Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
11 MEI 2017

Samen doen - Van vluchteling tot inwoner

OTAV, OTAV Gezondheid en Platform Opnieuw thuis organiseren in juni zes regionale werkconferenties over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

Locaties: Gouda, Bussum, Eindhoven, Heerenveen, Zwolle en Middelburg

Schrijf u nu in

De werkconferenties bieden u een podium voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, maar de invulling wordt regionaal bepaald. De definitieve programma's zijn nu bekend.

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Infographic: Van verblijf in AZC naar wonen in de gemeente Smallingerland
Smallingerland heeft een infographic gemaakt met een overzicht van het traject dat inburgeringsplichtige statushouders doorlopen van het AZC tot het behalen van het inburgeringsdiploma. Lees meer

Vraag van de week

Is er voor statushouders informatie beschikbaar over budgetbeheer?
Het Nibud heeft samen met VluchtelingenWerk lesmateriaal gemaakt over het omgaan met geld (project Euro-Wijzer). Met dit project worden vluchtelingen geholpen financieel zelfredzaam te worden. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.