Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
6 JULI 2017

Laatste nieuwsbrief OTAV

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), een samenwerking tussen VNG en Rijk, heeft zijn brede ondersteuning aan gemeenten per 1 juli 2017 beëindigd. En daarmee stopt ook de OTAV-nieuwsbrief.

De handreikingen en factsheets die gemaakt zijn en ook in de toekomst nog van pas kunnen komen, blijven beschikbaar via de OTAV-pagina. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) gaat nog door tot 1 mei 2018. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ondersteuning via dit programma, meld u dan aan voor de nieuwsbrief OTAV Gezondheid. Lees verder

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Folder: Nieuwe buren
Een werkgroep van Synthese en Wonen Limburg heeft een folder ontwikkeld met tips over contacten leggen met je buren in het Nederlands-Arabisch en Nederlands-Engels. Iedere organisatie kan de folder kosteloos gebruiken. Tegen kostprijs is het mogelijk om de eigen contactgegevens van de organisatie op de folder te zetten. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.