Copy
Cogix Informatie voor klanten | editie augustus 2022
Bekijk deze e-mail online
Beste klant,

Welkom in schooljaar 22-23! Fijne vakantie gehad? Wij wel, dus we gaan er weer fris tegenaan. 

In deze Informatie lees je over wat je mag doen om de nieuwe begrotingsronde goed te laten verlopen. Ook geven we je informatie over wat we in de update van 13 augustus precies hebben gedaan. Maar er is meer. Lees daarom vooral verder.

Tot volgende maand!

Hartelijke groeten,
Team Cogix

In deze Cogix Informatie

Update zaterdag 13 augustus

Met de update van 13 augustus zijn o.a. de parameters voor de CAO PO-VO en MBO doorgevoerd. De basisbekostiging VO 2022 en 2023 is aangepast en de MBO-bekostiging is doorgevoerd. Op ons Helpcentrum lees je over de aanpassingen naar aanleiding van de augustus-update.

 

Start begrotingsronde 2023 

Aan het begin van het schooljaar ga je weer van start met de (meer)jaren-begroting 2023-2027 en dien je een aantal instellingen en stappen te doorlopen. We hebben hiervoor het stappenplan op ons Helpcentrum weer geactualiseerd en een instructievideo gemaakt ter ondersteuning van de uit te voeren acties.

Parameter update

Op donderdagavond 25 augustus zal er een parameter update plaatsvinden. Van deze update ondervind je geen hinder. Benieuwd welke parameters worden aangepast, kijk dan op ons helpcentrum op de pagina's waarop de wijzigingen van parameters worden bijgehouden. Op deze pagina vind je alle parameter wijzigingen voor de bekostiging terug en op deze pagina de wijzigingen van de salarisparameters. 

Opschonen gebruikers

Bij de start van een nieuw schooljaar is misschien een aantal collega's niet meer werkzaam en zijn nieuwe collega's gestart. Tijd dus om de autorisaties aan te passen. 
Verwijder een oud-collega in gebruikersbeheer én in de applicatie. Alleen op inactief zetten in de applicatie is niet voldoende.  Voor meer informatie over gebruikersbeheer en het verwijderen van collega uit de applicatie, kijk op ons helpcentrum.

Herverdeling en allocatiemodellen

De herverdeling en allocatie van de bekostiging is waarschijnlijk nog ingesteld op de oude bekostigingssystematiek. Door de invoering van vereenvoudiging van de bekostiging zijn de feiten aangepast en dien je het allocatiemodel opnieuw te bekijken. Als het allocatiemodel intern is goedgekeurd (GMR heeft adviesrecht), dan kun je aan de slag met het inrichten van de herverdeelregels in Cogix. 
Wij willen je wijzen op een handreiking van de PO-raad, waarin zij dieper ingaan op het nieuwe allocatiemodel. Op ons Helpcentrum vind je daarnaast uitleg over hoe de nieuwe allocatie verwerkt kan worden in het scherm Herverdeling in Cogix. 

Wil je dat wij meedenken? Geen probleem. Neem contact met ons op via onze Helpdesk.

Achterstandsscores

Het CBS heeft in juli de achterstands-scores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Deze scores zijn berekend met de herijkte onderwijsachterstanden-indicator met als teldatum 1 februari 2022. De nieuwe scores worden gebruikt als basis voor het toekennen van de extra bekostiging onderwijsachterstanden-beleid. Naar verwachting wordt in het najaar 2022 het bedrag per scorepunt gepubliceerd in de Eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023.
Voor de juiste berekening van de achterstandsmiddelen dien je de nieuwe scores per kostenplaats aan te passen in het scherm Bekostiging.

Premieprognose ABP 2023

Het ABP heeft een prognose van de premie 2023 bekend gemaakt. Op basis van deze prognose daalt de premie op totaal niveau licht. ABP verwacht dat de totale pensioenpremie voor werkgevers daalt. Voor de werknemers stijgt het aandeel in de totale pensioenpremie. De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,9% naar 29,1%, maar de premie voor de VPL-regeling (dit jaar 3,0%) vervalt. De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,76%.
Je kunt deze informatie teruglezen op de site van het ABP.

Uit eerdere nieuwsbrief en relevant voor begrotingsronde


Nieuwe AFAS Get-connectoren
Vanaf augustus gaan we de dienstverbanden vanuit AFAS op een nieuwe manier inlezen. 
Zorg dat je de Get-connectoren juli hebt geïmporteerd vóór de 1e van de maand die je als basis voor de nulstand gebruikt, dus bijvoorbeeld vóór 1 september als je in september een nulstand wil doen. Je kunt de Get-connectoren ophalen op ons Helpcentrum. Mocht het voor 1 september niet lukken, dan kan de nulstand pas op 1 oktober ingelezen worden.
CAO-PO
Met de update van augustus is de nieuwe CAO PO verwerkt in onze toepassing. Dit brengt nieuwe schalen en periodieken met zich mee. Dit brengt nieuwe schalen en periodieken met zich mee. Voor het doen van een nulstand personeel is het van belang dat deze nieuwe schalen en periodieken zijn verwerkt in het bronsysteem en ingelezen in onze tool. Op het moment dat de conversie bijv. in augustus is verwerkt, wordt dit op 1 september aangepast in onze toepassing tijdens het inlezen van de personele realisatie en kan in september een nulstand worden gedaan.

Updates gedurende begrotingsperiode

We zullen ook in schooljaar 2022-2023 weer iedere wijziging van wet- en regelgeving tijdens de begrotingsronde in de parameters doorvoeren. We begrijpen dat het voor sommige klanten vervelend is dat hierdoor cijfers tussentijds wijzigen.

Wil je tijdens de begrotingsronde geen aanpassing van de parameters? Zet dan zowel de parameters van de bekostiging als de salarisparameters vast in de override.

Let er op dat je voor de bekostiging voor alle onderwijstypes de override invult. Dit geldt ook voor de salarisparameters. Deze dien je voor alle onderwijstypes en voor alle tabbladen in te vullen. Je kunt met ctrl C en ctrl V de regels kopiëren.

Vacatures

Momenteel zoeken we een Functioneel Ontwerper en Technisch Expert bij Cogix. Geïnteresseerd of ken je iemand die geschikt zou kunnen zijn? Laat het weten, zodat we een kop koffie kunnen drinken om de mogelijkheden te verkennen. Op werkenbij.cogix.nl vind je meer informatie over wat werken bij Cogix betekent én de vacatures.