Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space


 
 

space
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO | Voldoe je aan de AVG-verplichting?
AEGON | Nieuw beleid rond tariefklassemigratie
BIJBOUWE | Nieuwe acceptatiehandleiding en Inkomensbepaling Loondienst
BLG Wonen | Nieuwe voorwaarden en berekening voor rentemiddeling
ING | Module persoonlijke stukkenlijst verbeterd, jaarcijfers en inkomensbepaling Loondienst
JUNGO | Resultaten onderzoek
MUNT Hypotheken | Nieuwe hypotheekgids en kennistest juli
NATIONALE NEDERLANDEN | Update tariefklassen en binnenkort: zoek een adviseur op nnl.nl uitgebreid met informatie Advieskeuze
NIBC DIRECT | Verbeteringen bij NIBC Direct en rentemiddeling
RABOBANK | Wijziging acceptatiebeleid
 
shadow1
 

Voldoe je aan de AVG-verplichting?

Vorige maand stond in de nieuwsbrief een item van ABN AMRO over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat iedereen in jouw organisatie aan deze AVG-verplichting voldoet. Daarom vind je hieronder een bericht dat je intern kunt verspreiden.

Zorg dat je aan de AVG-verplichting voldoet
Vanuit de AVG is een toestemmingsverklaring van iedere klant verplicht voordat je toegang hebt tot de klantgegevens via ‘Klant in Beeld’. 

Hoe voldoe je aan deze AVG-verplichting?

 • Zorg ervoor dat je van iedere klant een ondertekende toestemmingsverklaring ontvangt, vóórdat je het vinkje zet op het mutatieformulier in Klant in Beeld-Beheer. Doe dit bij iedere mutatie en/of advies.
 • Gebruik hiervoor de toestemmingsverklaring op de intermediaire site.
 • Als je een eigen toestemmingsverklaring gebruikt dient deze aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
 • Bewaar deze verklaring in ieder klantdossier.

ABN AMRO controleert periodiek op de aanwezigheid van deze verklaring in het klantdossier van bestaande klanten. Wil je toegang houden tot de gegevens in Klant in Beeld, zorg dan dat je aan deze AVG-verplichting voldoet.

 

Terug naar boven
 

Nieuw beleid rond tariefklassemigratie

Aegon past de tariefklasse van hypotheken al geruime tijd automatisch aan bij renteherziening of een extra aflossing. Ook past Aegon de tariefklasse aan op verzoek van de klant. In de eerste 5 maanden van 2019 hebben ze de contractrente van ruim 3.000 leningdelen voor de klant verlaagd als gevolg van een tariefklassemigratie. Vanaf 1 juli geldt dit voor een grotere groep klanten. Vanaf 1 juli past Aegon de tariefklasse maandelijks automatisch aan. Aegon begint met het automatisch aanpassen van de tariefklasse voor klanten met alleen een eerste hypotheek en met alleen annuïtaire, lineaire en/of aflossingsvrije leningdelen. 

Klanten die het betreft, ontvangen van Aegon eind juli een brief met daarbij een overzicht van hun hypotheek en de nieuwe contractrente per 1 juli 2019. 
 

Aegon past de rente aan op basis van het historisch rentebericht

Niet alleen passen ze de tariefklasse in het nieuwe beleid automatisch aan, ook verandert de manier waarop. Vanaf deze beleidswijziging berekenen ze voor de tariefklasse de nieuwe rente niet meer op basis van de restant rentevaste periode en het actueel rentebericht. Maar ze gaan het baseren op de oorspronkelijke rentevaste periode en het historisch rentebericht. De werkwijze komt daarmee in lijn met wat in de markt gebruikelijk is.

De tariefklassemigraties uitgevoerd na 01-01-2016 worden opnieuw beoordeeld

Voor alle klanten die sinds 1 januari 2016 zijn gewijzigd van tariefklasse, bekijken ze of het nieuwe beleid met het gebruik van het historisch rentebericht voor hen voordeliger is dan het gebruik van het actuele rentebericht. Zo ja, dan passen ze de contractrente naar de toekomst toe nogmaals aan met het verschil. Daarnaast ontvangt de klant nog een eenmalig bedrag van Aegon. Dit bedrag wordt berekend over de periode tussen het moment van tariefklassemigratie en het opnieuw aanpassen van de contractrente. Ze informeren de klanten die daarvoor in aanmerking komen. 

