Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
6 JUNI 2017

Samen doen - Van vluchteling tot inwoner

OTAV, OTAV Gezondheid en Platform Opnieuw thuis organiseren in juni zes regionale werkconferenties over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

Locaties: Gouda, Bussum, Eindhoven, Heerenveen, Zwolle en Middelburg

Schrijf u nu in

Op een aantal werkconferenties zijn nog plekken beschikbaar. De conferenties bieden u een podium voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, maar de invulling wordt regionaal bepaald.

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Nieuwe voorbeelden aanpak participatieverklaringstraject
OTAV heeft de factsheet met voorbeelden van plannen van aanpak voor het participatieverklaringstraject geactualiseerd. Nieuwe voorbeelden zijn ter inspiratie voor gemeenten toegevoegd. Lees meer

Vraag van de week

Wanneer komen statushouders in aanmerking voor het kindgebonden budget?
Statushouders met kinderen kunnen in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Indien de rechthebbende geen toeslagpartner heeft, is er recht op de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.