View this email in your browser
nieuwsbrief verenigingen, februari 2022
Beste bestuursleden,

In deze nieuwsbrief lees je welke informatie voor jou van belang/interessant kan zijn de komende tijd. 


Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Martijn Hamerslag & Léon Soeterboek 
Wethouder Sport / Wethouder Cultuur en Welzijn

 

Inhoudsopgave


Klik nu direct op het artikel wat jij wilt lezen!

1. Ben jij erbij? Sportgala 2021 gaat live!
2.
 Gemeente biedt maatschappelijke organisaties en sportvereniging financiële ondersteuning
3. Terugblik Digitale Nieuwjaarsborrel Lokaal Akkoord Sport en Bewegen
4. AED 24/7 beschikbaar, is dat bij jouw vereniging het geval?
5. Boekenberg behaald NOV-Keurmerk Goed Geregeld
6. Nieuwe activiteiten en evenementen voor Bernissegebied gezocht!
7. Wil jij gebruik maken van het stimuleringsbudget?

8. Twee nieuwe openbare Schaak/Damtafels in Nissewaard
9. Blijf op de hoogte van het actuele trainingsaanbod
10. Programma voorjaarsvakantie 2022
11. Shell: maak kans op een donatie
12. Blijf op de hoogte van het actuele trainingsaanbod
13. Vrijwilliger? Ontvang een bieb cadeaubon!

Ben jij er bij? Sportgala 2021 gaat live!


Op 4 februari zal in Theater de Stoep het Sportgala 2021 plaatsvinden. Omdat wij door de huidige maatregelen niet iedereen kunnen voorzien van een plek is er gekozen om vanaf 8 uur live te gaan! Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een mogelijkheid heeft om mee te kunnen kijken naar deze geweldige avond. De livestream zal starten om 20.00 uur en is te volgen via het Facebook en YouTube account van gemeente Nissewaard. Houd goed de socials van de gemeente in de gaten voor de exacte link van de livestream of neem een kijkje op het Sportgala account (@Sportgala_NSW)

Gemeente biedt maatschappelijke organisaties en sportverenigingen fincanciële ondersteuning

 
Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in Nissewaard kunnen nog steeds een beroep doen op een subsidie om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen. Het college van B&W heeft besloten daarvoor € 50.000 extra beschikbaar te stellen en de regeling te verlengen.
 
Rol in samenleving
De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt de gemeente Nissewaard ook maatschappelijke organisaties in Nissewaard. Zij kunnen bij de gemeente een subsidie om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen. Met deze Subsidieregeling Compensatie COVID-19 Maatschappelijke Organisaties Nissewaard ondersteunt het college maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, welzijn, cultuur en leefbaarheid in de wijken en de kernen. Met deze extra steun wil het college voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat bij het lokale verenigingsleven.
 
Aanvullende ondersteuning
Aanvragen voor een subsidie (max. € 10.000) worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De gevraagde ondersteuning is aanvullend aan andere maatregelen vanuit rijk, provincie, veiligheidsregio en gemeente zoals huurkwijtschelding en inkomenssteun e.d. Aanvragers wordt gevraagd te checken of zij gebruik kunnen maken of al maakt van andere regelingen. Kijk voor meer  informatie op de website van de gemeente Nissewaard www.nissewaard.nl/coronavirus.
 
Aanvragen
Deze subsidie is een extra maatregel. Dit is dus geen wettelijke voorziening en derhalve kan er dus geen recht aan ontleend worden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen en volgens de gestelde criteria. Onderdeel van de aanvraag is een intakegesprek waarin de aanvraag wordt besproken. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 

Terugblik Digitale Nieuwjaarsborrel Lokaal Akkoord Sport en Bewegen


Op dinsdag 11 januari organiseerde de Stuurgroep van het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen een nieuwjaarsborrel. Het was een mooi evenement om elkaar in het nieuwe jaar digitaal te treffen. We keken met elkaar terug op de afgelopen twee jaar en keken vooruit naar 2022. Dit jaar is het laatste jaar van het Lokaal Akkoord. We willen er met elkaar een fantastisch jaar van maken met veel mooie nieuwe sport initiatieven.