Later dit jaar rollen ze de automatische tariefklassemigratie verder uit. Ook klanten met andere productvormen en/of meerdere contracten op één onderpand komen straks in aanmerking voor automatische tariefklasse. Hierover later meer.
 

 

Terug naar boven
 
Nieuwe acceptatiehandleiding en Inkomensbepaling Loondienst
bijBouwe introduceert per vandaag de mogelijkheid voor Inkomensbepaling Loondienst in de nieuwe Acceptatiehandleiding. Dit is een nieuwe methode om toetsinkomen te berekenen op basis van het UWV verzekeringsbericht. Voor mensen in loondienst is de Inkomensbepaling Loondienst een beter, sneller en betrouwbaar alternatief voor de bekende werkgeversverklaring. Een mooie verbetering van bijBouwe dus. Verder voeren ze een aantal belangrijke productverbeteringen door die misschien interessant zijn voor jou of je klant. 

De belangrijkste wijzigingen:
 • Toestaan inkomensbepaling loondienst via het UWV-verzekeringsbericht
 • Huidige woning nog niet definitief verkocht? Dan volstaat, in plaats van een verklaring van makelaar of taxatierapport, nu ook een door beide partijen voorlopig ondertekend koopcontract
 • Minimale verhogingen van € 12.500 naar € 5.000
 • Renteverlies tijdens de bouw nu ook toegestaan bij niet-NHG
Klik hier voor het wijzigingsoverzicht
Klik hier voor de nieuwe acceptatiehandleiding
Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 
Nieuwe voorwaarden en berekening voor rentemiddeling

BLG heeft de regels voor het verstrekken van een hypotheek en het maatwerkproces aangepast. Er zijn ook acceptatieregels veranderd en bepaalde zaken doen ze niet meer. Hieronder lees je per onderdeel een uitgebreide toelichting.

Wijzigingen in de ‘regels voor het verstrekken van een hypotheek’
 • Een zuivere oversluiting toetsen ze op basis van de werkelijke last. Voor zuivere oversluiting hadden ze een verruimde norm: LTI + 10%. Dit passen ze aan naar een beoordeling op basis van de werkelijke lasten. 
 • Bij restschulden maken ze geen onderscheid meer tussen interne of externe restschulden. De maximale hoofdsom voor de restschuldfinanciering wordt € 30.000. Dit was € 50.000. Dat kan omdat de gemiddelde restschuld is gedaald. Voor klanten met een bestaande restschuldfinanciering is een hogere restschuldfinanciering bespreekbaar.
 • Als de koopsom lager is dan de getaxeerde marktwaarde dan is de koopsom het uitgangspunt voor de maximale LTV. Bij een taxatie met verbouwing is de waarde na verbouwing het uitgangspunt voor de maximale LTV. Dit doen ze in verband met veranderde regelgeving. Ze bepalen de tariefklasse op basis van de marktwaarde.
 • De maximale LTV bij een restschuldfinanciering, oversluiting en dringend noodzakelijke reparatie brengen ze terug naar 110% van de marktwaarde. 
 • Als de aanvrager minimaal één jaar in NL woont en werkt kan hij ook binding met Nederland aantonen door 20% van de koopprijs van zijn huis plus de verbouwing zelf te betalen. 
 • Aanvragers met meerdere huizen met een particuliere financiering helpen ze niet. 
 • Box 3 financieringen zijn toegestaan, ook voor consumptieve doeleinden. 

