Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ALLIANZ | Allianz nieuw in ons assortiment
CONNEQT | Een hypotheek voor expats, inzage BKR-reigstratie en actie Vrij Leven Hypotheek
ING | Vooraf opvragen juiste documenten en NAT-sheet 2020
MUNT HYPOTHEKEN | Wat doet MUNT voor ondernemers?
NATIONALE NEDERLANDEN | Nieuwsflits Hypotheken
RABOBANK | Nieuw hulpmiddel ondersteuning ondernemers, Rekentool aangepast en correctie voorwaarden
WOONFONDS | Nieuw: De Woonfonds Krediethypotheek
 
shadow1
 

Allianz nieuw in ons assortiment

Sinds 26 november is Allianz toegevoegd aan ons assortiment. Afgelopen dinsdag heb je hierover een extra Helping People Update ontvangen. Klik hier om deze online te lezen. 

Rentetips:
Allianz heeft ook een paar hele mooie rentetips voor jou! 
Nu 15 jaar met NHG, annuïtair, 1,40%
Nu 20 jaar met NHG, annuïtair, 1,48%
Nu 30 jaar met NHG, annuïtair, 1,90%

Downloads

- Klik hier voor de algemene voorwaarden
- Klik hier voor de hypotheekwijzer
- Klik hier voor de arrangementskaart
Uiteraard vind je deze bestanden ook op extranet. 

Heb je vragen over Allianz? Bel een van onze Helping People

 

Terug naar boven
 

 
Een hypotheek voor expats, inzage BKR-registratie en actie Vrij Leven Hypotheek
De hypotheken van Conneqt bieden volop mogelijkheden voor expats. Op het moment van aanvragen moet de expat in Nederland wonen. Hoe lang de expat al in Nederland woont is niet van belang. Bij de Comfort- en Goede Start Hypotheek van Hypotrust mag de aanvrager ook in België of Duitsland wonen. Het is mogelijk tot 100 procent van de marktwaarde te financieren, voor zowel aanvragen met als zonder NHG. In het productoverzicht zie je welke hypotheeklabels wel of geen NHG aanbieden.  

Soort dienstverband
Alle soorten dienstverbanden worden volgens het reguliere acceptatiebeleid geaccepteerd. Alleen bij de Hypotrust Comfort Hypotheek moet de expat aantonen dat hij of zij de laatste drie jaar een bestendig inkomen heeft gehad. En als er bij Robuust Hypotheken twee aanvragers zijn waarvan het inkomen nodig is voor de lening en beiden zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan moeten zij beiden een contract voor onbepaalde tijd hebben. 

Inkomenstoets
De inkomenstoets vindt plaats volgens de reguliere methode. De 30%-regeling is mogelijk, maar er vindt geen verhoging plaats van het reguliere bruto toetsinkomen. Het fiscale voordeel wordt niet bruto gemaakt.

Verblijfsvergunning
Als de expat van buiten de Europese Unie komt is in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig voor een niet-tijdelijk doel. Meer informatie vindt u op de website van de immigratie en naturalisatiedienst.
 
Inzage BKR-registratie
Het komt nog vaak voor dat een renteaanbod niet uitgebracht wordt door de uitkomst van een BKR-toetsing. Dit is zonde, want consumenten kunnen in enkele minuten inzage krijgen in hun gegevens via www.bkr.nl. Dit is gratis en zonder limiet. BKR maakt hiervoor gebruik van de identificatiemethode iDIN. Wijs jouw klant hierop. Zo kom je klant tijdens het aanvraagproces niet voor vervelende verrassingen te staan. 
300 euro cadeau van de Vrij Leven Hypotheek
Omdat een huis kopen een hoop kosten met zich meebrengt, geeft Hypotrust tijdelijk 300 euro cash back als uw klant kiest voor de Vrij Leven Hypotheek. Dat is nog eens een vliegende start. Lees de actievoorwaarden goed door, want op = op!
 

