Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
 

 
 
Met het oog op de AVG is het van belang dat wij klantgegevens op een veilige manier

uitwisselen.

Bijlagen met privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens die wij per mail ontvangen

 
mogen wij, net als geldverstrekkers, derhalve niet meer verwerken. Uploaden mag echter wel. 
 

Je kunt opgevraagde dossierstukken heel gemakkelijk en veilig uploaden in Splickr.

Het voordeel is dat je ook direct kunt zien welke stukken er eventueel nog ontbreken en

aangeleverd moeten worden.

 


Via Splickr worden geüploade dossierstukken via HDN op een veilige manier ingestuurd aan de
 
geldverstrekker van jouw keuze.
 
Wij raden je aan om per direct de nieuwe werkwijze te volgen. De AVG is namelijk al sinds eind
 
mei van kracht. Vanaf 1 augustus 2018 zullen wij bijlage(n) die via mail worden ingezonden niet
 
meer verwerken. 
 
 

Maak jij nog geen gebruik van Splickr? Klik hier! Wij helpen je graag. 
 

space
 
 
Toetsrente
De AFM heeft de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar voor het derde kwartaal van 2018 opnieuw vastgesteld op de minimale waarde van 5%. 
 
 
Heb jij een vraag of tip? Klik hier

 

 
 
Schenkingsovereenkomst 
Heeft jouw klant een schenking ontvangen voor de financiering van de hypotheek? Dan dien je daar bewijs voor aan te tonen. Hiervoor gebruik je een schenkingsovereenkomst. Klik hier en download een voorbeeld. 
 
Heb jij vragen of een tip? Laat het ons weten 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO Tips & Weetjes
 
shadow1
 

Tips & Weetjes

In dit item tips & weetjes over rijbewijslegitimatie, hypotheek > € 1 miljoen en bouwdepot.

Rijbewijslegitimatie toegestaan bij wijziging van hypotheekgebonden zekerheid
Wil de klant zijn polis of een andere hypotheekgebonden zekerheid wijzigen of afkopen? Vanaf heden is legitimatie met een (kopie) rijbewijs daarbij toegestaan. Rijbewijslegitimatie is mogelijk voor burgers van de Europese Ruimte ( EER); de landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Verzekeraars stonden deze vorm van legitimeren al toe, onze werkwijze sluit daar nu op aan.
 
Hypotheekaanvraag van € 1.000.000 of meer? Let op afwijkende werkwijze en doorlooptijden
Vraag je bij ABN AMRO een hypotheeksom aan van € 1.000.000,- of meer in combinatie met een LTV  >85% ? Of is de aangevraagde hypotheeksom > € 2.000.000,- Deze hypotheekaanvragen worden beoordeeld door een speciale Kredietcommissie. Hou daarom rekening met een afwijkende werkwijze en doorlooptijden. Onze Helping People helpen je hier graag bij. 
 
Bouwdepot digitaal beheren en declareren
Heeft de klant een ABN AMRO hypotheek én gebruikt hij Internet Bankieren van ABN AMRO? Dan kan hij zijn bouwdepot digitaal beheren en declaraties indienen. Zodra de declaratie digitaal is ingediend, ziet hij de status en het actuele saldo van het bouwdepot. Wist je dat ook het verlengen van bouwdepot via Internet Bankieren kan? 
Op de intermediairsite staat nu een handige uitleg in PDF voor jou en je klant.
 

 

Terug naar boven
 

Inkomenstoets zelfstandigen WelThuis vanaf 1 juli met inkomensverklaring

Voor de inkomenstoets van zelfstandige ondernemers voor een hypotheek, heb je bij a.s.r. vanaf 1 juli slechts één document nodig; een inkomensverklaring. Deze kan jouw klant aanvragen bij een van de specialistische partijen waar asr mee samenwerkt. Op deze manier heeft jouw klant meer grip op het proces en heeft hij sneller duidelijkheid, want deze werkwijze versnelt het acceptatieproces aanzienlijk.
   
Aangesloten organisaties
Jouw klant kan voor een inkomensverklaring terecht bij een van de volgende specialistische partijen:
- Raadhuys Tax Legal Accounting
- Pentrax
- Overviewz
De criteria waarmee deze partijen het ondernemersinkomen vaststellen, zijn afgestemd op de acceptatievoorwaarden van a.s.r. Deze worden ook opgenomen in de update van de acceptatievoorwaarden per 1 juli. Als jij of jouw klant inhoudelijk van gedachten willen wisselen over de aangeleverde cijfers of over de afgegeven inkomensverklaring, dan kan dat (uitsluitend) rechtstreeks met de betreffende organisatie. 
  
1 juli omslagmoment
Voor alle aanvragen die tot 1 juli zijn ingediend, geldt nog de huidige werkwijze. Na 1 juli kunnen ondernemers hun aanvraag uitsluitend indienen met een inkomensverklaring. Dit geldt zowel voor hypotheken met NHG als zonder NHG.  

 

Terug naar boven
 
Geen renteverlies bij aflossen van woeker- of compensatiepolis
De uitgekeerde waarde van een woekerpolis of compensatiepolis die verpand is aan BLG Wonen, kan een klant gebruiken voor het extra aflossen van zijn hypotheek. De klant betaalt hierover geen renteverlies als de aflossing hoger is dan het boetevrij aflosbaar bedrag.
 
Heeft mijn klant een woeker- of compensatiepolis?
Dit vind je in het overzicht van verzekeraars die de Vereniging Woekerpolis en Consumenten Claim hebben gepubliceerd.
 
Extra aflossen
Voor andere polissen of beleggingen geldt de standaard regel: als er meer dan 10% wordt afgelost, dan is de klant mogelijk renteverlies verschuldigd. Wil jouw klant in hetzelfde jaar extra aflossen? Houd er dan rekening mee dat er in dat geval wél renteverlies in rekening kan worden gebracht. Dit is het geval als het totale bedrag aan aflossingen die de klant in dit jaar heeft gedaan hoger is dan het boetevrij aflosbaar bedrag.

Uitgangspunten
Soort polis  Uitgangspunt
Verpande KEW - Woekerpolis  Totale opbrengst mag worden gebruikt als extra aflossing op de totale lening.
Verpande KEW - Compensatiepolis  Totale opbrengst mag uiterlijk 3 maanden na omzetting worden gebruikt als extra aflossing op de totale lening.
 
 

 

Terug naar boven
 

Hypotheekgids juli 2018

De hypotheekgids van Lloyds Bank is vernieuwd. Mede op basis van jouw input zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een tipje van de sluier:
 • De minimale hypotheeksom is € 40.000,-
 • Minimale waarde onderpand is € 75.000,-
 • Maximale verstrekking o.b.v. marktwaarde of koopsom van de woning (laagste van de twee geldt)
 • Overlijdensrisicoverzekering vereist bij verstrekkingen boven 80%
 • Marktwaardebepaling o.b.v. WOZ beschikking, Calcasa rapport en foto’s van het onderpand op voorlegbasis mogelijk voor verstrekkingen tot 65%
 • Toetsinkomen ZZP’ers >2 jaar maar <3 jaar zonder NHG: (Jaarstukken jaar 1 + jaar 2 + jaar 2) / 3
 • Inkomen uit partneralimentatie met en zonder NHG alleen op voorlegbasis
 • Minimaal bouwdepot € 1.000,-

Stukkenlijst:
·         Aanvraagformulier niet meer nodig
·         Stempel werkgeversverklaring niet meer nodig
·         Vereisten voor aflossingsvrije hypotheken toegevoegd
 
Klik hier en download de hypotheekgids. Deze vind je uiteraard ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Hoe duurzaam is jouw advies?

Nederlanders gaven het afgelopen jaar een recordbedrag van 3,6 miljard euro uit aan duurzaam eten, een stijging van maar liefst 30% ten opzichte van 2016. Dit laat zien dat we nog nooit zó bewust bezig zijn geweest met het thema duurzaamheid. Hoelang zal het dan nog duren voordat dit recordbedrag ook wordt uitgegeven aan duurzaam wonen?
Duurzaam wonen is een hot topic in Nederland. Veel huisbezitters nemen het heft in eigen hand en proberen hun woning te verduurzamen door middel van zonnepanelen, warmtepompen of energiezuinige kozijnen. Maar ook veel Nederlanders vinden dat bedrijven hen moeten helpen bij het maken van duurzame of bewuste keuzes. Daarom is het belangrijk om daar als hypotheekadviseur of geldverstrekker zo snel mogelijk op in te spelen.
 
