Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMRO Oversluiten: met een lineair leningdeel versneld naar lagere risicoklasse?
AEGON | Ben je klaar voor de nieuwe privacywetgeving?
BIJBOUWE | Reminder: Uitverkocht: bijBouwe rentevast periode 15 t/m 30 jaar met NHG
BLG WONEN | Handige gids met regels voor hypotheekwijzigingen en benadering klanten met een aflossingsvrije hypotheek
DELTA LLOYD | Aanpassing Bemiddelingsvoorwaarden Delta Lloyd per 1 juni 2018
HYPOTRUST | Overbrugging niet verkochte woning mogelijk
ING | Nu ook NHG voor jouw startende ZZP klanten bij ING! Gewijzigd acceptatiebeleid hypotheken en webinar door Rob Timmermans
INTERBANK | Reactie Interbank op uitzending Kassa en GDPR: Ben jij er klaar voor? 
MERIUS | Inkomensverklaring Zelfstandigen nu via Raadhuys
MUNT Hypotheken | Wegens succes tijdelijk uitverkocht
NATIONALE NEDERLANDEN | Vernieuwbouw
NIBC DIRECT | Onze ervaringen momenteel
REAAL | Goed nieuws over de ORV
SYNTRUS ACHMEA | Energiebespaarbudget
VENN HYPOTHEKEN | Nieuw! NHG Hypotheken!
 
shadow1
 

Oversluiten: met een lineair leningdeel versneld naar lagere risicoklasse?

De rente is op dit moment relatief laag. Oversluiten zou een mogelijkheid kunnen zijn om te profiteren van lagere rente. Ter inspiratie: kijk ook eens of de klant in de toekomst van een nog lagere hypotheekrente kan genieten door (een deel) lineair af te lossen! Bij lineair aflossen daalt de schuldrest sneller dan bij annuïtair aflossen. Dat betekent ook dat lineair aflossen sneller kan leiden tot een lagere risicoklasse.

​Lineair aflossen mag - indien passend bij de klantsituatie en zijn wensen - uiteraard worden toegepast op de hele hypotheek. Bij ABN AMRO is het ook mogelijk om een hypotheek te splitsen in meerdere leningdelen met verschillende aflosvormen​.​ Ook dan kan lineair aflossen helpen om sneller met de totale hypotheek in een lagere risicoklasse te komen. Enkele rekenvoorbeelden ter inspiratie.

Voorbeeld 1, waarbij de totale schuldrest binnen 5 jaar​ zoveel daalt, dat t.z.t. voor de klant een verzoek ingediend kan worden voor tussentijds aanpassen van de risicoklasse - van klasse C naar klasse B voor de hele schuldrest. Hypotheek € 300.000 (= 100% marktwaarde), rentepercentages zoals geldend op 30 maart 2018:


Voorbeeld 2

Let op: alle rekenvoorbeelden zijn ter inspiratie en is niet afgestemd op een specifieke klantsituatie en wensen. In de berekeningen is geen rekening gehouden met inflatie of contante waarde, evenmin met dalende of stijgende marktwaarde van de woning. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Terug naar boven
 

Ben je klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het recht op privacy wordt daarmee veel steviger verankerd in onze wetgeving. Dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee. Voor organisaties in het algemeen. En dus ook voor jou en Aegon.
Aegon verwerkt alleen nog de gegevens die ze écht nodig hebben
De AVG stelt dat organisaties een geldige reden moeten hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens. In geval van Aegon vloeit die reden vaak voort uit de overeenkomst met de klant. Deze overeenkomst kunnen ze alleen uitvoeren als ze een aantal persoonsgegevens hebben van werknemers. Maar daar zijn grenzen aan. De AVG stelt namelijk dat ze niet bovenmatig gegevens mogen verzamelen. Dat kán betekenen dat ze op termijn de naam, het BSN en de kopie van het identiteitsbewijs van de deelnemer gaan verwijderen uit het offerteproces. Op termijn passen ze alle portals aan. Ze zullen dan alleen nog de gegevens tonen en vragen die écht nodig zijn.

In sommige gevallen moet je een verwerkingsovereenkomst sluiten met jouw klant
De AVG maakt onderscheid tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Aegon Nederland is voor Pensioen en Inkomen altijd verwerkingsverantwoordelijk. Dit betekent dat Aegon Nederland géén verwerkovereenkomsten hoeft te sluiten met adviseurs en werkgevers. Adviseurs zijn in beginsel ook verwerkingsverantwoordelijk in hun relatie met de werkgever. Hebben jouw klanten een deel van hun administratie aan jou uitbesteed? Dan kan het zijn dat jij ‘verwerker’ bent voor de werkgever. In dat geval moet jeeen verwerkingsovereenkomst afsluiten met elkaar.

