Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
 
Opvragen echtscheidingsstukken
Regelmatig vernemen we dat klanten niet (meer) in het bezit zijn van echtscheidingsstukken. Klanten kunnen een afschrift opvragen van de echtscheidingsbeschikking bij de verschillende rechtbanken in Nederland. 

In 3 stappen leggen we het graag aan je uit.
1. Ga naar www.rechtspraak.nl
2. Maak een keuze voor de juiste rechtbank (provincie)
3. Klik op: Afschrift echtscheidingsbeschikking
 
 
Heb je een vraag of tip? Klik hier 

 

 
 
Regiosessies lancering online platform
De regiosessies voor HC'ers zijn achter de rug en de reacties zijn zeer positief. Bedankt voor jullie aanwezigheid en input. Het is nu tijd voor een volgende stap. 
Volgende week zullen wij de eerste groep HC'ers gaan benaderen voor het omzetten van het hdn nummer en de eerste vervolgstappen voordat ze live kunnen. 

Daarnaast is er medio februari ook een sessie waarin wij onze geldverstrekkers informeren over ons platform. Ook daar verwachten we uiteraard enthousiaste reacties. 
 
Nogmaals dank voor jullie input!
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO | Webinar Duurzaam Wonen
BLG WONEN | Nieuwjaarskrant
HYPOTRUST | Vernieuwde productkaarten Hypotrust
INTERBANK | Kwaliteitsverbetering dossiers
IQWOON | Vernieuwde productkaart IQWOON
MERIUS HYPOTHEKEN | ORV verplicht, wijzigingen 2018 en EBV

MUNT HYPOTHEKEN | Doe mee aan de Kennistest
NATIONALE NEDERLANDEN | EBV, validatierapporten, Hypothekenpocket, kopie paspoort en oversluiten NHG
WOONFONDS | Hiermee bied jij zelfstandigen nog meer!
 
shadow1
 

Webinar Duurzaam Wonen

Energiezuinig(er) wonen is een hot topic onder woningkopers en woningbezitters. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en ABN AMRO maken zich beiden hard voor duurzaam wonen. Vanuit de missie om verduurzaming van woningen te stimuleren, in het belang van mens en milieu, hebben WEW en ABN AMRO samen dit inspirerende en praktijkgerichte webinar gehouden voor hypotheekadviseurs.

Klik hier en bekijk het webinar. 

 

Terug naar boven
 
Nieuwjaarskrant
De actuele acceptatienormen, artikelen over de impact van trends op de hypotheekmarkt, zoals de digitalisering en duurzaamheid en uiteraard een prijsvraag. BLG Wonen begint 2018 met het uitbrengen van een nieuwjaarskrant. Hieronder voor jou een link naar de belangrijkste items. 

 

Test jouw kennis en win concertkaarten
Ben je al op de hoogte van de laatste acceptatienormen? Doe dan mee aan de prijsvraag waarmee je twee concertkaarten voor het concert van Guus Meeuwis in juni 2018 kunt winnen. Meedoen kan tot 8 februari en is heel gemakkelijk via de volgende link: Prijsvraag acceptatienormen

 

Terug naar boven
 

Vernieuwde productkaarten Hypotrust

De productkaarten van Hypotrust zijn herzien. De wijzigingen zijn per 1 januari 2018 ingegaan. 

Klik hier voor de productkaart Hypotrust Comfort Hypotheek
Klik hier voor de productkaart Elan Plus Hypotheek
Klik hier voor de productkaart Goede Start Hypotheek
Klik hier voor de productkaart Woon Bewust Hypotheek
Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Kwaliteitsverbetering dossiers

Om de kwaliteit van dossiercontrole te waarborgen, beoordelen 2 kredietacceptanten het dossier van jouw klant. Elk dossier krijgt een 1e en een 2e controle, waarbij ze jou tussentijds informeren over de status. 
 
Ontbrekende stukken bij 70% van dossiers
Interbank doet er alles aan om de doorlooptijden op korte termijn te verbeteren. Ze streven naar een snellere beoordeling zodat jouw klanten eerder over hun krediet beschikken. Toch valt hier nog tijd te winnen. Ze willen daarom het belang van het aanleveren van complete dossiers benadrukken. In 70% van de dossiers wijken stukken af van de kredietaanvraag of ontbreken er stukken. Dit betekent dat het extra tijd kost om een dossier compleet te maken voor beoordeling. Is het dossier compleet aangeleverd? Dan krijgt dit dossier voorrang na de 1e controle. Door jouw dossiers nog beter aan te leveren, kunnen we deze sneller afhandelen en meer kwaliteit leveren met als resultaat een tevreden klant.
 
Wijziging datum renteberekening Doorlopend Krediet
Vanaf nu gaan ze voor ieder krediet het rentebedrag op de laatste dag van de maand bepalen. Zo zorgen ze voor meer duidelijkheid en weet jouw klant precies waar hij aan toe is. De datum waarop de maandtermijn met een automatische incasso wordt afgeschreven, blijft gelijk. Begin februari worden jouw klanten met een Doorlopend Krediet geïnformeerd.

Geen veranderingen voor jouw klant
Voor jouw klant verandert er eigenlijk niets. De datum van jouw automatische incasso blijft gelijk. Ook de maandtermijn verandert niet. De enige verandering is dat de rente vanaf januari steeds op de laatste dag van de maand wordt berekend. Dit heeft als gevolg dat jouw klant op het maandoverzicht van januari geen renteboeking ziet staan. Op het maandoverzicht van februari ziet jouw klant eenmalig een hoger rentebedrag in zijn mutaties. Dit komt doordat het rentebedrag over een langere periode is berekend en dus hoger is dan anders.
 

 

Terug naar boven
 

Vernieuwde productkaart IQWOON

De productkaart van IQWOON is herzien. De wijzigingen zijn per 1 januari 2018 ingegaan. 

Klik hier voor de productkaart. Deze vind je uiteraard ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Overlijdensrisicoverzekering verplicht, wijzigingen 2018 en EBV

Zoals bij jou bekend is bij NHG de eis voor het verplicht afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) vervallen. Bij Merius Hypotheken hebben ze er voor gekozen om deze verplichting te behouden. Dit betekent dat als een deel van een hypotheek boven 80% van de woningwaarde uitkomt – zowel op NHG normen als op niet-NHG normen – dit moet worden afgedekt met een ORV.
 
Als je een aanvraag doet waarbij dit het geval is, kun je de klant erop wijzen dat de gegevens van een ORV moeten worden ingevuld. Zo kun je er voor zorgen dat de aanvraag van de klant in één keer wordt geaccepteerd.

Wijzigingen 2018
Voor een nieuw jaar geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen, ook op de hypotheekmarkt! Bij Merius Hypotheken laten ze deze kansen liever niet onbenut en gaan ze knallend het nieuwe jaar in. Om dit samen met jou te doen, hebben ze de belangrijkste wijzingen voor 2018 nog een keer voor jou op een rijtje gezet. Klik hier. 

EBV
Op 8 januari 2018 heeft de NHG namens de AFM gecommuniceerd op welke wijze de maximale lening berekend dient te worden als er sprake is van een reguliere verbouwing en energie besparende voorzieningen.
Merius Hypotheken past de normen toe zoals deze opgesteld zijn door de AFM. Aanvullend maximeert Merius de financiering op de laagste waarde van de marktwaarde of de koopsom en eventuele verbouwingen en energiebesparende voorzieningen (EBV). Merius Hypotheken wijkt hiermee af van de berekening zoals NHG die toepast.         

 

 

Terug naar boven
 

Doe mee aan de Kennistest

Weet jij alles over het bepalen van het inkomen van een ondernemer of zzp'er? Wist je dat je een gecertificeerde inkomensverklaring voor ondernemers kunt aanvragen? Doe mee met de kennistest en strijd mee voor de titel hypotheekkenner 2018. Klik hier en doe de test. 

 

Terug naar boven
 

EBV, validatierapporten, Hypothekenpocket, kopie paspoort en oversluiting NHG

Aanscherping beleid energiebesparende voorzieningen (EBV)
Het beleid voor de maximale lening op basis van energiebesparende maatregelen (EBV) is per direct aangescherpt. Vanaf nu mag het bedrag boven 100% van de marktwaarde van de woning alleen gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen (tot maximaal 106%). Het is dus niet toegestaan om andere kosten dan EBV mee te financieren. Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG. Als er naast de EBV ook andere verbouwingskosten zijn, dan moet eerst berekend worden hoe hoog de marktwaarde van de woning zonder EBV is. Vervolgens mag de hypotheek niet hoger zijn dan 106% van de marktwaarde na verbouwing (inclusief EBV).
Rekenvoorbeelden hiervan staan op de site van NHG
 
Duidelijkheid over validatie taxatierapporten
Validatie-instituten hebben een handreiking gemaakt waarin aangegeven wordt wanneer een taxatierapport gevalideerd moet worden. Hiermee wordt duidelijk of een validatie nodig is bij een taxatierapport voor woonboerderijen, woon/winkelpanden, of woningen die (gedeeltelijk) verhuurd worden. De handreiking is hier te vinden.
 
Hypothekenpocket:
In deze versie zijn o.a. de volgende wijzigingen opgenomen:
  • De mogelijkheid om te toetsen op de werkelijke rente bij een rentevastperiode korter dan 10 jaar als de lening aan het einde van de rentevastperiode volledig afgelost is;
  • Het gewijzigde beleid voor inkomen uit variabele inkomensbestanddelen;
  • Het vervallen van de verplichting tot verpanding van de overlijdensrisicodekking;
  • De maximale LTV is gewijzigd naar 100%.
Klik hier om de Hypothekenpocket te downloaden. 

Kopie achterkant paspoort
Vanaf vandaag is het niet meer verplicht om de achterkant van het Nederlandse paspoort van de klant aan te leveren bij een hypotheekaanvraag.  Nationale Nederlanden heeft alleen een kopie nodig van het voorblad, de zogenaamde houderpagina, waarop onderaan het Burger Service Nummer (BSN) vermeld staat.

NHG oversluiting
Bij oversluiting NHG zonder kwaliteitsverbetering: kiezen voor ‘Mutatiesoort verbeterde klantsituatie’
Vanaf 2018 is het mogelijk om, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverbetering, een hypotheek van een andere geldverstrekker over te sluiten naar een Nationale-Nederlanden hypotheek met NHG. Het meefinancieren van extra kosten (o.a. boeterente) blijft daarbij mogelijk. Let op: in het adviespakket kies je voor optie 08 ‘Oversluiting andere geldgever’ in combinatie met ‘Mutatiesoort verbeterde klantsituatie’.

 

Terug naar boven
 

Hiermee bied jij zelfstandigen nog meer!

Woonfonds biedt als eerste 100% intermediairpartij evenveel leencapaciteit aan pas gestarte zelfstandigen als aan werknemers in loondienst. Een zelfstandige die op 1 januari 2017 is begonnen, mag het inkomen voor 100% meetellen bij het bepalen van de maximale hypotheek.
 
Woonfonds wil voorop lopen in de mogelijkheden voor zelfstandigen. Woonfonds bood al ruimere mogelijkheden; zo konden groeiende zelfstandigen met de 1-2-3-methode het inkomen van de laatste twee jaar zwaarder laten meetellen en doet Woonfonds mee aan de NHG-pilot.
 
Vergelijkbaar toetsinkomen, maar met opslag
Na 1 kalenderjaar zelfstandig ondernemerschap kan het inkomen al volledig worden meegeteld als de prognose positief is. Hierdoor hebben kort zelfstandigen bij Woonfonds een vergelijkbaar toetsinkomen als mensen in loondienst. Voor het extra risico dat een kort zelfstandigen met zich meeneemt, rekent Woonfonds wel een opslag. 

Meer weten? Bel een van onze Helping People.
 
 
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,65%
10 jaar NHG

Merius Hypotheek 
Annuitair, lineair en aflossingsvrij
(tarief vanaf 2 februari 2018)

 

Rentetip 2
2,20%
20 jaar NHG

Lloyds Bank
Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3
2,50%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
Alleen voor 1e hypotheek.
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.