Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
13 JULI 2017

Aandacht voor gezondheid bij regionale werkconferenties

In juni 2017 hebben de werkconferenties Samen doen – van vluchteling naar inwoner plaatsgevonden. Op verschillende locaties in de regio kwamen bestuurders, vergunninghouders, ambtenaren en professionals bijeen om te praten over dilemma's en verwachtingen rond huisvesting, integratie en participatie van statushouders. In de bijeenkomsten was ook de nodige aandacht voor de gezondheid van statushouders. Hoe veerkrachtig en vitaal zijn ze en hoe kunnen we dit verbeteren en stimuleren? Lees meer

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Handreiking leerkrachten basisonderwijs
De kinderen van statushouders stromen in in het reguliere basisonderwijs; soms na een periode in de Internationale Schakelklas (ISK). Deze handreiking geeft leerkrachten in het basisonderwijs praktische handvatten en tips voor de begeleiding van deze kinderen in de klas. Lees verder

Volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus

Vanwege de zomerperiode verschijnt de eerstvolgende nieuwsbrief half augustus. Daarna wordt er weer gewerkt met een vaste frequentie.

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.