View this email in your browser
nieuwsbrief verenigingen, maart 2021
Beste bestuursleden,

In deze nieuwsbrief lees je welke informatie voor jou van belang/interessant kan zijn de komende tijd. 


Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Martijn Hamerslag & Léon Soeterboek 
Wethouder Sport / Wethouder Cultuur en Welzijn

 

Impulsregeling voor zzp'ers en erfgoedvrijwilligers 

Voor zzp’ers werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie, beoefenaars van een ambacht of personen die werken met erfgoedvrijwilligers, is er vanaf 1 maart 2021 de impulsregeling zzp’ers en erfgoedvrijwilligers. Ook organisaties kunnen de regeling aanvragen als ze veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werken. Voor individuele aanvragers organiseert het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiesessie op 9 maart 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Reminder: VerenigingsMonitor 2021

Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc? In deze corona-pandemie is het belangrijker dan ooit om daar zicht op te krijgen. Daarom start het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) de VerenigingsMonitor 2021, als vervolg op de eerste editie uit 2018.

Vul de vragenlijst in op verenigingsmonitor2021
 
Je kunt meedoen als: 

1. je bestuurder bent van een vereniging of stichting;
2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn.

Alvast bedankt voor je deelname!
 

Webinars nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel. Kijk voor meer informatie op https://wbtr.nl/

In aanloop naar 1 juli 2021 organiseert WBTR.nl heel veel webinars met als doel bekendheid te geven aan de nieuwe wet en aan de mogelijkheden voor verenigingen eraan te voldoen. Deelname is kosteloos maar je moet je hier aanmelden.

Ontdek- en Beweeg middagen

in de wijk Zuid-West  

Wij zijn op zoek naar vrijetijdsaanbieders die het programma aan kunnen vullen met sport, knutselen, theater of iets heel anders! Doe jij met ons mee?
 
We willen de kinderen tijdens de ontdek- en beweegmiddagen kennis laten maken met wat er allemaal in de wijk (Zuid-West) voor leuks te doen en te beleven is.
Dit allemaal na schooltijd tussen 14.30 - 16.30 uur.
De activiteiten vinden plaats vanaf het nieuwe schooljaar 2021 – 2022. Vooraf vindt er een INSTUIF plaats op 26 april 2021.

De ontdek- en beweeg middagen worden georganiseerd in samenwerking met basisschool de Vogelenzang, JOZ, gemeente Nissewaard en jij als vrijetijdsaanbieder.  

Aanmelden kan door voor vrijdag 19 maart een e-mail te sturen naar l.blacquiere@nissewaard.nl.

Gratis trainingen Movisie Academie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Movisie Academie is de online leeromgeving van Movisie. Je vindt hier een groeiend aanbod van gratis online cursussen en webinars voor beleidsmakers, managers en professionals in het sociale domein. Er is keuze uit ruim 20 online trainingen, die het gehele jaar te volgen zijn. 

Bekijk het aanbod op: https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3104

Gedicht van de nieuwe Stadsdichter van Nissewaard

Patrick van der Biezen won vorige maand zowel de publieks- als de juryprijs en is daarmee de nieuwe stadsdichter van Nissewaard. In deze video deelt hij zijn prachtige gedicht genaamd 'Over de brug'.

 
Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je eerder hebt aangegeven dat je deze wilt ontvangen.
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier. 
Facebook
Website
Instagram
Email