Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Beleid update: bewijsstuk van eigen middelen ook bij niet-NHG
AEGON | Vanaf 3 juli 2020 geen BSN meer toegestaan in het acceptatieproces van Aegon
BIJBOUWE | Nieuw coronaformulier
BLG WONEN | Regels accepteren, verstrekken en wijzigen hypotheek aangepast en gebruik van BSN in het hypotheekproces

CONNEQT | Inkomensbeoordeling zelfstandigen en Nieuwe garantiestelling Hypotrust
DYNAMIC | Nieuwe aanvraagformulieren
FLORIUS | Nieuw motivatieformulier explain
HYPOTRUST | Nieuwe garantiestelling Hypotrust
ING |
Toestemmingsformulier delen klantgegevens aangepast, doorlooptijden en acceptatiebeleid
INTERBANK | Tariefswijziging Persoonlijke Lening
RABOBANK | Nieuwe tussenpersoonzoeker en update acceptatiebeleid
RNHB | RNHB is er voor iedereen die wil beleggen in vastgoed
VISTA HYPOTHEKEN | 'Brochure 'Customer Due Diligence'
WOONFONDS | In een paar stappen inzicht in de bestedingsruimte
 
shadow1
 

Beleid update: bewijsstuk van eigen middelen ook bij niet-NHG, zorgplichtcommunicatie, toestemmingsverklaring en coronamaatregelen

Brengt jouw klant eigen middelen in bijvoorbeeld als hij een woning aankoopt of zijn hypotheek oversluit of verhoogt? Dan vindt ABN AMRO het belangrijk om te weten waar die eigen middelen vandaan komen. Tot nu toe vragen ze alleen bij hypotheken met NHG een bewijsstuk eigen middelen op. Vanaf 1 juli vragen ze ook bij hypotheken zonder NHG een bewijsstuk eigen middelen op. 
 

Bewijsstuk verplicht bij alle aanvragen waarbij de klant eigen middelen inbrengt
Voor hypotheekaanvragen die vanaf 1 juli worden ingediend, vragen we dus zowel bij hypotheken met als zonder NHG een bewijsstuk eigen middelen op wanneer de klant eigen middelen inbrengt.
Afhankelijk van de situatie vragen ze een bewijsstuk op dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

Wanneer het geld op de rekening van de klant staat:

 • Bewijs van eigen middelen d.m.v. een bankafschrift
  Op het bankafschrift staat de bijschrijving van de (spaar)gelden van de afgelopen 3 maanden. En het afschrift is niet ouder dan 3 maanden op de datum van het bindend aanbod.

Wanneer het geld nog niet op de rekening van de klant staat:

 • Bewijs van eigen middelen 'Schenking': een schenkingsovereenkomst
  De overeenkomst is door alle partijen ondertekend.
 • Bewijs van eigen middelen 'Schenking': een bankafschrift schenker
  Het afschrift is niet ouder dan 3 maanden op de datum van het bindend aanbod.
 • Bewijs van eigen middelen ‘Erfenis’: verklaring van erfrecht
  De akte is opgesteld en ondertekend door de notaris.
 • Bewijs van eigen middelen ‘Erfenis’: akte van verdeling
  De akte is door alle erfgenamen ondertekend.

Pijplijn
Voor lopende aanvragen zonder NHG van vóór 1 juli vragen ze geen bewijsstuk eigen middelen op. 


Zorgplichtcommunicatie

ABN AMRO benadert klantgroepen om ze bewust te maken van eventuele risico's die zij lopen bij hun hypotheek. Ze kunnen vervolgens bij jou komen voor onafhankelijk advies. Ze benaderen klanten met een Spaargroei-, Startzeker-, Meegroei- of Vermogensgroei Hypotheek waaraan gelijknamige verzekeringen zijn gekoppeld. De klanten lopen risico dat bij overlijden voor het einde van de looptijd van de verzekering, de verzekeraar minder uitkeert dan het bedrag dat is opgebouwd. Wat ontvangt de klant? De klant krijgt een vooraankondigingsbrief met persoonlijk overzicht van hun verzekeringen. ABN AMRO geeft uitleg over de situaties en verwijst voor onafhankelijk advies naar jou. 

Ook benaderen ze een deel van de klanten met een onzekere opbouwvorm. Den kaan aflossingsvrije hypotheek of hypotheek met beleggingscomponent. Ook daar verwijzen ze voor advies naar jou. 


Toestemmingverklaring

Speciaal voor buitenlandse klanten zoals expats, is er nu ook een Engelse vertaling van de toestemmingsverklaring van ABN AMRO. Deze gebruik je als leeswijzer voor de klant bij het regelen van de toestemming en wordt niet ondertekend. Daarvoor gebruik je de Nederlandse verklaring.
Klik hier voor de Engelse vertaling.


Coronamaatregelen

De maatregelen en oplossingen die ABn AMRO aanbiedt tijdens de coronacrisis zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

 

Terug naar boven
 

Vanaf 3 juli 2020 geen BSN meer toegestaan in het acceptatieproces van Aegon

Zoals wellicht bij jou bekend mag een geldverstrekker van aspirant-klanten geen BSN verwerken. Ook niet als de aspirant-klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat mag pas als de aspirant-klant het bindend aanbod heeft geaccepteerd en daarmee klant van Aegon is geworden. Pas dan ontstaat er voor Aegon een wettelijke verplichting om hun BSN te verwerken. Dat betekent dat alle documenten die je bij Aegon aanlevert ten behoeve van de aanvraag van een hypotheek, geen BSN mogen bevatten, totdat de klant het bindend aanbod heeft geaccepteerd.

Er geldt een overgangsperiode vanaf 3 juli tot 1 augustus 2020. Vanaf 3 juli tot 1 augustus krijg je eerst alleen nog een waarschuwing bij ieder document met een BSN die je instuurt. Deze documenten worden gewoon beoordeeld. Aegon blokkeert vanaf vrijdag 1 augustus automatisch documenten met een BSN

Wanneer je als adviseur een document instuurt en er staat een BSN op, dan wordt het document tegengehouden. Er gaat meteen een bericht naar jou om het document opnieuw aan te bieden zonder BSN. Je zult het BSN onleesbaar moeten maken en opnieuw moeten uploaden.

Tip: Vraag direct aan jouw klant om het BSN onzichtbaar te maken. Dit kan heel handig via KopieID app van de Rijksoverheid.

 

Terug naar boven
 
Nieuw coronaformulier

Om de bestendigheid van het inkomen in deze coronacrisis goed te kunnen beoordelen heeft bijBouwe een vragenlijst ontwikkeld. Hierin stellen ze maar 1 vraag:

Verwachten jij en eventueel jouw adviseur dat het huidige inkomen de komende twaalf maanden negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis? Licht dit toe. 

Met het antwoord op deze vraag kunnen ze werkenden uit specifieke branches (horeca, toerisme, cultuur & sport, transport & persoonlijke dienstverlening) en aanvragers met een tijdelijk dienstverband aanvullend beoordelen en beperken we het opvragen van extra documenten tijdens de beoordeling. 

Op deze manier zorgen ze dat ze verantwoorde hypotheken blijven verstrekken, zonder dat hypotheekaanvragen onnodig lang duren. 

Klik hier en download het formulier. 
 

 

Terug naar boven
 
Regels accepteren, verstrekken en wijzigen hypotheek aangepast en gebruik van BSN in het hypotheekproces
BLG Wonen heeft een nieuwe versie van de regels voor het accepteren van een hypotheek gepubliceerd. Het gaat hier om een aantal tekstuele aanpassingen en geen beleidswijzigingen. De regels die we als gevolg van corona tijdelijk hebben aangepast, zijn niet opgenomen. Ze blijven wel van kracht.

Ze hebben ook een nieuwe versie van de regels voor het beheer van een hypotheek gepubliceerd. Het gaat hier om een aantal tekstuele aanpassingen en updates van al bestaande regels.  De regels voor 3.2.3 rentemiddeling zijn nu bijvoorbeeld juist opgenomen. Er is geen sprake van beleidswijzigingen. 