 

Terug naar boven
 

Vooraf opvragen juiste documenten en NAT-sheet 2020

Wanneer ING een aanvraag voor een hypotheek ontvangt, willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid geven welke documenten nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. Ze hebben daarom gekeken welke informatie of documenten er nog worden opgevraagd nadat ze de aanvraag in behandeling hebben genomen. Om te voorkomen dat je weer terug moet naar je klant om nieuwe informatie op te vragen, hebben ze een aantal verbeteringen doorgevoerd. Voorheen werd een aantal documenten achteraf opgevraagd waardoor de aanvraag vertraging opliep. Vanaf nu zetten ze deze documenten direct open in de documentenlijst op basis van de informatie in de hypotheekaanvraag.
 
Recent dienstverband
Wanneer een dienstverband recent is ingegaan, willen ze de bestendigheid van dit inkomen vaststellen.
Daarom vragen ze de volgende documenten voortaan vooraf op:
 • UWV Verzekeringsbericht (indien er geen sprake is van Inkomensbepaling Loondienst)
 • Salarisspecificatie van de afgelopen drie maanden
 • Rekeningafschriften met salarisbijschrijvingen van de afgelopen drie maanden
 
Bewijs eigen middelen
Als de klant een (potentiële) restschuld heeft of een periode heeft waarin er sprake is van een dubbele hypotheeklast (passeerdatum huidige woning ligt na passeerdatum nieuwe woning), zijn ze verplicht vast te stellen dat de klant dit financieel kan opvangen. Op basis van de in aanvraag beschikbare data controleren ze vanaf nu of er sprake is van dubbele woonlasten. Indien dit het geval is, dan vragen ze een bewijs eigen middelen op. Om aan te tonen dat een klant voldoende middelen heeft, mag je ook gebruik maken van de waarde van een opbouwproduct dat is is gekoppeld aan de huidige hypotheek.
Op basis van het beleid mag je immers 80% van deze waarde van de restantschuld van de hypotheek afhalen. Het opgebouwde saldo kun je aantonen door een document te uploaden waaruit het saldo blijkt. Vaak staat het in een los document en kun je het toevoegen aan het bestaande document 'restschuldbewijs lopende hypotheek op de huidige woning' of uploaden als los document. 

Laatst bekende adres
Op basis van de wet zijn ze verplicht om de kredietwaardigheid van de klant vast te stellen. Hiervoor maken ze gebruik van de kredietregistratie van het BKR. Wanneer de klant de nationaliteit heeft van of woonachtig is in België, Duitsland, of woonachtig is geweest in Italië, Oostenrijk of de Caribische eilanden wordt daarnaast een BKR Buitenland Toets opgevraagd. 
Om deze toets te kunnen uitvoeren moet ING het laatst bekende adres van de klant opgeven. Voorheen deden ze dit pas bij het behandelen van de hypotheekaanvraag. Vanaf nu zullen ze de adresgegevens daarom vooraf opvragen.

NAT-sheet 2020 beschikbaar
De NAT-sheet 2020 is beschikbaar. In deze NAT-sheet zijn de financieringspercentages van 2020 opgenomen. Belangrijk! Een aanvraag onder de voorwaarden van 2020 kan vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Klik hier om de NAT-sheet op te vragen. 
 

 

Terug naar boven
 

Wat doet MUNT voor ondernemers?

Het inkomen bepalen van iemand in loondienst is vrij eenvoudig. Het inkomen van ondernemers vaststellen, kost echter meer inspanning. Bijna altijd hebben ondernemers een onregelmatig inkomen. Dit inkomen moet vervolgens in het proces weer getoetst worden over een periode van drie jaar.

Daarnaast moet een ondernemer veel meer stukken aanleveren. Hij of zij moet bijvoorbeeld jaarcijfers en IB-aangiften aanleveren. Dit alles maakt een aanvraagproces vaak trager. En dat terwijl ondernemers graag zo snel mogelijk willen weten wat ze kunnen lenen voor hun hypotheekaanvraag.

In de basis kijkt MUNT Hypotheken alleen naar ondernemers die langer dan 36 maanden actief zijn en ingeschreven staan bij de KvK. Bij deze ondernemers wordt het gemiddeld saldo van de fiscale winst over de afgelopen drie boekjaren (na correcties) met het laatste jaar als maximum meegenomen als basisinkomen. Dit doet MUNT Hypotheken omdat het inkomen over het algemeen dan meer als bestendig te bestempelen is dan wanneer een ondernemer net gestart is.
 
