Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
9 NOVEMBER 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Gezondheid in participatieverklaringstraject
In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Deelnemers krijgen een rondleiding bij de bibliotheek en een workshop bij de GGD over onder meer de gezondheidszorg, wel of niet naar de dokter gaan, en mogelijke gezondheidsrisico’s. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.