Aanpassing Voorwaarden & Normen NHG
NHG heeft de Voorwaarden & Normen (V&N) ook aangepast per 1 juni. Je leest hieronder de belangrijkste wijzigingen voor nieuwe NHG hypotheken. De Voorwaarden & Normen van NHG gelden voor aanvragen waarop een bindend aanbod op of na 1 juni 2020 is uitgebracht.
 
 • Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen.
  Bij oversluiten is de maximale waarde van de woning gelijk aan gemiddelde koopsom en niet aan de kostengrens. Door een verkeerde terminologie was er tekstueel een verruiming ontstaan op de Voorwaarden & Normen. In de nieuwe versie van de V&N is dit hersteld.
 • Vergoeding voor renteverlies mag niet meegefinancierd worden bij aanvullende lening
  NHG kreeg vragen over de mogelijkheden om de vergoeding voor het renteverlies of renteherzieningskosten mee te laten financieren bij een aanvullende lening. Dit was al niet toegestaan, maar stond niet expliciet genoeg in de V&N. Dit is nu opgenomen in de V&N.
 • Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening hoeft er volgens NHG geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd te worden.
  Deze regel nemen ze als BLG Wonen niet over. Ze zien, anders dan NHG, het oversluiten van een SVn Starterslening naar de andere geldverstrekker wel als een toetsmoment.
Je vindt hier de Voorwaarden & Normen 
 

Gebruik van het BSN in het hypotheekproces

Let op: vanaf 3 juli is het bij BLG Wonen verplicht om het legitimatiebewijs van jouw klant aan te leveren zonder dat het BSN zichtbaar is. BLG Wonen mag bij een hypotheekaanvraag het BSN namelijk pas verwerken op het moment dat jouw klant daadwerkelijk een relatie aangaat met de geldverstrekker, dus als de klant de bindende offerte tekent. De bindende offerte is daardoor aangepast zodat jij hier handmatig het BSN kunt toevoegen. De nieuwe werkwijze geldt voor aanvragen van nieuwe klanten waarbij het renteaanbod is uitgebracht vanaf 3 juli.


 

 

Terug naar boven
 

 
Inkomensbeoordeling zelfstandigen
Graag brengen wij onderstaande nogmaals bij je onder de aandacht. 

Inkomensbeoordeling vindt voor alle producten plaats door rekenexperts die het Toetskader NHG met coronavragen toepassen. Dit geldt voor zowel met als zonder NHG. 
 
Nieuwe garantiestelling Hypotrust

Vanaf heden is er bij Hypotrust een nieuwe garantiestelling mogelijk zijn. Wat verandert er?
 • De Hypotrust Garantiestelling heeft nu een andere naam: Woongarantiestelling.
 • Een soepeler proces. Het aanvraagformulier garantiestelling gaat per heden rechtstreeks naar Woongarant. Upload het document in Splickr. Door deze tussenstap er tussenuit te halen creëren ze een soepeler proces.
 • Heeft Woongarant het aanvraagformulier en de koopovereenkomst ontvangen? Dan wordt de garantiestelling in de regel direct gesteld en is daarmee onherroepelijk.
 • Nieuwe voorwaarden. Zo gaat bijvoorbeeld de maximale premie van €400,- naar €1.000,-.
 • Gegevens van de verkoper hoeven niet meer ingevuld te worden.
 • Heb je een vraag over een garantiestelling of wil je weten of een garantie gesteld kan worden? Neem dan contact op met onze Helping People.
De nieuwe garantiestelling is een product van BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en Woongarant. 

Klik hier en download het aanvraagformulier

 

Terug naar boven
 

Nieuwe aanvraagformulieren

Dynamic Verhuurhypotheken heeft de afgelopen tijd een aantal aanvraagformulieren ingevoerd of vernieuwd. De veranderingen voor jou op een rij. 

Formulier Aanvraag Compleet
Een document waarmee Dynamic bij aanvang van de aanvraag een compleet beeld krijgt, zodat ze de aanvraag sneller in behandeling kunnen nemen en het opvragen van extra informatie kunnen beperken. Deze nieuwe versie sluit beter aan bij de verwachtingen van adviseurs en acceptanten. 

Formulier Consument
Hiermee toont de klant aan dat hij of zij voldoet aan de definitie van Consument, de herkomst van eigen middelen en dat de verkregen financiële middelen gebruikt worden voor de financiering van onroerend goed. Dit waren eerder drie formulieren. Deze hebben ze samengevoegd om de hoeveelheid papierwerk terug te dringen. 

Formulier Corona
Om de bestendigheid van inkomen in deze coronacrisis goed te kunnen beoordelen heeft Dynamic een vragenformulier ontwikkeld. Hiermee kunnen ze werkenden uit specifieke branches en aanvragers met een tijdelijk dienstverband aanvullend beoordelen.

Heb jij vragen over Dynamic Verhuurhypotheken? Bel dan met een van onze Helping People. Wij helpen je graag. 
 

 

Terug naar boven
 

Nieuw motivatieformulier explain

Florius heeft een nieuw motivatieformulier explain. Het formulier vul je in als jouw klant een lening aan wil vragen die niet conform de toetsnormen Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en/of Tijdelijke Regeling Hypothecaire Krediet (TRHK) is. 
Klik hier voor het formulier. 

 

Terug naar boven
 

Toestemmingsformulier delen klantgegevens aangepast, doorlooptijden en acceptatiebeleid

Sinds 25 mei jl. is het verplicht om een door de klant ondertekend toestemmingsformulier te uploaden voor het delen van klantgegevens. ING heeft feedback ontvangen op het formulier en naar aanleiding daarvan een aantal aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing: 
De klant kan vanaf nu op het toestemmingsformulier aangeven hoe lang de toestemming geldt: 30 dagen of 1 jaar. Als het intermediair in deze periode meerdere keren klantdata voor dezelfde klant opvraagt, dan kan telkens hetzelfde toestemmingsformulier meegestuurd worden. Klik hier voor het formulier.

Definitieve jaarcijfers en aangifte IB 2019 nodig voor aanvragen ondernemers. 
Per 1 juli a.s. moeten alle aanvragen voor ondernemers onderbouwd worden met de definitieve jaarcijfers 2019 en de aangifte inkomstenbelasting 2019. Tot deze datum mag er nog gerekend worden met de jaarcijfers over 2018. Voor hypotheekaanvragen onder NHG-condities moeten de jaarcijfers over 2019 al vanaf 1 mei jl. worden aangeleverd. 

Online seminar terugkijken?
Op 16 juni vond het online seminar "Krijgt Corona ook grip op de woningmarkt?" plaats. Klik hier om deze terug te kijken. 

Doorlooptijden

Helaas zijn de doorlooptijden bij ING momenteel langer dan je van ze gewend bent en ook langer dan ze zelf graag zouden zien. Het is daardoor helaas niet mogelijk om spoedaanvragen te behandelen. 
 

Acceptatiebeleid

Per 1 juli zijn er een aantal zaken in het acceptatiebeleid van ING Hypotheken gewijzigd. Deze wijzigingen vind je terug op de laatste pagina van het acceptatiebeleid. Het nieuwe acceptatiebeleid download je hier
 

 

 

Terug naar boven
 

Tariefswijziging Persoonlijke Lening

Uit de productanalyse is gebleken dat Interbank zeer weinig kredietaanvragen ontvangt voor lage kredietbedragen. Daarom hebben ze besloten om het minimale kredietbedrag voor de Persoonlijke Lening (ook voor zelfstandigen) te verhogen naar € 10.000 per 1 juli. Klik hier voor het nieuwe productoverzicht per 1 juli. 

Daarnaast verlaagt Interbank het tarief voor jouw klanten (met klantprofiel A) met 0,5%. Hiermee wordt het tarief van 6,5% nu verlaagd naar 6%. Deze verlaging geldt ook voor de Persoonlijke lening voor zelfstandigen. 
Klik hier voor de tariefkaart Persoonlijke lening
Klik hier voor de tariefkaart Persoonlijke lening voor zelfstandigen

Tot slot krijgt Interbank goede respons op de klantcampagne over de compensatieregeling. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe tussenpersoonzoeker en update acceptatiebeleid

Samen meer mogelijk maken. Dat is het motto van Rabobank. Rabobank faciliteert klanten via eigen lokale banken, maar is er ook voor jouw klanten. En om die klanten nog beter te helpen in de keuze voor een onafhankelijke adviseur is de website uitgebreid met een Tussenpersoonzoeker. In samenwerking met Advieskeuze.nl 

Uiteraard hebben wij contact opgenomen met Rabobank en de kantoorgegevens aangeleverd. Heb jij dus een vermelding op advieskeuze? Dan ben je binnenkort ook zichtbaar in de zoekmodule op de website van Rabobank. 