De inkomensverklaring geeft een financieel overzicht van de onderneming en de toegepaste correcties met als uitkomst een inkomen. Dit inkomen neemt MUNT voor 100% mee in de bepaling van het toetsinkomen. De inkomensverklaring moet zijn verstrekt door een door MUNT geautoriseerde partij. Voor leningen met NHG kan ook gekozen worden uit de door NHG geaccepteerde rekenexperts.

Kennistest
Hoe staat het met jouw actuele cijferkennis van de woningmarkt? Doe mee en maak kans op de hoofdprijs aan het eind van dit jaar!.

 

Terug naar boven
 
Nieuwsflits Hypotheken

Merkcampagne
Nationale-Nederlanden is gestart met de nieuwe najaarscampagne. Met deze campagne vestigen ze de aandacht op dat wat Nederland bezighoudt. Want wat belangrijk is voor jou en jouw klanten, is belangrijk voor hen. 

Wist je bijvoorbeeld dat 23% van de 65-plussers/senioren een verhuiswens heeft? Nationale-Nederlanden heeft daarom een hypotheek speciaal voor senioren. Denk hierbij aan de Senioren Verhuisregeling, maar ook aan de mogelijkheden voor oversluiten en het opnemen van overwaarde. 

Voordelen Nationale-Nederlanden voor senioren

 • Toetsing op werkelijke maandlasten met de Senioren Verhuisregeling
 • Overwaarde opnemen voor een verbouwing, schenking, extra bestedingsruimte of grote aankoop
 • Hypotheek oversluiten kan lagere maandlasten opleveren

Samenvoeging Amstelhuys/OHRA Hypotheken Fonds/Delta Woninghypotheken met Nationale-Nederlanden Bank.

Je hebt in eerdere nieuwsbrieven meer informatie gekregen over het samengaan van Nationale-Nederlanden met Delta Lloyd en OHRA. De volgende stap is dat vanaf 1 december 2019 ook Amstelhuys en OHRA Hypotheken Fonds (OHF) worden samengevoegd met Nationale-Nederlanden Bank NV. Daarnaast heeft Nationale-Nederlanden Bank de hypotheekportefeuille van Delta Woninghypotheken (DWH) gekocht.  In deze Nieuwsflits lees je wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant en voor jou.

Gevolgen voor klanten met een Amstelhuys/OHF hypotheek
De samenvoeging van Amstelhuys en OHF met Nationale-Nederlanden Bank heeft geen gevolgen voor de hypotheek van de klant. Ook wijzigen de voorwaarden niet. De klant ziet alleen een kleine wijziging op het rekeningafschrift. Bij het afschrijven van de hypotheektermijn gaat het bedrag naar hetzelfde rekeningnummer als voor de samenvoeging. Alleen staat dat rekeningnummer voortaan op naam van Nationale-Nederlanden Bank.

Gevolgen voor klanten met een DWH hypotheek
Voor een klant die zijn hypotheek wil verhogen, kan de samenvoeging van DWH met Nationale-Nederlanden Bank gevolgen hebben.  Als de klant ruimte binnen de inschrijving op de hypotheek heeft en binnen die ruimte wil verhogen, kan dat in de nieuwe situatie alleen via de notaris. In dat geval vergoeden we de notariskosten tot maximaal € 1.000,-. Verder ziet de klant een kleine wijziging op het rekeningafschrift. Bij het afschrijven van de hypotheektermijn gaat het bedrag naar hetzelfde rekeningnummer als voor de samenvoeging. Alleen staat dat rekeningnummer voortaan op naam van Nationale-Nederlanden Bank.

Gevolgen voor jou
De samenvoeging van Amstelhuys, OHF en DWH heeft geen gevolgen voor jou als adviseur. Klanten hebben een brief ontvangen. 

