Copy
 
 
STUK Säteilyuutiset   Säteilyuutiset 2/2018
 
stuk-sateilyuutiset-2018.jpg
 
  Itämeren keinotekoinen radioaktiivisuus vähenee  
 
   
 

Itämeren veden ja kalojen keinotekoisen radioaktiivisuuden pitoisuuksia on seurattu 1960-luvulla ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden ajoista alkaen. Viime vuosikymmeninä pitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että aineiden aktiivisuus on vähentynyt luonnollisesti radioaktiivisen puoliintumisen kautta, sekä siitä, että osa radioaktiivisista aineista on vajonnut meren pohjaan.
 

Itämeren radioaktiivisuutta on tutkittu kauan ja järjestelmällisesti, ja etenkin ihmisten toiminnan vaikutus meren radioaktiivisuuteen on hyvin tiedossa. Säteilyturvakeskuksen johtaja Tarja K. Ikäheimonen kuitenkin haluaisi, että meren luonnollista radioaktiivisuutta tutkittaisiin nykyistä enemmän. Vaikka luonnollinen radioaktiivisuuden merkitys on keinotekoista radioaktiivisuutta suurempi, tietoa siitä on vähemmän.

Lue lisää

 
 
  Uusi säteilylaki korostaa toiminnanharjoittajien vastuuta
 

Joulukuun viidentenätoista päivänä  voimaan astuva uusi säteilylaki tuo muutoksia säteilysuojelun järjestelyihin tuhansilla sellaisilla työpaikoilla, jossa käytetään säteilyä ja säteilylähteitä. Tällaisia työpaikkoja on etenkin teollisuudessa, tutkimuksessa ja terveydenhuollossa.
 

Jos tähän asti työpaikoilla hyvään säteilyturvallisuuteen on pyritty noudattamalla mahdollisimman tarkasti toimintaa koskevia viranomaisvaatimuksia, korostuu vastaisuudessa nykyistä enemmän toiminnanharjoittajien oma ymmärrys riskeistä ja kyky toimia riskien edellyttämällä tavalla.

Lue lisää

 
 
 
OL3: Olkiluoto kolmosen käyttölupalausunto on loppusuoralla
Olkiluoto kolmosen käyttölupalausunto on loppusuoralla
 
 
 
TVO:n uuden ydinvoimalaitoksen käyttöhenkilökunnan koulutus on jo pitkällä. Marraskuun kahdeksas alkoivat ohjaajien suulliset kokeet. Ohjaajia koulutetaan yli 30. Ennen suullista koetta he ovat suorittaneet kirjallisen kokeen ja osoittaneet työtaitonsa reaktorin simulaattorilla. STUK on paikalla valvomassa kokeita.
 
 

Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunto Teollisuuden Voiman (TVO) hakemaan Olkiluoto kolmosen käyttölupaan on loppusuoralla, kertoo STUKin OL3:n valvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen.
 

Käyttölupalausunto ei perustu vain TVO:n toimittamaan dokumentaatioon, vaan STUK käyttää hyväkseen myös muuta valvonnasta saamaansa tietoa laitoksesta ja TVO:n organisaation valmiudesta.
 

Lue lisää
 
 
  Hanhikivi 1: STUK tekee turvallisuusarvion, kun saa tarvittavat dokumentit Fennovoimalta
 

Säteilyturvakeskus (STUK) tekee turvallisuusarvion Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksesta. Fennovoima on lähettänyt STUKille toistaiseksi alle kymmenesosan vaadittavista dokumenteista. Oikotietä rakentamisluvan saamiseen ei ole, joten hakemuksen käsittely saa vauhtia vasta sitten, kun STUK on vastaanottanut tarvittavat dokumentit.
 

STUKin Fennovoiman hankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Nevalainen tähdentää rakentamisluvan käsittelyn tärkeyttä laitoksen turvallisuuden kannalta. Kun suunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon, turvallisuuskriittisiin asioihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti.
 

Lue lisää
 
 
  Ydintuyrvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR saa kiitosta ja jatkuu  
 
   
 

Suomalaista ydinturvallisuusosaamista kehittävä SAFIR-tutkimusohjelma on siirtymässä seuraavalle nelivuotiskaudelleen. Ohjelman päätarkoitus on taata suomalaisen ydinturvallisuusosaamisen korkea laatu kehittämällä ydintuvallisuusalalla toimivien ihmisten osaamista, toteaa SAFIR-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, STUKin johtava asiantuntija Marja-Leena Järvinen.

Uusi tutkimusjakso SAFIR 2022 alkaa vuoden 2019 alussa. Sen on Marja-Leena Järvisen mukaan tarkoitus entistä määrätietoisemmin kehittää kansallista kyvykkyyttä ydinturvallisuuden kannalta merkityksellisten asioiden käsittelystä.


Lue lisää
 
 
  Kysy säteilystä - Säteilytieteen professori vastaa  
 
 
Voiko maalämpöjärjestelmän asentaminen omakotitaloon aiheuttaa taloon radonongelman eli voiko maalämpökaivosta päästä radonia kodin sisäilmaan?

Voi, vaikka maalämpökaivosta ei voi suoraan siirtyä radonia sisäilmaan. Maa- ja kallioperän pohjavedessä on yleensä aina radonia, mutta se ei pääse siirtymään maalämpökaivon suljettuun nestekiertoon, joka on yleensä veden ja etanolin seos.

Maalämpöjärjestelmää varten tehdyistä lattian läpivienneistä voi kuitenkin päästä maaperän radonpitoista ilmaa tekniseen tilaan ja sitä kautta asuintiloihin. Siksi kaikki lattian läpi tulevat läpiviennit kannattaa tiivistää huolella.
sateilyuutiset-sateilyproffa-vastaa.gif  
 
  Petteri Tiippana jatkaa STUKin pääjohtajana
 Valtioneuvosto on nimitti torstaina 15.11. Petteri Tiippanan Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen. Määräaikainen nimitys kestää 31.1.2024 asti.
 

Tiippana on toiminut vuoden 2013 syksystä Säteilyturvakeskuksen pääjohtajana. Tätä ennen hän työskenteli Säteilyturvakeskuksen johtajana ja ydinvoimalaitosten valvontaosaston päällikkönä vuodesta 2009 ja sitä ennen muissa Säteilyturvakeskuksen esimies- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1997. Koulutukseltaan Tiippana on diplomi-insinööri.


 
 
 
 
  Pia Vesterbackasta STUKin ympäristön säteilyä valvovan osaston johtaja
Filosofian tohtori Pia Vesterbacka aloitti syyskuun alussa Säteilyturvakeskuksen ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtajana. Tehtävään määrääminen jatkuu STUKin strategiakauden ajan eli vuoden 2022 loppuun.

Pia Verterbackaa ennen säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtajana ollut Tarja K. Ikäheimonen jäi syksyllä hyvin ansaitulle eläkkeelle STUKista.