.
Bekijk het document hier →
 


GBIF Science Review 2020
GBIF Science Review geeft jaarlijks inzicht in de onderzoekstoepassingen en citaten waartoe toegang verleent wordt via de wereldwijde infrastructuur van GBIF. De samenvatting van peer-reviewed artikelen biedt een leerzaam beeld van onderzoeken die mogelijk zijn gemaakt dankzij de gratis open access-gegevens, die het GBIF-netwerk van leden en uitgevers beschikbaar stelt. De review biedt dus een mooi kijkje in de diverse keuken van onderzoek waarbij gebruik gemaakt is van GBIF.
Lees hier de samenvatting→ 
 

Belang van data-integratie hard gemaakt
J. Mason Heberling van het Carnegie Museum of Natural History en Scott B. Weingart van de Carnegie Mellon University hebben in samenwerking met het GBIF-secretariaat afgelopen februari in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS 118 (6) e2018093118) een uitgebreide analyse en bespreking van meer meer dan 4.000 peer-reviewed studies gepubliceerd, die gebruik maken van GBIF-gemedieerde gegevens. Deze studie biedt een wetenschappelijke basis voor de voortdurende ontwikkeling van de volgende generatie van biodiversiteitsgerelateerd onderzoek. De studie toont een aantal interessante bevindingen. Waaronder het bewijs dat wereldwijd geïntegreerde datasets onderzoekers in staat stellen om zowel fundamentele als toegepaste vragen te stellen op taxonomische, temporele en ruimtelijke schalen die anders onmogelijk zouden zijn.
Bekijk de publicatie→ 
 

Zoals je begrijpt redenen genoeg voor ons om te starten met deze nieuwsbrief. We houden je via deze weg op de hoogte van interne besluiten, events, calls, onderzoeksprojecten, GBIF en natuurlijk van elkaar. De nieuwsbrief zal eens per kwartaal in uw digitale brievenbus verschijnen. Heb je nieuws waarvan je denkt; dit moeten meer mensen weten? Bericht ons en wie weet verschijnt het in de volgende editie van de nieuwsbrief of lees je het terug op onze social media kanalen. 

Met vriendelijke groet,

Dr. Niels Raes
NLBIF node-manager 

Amy van Nobelen
NLBIF communicatie
 

NLBIF – ofwel ‘Netherlands Biodiversity Information Facility’ – is het nationaal kennisknooppunt van GBIF – ‘Global Biodiversity Information Facility’. GBIF en NLBIF streven gezamenlijk naar het voor iedereen open en vrij toegankelijk maken van mondiale biodiversiteitsdata via het GBIF.org portaal. Nederland levert via NLBIF en zijn partners een belangrijke bijdrage aan de mondiale biodiversteitskennis. 
NLBIF
is onderdeel van Naturalis Biodiversity Center.
Copyright © 2020 NLBIF, All rights reserved.

Our mailing address is:
nlbif@naturalis.nl


Our visiting adress:
NLBIF
Darwinweg 2
2333 CR Leiden