Brainstorm nieuwe plannen
De bijeenkomst werd begeleid door Start2Create. Door een brainstormsessie zijn met 35 deelnemers aan de slag gegaan en hebben we bedacht hoe tot concrete en uitvoerbare plannen kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan:
 
  • Een beweegpark, een park waar je, ongeacht je leeftijd, kan bewegen. Meerdere sporten tegelijk en waar leeftijdsgroepen met elkaar kunnen verbinden
  • Een beweegkalender met themamaanden. Elke maand organiseert één of meerdere verenigingen verschillende activiteiten voor een bepaalde doelgroep.
  • Geef je (beweeg) energie door! Het open stellen van sportvelden voor middag activiteiten. Gebruikmaken van elkaars faciliteiten en verbinding maken tussen alle leeftijdsgroepen.
  • Demonstraties geven van diverse sporten op openbare plekken (bijv winkelcentrum) in samenwerking met winkeliers, horeca of andere commerciële partijen.
Genoeg ideeën om verder op voort te borduren. Dus houd en sport- en beweegaanbod in Nissewaard in de gaten.
 
Heb je zelf een goed plan?
Is het uitvoerbaar? En draagt het bij aan de onderstaande thema’s van het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen?
  • Armoeden en bewegen
  • Onderwijs en bewegen
  • Inclusief sporten
  • Vitaal aanbod
  • Veilig sportklimaat
  • Topsport
Neem dan contact op met de gemeente via combinatiefunctionaris@nissewaard.nl o.v.v. Lokaal Akkoord Sport en Bewegen.
 

AED 24/7 beschikbaar, is dat bij jouw vereniging het geval? 

 
De gemeente Nissewaard wil graag dat op iedere plek binnen 6 minuten een AED beschikbaar is, om mensen met een hartstilstand te kunnen redden. Veel inwoners van Nissewaard weten niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. Van veel AED’s is namelijk niet bekend waar ze hangen, omdat ze niet geregistreerd zijn bij het landelijke oproepsysteem Hartslag.nu. Dit maakt de hulpverlening erg lastig. Heb je een AED dan is het van belang dat je hem ook registreert op www.Hartslag.nu.
 
Registreren en buiten ophangen
Voor effectief gebruik is het noodzakelijk dat AED’s 24/7 toegankelijk zijn én geregistreerd bij Hartslag.nu. Heb jij als vereniging of organisatie een AED in eigen bezit? Registreer deze dan zo snel mogelijk en kijk of het mogelijk is om deze buiten te hangen in een speciale buitenkast, waar iedere hulpverlener bij kan wanneer hij/zij hem nodig heeft.
 
Subsidieregeling
De gemeente heeft een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee je de installatiekosten vergoed krijgt wanneer je de AED buiten ophangt en registreert bij Hartslag.nu. Hoe meer AED’s 24/7 beschikbaar zijn, des te groter is de dekking van het aantal beschikbare AED’s in Nissewaard en des te meer levens kunnen we redden.
 
Meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar sm.scherpenhuyzen@nissewaard.nl.
 

Boekenberg behaald NOV-Keurmerk Goed Geregeld

Bibliotheek de Boekenberg heeft na een jaar hard werken het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. Zij zijn hiermee de vierde bibliotheek van Nederland die dit keurmerk ontvangen. Op 27 januari werd het bijbehorende certificaat door wethouder Martijn Hamerslag uitgereikt aan de coördinator Vrijwillige Inzet AnneMarijke Tiessen van Bibliotheek de Boekenberg.

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
Het verkrijgen van het keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is voor de bibliotheek, haar vrijwilligers en partners een bevestiging van het feit dat het vrijwilligersbeleid goed op orde is en dat er al heel veel goed georganiseerd is voor vrijwilligers. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk heeft een werkgroep van vrijwilligers en medewerkers onder leiding van de coördinator Vrijwillige Inzet en brancheorganisatie Probiblio het vrijwilligersbeleid van de bibliotheek kritisch onder de loep genomen. Door middel van een uitgebreide zelfevaluatie werden de verbeterpunten van strategisch tot operationeel niveau in kaart gebracht. Deze punten zijn vervolgens opgepakt en door de auditoren getoetst met een positieve eindbeoordeling als gevolg. Het keurmerk is 4 jaar geldig.

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Het behalen van het keurmerk was een belangrijk doel voor Bibliotheek de Boekenberg. De organisatie werkt namelijk samen met meer dan 180 vrijwilligers. Ze vervullen een onmisbare rol bij het uitvoeren van de dienstverlening in de drie bibliotheekvestigingen, maar ook op kinderdagverblijven, basisscholen en de vele andere locaties waar de bibliotheek actief is.

“Onze vrijwilligers helpen met het uitlenen van boeken en media, bezorgen deze materialen bij leden die niet naar de bibliotheek kunnen komen, ondersteunen anderstaligen met het leren van de Nederlandse taal, maken inwoners middels computercursussen wegwijs in de digitale wereld, lezen voor in de bibliotheek, op scholen en bij gezinnen thuis, begeleiden tal van activiteiten en doen nog zoveel meer! Zo’n grote diversiteit aan werkzaamheden vraagt om goede en professionele begeleiding en meer structuur. Het aantal vrijwilligers neemt elk jaar toe. We vinden het van groot belang dat zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We betrekken hen dan ook graag bij de ontwikkelingen binnen de bibliotheek”, zo vertelt Tiessen.

