Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO Bouwdepot: digitaal declareren nu mogelijk
FLORIUS | Op en Top Florius 
LLOYDS BANK | Verbeterd acceptatiebeleid
 
shadow1
 

Bouwdepot: digitaal declareren nu mogelijk

Heeft je klant een bouwdepot bij ABN AMRO? En gebruikt hij Internet Bankieren van ABN AMRO? Dan hebben we goed nieuws. Klanten konden via de Mijn Hypotheekomgeving in Internet Bankieren al het saldo van hun bouwdepot bekijken. Ze kunnen nu kunnen ook digitaal de facturen van de verbouwing uploaden!
 
Bij digitaal declareren direct actuele bouwdepotsaldo in beeld
Na het digitaal indienen van de declaratie ziet de klant direct de status van de declaratie in het overzicht bij ‘Bouwdepotdetails’. Bovendien wordt de ingediende declaratie ook meteen in mindering gebracht op het saldo van het bouwdepot.
 
Uitbetaling binnen twee werkdagen
De digitaal ingediende declaratie wordt, na goedkeuring, binnen twee werkdagen uitbetaald. Dit proces is daardoor voor de klant veel sneller dan het proces bij verzending per post. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om facturen voor het bouwdepot per post in te dienen.

 

Terug naar boven
 

ORV verplichting is vervallen, grens aanvragen zonder aanvullende voorwaarden en acceptatiebeleid

Voor hypotheekaanvragen die vanaf nu bij Aegon worden ingediend is een 'losse' overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht. De verplichte overlijdensrisicoverzekering vervalt voor zowel NHG als niet-NHG Aegon Hypotheken. 
 
Blijft in het adviesgesprek aandacht geven aan de overlijdensdekking
Wanneer een klant tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden, kan dit een flinke impact hebben op de betaalbaarheid van de hypotheek. Aegon gaat ervan uit dat je dit met jouw klant bespreekt en daar de nodige maatregelen voor treft. 
 
Aanvragen zonder aanvullende voorwaarden verhoogd naar € 800.000,=
Bij een hypotheekaanvraag hoger dan € 800.000,= met een LTV groter dan 90% kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden. Dit bedrag was € 700.000,= en is vanaf nu verhoogd naar € 800.000,=. 
 
Acceptatiebeleid Aegon
Aegon heeft voor jou een Hypotheken in het kort-kaart. In één oogopslag zie je de belangrijkste onderdelen van het acceptatiebeleid. Download de kaart hier. 
 
 

 

Terug naar boven
 
Jouw privacy is belangrijk
Deze maand heeft BLG Wonen het privacyreglement vernieuwd als gevolg van de AVG. 
 
Hoe gaat BLG Wonen om met persoonsgegevens?
Uiteraard gaan ze zorgvuldig met persoonsgegevens om.  Ze zijn altijd zo transparant mogelijk, bijvoorbeeld over hoe data wordt ingezet om dienstverlening te verbeteren.Privacy staat hierbij altijd voorop.
 
Dit mag een klant van BLG Wonen verwachten:
- De klant is zelf eigenaar van de persoonsgegevens. Het is data van de klant dus die bepaalt.
- BLG Wonen verkoopt de data nooit.
- De klant bepaalt zelf in welke mate ze persoonsgegevens kunnen gebruiken.
- BLG Wonen gebruikt persoonsgegevens om klanten beter te leren kennen. Ze hebben persoonsgegevens paraat en passen het eventuele advies daarop aan.
- Geef de klant opdracht om actief mee te denken over de financiële situatie? Dan gebruiken ze hiervoor de persoonsgegevens.
- Ze beheren persoonsgegevens van klanten altijd met dezelfde zorgvuldigheid en betrouwbaarheid als het (spaar)geld. Als klant heb je altijd inzicht, en kunt zelf persoonsgegevens wijzigen en toestemming aanpassen. Ook kun je de machtiging beheren om gegevens uit te wisselen met de onafhankelijk adviseur.

Op blgwonen.nl/privacy lees je meer over de uitgangspunten en het complete privacyreglement.
 
 
 

 

Terug naar boven
 

Kopie aanmaning verzekeringsnemer

Onlangs heeft Callas gemeld dat ze stoppen met het verzenden van een kopie aanmaning van de verzekeringsnemer naar de adviseur. Naar aanleiding hiervan hebben ze veel bezwaren ontvangen. Daarom hebben ze deze keuze heroverwogen en besloten om de aanpassing terug te draaien. Hiermee volgen ze de lijn van de rest van de markt. De komende tijd zullen ze de ontwikkelingen over dit onderwerp en eventuele besluiten van de toezichthouder op de voet volgen.
 
Dit betekent dat Callas vanaf nu weer een kopie aanmaning naar de adviseur gaat versturen.
 

 

Terug naar boven
 

Op en Top Florius

Bij Florius vinden ze het belangrijk naast de rente van vandaag ook de toekomst in het vizier te houden; een visie die veel adviseurs delen. In de reeks "Op en Top Florius" nemen ze jou mee in de dienstverlening die Florius uniek maakt. 
 
Op & Top Florius? Dat Florius klanten nu ook bij oversluiten meer snelheid en gemak biedt. 
Klanten hechten waarde aan een snel en soepel aanvraag- en oversluitproces. Daarom is Florius steeds op zoek naar mogelijkheden om dit proces te verbeteren. Veel klanten willen snel zekerheid over de financiering van hun huis. Dan helpt het dat het waarderapport in een paar minuten en tegen geringe kosten bij de hypotheekverstrekker ligt. Na het Calcasa waarderapport voor nieuwe hypotheekaanvragen bieden ze nu ook Calcasa bij oversluiten.
 
Het Calcasa Waarderapport:
- Snelle waardebepaling bij een nieuw huis;
- Nieuw:nu ook beschikbaar voor het oversluiten van de hypotheek
- Alleen voor financieringen zonder NHG
- Het huis is voor eigen bewoning
- De gevraagde lening is minder dan 90% van de marktwaarde van de woning
- Het hypotheekbedrag is lager dan € 750.000
- De woning is vergelijkbaar met andere woningen in de omgeving
 

 

Terug naar boven
 

 

De Elan Plus Zomeractie is van start gegaan!

Deze zomer zet Hypotrust de Elan Plus Hypotheek in het zonnetje. Kiest jouw klant voor de Elan Plus Hypotheek? Dan profiteert hij/zij tot 27 juli 2018 van verbeterde voorwaarden en scherpe rentes in combinatie met een zomers welkomstcadeautje. 
 
Jij komt de Zomeractie de aankomende weken tegen op onder andere funda.nl en social media. 
 
Jij en jouw klant swingend de zomer door.
Lekker swingende muziek tijdens het klussen of relaxte loungemuziek op het strand. Wanneer jouw klant tussen 4 juni en 27 juli 2018 kiest voor de Elan Plus Hypotheek, en de aanvraag ook passeert, ontvang hij of zij een handige waterproof paarse bluetooth speaker cadeau. 

Maar ook jij gaat dansend de zomer door met het verbeterde acceptatieproces van de Elan Plus Hypotheek. En binnenkort vraagt Hypotrust voor nieuwe offertes minder stukken op! 

 

Terug naar boven
 

Gewijzigd acceptatiebeleid en Financial Lease

Interbank heeft op 1 juni zijn acceptatiebeleid aangepast. Bekijk hier het vernieuwde acceptatiebeleid.
De belangrijkste wijzigingen in dit acceptatiebeleid op een rij:
 
- De leennormen zijn vanaf 1 juni 2018 veranderd. Ook is het bedrag voor 2x modaal inkomen aangepast in € 3854.
- Vanaf 22 mei 2018 is het Verantwoord Krediet Maximum met € 5000 verlaagd. Dit is gedaan om invulling te geven aan de VFN-gedragscode voor overige lasten die geen onderdeel zijn van het pakket voor levensonderhoud. Denk aan hoge medische kosten, hoge energiekosten en kosten voor kinderopvang.
- Overige vaste lasten gelden als ‘naastlopende verplichtingen’. Dit zijn lasten die niet onder het pakket voor levensonderhoud vallen en die structureel zijn, omdat ze nog minstens 6 maanden doorlopen en niet zomaar opzegbaar zijn, bijvoorbeeld betalingsregelingen.
- Het is niet meer nodig om 6 loonstroken op te vragen als toeslagen en overwerk aan de hand van de cumulatieve berekend kunnen worden en het aantal arbeidsuren ongewijzigd is.
- Voor zelfstandig ondernemers met een bv geldt de voorwaarde dat de bv een eenvoudige juridische structuur moet hebben (maximaal 2 bv’s, waarvan 1 holding boven 1 werkmaatschappij).
- Voortaan moet de oudste contractant de eerste contractant zijn als het inkomen van de oudste contractant nodig is voor de betaalbaarheid van het krediet. Dit geldt niet als de leeftijd van de oudste contractant aan het einde van de looptijd past binnen de leeftijdsgrenzen van het product.
 
 

Financial Lease: aantrekkelijk product voor ondernemers
Heb jij klanten die ondernemer zijn en geld willen lenen voor een bedrijfsauto? Dan is Financial Lease van Interbank wellicht interessant. Dit is een zakelijke lening voor ondernemers voor bedrijfsmatig gebruik van personenwagens en bestelauto’s tot 3500 kg. Het gaat om een krediet tussen € 5000 en € 125.000 met een vaste looptijd en een vaste rente. Ontvang je een aanvraag voor Financial Lease? Dan hebben ze geen jaarcijfers van de ondernemer nodig als de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn dat de ondernemer een aanbetaling van 25% doet en dat zijn bedrijf minimaal 3 jaar bestaat.
 
Rijbewijs is geen geldige identificatie
Verder accepteert Interbank vanaf 1 juli 2018 geen rijbewijzen meer als geldig identificatiemiddel voor klanten. Vanaf dan kun je dus alleen nog maar een paspoort of identiteitskaart gebruiken om jouw klant te legitimeren. Deze wijziging hebben ze ook in het acceptatiebeleid doorgevoerd.
 
 

 

Terug naar boven
 

Verbeterd acceptatiebeleid

Lloyds Bank heeft een aantal aanpassingen (verbeteringen) doorgevoerd in het acceptatiebeleid:
 
Aanvragen met NHG
 • Op 17 juni brengt NHG haar nieuwe Voorwaarden & Normen uit. Hierin staat dat de hypotheeklasten van senioren op werkelijke last getoetst mogen worden. Lloyds Bank gaat deze regel volgen zodra de systemen het ondersteunen, hierover word je nog geïnformeerd
 • De huur- of leaselasten van een CV-ketel hoeven niet meer te worden meegenomen in de toetsing
 • Toekomstige inkomensstijgingen mogen worden meegenomen, ook bij een tijdelijk contract met intentieverklaring
 
Aanvragen zonder NHG
 • Overlijdensrisicodekking is ook zonder NHG alleen verplicht bij verstrekkingen boven 80% van de marktwaarde (dit was 65%)
 • Bij een financiering tot 65% hoeft er geen taxatierapport meer aangeleverd te worden. Ze kunnen de waarde bepalen aan de hand van de WOZ-waarde in combinatie met een Calcasa rapport (betrouwbaarheid gemiddeld)
 
Stukkenlijst
 • Arbeidsovereenkomst bij een tijdelijk dienstverband is niet meer benodigd

Wist je verder dat?
 
 • Aflopende kredieten kunnen worden getoetst op basis van de werkelijke last
 • Lloyds Bank bij energiebesparende voorzieningen zowel op LTI als LTV NHG volgend is bij aanvragen met NHG
 • Alle door NHG goedgekeurde koop-/leenconstructies zijn toegestaan bij aanvragen met NHG
 • Het toetsinkomen van zelfstandig ondernemers die tussen 1 en 3 jaar zelfstandig zijn wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring van Raadhuys, Pentrax of overviewz bij aanvragen met NHG. Zonder NHG kunnen deze aanvragen worden voorgelegd.
 • Kredieten kunnen worden ingelost uit hypotheekgelden, eventueel bij de notaris
 • Familiedienstverbanden zijn toegestaan
 • Particuliere erfpacht met een groene opinie kan worden voorgelegd
 • Het mogelijk is om een consumptief deel aan te vragen met een looptijd van 360 maanden
Mocht je aanvragen hebben liggen die niet binnen het standaard beleid passen, maar eigenlijk volkomen logisch zijn om toch te accepteren. Neem dan contact op met een van onze Helping People. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwsflits consumptief krediet

Op 1 juni zijn de nieuwe leennormen ingegaan. Alle aanvragen worden vanaf nu beoordeeld m.b.v. de nieuwe normen. 
 
Maximeren theoretische looptijd 144 maanden
Bij de aanvraag van een Doorlopend Krediet wordt de theoretische looptijd beperkt tot 144 maanden. Dit geldt niet bij volledig oversluiten van het krediet. Bij de huidige rentepercentages betekent dit het volgende: klanten met een C of D-risicoklasse verstrekken ze geen lening meer waarbij het aflospercentage 1% bedraagt. Aan klanten met een B-risicoklasse en een kredietlimiet tussen € 10.000 en € 15.000 en een aflospercentage van 1%, wordt ook geen krediet meer verstrekt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni.
 
Implementatie nieuwe aanvraagapplicatie
Nationale-Nederlanden heeft ook een nieuw aanvraagsysteem voor consumptief krediet.
 

 

Terug naar boven
 

NIBC Direct verruimt overbruggingsbeleid

Vanaf heden heeft NIBC Direct de mogelijkheden van het overbruggingskrediet uitgebreid. Klanten kunnen ook bij NIBC Direct terecht voor een hypotheek met een overbrugging als de huidige woning nog niet is verkocht. Een mooie verruiming van het beleid waarmee ze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

De belangrijkste voorwaarden (woning nog niet verkocht)
 • de overbrugging bedraagt maximaal 90% van de marktwaarde minus de kadastrale inschrijving van de hypotheek. Is de schuldrest lager en heeft de klant een maximale overbrugging nodig? Laat dan de inschrijving aanpassen
 • het maximale bedrag dat kan worden overbrugd is EUR 250.000
 • de maximale lening inclusief overbrugging bedraagt 106% van de marktwaarde van de aan te kopen woning
Daarnaast is het noodzakelijk dat de klant over voldoende eigen middelen beschikt om gedurende 12 maanden de dubbele lasten te kunnen dragen als dit niet in de beschikbare financieringsruimte past.
 
Aan de overige voorwaarden van het overbruggingskrediet verandert niets. Bekijk hier de productkaart. Uiteraard vind je die ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

We hebben er allemaal mee te maken: AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Iedereen heeft hier een weg in moeten zoeken, Syntrus Achmea ook. Maar het is gelukt!
Op de website lees je de vernieuwde privacy statement.
 
Wat vanaf 25 mei ook nieuw is, is dat ze bij het renteaanbod jou een extra bijlage sturen over dit onderwerp. Het is belangrijk dat je ook deze doorneemt met jouw klant(en).

 

Terug naar boven
 

Jouw taxateur een verhuurwoning laten taxeren? En webinar Kangaroe-wonen

Samen met Academie voor Vastgoed organiseert Woonfonds de cursus 'Taxeren financiering woning verhuurde staat'. Wanneer taxateurs deze cursus succesvol hebben doorlopen, mogen zij taxeren voor de Woningverhuur Hypotheek. Daarnaast ontvangen de taxateurs 9 studie-uren voor het NRVT. 

Meer taxatiemogelijkheden naast Dynamis 
Woonfonds heeft een overeenkomst met Dynamis. Via een online formulier op de website van Woonfonds kan een adviseur bij Dynamis een aanvraag indienen. Het is echter ook mogelijk om de taxatie via jouw eigen taxateur plaats te laten vinden. Speciaal daarvoor heeft Woonfonds een cursus ontwikkeld. Wanneer Taxateurs deze opleiding succesvol hebben doorlopen, mogen zij taxeren voor de Woonfonds Woningverhuur Hypotheek.
 
Korting op de cursus
De kosten voor de cursus en e-learning zijn € 330,- exclusief BTW. Het is voor adviseurs mogelijk om een kortingscode t.w.v. €125,- aan te vragen, voor de taxateurs waar zij mee samenwerken. Woonfonds biedt dit aan om het proces voor een Woningverhuur Hypotheekaanvraag zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Heb jij interesse in de kortingscode? Klik hier en laat het ons weten. 
 


Webinar Kangaroe-wonen
 
Bij Kangaroe-wonen komt meer kijken dan je denkt! We worden ouder, zorgvragen nemen toe en moeten anders worden ingevuld. De overheid gaat steeds meer uit van zelfredzaamheid en het vinden van geschikte (zorg)woningen wordt lastiger. 
 
Zorgwonen of kangaroe-wonen zijn creatieve oplossingen. Maar met welke regels heb je te maken bij een 'meer-generatiewoning'? Hoe gaan banken in deze tijd hiermee om en biedt de Familiehypotheek van Woonfonds de oplossing? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties? Wat zijn de financiële gevolgen? Welke rol speel jij als financieel adviseur hierin en tot hoever reikt jouw rol? 
 
Na het webinar met Alex Erlings (Hoffelijk) en Paul Bänziger (Woonfonds) ben je een stuk wijzer en bewuster van alles rondom de complexiteit van kangoeroe-wonen. 
 
Het webinar is op 19 juni om 12 uur. Klik hier om je aan te melden. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
 

1,74%
10 jaar NHG
Venn Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 2
2,25%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3
2,53%
 
30 jaar NHG
Woonfonds Woongenot Hypotheek
Annuitair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.