 

Terug naar boven
 

Nieuw hulpmiddel ondersteuning ondernemers, Rekentool aangepast en correctie voorwaarden

Nieuw hulpmiddel voor ondersteuning van de ondernemer

Bij een aanvraag voor een woningfinanciering door een ondernemer is het bepalen van een juist en bestendig inkomen van belang. Voor het opstellen van een inkomensverklaring zijn verschillende gegevens of documenten benodigd. Met het hulpmiddel Beslistool Documenten Ondernemer kan het intermediair snel en eenvoudig een relevante lijst met documenten bepalen. Dit betekent dat er minder tijd verloren gaat bij het bepalen welke documenten nodig zijn voor het opstellen van de inkomensverklaring en we sneller aan de slag kunnen voor intermediair én de ondernemer.
 


Rekentool stichtingskosten aangepast

Bij de laatste update van het acceptatiebeleid is de ruimte voor meerwerk verhoogd van 15% naar 20%. De berekening hierop werd gebaseerd op bullet 1 t/m 3 (regel 49 t/m 51) in de rekentool. Dit is nu aangepast naar alle bullets in de rekentool (dus 1 t/m 5, regel 49 t/m 53). Zie regel 59 in de rekentool.
 


Woonboot voor eigen bewoning (Hoofdstuk 6.4)  - correctie Plusvoorwaarden

In het acceptatiebeleid van de Plusvoorwaarden in hoofdstuk 6.4 (Woonboot voor eigen bewoning) stond een fout. Klik hier voor het gecorrigeerde beleid aan. 

In de tekst stond enerzijds dat 80% aflossingsvrij mag en in de zin daaronder staat dat aflossingsvrij niet is toegestaan.

Een aflossingsvrij deel kan tot een maximum van 50% van de marktwaarde alleen in de volgende situaties:

* Ophoger:  De aflossingsafspraken over de bestaande leningen kunnen blijven bestaan. De aanvrager mag dus het bestaande aflossingsvrije deel behouden. De verhoging moet in maximaal 20 jaar volledig worden afgelost.

* Interne oversluiter: De aflossingsafspraken over de bestaande leningen kunnen blijven bestaan. De aanvrager mag dus het bestaande aflossingsvrije deel behouden. Ook de verhoging voor de noodzakelijke oversluitkosten mag aflossingsvrij.

* Externe oversluiter: Aflossingsvrij is niet toegestaan.

 

Terug naar boven
 

Nieuw: De Woonfonds Krediethypotheek

Na de Zelfstandigenhypotheek, de Familiehypotheek en de Woningverhuurhypotheek heeft Woonfonds nu de Krediethypotheek! 

De krediethypotheek van Woonfonds geeft de klant de mogelijkheid om de overwaarde van de woning te benutten en invulling te geven aan persoonlijke wensen en doelen te geven. Door op basis van de overwaarde in de eigen woning een flexibele schil te vormen voor voorziene en onvoorziene behoeften creëert de klant rust en financiële ruimte; nu en in de toekomst, ongeacht zijn leeftijd. Omdat de basis een krediethypotheek is, geeft de oplossing andere mogelijkheden dan tot nu toe in de markt beschikbaar is. 

Productkenmerken:

 • De maximale verstrekking bedraagt 50% van de marktwaarde. Andere leningdelen die aflossingsvrij zijn tellen mee.
 • Maximale verstrekking Krediethypotheek in combinatie met andere aflosvormen is 60% van de marktwaarde.
 • Nieuwe en bestaande klanten (Comfort-, Voordeel lijn of Woongenot Hypotheek) kunnen de Krediethypotheek aanvragen.
 • Het aanvragen van een Krediethypotheek op een Woningverhuur Hypotheek is niet mogelijk.
 • Het krediet is vrij opneembaar tot de kredietlimiet met een maand variabele rente. 
 • De klant betaalt alleen rente over het opgenomen deel. 
 • Het krediet kan boetevrij worden afgelost. 
 • Looptijd 50 jaar.
Klik hier voor de informatiekaart. 


 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,05%
10 jaar NHG

Vrij Leven Hypotheek
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2


1,48%
20 jaar NHG

Allianz Hypotheek
Annuitair

 

Rentetip 31,90%
30 jaar 

Allianz Hypotheek
Annuïtair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.