Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
5 APRIL 2018

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Papendrecht heeft een integraal 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht’ gemaakt. Het is bedoeld om statushouders een goede start te geven. Het gaat om onder meer onderwijs, participatie en gezondheid. De GGD Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor het thema gezondheid. In het praktijkvoorbeeld is het plan van aanpak beschreven. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.