Copy

Nieuwsbrief oktober 2020
Bekijk deze e-mail online

NCR

Unfortunately this newsletter is only available in Dutch. If you’re interested in Rivers2Morrow, please contact us via rivers2morrow@rws.nl.

Actuele stand van zaken Rivers2Morrow oktober 2020


Deze editie van de nieuwsbrief praat u bij over de voortgang van het onderzoeksprogramma Rives2Morrow, een onderzoekslijn binnen NKWK. Een programma dat gestart is in 2018 en zich richt op de lange termijn ontwikkelingen in het Nederlandse riviersysteem. De nadruk ligt hierbij op morfologie en ecologie.
Lees meer

‘Samen de grote vragen beantwoorden’


Hoe robuust is het Nederlandse riviersysteem op lange termijn? Die vraag werd na de Deltabeslissingen (2014) actueel. De onderzoekslijn ‘rivieren’ van het Nationale kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) wil een antwoord geven. Ongeveer tegelijkertijd vroegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat zich af wat zij zouden moeten doen om de rivierfuncties op lange termijn in stand te houden.
Lees meer

Bodemerosie in de Maas: voorspellen met onzekerheid


‘De komende eeuw zet de bodemerosie in de Maas voort, met mogelijk grote gevolgen’, vertelt PhD-student en rivierexpert Hermjan Barneveld. ‘De generaties na mij verdienen het om hierover betere voorspellingen te kunnen maken. Daar hoop ik met mijn onderzoek voor te zorgen.’
Lees meer

Beter beheersbare bodemveranderingen voor Rijn-Maasmonding


Schepen die vastlopen, brugpijlers die ondergraven worden en leidingen onder de rivierbodem die beschadigd kunnen raken. Het zijn de gevaren die door veranderingen in de bodem voor de Rijn-Maasmonding op de loer liggen of zelfs al plaatsvinden. PhD-student Iris Niesten: ‘Door mijn onderzoek hopen we deze gevaren beter te begrijpen én te voorkomen.’
Lees meer

Kennis doorvertalen naar toepassingen


Kennis die wordt opgedaan binnen het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow moet bijdragen aan de beleidsontwikkeling binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan uitvoering van het rivierbeheer binnen Rijkswaterstaat. Toepassing van de nieuwe inzichten geeft buiten de wetenschappelijke wereld waarde aan de kennis.
Lees meer

Duindynamiek op rivierbodems beter in beeld


‘Iedereen kent de zandribbeltjes bij het water als je op het strand bent’, vertelt PhD-student Lieke Lokin. ‘Deze ribbeltjes vind je ook op de rivierbodem en bewegen zich daar voort. Afhankelijk van stromingen veranderen deze ribbeltjes in heuse duinen en kunnen ze een gevaar voor de scheepvaart vormen. Door mijn onderzoek hoop ik dit mogelijke gevaar beter in kaart te brengen.’
Lees meer
Colofon
 
De nieuwsbrief Rivers2Morrow informeert belangstellenden over voortgang en actuele ontwikkelingen van het onderzoeksprogramma. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Contact of vragen over het onderzoeksprogramma:
Matthijs.Boersema@rws.nl
 
Nieuwsbrief ontvangen of afmelden?

Sta je niet op de verzendlijst en wil je deze nieuwsbrief voortaan ontvangen? Of wil je je afmelden? Stuur een e-mail naar: Rivers2Morrow@rws.nl
Copyright © 2020 Nationaal Kennis- innovatieprogramma Water en Klimaat, All rights reserved.


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Helpdesk Water · Postbus 2232 · Utrecht, 3500 GE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp