Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
AEGON | Aegon stopt met de verkoop van een drietal verzekeringsproducten per 1 maart 2020
BLG WONEN | BLG Wonen corrigeert de einddatum bij later passeren en jaaroverzicht beschikbaar
CALLAS | Update adviestool; Inkomensplanner en WIA planner
ING | Online seminar - opnieuw klaar voor de toekomst en rectificatie vrijgeven zekerheden
JUNGO | Samenwerking Jungo en Aegon stopt
MUNT HYPOTHEKEN | Verbeteringen acceptatiekader
NIBC DIRECT | Rente-afkoop-proces, BSN nummer en eigen middelen
VENN Hypotheken | Vernieuwde kredietgids 2020
WOONFONDS | Veel mogelijkheden voor kort- en groeiend zelfstandigen
 
shadow1
 

Aegon stopt met de verkoop van een drietal verzekeringsproducten per 1 maart 2020

Met ingang van 1 maart 2020 stopt Aegon met de verkoop van de Aegon Overlijdensrisicoverzekering (AORV), Aegon Garantie Inkomen (AGI) en de Aegon Lijfrente Uitstelverzekering (ALUV). De reden hiervoor is dat de individuele levensverzekeringsmarkt al een aantal jaren fors onder druk staat en zeer competitief is. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen is door nieuwe regelgeving inmiddels flink gekrompen; zo zijn overlijdensrisicoverzekeringen niet langer verplicht bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Aegon kan de producten niet langer kostendekkend aanbieden. 

Hoe gaat Aegon om met offertes?
Je kunt nog tot 1 maart 2020 offertes maken. Vanaf 1 maart accepteert Aegon alleen nog nieuwe aanvragen op basis van een geldige offerte die vóór 1 maart 2020 is opgemaakt. De koopsom voor AGI en ALUV moet vóór 1 mei 2020 bij Aegon binnen zijn.

Wat betekent dit voor bestaande klanten?
Bestaande klanten en daarmee jouw portefeuille met daarin AORV, AGI en/of ALUV blijven bij Aegon. Je kunt jouw verzekeringen blijven inzien en aanpassingen doorgeven. Het is per 1 maart 2020 niet meer mogelijk om de ALUV om te zetten in een AGI of verder uit te stellen door het afsluiten van een nieuwe ALUV. 

 

 

Terug naar boven
 
BLG Wonen corrigeert de einddatum bij later passeren en jaaroverzicht beschikbaar
Sinds mei 2019 is het mogelijk een vaste einddatum van een leningdeel aan te geven bij een hypotheekaanvraag voor oversluiters en doorstromers met een nieuw fiscaal regime (vanaf 2013). Als je dit doet, neemt BLG de vaste einddatum op in het Bindend Aanbod. Soms passeert de hypotheekakte later dan de opgegeven passeerdatum. Dit kan leiden tot een verschuiving van de einddatum. In september 2019 heeft BLG je laten weten dat ze de verschuiving nog niet automatisch konden corrigeren. Hypotheken die passeren vanaf december corrigeert BLG nu automatisch. 

Jaaroverzichten beschikbaar
Vanaf heden start BLG met het verzenden van de jaaroverzichten.. 
 

 

Terug naar boven
 

Update adviestool; Inkomensplanner en WIA planner

De adviestool WIA planner én de Inkomensplanner zijn aangepast met de cijfers van 2020. Tevens zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. 
Klik hier en download de WIA planner 2020.1. 

Op het Callas Extranet kun je de adviestool Inkomensplanner gebruiken via de button Tools. Wil je meer informatie over de tools? Bekijk de instructievideo van de WIA Planner of de Inkomensplanner. 

Heb jij nog een subaanstelling bij Callas? Klik hier en laat het ons weten. Wij helpen je graag. 
 

 

Terug naar boven
 

Online seminar- opnieuw klaar voor de toekomst en rectificatie vrijgeven zekerheden

Kansen en oplossingsrichtingen voor jouw ervaren hypotheekklanten. 

Jij als adviseur herkent wellicht wel de vragen van jouw hypotheekklanten van ongeveer 57 jaar en ouder: hoe vul ik straks mijn inkomen aan als ik met pensioen ben? Kan ik mijn kind financieel helpen met de aankoop van zijn of haar woning? Kan ik op mijn leeftijd nog verhuizen, mijn wooncomfort verhogen met een verbouwing of mijn woning verduurzamen? Of vragen als: mijn hypotheek is bijna afgelost, wat kan ik nu het beste doen? Ik zit 10 jaar voor het einde van de looptijd van mijn hypotheek, wordt het sowieso niet eens tijd om mijn hypotheek en financiën onder de loep te nemen?  
 
Zijn deze vragen herkenbaar uit je eigen praktijk? Wil je weten hoe je op de behoeftes van deze potentiële klanten kunt inspelen? Geef je dan op voor het online seminar op donderdag 5 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur met Monique Londema - Federatief financieel planner. Zij helpt je in dit online seminar verder vooruit met oplossingsrichtingen voor deze specifieke doelgroep. 
Klik hier om je in te schrijven. 
 
Rectificatie vrijgeven zekerheden

Onlangs heeft ING gecommuniceerd het ‘Beleid vrijgeven zekerheden’ aan te scherpen voor aanvragen die vanaf 1 februari 2020 zouden worden ingediend. Tijdens de implementatiefase is helaas gebleken dat het proces technisch nog niet vlekkeloos verloopt. Voor ING staat voorop dat ze jou met de dienstverlening verder vooruit helpen bij het realiseren van de woonwensen van jouw klant. Daarom hebben ze besloten dit proces nog niet te implementeren. Dit betekent dat het vanaf 1 februari 2020 nog niet mogelijk is om bij het omzetten van een hypotheek te kiezen voor gedeeltelijk aflossen of gedeeltelijk uitkeren aan de klant. Zodra dit mogelijk is informeren lees je het in deze nieuwsbrief.

 

Terug naar boven
 

Samenwerking Jungo en Aegon stopt

Onlangs heeft Aegon besloten om te stoppen met het financieren van hypotheken die Jungo verstrekt. Jungo is op dit moment in gesprek met nieuwe partners voor de financiering van nieuw uit te geven hypotheken. Tot dat er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe partner gesloten is, stopt Jungo met het aanbieden van hypotheken. Jungo en Aegon hebben afgesproken dat Aegon in de loop van dit jaar alle rechten en verplichtingen van de bestaande Jungo hypotheken overneemt. Dit is in lijn met de algemene voorwaarden van de Jungo hypotheek. Door die overname wijzigen de hypotheken niet. Hypotheekklanten zullen in de komende maanden meer informatie ontvangen. 

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven
 

Verbeteringen acceptatiekader

Munt Hypotheken is dit jaar mooi gestart door 20 verbeteringen in het acceptatiekader door te voeren. Er zijn veel gevraagde verbeteringen doorgevoerd waardoor een MUNT hypotheek nog beter bij jouw klant past. Met natuurlijk een snel en zorgeloos proces, zoals je van MUNT hypotheken gewend bent. 
De komende nieuwsbrieven zullen we telkens vier onderwerpen van de 20 van 2020 behandelen. Dit om jou zo goed mogelijk te informeren over de verbeteringen. 
 

Arbeidsmarktscan - flexwerkers
MUNT Hypotheken accepteert de Arbeidsmarktscan met ingang van 1 januari 2020 ter bepaling van het toetsinkomen. Deze is voor aanvragers met flexibele en tijdelijke dienstverbanden. Een aantal zaken is hierbij belangrijk voor MUNT:
  • over de laatste veertien maanden heeft de aanvrager minimaal twaalf maanden arbeidshistorie;
  • het toetsinkomen is het laagste van de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan of het huidige inkomen.
 
Kwijtscheldingscoderingen van NHG
MUNT accepteert onder voorwaarden aanvragers die een HY-2 of RN-registratie hebben bij het BKR.
 
Toekomstig dienstverband
Vanaf 1 januari 2020 is het bij MUNT mogelijk om een toekomstig dienstverband mee te nemen in het toetsinkomen. Hier geldt een aantal voorwaarden bij:
  • het gaat om een vast dienstverband zonder proeftijd;
  • de ingangsdatum van het dienstverband ligt binnen 6 maanden van de aanvraagdatum;
  • een eventueel tijdelijk inkomenstekort dient aangevuld te worden uit eigen middelen
 
Onregelmatigheidstoeslag
Voorheen rekende MUNT onregelmatigheidstoeslagen als onderdeel van een som variabele inkomsten. Deze werden voor de berekening van het toetsinkomen gemaximeerd tot 20% van het vaste inkomen.

Onregelmatigheidstoeslagen worden nu voor 100% meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen.

 

 

Terug naar boven
 

Renteafkoop-proces, BSN nummer en eigen middelen

Indien je als adviseur voor jouw klant een lagere rente wenst dan kun je hiervoor het normale renteafkoop-proces voor lening of leningsdeel hanteren. De klant zal een aanbieding ontvangen voor een nieuwe rente en waar van toepassing zal een vergoeding in rekening gebracht worden. Aanvragen van omzettingen waarbij een nieuw lening deel wordt gecreëerd ter hoogte van (uitsluitend) de vergoedingsvrije aflosruimte van 15% (NIBC Direct) of 20% (NIBC Direct Extra) om zo gebruik te maken van de lagere marktrente zonder hiervoor een vergoeding te betalen worden niet geaccepteerd.
 
Update BSN nummer
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent meer duidelijkheid gegeven over het gebruik van het BSN nummer. Hypotheekverstrekkers mogen het BSN nummer pas hebben wanneer de overeenkomst tot stand komt bij de ondertekening van de definitieve offerte. Daarom verzoekt NIBC Direct je om jouw client te vragen het BSN nummer door te halen op de documenten waar het BSN nummer op staat.
 
Eigen middelen
Zoals werd benoemd in de vorige nieuwsbrief is het vanaf 01-01-2020 mogelijk om de eigen middelen aan te tonen door middel van een consumptief krediet mits de lasten gedragen kunnen worden door de klant (past binnen de LTI norm). Op deze wijze verbeteren ze wederom ons acceptatieproces.

 

Terug naar boven
 

Vernieuwde kredietgids 2020

Venn Hypotheken heeft een nieuwe kredietgids. Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste verschillen. Daarnaast zie je op de productkaart in een oogopslag de belangrijkste kenmerken van de Venn Hypotheek. Handig om bij de hand te houden! 

Klik hier voor de productkaart
Klik hier voor de kredietgids

Uiteraard vind je deze bestanden ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Veel mogelijkheden voor kort- en groeiend zelfstandigen

De Zelfstandigen Hypotheek van Woonfonds biedt een breed palet aan mogelijkheden, waarbij al na één boekjaar zelfstandigheid een hypotheek kan worden gesloten. Met de 1-2-3-regeling kan de groeiende zzp'er bijvoorbeeld het inkomen van de laatste twee jaar zwaarder laten meetellen. 

Eigen bedrijf in woning
Heeft jouw klant zelf een bedrijf in zijn woning? Dan zijn er mogelijkheden voor een Woonfonds Zelfstandigen Hypotheek. De getaxeerde marktwaarde van het woongedeelte moet dan minstens 60% van de totale marktwaarde zijn.

Voordelen Zelfstandigen Hypotheek:
  • 100% verstrekking al bij 1 boekjaar zelfstandigheid
  • Leaseauto? Geen saldering van de bijtelling
En uiteraard staan onze Helping People voor je klaar om al je vragen te beantwoorden op gebied van zelfstandigen bij deze en alle andere geldverstrekkers. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,04%
10 jaar NHG

Hypotrust
Vrij Leven Hypotheek
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2

 


1,47%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3


 

1,85%
30 jaar 

NIBC Direct Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.