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Bibliotheek de Boekenberg zet zich al langere tijd actief in voor het professionaliseren van het vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie én in Nissewaard. Zo richtte de organisatie in 2018 - samen met Gemeente Nissewaard en Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse - de Vrijwilligers Academie Nissewaard op. De academie biedt een scala aan gratis trainingen, workshops en themabijeenkomsten aan waarin kennis en vaardigheden opdoen en delen centraal staat. Door kennis te delen kun je het vermenigvuldigen. Ook lanceerde de bibliotheek eind 2021 een gratis bibliotheekabonnement waarmee alle vrijwilligers in Nissewaard gratis boeken kunnen lenen en activiteiten kunnen bezoeken. Zo kunnen zij blijven werken aan hun persoonlijke groei en is ontspanning altijd binnen handbereik.

Nieuwe activiteiten en evenementen voor Bernissegebied gezocht!


Wij zijn op zoek naar leuke activiteiten of evenementen voor in het Bernissegebied. Organiseer jij graag een wildplukwandeling, een streekmarkt, speurtochten, openlucht theatervoorstelling of een verhalenavond voor kinderen? Lijkt het je leuk om een modderdag, of bijvoorbeeld een wedstrijd zandkastelen maken bij het strandje bij natuurspeeltuin Beverbos te organiseren? Laat het ons weten, deel je ideeën dan met ons. Dat kan door jouw idee te mailen naar communicatie@nissewaard.nl.

Er zijn al wat leuke initiatieven tot stand gekomen na een eerdere oproep. Zo kan je er Nel tegenkomen met haar bakfiets, die maar al te graag iets vertelt over de natuur in het gebied. Martin organiseert regelmatig wandelingen in het Bernissegebied, maar ook worden er sportactiviteiten georganiseerd. Maar er is nog veel meer mogelijk. In een tijd dat groen nog belangrijker voor ons is geworden, nodigen we je uit om mee te werken aan een bruisend Bernissegebied.

Het Bernissegebied is volop in ontwikkeling
Zo is er de afgelopen maanden hard gewerkt om het gebied aantrekkelijker te maken. Waterschap Hollandse Delta heeft onder andere vispaaiplaatsen, hondenstrandjes en ijsvogelwanden aangelegd. Er zijn ook bomen onder water geplaats en rietmoerassen aangelegd. Dit voorjaar worden er nog flink wat bomen geplant in het gebied. Dit allemaal om de biodiversiteit in het gebied rondom de Bernisse een impuls te geven.

Samen werken we zo aan een nog aantrekkelijker groengebied, met ruimte voor recreatie, sport en natuurbeleving.
Doe je mee?

  

Wil jij gebruikmaken van het stimuleringsbudget?


Diversiteit en inclusie in de sport is belangrijk. Om sport- en beweegaanbieders te motiveren om met dit thema aan de slag te gaan kunnen zij gebruikmaken van het stimuleringsbudget. Dit budget kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld het binden van nieuwe sporters aan hun vereniging, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie.

Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport door bijvoorbeeld etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het stimuleringsbudget (maximaal € 850,-) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen.

Deze inclusieve doelgroepen relateren direct aan de achterban van de partijen uit de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’ (NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL, John Blankenstein Foundation, Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds en Bas van de Goor Foundation). Meer informatie over deze alliantie is te vinden op de website allesoversport.nl.

Inspiratie

Sport- en beweegaanbieders kunnen het budget bijvoorbeeld aanvragen om een samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis, vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Ben jij geïnteresseerd? Er kan voor meer informatie gekeken worden op de
website of er kan contact worden opgenomen met Dennis Gerkers.
Mobiel: 06-30694610
Email:
dennis.gerkes@nocnsf.nl

Twee nieuwe openbare Schaak/Damtafels in Nissewaard


Op zaterdag 29 januari zijn de eerste twee openbare schaak/damtafels in Nissewaard op de Markt tijdens een feestelijke ceremonie officieel in gebruik genomen door wethouders Martijn Hamerslag en Leon Soeterboek. 

    
Een mooi resultaat vanuit een samenwerking tussen het Lokaal Akkoord Sport en Bewegen, Schaakvereniging Spijkenisse en de gemeente. Met deze schaak/damtafels zetten we niet alleen de denksport in Nissewaard verder op de kaart, maar hebben we vooral een plek gecreëerd waar mensen met verschillende achtergronden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen.
 
