Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
18 MEI 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

ZorgAdviesTeam begeleidt overgang van 18- naar 18+ voor AMV’ers
Roermond werkt met een ZorgAdviesTeam (ZAT) van professionals om te zorgen voor een zorgvuldige en tijdige overdracht van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) bij de overgang van 18- naar 18+. Lees meer

Vraag van de week

Waar kunnen LHBTI-vluchtelingen terecht met vragen over hun rechten in Nederland?
Het Ministerie van OCW heeft in samenwerking met COC en COA en met input van tien vluchtelingen de app Rainbow Refugees NL ontwikkeld. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.