November 2020
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare.

SAVE THE DATE

Uppstartsmöte ”Grannar”


Välkommen till uppstart för projektet "Grannar" den 26 november på Sambiblioteket i Härnösand. Hur ser dina utmaningar och drömmar ut inför framtiden för konsten i vårt område? Välkommen till en heldag med föreläsningar och workshops där vi tillsammans vidareutvecklar projektet och dess samarbetsområden.

Alla ”Grannar” kan vara med i utformningen av det fortsatta arbetet. Projektet är treårigt och har till uppgift att samla konstområdet med utgångspunkt från de kollektivverkstäder vi har i regionen. Hur kan vi stärka bildkonstnärernas samarbetsmöjligheter och visning av konst i Region Västernorrland?

Så skriv in datumet i din kalender, 26 november. Mer info kommer!
Workshopledare Frida Sjöström och deltagare i arbete. Foto: Kerstin Lindström.

WORKSHOP X TVÅ

Att skriva om sin konst & Att dokumentera sin konst


Under månadsskiftet oktober/november har konstkonsulenten anordnat två workshops för att stärka yrkesverksamma konstnärer i regionen.
Vi vill tacka alla medverkande konstnärer och workshopledare för era insatser. Stort tack även till Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad för upplåtande av lokal, och särskilt tack till Björn Grankvist för assistens vid dokumentationsworkshop.

Bild från dokumentationsworkshop med ledare Frida Sjöström och deltagare i arbete. Foto: Kerstin Lindström.

Göran Dahlbergs stipendium 2020


För verksamma och mantalsskrivna konstnärer i Ångermanland och Medelpad. Ansök digitalt med foton av 8–10 verk, ditt CV, kort konstnärspresentation och en motivering för ansökan.
Skicka som en samlad pdf (max. 10 MB) till gorandahlbergsstiftelse@gmail.com.
Ansök senast 23 november 2020.
Tidigare stipendiater kan söka igen efter 5 år.

Till information i pdf-format

Bild: Björn Stölling, porträtt av Göran Dahlberg, 1989. Bilden är beskuren.

Artist in Residence, Krems 2021

Dags att söka!


ÖKKV har sedan 2011 ett AiR-utbyte med AiR Niederösterreich i Österrike.
Medlemmar i ÖKKV och Kc Nord samt alla konstnärer i Norrland kan ansöka om vistelse i Krems, en liten stad cirka 8 mil från Wien.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 december 2020.
OBS. Perioden för 2021 är september månad. Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.

Till mer information

Några aktuella utlysningar:


Konstnärsnämndens arbetsstipendium
Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till vidareutbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier.

Ettårigt arbetsstipendium
Arbetsstipendiet som engångsbelopp tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Beloppet är för närvarande 100 000 kr och det är skattefritt. Efter ett år utan arbetsstipendium har du möjlighet att söka ett tvåårigt arbetsstipendium. Det innebär att den som beviljades ett ettårigt arbetsstipendium 2019 eller tidigare kan ansöka om ett nytt arbetsstipendium hösten 2020.

Tvåårigt arbetsstipendium
Det tvååriga arbetsstipendiet riktar sig till dig som tidigare fått ett arbetsstipendium. Stipendiet utbetalas under två år. Beloppet är för närvarande 120 000 kr/år och summan är skattefri.

Femårigt arbetsstipendium
Femåriga arbetsstipendier tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp per år (för närvarande 141 900 kr/år) och är skattepliktigt. Direkt efter stipendietiden kan du ansöka om en fortsättning för att få en andra period. Har du väl haft två perioder med femårigt arbetsstipendium kan du först söka ett nytt arbetsstipendium när två stipendiefria år passerat. Totalt sett finns 60 femåriga arbetsstipendier och först när ett av dessa stipendier löpt ut kan ett nytt fördelas.

Ansökningstid är 9 oktober–11 november.
Till mer information

Vattentornet 2021
Säffle kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan och utställningsidé till en platsspecifik installation i Vattentornet under perioden maj–september 2021. Vattentornet är ritat av arkitekten Ivar Tengbom år 1914 och är 45 meter högt. Det inrymmer idag en unik lokal för konstgestaltningar. Säffle kommun gör en långsiktig satsning för att skapa en plats för konst och möten. Vi ser gärna att installationen 2021 blir en kommentar till samtiden och platsen samt skapar en intressant kontrast till byggnaden. Det är även möjligt med temporära objekt utanför Vattentornet.

Budget: 175 000 kr ex. moms, inklusive samtliga kostnader som konstnären har för att producera utställningen, såväl material, belysning (utöver befintlig), assistenter, underleverantörer som utställnings- och medverkansersättning. Ingen ersättning utgår för intresseanmälan/utställningsidé. Intresseanmälan ska vara inkommen senast 2020-11-13 23:59.
Till mer information

Sök Konstsällskapet Våga Ses konststipendier 2020
Fyra stipendier inom kategorin Fri konst. Ett på 10 000 kr samt en utställning på Galleri Helle Knudsen och tre på 5 000 kr. Konstnärer med valfria inriktningar inbjuds att söka.