Update acceptatiebeleid

Met ingang van 1 juli geldt een nieuwe update van het acceptatiebeleid Plus en Basisvoorwaarden. De volgende wijzigingen zijn verduidelijkt en verwerkt:
- Verkorting geldigheidsduur inkomensdocumenten
- Handig niet mogelijk voor tijdelijke en flexibele contracten
- Verduidelijking Arbeidsmarktscan, aanvrager is niet in dienst van een uitzendbureau
- Verduidelijking seniorenpropositie: verplichte aanlevering werkelijke lasten toets

Klik hier en download het acceptatiebeleid basis
Klik hier en download het acceptatiebeleid plus
 

 

Terug naar boven
 

RNHB is er voor iedereen die wil beleggen in vastgoed

Een pand kopen om te verhuren? RNHB is er voor iedereen die wil beleggen in vastgoed.

Met de hypotheken van RNHB kunnen woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes – en combinaties daarvan – bestemd voor de verhuur gefinancierd. Dit doet RNHB voor beginnende en professionele vastgoedbeleggers. De focus van RNHB ligt enkel en alleen op het financieren van beleggingspanden.

Waarom RNHB?

 • RNHB is een maatwerkgeldverstrekker, gericht op commercieel vastgoedfinancieringen in heel Nederland van 50.000 euro tot 30 miljoen euro (zij financieren dus geen panden voor eigen gebruik).
 • RNHB verstrekt hypotheken voor verschillende typen onderpanden
 • Woonpanden max 80% LTV
 • Mixpanden max 75% LTV
 • Bedrijfspanden max 70% LTV (tijdelijk 60% ivm coronacrisis)
 • Bij een lineaire hypotheek >60% geldt een minimale aflossing per jaar van 2% (bij woonpanden)
 • Verbouwingen, renovaties en splitsingen kunnen worden meegefinancierd
 • Mogelijkheden voor kamerverhuur
 • Mogelijkheden voor migrantenhuisvestiging
 • Mogelijkheden voor Nederlanders die in het buitenland wonen en werken, maar in Nederland willen beleggen in vastgoed. Ook voor niet Nederlanders mogelijkheden, maar dan moet de aanvrager een economische binding hebben met Nederland.
 • RNHB financiert in heel Nederland. Ook krimp en anticipeergebieden financiert RNHB, maar tegen andere voorwaarden. (70% gefinancierd worden, woning dient verhuurd te zijn en een aflossing van 4% per jaar)

Wil jij meer informatie over RNHB? Onze Helping People helpen je graag.

 

Terug naar boven
 

Brochure 'Customer Due Diligence'

Vista Hypotheken heeft een nieuwe brochure 'Customer Due Diligence'. Het is immers een gezamenlijke taak/verantwoordelijkheid om klanten zo goed mogelijk te kennen en alert te zijn op (mogelijke) integriteitsrisico's. 
Klik hier om de brochure te downloaden. 

 

Terug naar boven
 

In een paar stappen inzicht in de bestedingsruimte

Bereken samen met jouw klant de overwaarde op zijn of haar woning. De tool van Woonfonds geeft jou en jouw klant in een paar stappen inzicht in zijn of haar bestedingsruimte. Je vindt de tool hier. 
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
Let op: Deze keer niet de scherpste, maar wel geldverstrekkers die de verwerkingstermijnen op dit moment op orde hebben!!!
 
Rentetip 1 

1,18%
10 jaar NHG

Venn Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 2


 

1,67%
20 jaar NHG

Munt Hypotheek
Annuitair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 3
 
1,87%
30 jaar 

Aegon hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.