Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
1 FEBRUARI 2018

Gemeenteraad snel bijpraten? Gebruik onze Raadgever

In de VNG Raadgever Asiel en integratie staat kort en bondig wat de verantwoordelijkheid is van gemeenten bij het ondersteunen van nieuwkomers en statushouders. Een handig instrument om de gemeenteraad snel in te werken op dit onderwerp. Nu voor de zittende raadsleden, en na de verkiezingen in maart voor nieuwe raadsleden. Lees meer

Nieuws

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Gezonde statushouders kunnen beter integreren en participeren. Omgekeerd geldt dat integratie en participatie bijdragen aan een betere gezondheid. Het maakt veel uit waar statushouders vandaan komen: vanwege verschillen in het voorkomen van ziekten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land van herkomst. GGD Hollands Midden heeft daarom een regionaal gezondheidsprofiel opgesteld, dat een beeld geeft van de potentiële gezondheidsrisico’s van de bijna 4000 statushouders in de regio. Naar het praktijkvoorbeeld

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.