Klimaatakkoord
De wens om te verduurzamen komt voor een groot deel bij de overheid vandaan. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat presenteert deze zomer een klimaatakkoord waarin hij een aantal doelen wil nastreven op het gebied van duurzamer wonen. In hoofdlijnen komt dit akkoord neer op de volgende zaken:
 • De CO2-uitstoot moet in 2030 met minstens 49% gedaald zijn ten opzichte van 1990
 • Vanaf 2021 moeten er circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd
 • 30.000 tot 50.000 bestaande woningen moeten per jaar aardgasvrij worden gemaakt of ‘aardgasready’
Hier liggen dus de kansen voor adviseurs en geldverstrekkers! Door samen te werken met andere partijen ontstaat de mogelijkheid om klanten bij het hypotheekadvies te wijzen op financieringsmogelijkheden voor energiebesparende voorzieningen. In de huidige markt is dit een mooie toevoeging om ook de bestaande klant te voorzien in zijn of haar duurzame behoefte.
 
Duurzaam Hypotheekadvies
Neem jij duurzaamheid ook al mee in jouw hypotheekadvies? Voor de financiering van energiebesparende voorzieningen mogen jouw klanten extra lenen, ook zonder NHG. Veel klanten weten dit niet, dus het is goed om klanten hierop te wijzen. Bij Merius Hypotheken is het mogelijk om bij energiebesparende voorzieningen de LTV naar 106% van de marktwaarde te verhogen. Dit kan bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw. Daarnaast is het bij Merius Hypotheken ook mogelijk om een bedrag tot maximaal €9.000,- aan kosten voor het treffen van EBV buiten beschouwing te laten bij de berekening van de maximale financieringslast.*
* Geldt alleen voor toetsinkomens vanaf €33.000,-
 

Verblijfsvergunning

Om de snelheid in het aanvraagproces te garanderen wil Merius jou het volgende vragen:
Heb je een aanvraag voor een klant met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Voer deze dan op als verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Omdat het systeem van Merius onderscheid tussen verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd nog niet kan maken, voorkomen ze hiermee dat jouw dossier onnodig afgewezen wordt en zorgen ze ervoor dat jouw klant van onze snelle verwerkingstijden profiteert.   
 
 

 

Terug naar boven
 

Update krachtenbundeling en minder stukken voor zzp'ers en ondernemers met inkomensverklaring

De krachtenbundeling van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd is al ruim een jaar in volle gang. Daarbij ben jij als adviseur nu en in de toekomst onmisbaar. Hieronder een update van de stand van zaken. 
 
Belangrijke momenten en besluiten in het integratieproces
Het samengaan van de twee bedrijven is een omvangrijk proces. Hierbij kunnen de overgangsmomenten, waaronder ook het verdwijnen van het merk Delta Lloyd, per productlijn verschillen. Hieronder zie je een actueel overzicht van de belangrijke besluiten en momenten in het integratieproces.


Aanvullende ontwikkelingen binnen het integratieproces
 
Integratie Delta Lloyd-beleggingsfondsen met NN Investment Partners
Door de krachtenbundeling van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden wijzigen een aantal beleggingsfondsen per 1 juli 2018. Dus bouwt jouw klant pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan en/of het Pensioen Continu Plan bij Delta Lloyd? Dan vind je hier meer informatie over wat er wijzigt voor jouw klant.
 
Heeft jouw klant een individuele beleggingsverzekering? Dan informeren ze jouw klant over de wijziging van de beleggingsfondsen. Op www.adviseur.nn.nl/krachtenbundeling vind je voorbeelden van de brieven.
 
Schadeafhandeling van de schadeverzekeringen
Eerder deze maand maakten ze bekend dat ze vanaf 1 juli 2018 de schadeafhandeling van de schadeverzekeringen weer terug in eigen beheer nemen. Je leest hier het volledige persbericht over deze ontwikkeling. Voorlopig handhaven ze de huidige manier van schadeafhandeling en verandert er voor jou en jouw klanten niets. Zodra ze de schadeafhandeling aanpassen, informeren we jou.
 
Welkomstkaart particuliere klanten Delta Lloyd
Uitgebreid onderzoek onder particuliere klanten van Delta Lloyd laat zien dat klanten - die nog geen klant zijn bij Nationale-Nederlanden - het erg waarderen dat ze welkom worden geheten bij Nationale-Nederlanden. Particuliere klanten ontvangen daarom eenmalig een ansichtkaart of e-mail waarin ze welkom worden geheten. Dit doen ze na overgang naar de Nationale-Nederlanden huisstijl of omzetting van het eerste product naar Nationale-Nederlanden. Vanaf eind juni verwelkomen ze de eerste klanten; dit zijn klanten met een Internetspaarrekening. Een voorbeeld van de uiting en meer informatie vind je op adviseur.nn.nl/krachtenbundeling.
 

Minder stukken voor zzp’ers en ondernemers met een inkomensverklaring

Vanaf nu vervallen specifieke ondernemers stukken bij de hypotheekaanvraag voor zzp’ers en ondernemers met een inkomensverklaring. Denk hierbij aan de aangiftes inkomstenbelasting, jaarcijfers en de jaarrekening. Wil jouw klant het inkomen uit onderneming mee laten tellen in de berekening van de hypotheek? Dan heeft Nationale-Nederlanden alleen nog een inkomensverklaring nodig waaruit het toetsinkomen blijkt. De standaard stukken, zoals een paspoort, identiteitskaart of een waardebepaling van het onderpand, blijven wel noodzakelijk bij de hypotheekaanvraag. Deze worden opgenomen in het Rentevoorstel.
 
Invoering inkomensverklaring goed ontvangen
Sinds september 2017 is de inkomensverklaring nodig voor hypotheekaanvragen voor startende zpp’ers en sinds april 2018 voor zzp’ers en ondernemers die langer dan drie jaar een bedrijf hebben. Nationale-Nederlanden heeft de afgelopen periode het gebruik van de inkomensverklaring geëvalueerd. De positieve uitkomst van de evaluatie en positieve reacties van klanten en adviseurs hebben ertoe geleid dat we de overige specifieke ondernemers stukken laten vervallen.

Voordeel voor jou en de ondernemer
De inkomensverklaring kan de klant al regelen voordat hij een hypotheek heeft aangevraagd en zelfs al voordat hij een afspraak met jou heeft gehad. Zo weten de klant en jij meteen met welk toetsinkomen ze rekenen. Je hoeft deze analyse dus niet meer zelf te maken. Daarnaast bereken je eenvoudig wat de ondernemer kan lenen en hoef je bij de hypotheekaanvraag geen specifieke ondernemers stukken meer aan te leveren bij Nationale-Nederlanden. Dit zorgt ervoor dat ze de hypotheekaanvraag sneller kunnen verwerken.

Inkomensverklaring opvragen
Een inkomensverklaring kun jij of de klant zelf opvragen bij drie partijen: Pentrax, Raadhuys of overviewz. Is jouw klant langer dan drie jaar ondernemer en wil hij een hypotheek met of zonder NHG? Of is jouw klant een startende zzp’er die een hypotheek zonder NHG aan wil vragen? Dan kun jij of jouw klant het opdrachtformulier downloaden op nn.nl/inkomensverklaring om daarmee de inkomensverklaring aan te vragen. Is jouw klant een startende zzp’er en wil hij een hypotheek met NHG aanvragen? Download dan een opdrachtformulier op nhg.nl
 
 

 

Terug naar boven
 

Bekijk de mogelijkheden voor een kangoeroewoning, BKR codering of specialist in opleiding

Bij NIBC Direct ligt onze focus altijd op de beste oplossing voor elke klant. Want, ondanks een aantal basisvoorwaarden is iedere hypotheekaanvraag toch weer een verhaal apart. Door elke aanvraag van alle kanten goed te blijven bekijken, is er toch vaak meer mogelijk. 

Bekijk hier de verhalen:
 
 
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1

1,71%*
10 jaar NHG
Hypotrust Comfort Hypotheek
Annuïtair en lineair

* rente per 29 juni

 

Rentetip 2
2,25%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3
2,54%
 
30 jaar NHG
Woonfonds Woongenot Hypotheek
Annuitair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.