Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
4 MEI 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Statushouders in beeld: Gezondheidsprofiel per gemeente
De eerste stap in een integrale aanpak rondom de gezondheid van statushouders is het in kaart brengen van deze groep in de gemeente. Met de gegevens uit het Taakstelling Volg Systeem van het COA kan de GGD gezondheidsrisico's in kaart te brengen en hierop te acteren. Carola Schrijvers, regiocoördinator Zuid-Holland Zuid van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft samen met de regionale GGD het initiatief genomen om dit voor gemeenten in haar regio inzichtelijk te krijgen. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.