Wijzigingen in het maatwerkproces

Ze hebben in het maatwerkproces een aantal aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn:
- Een schriftelijke motivatie is altijd verplicht voor het uitbrengen van de HUP. Voor een juiste motivatie mag je gebruiken: een eigen format, het toelichtingenveld in HDN of onze nieuwe toelichting en het verbeterde formulier ‘Afwijken van de hypotheekregels’. 
- Ze vragen in de HUP-fase geen dossierstukken meer op om de motivatie te controleren. 
- Een akkoord op jouw motivatie is nog geen akkoord op de hele aanvraag.
- Bij maatwerkaanvragen geldt geen SLA.

Vragen?
Onze Helping People staan voor je klaar en helpen je graag.


Voorwaarden rentemiddeling wijzigen

Per 1 juli 2019 gelden er nieuwe regels voor rentemiddeling. BLG heeft daarom de voorwaarden aangepast. Deze voorwaarden veranderen voor rentemiddeling:

 • De klant betaalt geen 0,2% additionele opslag meer.
 • BLG heeft een nieuwe rekenmethodiek voor de nieuwe rente voor de klant. Hierbij berekenen ze de contante waarde van het renteverlies voor de bank. Dit doen ze aan de hand van de ‘naast gelegen betere rente’.
 • De klant betaalt geen extra vergoeding meer als hij binnen 2 jaar na de rentemiddeling zijn woning verkoopt.
 • Van de lopende rentevaste periode hoeven niet al 12 maanden verstreken zijn.
 • De lopende rente hoeft niet meer nog minstens 6 maanden vast te staan.
 • De klant kan kiezen uit rentevaste periodes van 7, 10 of 12 jaar.
 • De nieuwe rentevaste periode moet vanaf 1 juli tenminste 5 jaar langer zijn dan de huidige resterende rentevaste periode.

Waarom moet de nieuwe rentevaste periode tenminste 5 jaar langer zijn?

BLG biedt rente middelen alleen nog maar aan een specifieke doelgroep aan: klanten die verwachten dat in hun huidige rentevaste periode de rente weer gaat stijgen en daarom langdurig gebruik willen maken van de actuele lage rentestand.


Waarom passen ze de ‘naast gelegen betere rente’ toe?

De AFM leidraad schrijft dit voor, om te zorgen dat aanbieders binnen de wettelijke kaders van het financieel nadeel blijven.


Waarom is ook de contante waarde zonder rentemiddelen in het voorstel opgenomen?

BLG wil de klant inzicht geven in de verschillende uitkomsten van de contante waarde. Let op: het is niet mogelijk om op basis van deze contante waarde een verzoek voor voortijdige renteverlenging in te dienen.

Aangepast rentemiddelingsvoorstel

BLG heeft een nieuwe rentemiddelings-offerte voor jou gemaakt. Hierin staan:
• de mogelijke rentevaste periodes
• de contante waarde bij rentemiddelen
• de contante waarde zónder rentemiddelen

Met deze nieuwe offerte heb je één duidelijk overzicht voor jou en jouw klant. Wel zo overzichtelijk!
 

Nieuw aanvraagproces

Als jouw klant wil rente middelen, kun je voortaan online een offerte aanvragen. Je hoeft de nieuwe rente dus niet meer zelf te berekenen. Nadat je de offerte hebt aangevraagd ontvang je deze per post. Samen met jouw klant maak je een keuze. Ook vul je samen het meegestuurde aanvraagformulier in. Dit vervangt het formulier ‘Aanvraag Rentemiddeling’. BLG verwerkt de aanvraag en stuurt een bevestiging naar de klant. Besluit jouw klant aan de hand van de offerte dat hij de vergoeding in één keer wil betalen? Dan moet je hiervoor een aparte offerte aanvragen.

 

 

Terug naar boven
 

Module persoonlijke stukkenlijst verbeterd, jaarcijfers en inkomensbepaling Loondienst

Module Persoonlijke Stukkenlijst is verbeterd!
ING heeft de Module Persoonlijke Stukkenlijst verbeterd en deze kan vanaf nu gebruikt worden. Deze lijst geeft je voor het versturen van een hypotheekaanvraag inzicht in welke documenten ING nodig heeft in een specifieke klantsituatie. Door de vragen meer gericht te stellen, krijg je vanaf nu sneller een completer beeld. Daarnaast is de toelichting bij de aan te leveren documenten aangescherpt, zodat je weet aan welke vormvereisten de documenten moeten voldoen.

Per 1 juli zijn de definitieve jaarcijfers en de IB-aangifte 2018 benodigd voor een aanvraag voor ondernemers.
 
Per 1 juli moeten alle aanvragen voor ondernemers onderbouwd worden met de definitieve jaarcijfers en IB-aangifte van 2018. Voor 1 juli mocht er nog gerekend worden met de jaarcijfers van 2017. Voor NHG is dit niet van toepassing aangezien we voor NHG posten al per 1 april rekenen met de definitieve jaarcijfers en IB-aangifte van 2018. 

Inkomensbepaling Loondienst (Handig) bij ING nu ook mogelijk voor ontslagzaken!
Per heden is het bij ING mogelijk de Inkomensbepaling Loondienst (IBL, de officiële naam van Handig!) ook te gebruiken voor het verzoek tot een Ontslag uit de Hoofdelijke Aansprakelijkheid. Dit is mogelijk voor zowel ING- als NHG-regime in alle gevallen waarbij de toets ‘Wijzigen Schuldenaar’ haalbaar is. De werkwijze is vervolgens hetzelfde als bij een aanvraag: je stelt het inkomen vast met de officiële tool en uploadt het UWV Bericht en de salarisstrook. Is de toets ‘Wijzigen Schuldenaar’ niet haalbaar dan dient een werkgeversverklaring ingediend te worden. Door het mogelijk maken van IBL verwachten ze het proces rondom ontslagzaken efficiënter te maken. 
 

 

Terug naar boven
 

Resultaten onderzoek

Onlangs heeft Jungo een onderzoek gedaan. Hieronder de belangrijkste conclusies. 

Dit wordt het meest gewaardeerd bij Jungo: 

Welke vragen worden het meest gesteld? Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen met antwoord. 

Hoe leg je als adviseur het crowdfunding deel goed uit aan je klant?

Wat de adviseurs die Jungo vaak adviseren meestal doen: Uitleggen dat Jungo eigenlijk een gewone hypotheek is met goede voorwaarden zoals automatisch maandelijks dalende rente en boetevrij aflossen. En er is nog iets leuks: Jungo voert een anonieme crowdfunding campagne voor je, waardoor je nog een extra korting krijgt. Als je het leuk vindt dan mag je daar bij helpen, maar dat hoeft niet.

Op welke rentevaste periodes is Jungo nu eigenlijk precies scherp?

Jungo is superscherp op de rentevaste periodes 15, 20, 25 en 30 jaar. Let op: In de meeste rentelijsten en adviespakketten zie je het tarief zonder crowdvoordeel. Dat tarief is al zeer scherp en daalt nog door de crowdfunding campagne. Het crowdvoordeel is weergegeven in het rente aanbod, in de adviespakketten Adviesbox en Findesk en is op onze website terug te vinden. Hoeveel goedkoper is een Jungo hypotheek in totaal vergeleken met de concurrentie? Bij een hypotheek van € 300.000 scheelt dat al snel € 10.000 - € 15.000 bij 30 jaar rentevast!

Wat is de doelgroep waar Jungo zeer geschikt voor is? 

De doelgroep waar Jungo ideaal voor is: 

 • Starter in loondienst
 • Hypotheek boven de NHG grens
 • Geen bouwdepot nodig

Daarnaast is Jungo ook heel geschikt voor doorstromers die het deel dat ze extra willen lenen voor de nieuwe woning net zo snel kunnen aflossen als het bestaande leningdeel.

