Copy
INSPIRE INFO
Jún 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Pozvánka na 2. INSPIRE ESPUS Školenie
INSPIRE predstavuje infraštruktúru pre harmonizované zdieľanie a využívanie priestorových údajov. Tie môžu napomôcť v širokom spektre oblastí. Školenie ponúkne rámcový prehľad o iniciatíve, objasnenie najdôležitejších požiadaviek, cieľových skupín, základných princípov a očakávaných prínosov. V neposlednom rade budú pripravené praktické ukážky a vytvorené možnosti odskúšania vybraných geodát, nástrojov a techník. 
.
Podrobnosti
2. Konzultácia k Nariadeniu pre datasety s vysokou hodnotou
Vo väzbe na podporu implementácie Smernice pre otvorené údaje je sprístupnená konzultácia pre návrh nadväzujúceho Vykonávacieho nariadenia o otvorených údajoch o súboroch údajov vysokej hodnoty. Konzultácia je dostupná do termínu 21.06.2022
Podrobnosti
3. Pozvánka na 2. INSPIRE ESPUS konferenciu
Pozývame Vás na druhú INSPIRE ESPUS konferenciu, ktorá okrem aktuálnych informácií o implementácii projektu ESPUS prinesie novinky z medzinárodnej i národnej úrovne k oblastiam Digitálnej transformácie, Zelenej Dohody, INSPIRE, Otvorených údajov i oblasti Agrosektora.
Podrobnosti
4. Citython Košice 2022
Druhé podujatie v sérii RIS Citython prinesie nové výzvy pre podporu života v Košiciach od piatku 01.07.2022 do nedele 03.07.2022. Hackathon je zameraný na témy mestských dát, smart mobility, územného plánovania, krízového manažmentu a mestskej mobility, na ktorých môžu spolupracovať tímy zostavené z rôznych odborníkov, študentov, či nadšencov a z oblasti podpory využitia priestorových údajov.  
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia