Copy
INSPIRE INFO
September 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy z 5.INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy z 5. INSPIRE ESPUS školenia “QGIS II” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
2. Pozvánka na 2. INSPIRE ESPUS Workshop
Pozvánka na druhý workshop zameraný na tému "Harmonizáciou k interoperabilite".
Podrobnosti
3. Pozvánka na Konferenciu Tatry 2022
Pozvánka na konferenciu s podtitulom "Globálna geodézia a geoinformatika".
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia