Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
space
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO Nieuwe kredietgids, verbetering aanvraag Flexwerkers en Bankspaarhypotheek
ASR | Nieuwe campagne
FLORIUS | Zelfstandigen al na 1 jaar hypotheek met NHG
ING | Herintroductie rentevaste periodes 2 en 6 jaar en een hypotheek voor ondernemers
INTERBANK | Interbank verlaagt rentetarief Doorlopend Krediet voor bestaande klanten
MERIUS HYPOTHEKEN | Tip mbt taxatierapport
NATIONALE NEDERLANDEN | Hypotheekaanvragen voor ondernemers: sneller en eenvoudiger
 
 
shadow1
 

Nieuwe kredietgids, verbetering aanvraag Flexwerkers en Bankspaarhypotheek

Nieuwe kredietgids
De nieuwe kredietgids is gepubliceerd. Het beleid rondom hypotheekaanvragen mét NHG voor ZZP'ers die tussen 1 en 3 jaar zelfstandig actief zijn, is hierin opgenomen. Helaas is deze kredietgids niet via extranet beschikbaar. Onze Helping People helpen je graag met alle vragen. Bel ze gerust.
 
Verbetering aanvraag Flexwerkers
Dankzij een Perspectiefverklaring komen ook flexwerkers en uitzendkrachten in aanmerking voor een hypotheek bij ABN AMRO (zonder of met NHG). Zij moeten dan tenminste 1 jaar beoordeelbare werkervaring hebben via de volgende uitzendbureaus: Actief Werkt!, Adecco, Driessen HRM, Faber Personeelsdiensten, HappyNurse, Manpower, Randstad, Tempo Team, Timing, Yacht, YoungCapital Otto Work Force. De Perspectiefverklaring wordt door deze uitzendbureaus afgegeven. Het hypotheektraject verloopt verder zoals gebruikelijk.

Bankspaarhypotheek
Heeft jouw klant een ABN AMRO Bankspaarhypotheek en wil hij een nieuwe hypotheek afsluiten met behoud van zijn (leningdeel) Bankspaarhypotheek? Het is mogelijk de waarde van de bankspaarrekening alvast mee te nemen in de nieuwe aanvraag. De bankspaarwaarde wordt dan verrekend met de LtV wat ertoe kan bijdragen dat de klant mogelijk in een lagere risicoklasse terecht komt en dan een lagere hypotheekrente kan worden aangeboden.

Let op: dit kan uitsluitend bij ABN AMRO Bankspaarhypotheek, n.v.t. op spaarverzekering of FGV.

 
 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe campagne

Maak kennis met de nieuwe a.s.r. campagne: Het andere bewijs
Herinner jij je de campagne van vorig jaar nog? Hierin liet rapper Sticks duidelijk weten wat hij van een verzekeraar verwacht. Het was een verrassende campagne waar ASR veel positieve reacties op kreeg, maar waar zeker ook kritiek op was. Want het was wel een statement: a.s.r. wil die andere verzekeraar zijn die Sticks beschrijft. Maar hoe weten jij of jouw klanten nu of ze dat ook echt waarmaken? Dat laten ze zien in de nieuwe campagne ...

 

Terug naar boven
 

Zelfstandigen al na 1 jaar hypotheek met NHG

Vanaf nu kan een zzp’er al na 1 jaar als zelfstandige een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij Florius afsluiten. Tot nu toe kon dat pas nadat de zzp’er 3 jaar actief was. Daarmee sluit Florius per 13 juni 2017 aan op een NHG-pilot die sinds eind vorig jaar loopt.
 
NHG-pilot
Volgens de geldende Voorwaarden & Normen van NHG is het nu niet mogelijk om een financiering te verstrekken aan een zelfstandige die korter dan 3 jaar actief is. Om in te spelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt wil het Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) startende zzp’ers na 12 maanden wel toegang geven tot een hypotheek met NHG. Daarom maakt NHG dit sinds eind 2016 in pilotvorm onder voorwaarden mogelijk.
 
Definitie zzp’er van NHG
Een zzp’er komt in aanmerking voor de NHG-pilot als hij:
 • geen personeel in dienst heeft.
 • meerdere opdrachtgevers heeft en wordt betaald per opdracht.
 • geen of slechts in beperkte vorm een eigen bedrijfsruimte heeft.
 • werk verricht dat normaal gesproken meestal in dienstverband wordt verricht.
 • de werkzaamheden niet op eigen initiatief verricht, alleen na opdrachtverstrekking.
 • verantwoording draagt voor de eigen werkzaamheden.
 • zich veelal beperkt tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op eigen vakgebied.
 • niet of nauwelijks investeert in gebouwen, grond, kapitaalgoederen en dergelijke.
 • geen DGA, winstgenieter of resultaatgenieter is
Geen andere inkomensstukken nodig
Naast de Inkomensverklaring hoeft je klant géén andere stukken aan te leveren, zoals een Kamer van Koophandel (KvK) verklaring en jaarcijfers. Heeft je klant naast zijn inkomen als zelfstandige ook inkomsten uit een dienstbetrekking? Dan zijn voor dit inkomen wel de gebruikelijke stukken nodig.

 

Terug naar boven
 

Herintroductie rentevaste periodes 2 en 6 jaar en een hypotheek voor ondernemers

ING herintroduceert per vandaag de rentevaste periodes van 2 en 6 jaar. Hiermee bieden ze klanten bij nieuwe aanvragen een ruimere keuze. Daarnaast kan ING voor een groter deel van de bestaande klanten een passend rentevoorstel doen bij reguliere verlenging, contractverlenging en tussentijdse renteaanpassing. Ze bieden klanten van wie de rentevaste periode afloopt en de hypotheek binnen enkele jaren afloopt de mogelijkheid om voor meer zekerheid te kiezen door de rente vast te zetten tot het einde van de looptijd van de hypotheek.
Klik hier voor de rentetarieven per 22 juni 2017
Een hypotheek voor ondernemers

Ruim 16% van de beroepsbevolking is ondernemer en driekwart daarvan is ZZP-er. Een interessante doelgroep die jij als adviseur commerciële kansen biedt. ING biedt een aantal gerichte oplossingen waarmee ze het jou makkelijk maken om ook deze doelgroep optimaal te adviseren. 
 
Rekeninkomen IB Ondernemers eenvoudig vast te stellen
Voor ondernemers met een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap kun je het rekeninkomen zelf eenvoudig vaststellen. Je kijkt hiervoor naar het gemiddelde saldo fiscale winst van de laatste 3 jaar. Vaak zijn de jaarcijfers opgenomen in de IB aangifte en kun je volstaan met de aangifte inkomstenbelasting. Indien niet opgenomen dien je ook de jaarrapporten aan te leveren.
 
Ook een hypotheek voor startende ondernemers
Is jouw klant ondernemer, maar zijn er nog geen 3 jaar aan jaarcijfers aanwezig? Dan beoordelen ze jouw klant op individuele basis. Voorwaarde is wel dat er minimaal één volledig boekjaar (van 01-01 t/m 31-12) als ondernemer is afgerond. Het rekeninkomen wordt dan bepaald op basis van het inkomen in dat boekjaar samen met resultaatontwikkeling, ondernemersplan, arbeidsverleden en financiële situatie.
ING houdt in dit geval een afslag van 20% aan op het vastgestelde inkomen.
 
ING Hypotheek met NHG ook mogelijk voor ondernemers
Is jouw klant ondernemer en wil je een hypotheek afsluiten bij ING met NHG? Dat kan. Bij het bepalen van het inkomen volgen ze de norm van NHG. Daarnaast houden ze rekening met de bestendigheid van het inkomen.
  
Bepaal zelf het inkomen met de OIP rekentool
ING biedt jou de gelegenheid om zelf op elk gewenst moment een indicatief rekeninkomen te bepalen bij hypotheekaanvragen voor ondernemers. Je gebruikt hiervoor de OIP Rekentool. Na het invullen van de gegevens kun je het resultaat als pdf document opslaan.
Nb: Deze tool is niet geschikt voor het berekenen van een indicatief rekeninkomen bij startende ondernemingen of DGA’s met een belang van minder dan 100% in een BV.
 
 

 

Terug naar boven
 

Interbank verlaagt rentetarief Doorlopend Krediet voor bestaande klanten

Interbank verlaagt per 30 juni 2017 het rentetarief voor een deel van jouw klanten met een Doorlopend Krediet. Waarom een rentewijziging? De rente van doorlopende kredieten is variabel en is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen, namelijk het risico dat klanten ons niet terugbetalen, verandert voor een gedeelte van de portefeuille.
 
Ondanks de renteverlaging blijft het maandbedrag van jouw klant gelijk. Omdat het rentedeel kleiner wordt, wordt het aflossingsdeel namelijk groter. Dit betekent dus dat jouw klant eerder klaar is met aflossen. Heeft jouw klant een aflosvrij krediet? Dan gaat het maandbedrag wél omlaag, aangezien het hele maandbedrag dan uit rente bestaat.
 
Klanten die voor een renteverlaging in aanmerking komen, hebben een brief ontvangen. Deze brief kun je hier downloaden
 
Gewijzigd acceptatiebeleid
Zoals eerder aangegeven, zijn de leennormen per 1 juni gewijzigd. De nieuwe leennormen zijn nu opgenomen in het acceptatiebeleid en de rekenvoorbeelden zijn aangepast. Klik hier voor het nieuwe document. Deze vind je uiteraard ook op extranet..

 

Terug naar boven
 

Tip mbt taxatierapport

HypotheekCompany is Helping People. Deze week een tip mbt Merius, nieuw in jouw assortiment. 

Taxatierapporten
Merius accepteert alleen taxatierapporten die zijn gevalideerd door NWWI of Taxateursunie. Dit in tegenstelling tot wat er in de HDN stukkenlijst en het renteaanbod is vermeld. Daarin staat "Taxatierapport (aan te leveren via intermediar) van aan te kopen object met kadastraal uittreksel gevalideerd door een door de Stichting WEW erkend instituut". Zodra onze Helping People een renteaabod versturen zullen ze er duidelijk bij vermelden dat het taxatierapport alleen door NWWI of Taxateursunie gevalideerd mag worden. En uiteraard hebben wij contact opgenomen met Merius om samen te zoeken naar een oplossing. 

 

Terug naar boven
 

Hypotheekaanvragen voor ondernemers: sneller en eenvoudiger

Vanaf nu doorloop je bij een hypotheekaanvraag voor ondernemers dezelfde stappen als voor iemand in loondienst. Daardoor ontvang je na beoordeling van de hypotheekaanvraag het Rentevoorstel. Zo zie je snel of een Nationale-Nederlanden Hypotheek interessant is voor jouw klant.

Wat verandert er voor jou?
 • Geen documenten meer nodig voorafgaand aan het uitbrengen van het Rentevoorstel. De belangrijkste wijziging is dat je bij een ondernemersaanvraag niet meer voorafgaand aan het Rentevoorstel documenten hoeft aan te leveren. Na ontvangst van de hypotheekaanvraag ontvang je na een positieve beoordeling het Rentevoorstel. De stappen van het aanvraagproces zijn hiermee gelijk aan de stappen voor een hypotheekaanvraag voor particulieren.
 • Quickscan. De Quickscan hoef je niet meer in te vullen en aan te leveren. We adviseren om de Quickscan te blijven gebruiken zodat je een indicatie krijgt van de financiële situatie van de onderneming(en). Voor het invullen heb je alleen de jaarcijfers van de afgelopen 3 kalenderjaren nodig. 
 • Alle voorbehouden staan in het Rentevoorstel. Alle voorbehouden (zowel de standaard voorbehouden als de specifieke voorbehouden voor ondernemers) vind je in het Rentevoorstel. Deze voorbehouden kun je insturen na ontvangst van het Rentevoorstel. Ze beoordelen alle voorbehouden gelijktijdig. Als er aanvullende documenten nodig zijn, dan hoor je dat.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel verplicht voorbehoud. Het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (uittreksel) is vanaf nu een standaard voorbehoud. Indien de onderneming een Maatschap of VOF betreft, is het contract voor deze rechtsvorm ook een standaard voorbehoud. Je vindt deze voorbehouden in het Rentevoorstel.
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,65%
10 jaar NHG

Merius Hypotheek

 

Rentetip 2
2,35%
20 jaar NHG

Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek

 

Rentetip 3
2,60%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Onderwater- of Restschuldhypotheek
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.