Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
27 SEPTEMBER 2018

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Weert zet op integrale wijze in op de integratie en participatie van statushouders. Dat gebeurt vanaf de eerste dag dat ze aankomen in het AZC. Lees meer in het Praktijkvoorbeeld Weert.

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.