Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
28 NOVEMBER 2017

Beste lezer,

Met deze speciale nieuwsbrief willen we u informeren over het e-magazine 'Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders: Inspiratie en handvatten voor de toekomst’.

Het Ondersteuningsprogramma loopt nu een jaar. In die periode is er veel gedaan om gemeenten en (zorg)professionals te ondersteunen bij het opzetten van een integrale aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Wat is er tot nu toe gebeurd? Met het magazine willen we u inspireren en handvatten bieden om hiermee verder aan de slag te gaan. U kunt er goede voorbeelden en initiatieven uit het land vinden, maar ook handreikingen en producten ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

Bekijk hier het Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders. Let op! Dit e-magazine is een interactief bestand, u kunt klikken op een onderwerp naar keuze.

Als u nog vragen heeft over het programma, neem dan contact op met de regiocoördinator in uw regio of het programmateam.

We wensen u veel leesplezier!

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.