Copy
INSPIRE INFO
August 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Výstupy z 3. INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy z 3. INSPIRE ESPUS školenia “Správa priestorových údajov” sú k dispozícii v podobe prezentácií a videozáznamu.
Podrobnosti
2. Výstupy zo 4.INSPIRE ESPUS školenia
Výstupy zo 4. INSPIRE ESPUS školenia “QGIS” boli rovnako sprístupnené.
Podrobnosti
3. Pozvánka na 5. INSPIRE ESPUS Školenie
Pozvánka piate INSPIRE ESPUS školenie, zamerané na ďalšie možnosti využitia desktop GIS aplikácie QGIS.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia