Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
13 APRIL 2017

Werkconferenties Samen doen – Van vluchteling tot inwoner

OTAV, OTAV Gezondheid en Platform Opnieuw thuis organiseren in juni zes regionale werkconferentie over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

Nu voorinschrijven via deze link!

De werkconferenties bieden u een podium voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, maar de invulling wordt regionaal bepaald. De definitieve programma's per regio zijn in mei bekend.

Nieuws

Bijeenkomsten

Vraag van de week

Geldt het participatieverklaringstraject ook voor een jongere (AMV’er) die vanuit een Nidos-opvanglocatie in de gemeente komt wonen (vanaf 18 jaar)? Moet deze jongvolwassene ook de participatieverklaring ondertekenen?
Het participatieverklaringstraject moet aangeboden worden aan inburgeringsplichtige statushouders. Jongeren onder de 18 jaar zijn vrijwel altijd nog kwalificatieplichtig. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.