Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
22 FEBRUARI 2018

Nieuws

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Midden-Groningen heeft de eerste opvang van statushouders belegd bij Humanitas Midden-Groningen. De organisatie helpt bij het inschrijven in de gemeente, het regelen van een uitkering, het inrichten van een huis en meer zaken. Humanitas koppelt aan elke statushouder een vrijwilliger die optreedt als coach. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.