Iedereen kan hier komen spelen, jong en oud.
Heb je geen stukken dan zijn deze te leen bij De Boekenberg, Schaakvereniging Spijkenisse of Happy Italy.
Weet je niet hoe het spel gespeeld moet worden dan kan de schaakvereniging je vast wel een zetje vooruit helpen.
 
Na de opening vond er nog een mooie plechtigheid plaats. Leverancier van de tafels Stedon, de KNSB en Stichting DIDA sloten een overeenkomst om geld in te zamelen voor het goede doel ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KNSB. Voor elke geplaatste schaak/dam tafel in Nederland doneert Stedon € 100,- aan Stichting DIDA. 

Programma voorjaarsvakantie 2022

In de voorjaarsvakantie worden er een aantal activiteiten georganiseerd in Nissewaard. Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart organiseert E-Sport games een game-middag met spellen als Fortnite, Mariokart, Tennis en VR-experience. Op donderdag 3 maart is er in park Braband de smul,- en doe middag. Hierbij kunnen de kinderen verschillende dingen doen zoals moestuintjes maken, schminken, bloempotjes versieren, zelf bogen maken en nog veel meer!

E-sport Games
Waar: Sporthal Den Oert
Datum: 28 februari en 1 maart
Tijd: 10:00 tot 16:00 uur

van 10:00 tot 13:00 kunnen kinderen van 6 tot 13 jaar zich inschrijven.
van 13:00 tot 16:00 kunnen kinderen zich vanaf 13 jaar en ouder inschrijven.

De smul,- en doe middag
Waar: Speeltuin park Braband (aan de Moezelgaard)
Datum: 3 Maart
Tijd: 12:00 tot 16:00 uur


Het inschrijven voor beide activiteiten gaat via de website www.actiefinnissewaard.nl/activiteiten-kaart/

Shell: maak kans op een donatie

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Shell Pernis) wil verenigingen en organisaties in de buurt helpen om te verduurzamen. Shell is zelf op weg naar netto nul uitstoot en zoekt ook daarnaast
de samenwerking met bewoners. Daarom lanceert Shell een campagne die in zes omliggende woonplaatsen buurtbewoners mobiliseert voor het nemen van duurzame maatregelen voor hun favoriete club, buurthuis of stichting.
 
SHELL WERKT SAMEN MET BEWONERS AAN EEN DUURZAME WIJK
Met de campagne “Samen voor een duurzame wijk” wil Shell duurzame initiatieven van buurtbewoners ondersteunen met kennis maar ook met een donatie (maximaal 10.000 euro).
Bewoners kunnen hun plannen kenbaar maken via een speciaal daarvoor ingerichte website. Een jury van deskundigen toetst deze op haalbaarheid en gaat vervolgens met de buurt aan
de slag om het plan uit te voeren. De plaatsen die deel kunnen nemen zijn Pernis, Hoogvliet, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen en Albrandswaard.

Meer informatie
Er is door Shell een speciale website voor deze campagne gemaakt. Kijk op www.shell.nl/voordewijk voor nog meer informatie en voor de video van VV Pernis.
De video is opgenomen bij voetbal vereniging Pernis. Daar laten ze zien hoe zij met verduurzaming bezig zijn bij hun vereniging. Tevens doet Jaco Hoekman, bestuurslid van VV Pernis, namens Shelleen beroep op iedereen om mee te doen.

Blijf op de hoogte van het actuele trainingsaanbod

Vrijwilligers Academie Nissewaard organiseert maandelijks gratis trainingen en cursussen voor vrijwilligers in Nissewaard. Op de website vind je een actueel overzicht van alle trainingen de komende periode. 

Wil je op de hoogte blijven van het actuele trainingsaanbod? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Vrijwilligers Academie Nissewaard! Je kunt je onderaan de pagina aanmelden.
 

Vrijwilliger? Ontvang de Bieb cadeaubon!


Vrijwilligers vervullen een steeds belangrijkere rol in Nissewaard. Doe jij vrijwilligerswerk in onze gemeente? Dan beloont Bibliotheek de Boekenberg je graag voor dit goede werk; je krijgt namelijk een gratis vrijwilligersabonnement van hen. Hiermee kun je naar keuze een aantal boeken en media per jaar lenen en activiteiten bijwonen om jezelf te ontwikkelen of om te ontspannen. Vul het inschrijfformulier in op de website of aan de kassa. Veel lees-, kijk- en luisterplezier alvast!
 
Klik hier om naar de website te gaan. 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je eerder hebt aangegeven dat je deze wilt ontvangen.
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier. 
Facebook
Website
Instagram
Email