Ett stipendium inom kategorin Grafik. Stipendiaten får 25 000 kr och uppgiften att trycka en grafisk upplaga (99 ex) till Våga Se. Upplagan delas ut till Våga Ses medlemmar som vunnit i det årliga konstlotteriet. Alla konstnärer med grafik som inriktning inbjuds att ansöka.
Ansökningarna görs i brevform och sista ansökningsdag är 5 december 2020.
Till mer information

Längmanska kulturfonden
Här kan ni söka stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter och dylikt. Sista ansökningsdag 15 januari 2021.
Till mer information

Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond
Tänk på att söka bidrag hos Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond vid insjuknande i eller misstanke om Covid -19. Årligen utdelas cirka 4 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd. Bidragen ges antingen som ett tillfälligt stöd vid sjukdom eller som årlig pension efter fyllda 65 år.
Till mer information

Arvsfondens lokalstöd
Sök pengar till föreningslokal hos Arvsfonden. ”Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.” Ansökan kan skickas in när som helst under året.
Till mer information

Postkodstiftelsen
Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen. Projektidéer tas emot löpande.
Till mer information

KREATIVA EUROPA
Kommande utlysningar & projekt att hålla koll på


i-Portonus mobilitetsstöd för konstnärer
Flera nya mobilitetsstöd riktade till konstnärer och kreatörer inom bildkonst, scenkonst, litteratur, arkitektur, kulturarv och musik kommer att öppna mellan december 2020 och januari 2021.
Pandemin tvingar oss att tänka nytt angående internationellt utbyte. Det nya normaltillståndet av stängda gränser, karantänrestriktioner och spridning av smitta förändrar och försvårar möjligheten till mobilitet. För att underlätta och riskminimera för konstnärer och arrangörer som vill samverka internationellt eller behöver resa kommer nu mobilitetsprogrammet i-Portunus inom Kreativa Europa att öppna flera nya utlysningar.
Till mer information

S+T+ARTS
Utlysning för digitala konstprojekt

Konstnärer, konstnärskollektiv och kreatörer som arbetar i gränslandet mellan konst och teknik (så som AI, Big Data, 5G, Blockchain och IoT) kan nu ansöka om stöd och residens inom programmet S+T+ARTS (Science+Technoloy+Arts). Utlysningen är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och Nesta Italia, med stöd av Fondazione Compagnia di San Paolo.
Till mer information

VOLYM

Senast skrivna recensioner


Glöm inte bort att läsa Volym!
Utöver den nya essäserien som omnämndes i föregående nyhetsbrev, hittar ni här konstrecensioner, reportage och notiser. Volym har funnits sedan 2003 och började som en resurs för konstnärer i Västernorrland med Region Västernorrland som huvudman. Sedan 2016 samarbetar de fyra nordligaste regionerna – Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten – i syfte att göra Volym till en norrländsk angelägenhet.

Texter publicerade under oktober:

Jessika Björhn skriver om Micael Norberg på Galleri Verkligheten, Umeå

Ann-Kristin Källström skriver om Lisa Persson Baagøe på Härnösands konsthall

Freddie Ross skriver om Linda Lasson på Ahlbergshallen

Maria Ahlström skriver om Johanna Bahlenberg på Härke konstcentrum, Frösön

Margareta Klingberg skriver om Åke Ericson på Sundsvalls museum

Karin Kämsby skriver om GSF-stipendiater på Galleri Sundsvalls konstförening

Karin Kämsby skriver om Konstinjektion III på Sundsvalls museum

Freddie Ross skriver om Marina Jonsson på Drejeriet i Östersund

Karin Lundqvist skriver om Annikka Kronlid Arvidsson på Galleri Lokal, Nordingrå

Maria Ahlström skriver om Elisabeth Athle på Galleri Remi i Östersund

Karin Kämsby skriver om Elin Woksepp Åleheim på Galleri Sundsvalls konstförening
 
Vi som finns på Konst Västernorrland är:
Sebastian Andersson
Konstkonsulent
sebastian.andersson@rvn.se
Eva-Leena Skarin
Konsthandläggare
eva-leena.skarin@rvn.se
0611-840 29
Carina Kågström
Konsthandläggare
carina.kagstrom@rvn.se
0611-840 30
070-266 47 56
Ida Rödén
Redaktör för Volym och biträdande konstkonsulent
ida.roden@rvn.se
Robert Eriksson
Sammanställare av nyhetsbreven
robert@volym.info
Konst Västernorrland på Facebook Konst Västernorrland på Facebook
Konst Västernorrlands webbplats Konst Västernorrlands webbplats
Detta nyhetsbrev skickades till <<Din e-postadress>>
Du får detta mejl då du anmält dig till denna lista via https://www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/konst-vasternorrland/

Avsluta prenumeration   

Ändra inställningar för prenumeration
Copyright © 2020 Konst Västernorrland, All rights reserved.

Adress:
Konst Västernorrland Regional utveckling Härnösand S-871 85 Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp