Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
15 JUNI 2017

Terugblik werkconferentie Gouda 8 juni

Verslag van de eerste regionale werkconferentie Samen doen - Van vluchteling tot inwoner, georganiseerd door het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis. Lees verder

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Huisbezoeken jeugdgezondheidszorg
Verpleegkundigen in de GGD-regio Gelderland-Midden bezoeken kinderen van vergunninghouders van 0 tot 18 jaar. Zo kunnen ze de kinderen monitoren op mogelijke (gezondheids)problemen. Lees meer

Vraag van de week

Vanaf welke datum is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de wet inburgering?
Gepland was per 1 juli 2017, maar dit is gewijzigd naar 1 oktober 2017 omdat de parlementaire behandeling meer tijd in beslag neemt dan voorzien. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.