Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
- verhuizing / adreswijziging
- interactieve cabaretvoorstelling #DoeiCovid
- aanmelden trainingsdagen AB en Supervisor/Assessor
- Gouden Award Ceremonie in december
- verslag gouden Award Ceremonie
- verslag brainstormbijeenkomst
- subsidie aanvraag MDT
- personele wisselingen bij de Award Organisatie

Verhuizing kantoor
Per 1 juni is het kantoor van de Award verhuisd. Ons vestigingsadres blijft in Den Bosch:
Veenmarktkade 8
kantoor 6257
5222 AE 's-Hertogenbosch

Ons nieuwe werk/post/bezoekadres is:
Kapellerpoort 1
kantoor 3-B09
6041 HZ Roermond


Ons algemene telefoonnummer is: 085-0501972

Interactieve cabaretvoorstelling #DoeiCovid
Op 13 juli is het zo ver... dan brengen we de interactieve cabaretvoorstelling #DoeiCovid op de planken in Podium Azijnfabriek in Den Bosch. 

De toegang is gratis. Aanmelden kan nog via de QR-code of https://www.award.nl/doeicovid.html.Aanmelden trainingsdagen AB en Supervisor/Assessor
In het najaar willen we enkele trainingsdagen organiseren voor zowel Award Begeleider als ook voor Supervisor/Assessor. 
De data en locaties worden in overleg vastgesteld. Het is ook mogelijk om een training op school te verzorgen. 
Interesse? Mail Patrick (patrick.hermans@award.nl) om door te geven met hoeveel personen je welke training zou willen volgen.

Gouden Award Ceremonie in december
Op 20 december 2022 zal er in de avond een feestelijke Gouden Award Uitreiking plaatsvinden op een centrale, nog nader te bepalen locatie in het land. 
Heb je Awardees die voor deze uitreiking in aanmerking komen? Geef dat dan door aan Claudia (claudia.de.leeuw@award.nl).

In het vervolg zal eens per jaar in december een Gouden Award Uitreiking plaatsvinden.

Verslag Gouden Award Ceremonie 26 juni
Door alle Covid-maatregelen van de afgelopen jaren, was het al een hele tijd geleden dat er een Gouden Award Ceremonie was geweest. Omdat veel (internationale) deelnemers inmiddels klaar zijn met hun opleiding en niet altijd in Nederland blijven, hebben we besloten een extra uitreiking te organiseren voor de zomervakantie. Op deze manier hebben we een aantal van hen in ieder geval het verdiende feestje kunnen bieden. 13 deelnemers van de United World College, International School of The Hague en The Britisch School in The Netherlands ontvingen hun certificaat, medaille en pin tijdens de Award Ceremonie op Landgoed Dutch Biz in Amersfoort.  8 Deelnemers konden er helaas niet bij zijn en hebben hun certificaat per post ontvangen. Met in de enveloppe een heleboel confetti voor het feestelijke tintje.

Verslag brainstormbijeenkomst 26 juni
Voorafgaand aan de Gouden Award Uitreiking vond er een brainstormbijeenkomst plaats. Bart Brouwers van onze samenwerkingspartner iScreen begeleidde de groep in hun eerste verkennende 'expeditie' langs de Award nu en in de toekomst. Onderzocht werd wat we voor elkaar kunnen beteken en wat we van elkaar nodig hebben.
Belangrijkste conclusie was dat alle aanwezigen de Award een warm hart toedragen en bereid zijn elkaar te helpen met kennis en eventueel materiaal. Aan ons als Award organisatie de mooie taak om een netwerk op te zetten waarin deze uitwisseling gemakkelijk plaats kan vinden. Wordt aan gewerkt!


Subsidie aanvraag MDT   
Afgelopen week heeft de Award een subsidie aanvraag ingediend voor verdere uitbreiding van het bestaande project Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT). Richten we ons in het bestaande project nog voornamelijk op 'bijzondere' jongeren die vaak niet via school te bereiken zijn, in de nieuwe aanvraag hebben we alle Award-deelnemers in het projectplan geschreven. Dat houdt in dat alle nieuwe jongeren die met hun Award starten vanaf 1 januari 2023 automatisch meedoen met het MDT-traject. Op voorwaarde natuurlijk dat we de subsidie toegekend krijgen.
Voor scholen heeft het als bijkomend voordeel dat we flink wat kosten vanuit de subsidie kunnen vergoeden. 

In het project hebben we een aantal samenwerkingspartners gevonden waar we zeer blij mee zijn. Vanuit het vorige MDT-project doen iScreen, Humanitas, de Vereniging van Agorascholen en de gemeente Den Bosch met Traject op Maat (TOM) weer mee.
Nieuw is de samenwerking met Windseeker, waarmee we de mogelijkheid gaan onderzoeken om Expedities op een tallship aan te bieden.

Alvast meer weten? Neem contact op met Claudia (claudia.de.leeuw@award.nl)


Personele wisselingen bij de Award Organisatie
Zowel in ons bestuur als op kantoor zijn er de afgelopen maanden wat personele wisselingen geweest.

Wij zijn zeer verheugd om Anke Vroomen, Paul Stuiver en Tom Kuipers te kunnen verwelkomen in het bestuur. Paul gaat de taak van penningmeester op zich nemen en Anke wordt de nieuwe secretaris. Tom heeft zelf het volledige Award-programma doorlopen en zal die kennis en ervaring inzetten. Willem Bartelings en Toine Peerboom zullen samen de taak van voorzitter waarnemen totdat er iemand is gevonden die de voorzittershamer op wil nemen.

Ook op het Award kantoor hebben we uitbreiding: per 1 juni is Patrick Hermans voor 2 halve dagen aan het bureau aangeschoven als administratie- en projectondersteuner.


Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie. Rust uit, geniet en doe energie op met leuke dingen. Zodat we na de vakantie er weer vol enthousiasme tegenaan kunnen. Samen kunnen wij de hele wereld aan!

Met vrolijke groet,
Team Award Nederland

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 the International Award for young people, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp