Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
19 OKTOBER 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Programma Coaching gezonde leefstijl op ISK/Taalschool De Globe in Bussum
Een programma om de ouderbetrokkenheid van ouders met een niet-westerse achtergrond te verbeteren. En daarmee natuurlijk om te zorgen voor een gezonde leefstijl in het hele gezin. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.