Waardevolle tips en wat ze daarmee doen

Daarnaast heeft Jungo diverse tips ontvangen. Dit waren de belangrijkste punten:

 • Verbreding van de doelgroep (ondernemers, bouwdepot, meerdere leningdelen, aflossingsvrije hypotheek, nieuwbouw, NHG).
 • Maak de uitleg nog simpeler, Bert en Ernie taal.
 • Zorg voor ‘Crowd at front’, zodat de klant altijd het crowdvoordeel krijgt.
 • Duidelijker maken dat de hypotheek ook zonder crowd doorgaat, minder spannend maken.
 • Verwerk de beheervergoeding in de rente in plaats van los.
 • Zorg voor nog meer naamsbekendheid.
 • Publiceer geslaagde crowdfunding campagnes.
Door middel van deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van ontwikkelingen.
 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe hypotheekgids en kennistest juli

Goed nieuws: vanaf deze week is de nieuwe hypotheekgids van MUNT Hypotheken beschikbaar. Naast de tekstuele aanpassingen is het acceptatiebeleid op een aantal punten aangepast.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
 • Nieuw: Seniorenpropositie vanaf 1 juli ook mogelijk voor oversluitingen.
 • Nieuw: Aanleveren taxatierapport bij nieuwbouw waarbij de erfpacht wordt afgekocht waaruit blijkt dat de afkoop tot een waardestijging leidt.
 • Uitbreiding: Aanleveren bewijs eigen woningschuld 2012; de meest recente IB aangifte of een recente schuldrestopgave van de huidige geldverstrekker in combinatie met een bewijs dat deze schuld reeds bestond op 31 december 2012.
 • Uitbreiding: De Simpel Overstap Hypotheek is nu ook mogelijk voor zelfstandigen, hiervoor moet er een inkomensverklaring worden aangeleverd.
 • Uitbreiding: Bij de Simpel Overstap Hypotheek mag de 'boeterente' ook worden meegefinancierd.
Klik hier om onze gids te downloaden. Uiteraard vind je de gids ook op extranet.
 

Kennistest juli
Weet jij alles over scheiden? De kennistest van juli gaat over scheiden met een hypotheek. Doe mee en maak kans op de hoofdprijs aan het eind van dit jaar!
 

 

Terug naar boven
 

Update tariefklassen en binnenkort: zoek een adviseur op nn.nl uitgebreid met informatie Advieskeuze

Zoals eerder aangekondigd gaat Nationale-Nederlanden het beleid voor tariefklassen verruimen. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de implementatie van dit nieuwe beleid voor zowel bestaande als nieuwe klanten. NN realiseert zich dat je benieuwd bent naar de exacte introductiedatum. Op dit moment vinden de laatste systeemtesten plaats. Zodra deze succesvol zijn, kunnen ze overgaan tot het live zetten van het nieuwe beleid in de systemen. Vanzelfsprekend informeren ze jou van tevoren over het moment waarop dit gebeurt. Vervolgens informeren ze ook klanten met een Nationale-Nederlanden hypotheek hierover.
 
Zoals bekend gaat NN voor de periode van 1 januari 2019 tot de introductie van de nieuwe tariefklassen achteraf verrekenen. Dit geldt voor alle klanten met een NN Hypotheek die als gevolg van aflossingen automatisch gedaald zouden zijn naar een lagere risico-opslag dan hun huidige risico-opslag. De huidige risico-opslag wordt hierbij vergeleken met de risico-opslag van de nieuwe tariefklassen.
 


Binnenkort: zoek een adviseur op nn.nl uitgebreid met informatie Advieskeuze

Een goed advies aan klanten is en blijft belangrijk. Jouw rol als onafhankelijk adviseur ze klanten dan ook graag naar jouw kantoor. Met de nieuwe tool ‘Zoek een onafhankelijk adviseur’ op nn.nl kunnen klanten een adviseur bij hen in de buurt vinden. Om klanten nog beter te helpen bij hun keuze voor een adviseur, breiden ze de tool op de website uit met informatie vanuit het onafhankelijke platform Advieskeuze.nl.

De vernieuwde tool staat vanaf medio juli live op nn.nl. Bij livegang ontvang je hierover nog een bericht. Is jouw profiel niet meer up-do-date? Dan is dit het moment om het aan te passen. Overigens maken ook diverse andere geldverstrekkers gebruik van deze tool op de website. 

Een basisaccount Advieskeuze is gratis. Heb jij nog geen account? Klik hier dan helpen wij je graag. 

 

Terug naar boven
 

Verbeteringen bij NIBC Direct en rentemiddeling

NIBC Direct blijft verbeteren! Een verbouwingsspecificatie in laten vullen terwijl de verbeteringen ook in het taxatierapport staan? Niet meer bij NIBC Direct. De werkzaamheden zoals vermeld in het taxatierapport worden als uitgangspunten genomen bij het declareren. Deze dient de klant eenvoudig in via de online hypotheekomgeving. 

De afgelopen maanden heeft NIBC Direct een flinke verbeterslag doorgevoerd in het proces en beleid. Zo hebben ze tot maar liefst 12 documenten geschrapt en het beleid op een fors aantal punten versoepeld. Klik hier voor een overzicht van wijzigingen. 

Maatwerk bij oversluiten
Hoe vraag je de maatwerk oplossing voor klanten die hun hypotheek willen oversluiten correct aan? Om het aanvraagproces juist en soepel voor jou te laten verlopen, is bepaalde informatie nodig vanuit de HDN aanvraag. Wil je daarom: 

 • de huidige hypotheeklasten invullen in jouw adviespakket. Anders kun je de HDN aanvraag niet versturen;
 • de vraag ‘Maatwerk oplossing’ in het HDN scherm met ja beantwoorden? Dit hoeft alleen bij een maatwerk aanvraag en niet bij een reguliere NIBC Direct Extra Hypotheek;
 • vervolgens de code ‘NI003 huidige lasten hoger dan nieuwe lasten’ selecteren. 

Op deze manier komt de aanvraag correct binnen en kan deze in één keer goed worden verwerkt. 

NIBC accepteert rekenexpert Zakelijk Inkomen
Voor het opmaken van een Inkomensverklaring (IKV) accepteert NIBC Direct nu ook rekenexpert Zakelijk Inkomen uit Nieuwegein. Samen met Overviewz en Raadhuys is Zakelijk Inkomen de 3de rekenexpert die NIBC Direct accepteert. 
 

Rentemiddeling
In verband met een wijziging in wet- en regelgeving stopt NIBC Direct tijdelijk met rentemiddeling. De komende tijd zullen de exacte consequenties en details van de wijziging in wet- en regelgeving verder geanalyseerd worden. Zodra er meer nieuws is lees je het uiteraard in de nieuwsbrief. 
 

 

Terug naar boven
 

Wijziging acceptatiebeleid

Waar Rabobank al verruimde mogelijkheden kennen voor de arts in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker of promovendus, komt daar nu ook de 'groepsleerkracht in het primaire onderwijs' en de 'verpleegkundige' bij. Voor deze specifieke klantgroep kun je op basis van het huidige inkomen, afgegeven op de werkgeversverklaring, een aanvraag doen. Zelfs onder de voordelige basisvoorwaarden! 

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt steeds meer een issue bij het kopen c.q. (ver)bouwen van een woning. De Rabobank biedt verschillende mogelijkheden:
- Duurzaamheidskorting: Je krijgt, onder bepaalde voorwaarden, 0,2% korting op de hypotheekrente 
- Groenhypotheek: Koop je een milieuvriendelijke en duurzame nieuwbouwwoning? Met de groene hypotheek krijg je tijdens de eerste 10 jaar korting op de hypotheekrente. De voordelen voor de groene hypotheek: Netto maandlasten in het begin het laagst, 0,5% korting op de hypotheekrente bij 10 jaar vaste rente en speciaal voor duurzame nieuwbouwwoningen met een Groenverklaring.  
- Groendepot: Een Rabo Groendepot is een bouwdepot speciaal voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Je hebt 24 maanden een rekening tot je beschikking waar je jouw duurzame verbouwing mee kunt betalen. Zolang je het geld niet gebruikt, ontvang je hierover een rentevergoeding die gelijk is aan de afgesproken hypotheekrente. 
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
 

1,45%*
10 jaar NHG

Lloyds Bank
Hypotheek
Annuïtair en lineair
*per 5 juli

 

Rentetip 2

2,15%
20 jaar NHG

ASR WelThuis Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3

 
2,40%
30 jaar 
 
NIBC Direct Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.