Jouw klant kan via jou een beroep doen op zijn rechten
Bestaande rechten onder de Wet bescherming persoonsgegevens worden versterkt. Denk bijvoorbeeld aan het recht op inzage. Daarnaast is de wet uitgebreid met het recht op gegevenswissing en het recht op overdraagbaarheid. Dat betekent dat een deelnemer Aegon kan vragen welke persoonsgegevens ze van hem verwerken. En Aegon kan vragen om die gegevens te wissen. Maar de deelnemer kan ook via jou een beroep doen op deze rechten. De deelnemer levert dan een kopie van zijn identiteitsbewijs bij jou aan. Jij moet Aegon daarna laten zien dat de deelnemer jou heeft gemachtigd. Ze mogen het antwoord op zo’n verzoek alleen met de deelnemer delen en niet met jou.
De invoering van de AVG heeft grote gevolgen. Voor Aegon, maar ook voor jou. Ze zullen jou dan ook goed op de hoogte houden de komende tijd.

 

Terug naar boven
 
Reminder: Uitverkocht: bijBouwe rentevast periode 15 t/m 30 jaar met NHG

 

 
De rentetarieven met een rentevast periode van 15 t/m 30 jaar in combinatie met NHG zijn voorlopig niet meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. 

Geen gevolgen voor lopende aanvragen
De tijdelijke aanpassing van het assortiment heeft geen gevolgen voor lopende aanvragen, voor deze klanten is het hypotheekbedrag reeds gereserveerd. Ook klanten met een bestaande bijBouwe hypotheek die willen verlengen of verhogen kunnen wel voor deze tarieven kiezen. 
 

 

Terug naar boven
 
Handige gids met regels voor hypotheekwijzigingen en benadering klanten met een aflossingsvrije hypotheek
Wil een klant zijn hypotheek van BLG Wonen aanpassen? Dan gelden daarvoor regels en voorwaarden. Die regels en voorwaarden heeft BLG voor jou gebundeld, in een handig naslagwerk: de gids 'Regels voor hypotheekwijzigingen'.

Gebruik de gids vanaf nu bij het beoordelen van verzoeken van klanten die hun hypotheek willen laten aanpassen. Zo kun je jouw klanten goed informeren over of een wijziging mogelijk is en welke voorwaarden er gelden.
Download hier de gids. 

Benadering klanten met een aflossingsvrije hypotheek
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten wat er gebeurt als hun aflossingsvrije hypotheek afloopt. Bijvoorbeeld dat de restschuld aan het einde van de looptijd in één keer afgelost moet worden. BLG wil voorkomen dat (jouw) klanten straks voor verrassingen komen te staan.
 
Benadering klanten met een zeer hoog risico
Het afgelopen half jaar heeft BLG Wonen klanten met het hoogste risico actief benaderd. Het ging bijvoorbeeld om klanten waarvan de einddatum van de aflossingsvrije hypotheek in zicht is. Klanten hebben dit contact als prettig ervaren en daarom zullen ze deze aanpak voortzetten voor alle klanten met een risicovolle aflossingsvrije hypotheek.
 
Benadering klanten met een hoog risico
Van 1 mei tot en met 31 oktober benaderen ze klanten met een hoog risicoprofiel. De klanten met een hoog risicoprofiel zijn bepaald aan de hand van een aantal criteria die opgesteld zijn door de AFM. Daarbij is onder andere gekeken naar LTV klasse (50 tot 100%), aantal jaren tot einde looptijd van hun hypotheek (5 tot 15 jaar) en de combinatie hiervan.
Klanten met een hoog risicoprofiel ontvangen een informerende brief en worden vervolgens telefonisch door BLG Wonen benaderd voor een oriënterend gesprek. Ze geven ze informatie over hun situatie en de mogelijke oplossingen. Uiteraard wijzen wz daarbij ook op het belang van goed advies en sturen ze klanten hiervoor door naar jou. 

 

Terug naar boven
 

Aanpassing Bemiddelingsvoorwaarden Delta Lloyd per 1 juni 2018

Zoals je weet bundelen Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden de krachten en gaan ze verder als één bedrijf. Een logische stap is dat ze met jou als onafhankelijk adviseur voortaan graag samenwerken op basis van gelijke bemiddelingsvoorwaarden. 
 
Aanpassing bemiddelingsvoorwaarden
De stap die ze daarom nemen, is het uniformeren van de bemiddelingsvoorwaarden van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. Onder verwijzing naar artikel 23 van de bemiddelingsvoorwaarden Delta Lloyd, zijn deze bemiddelingsvoorwaarden aangepast zodat deze praktisch gelijk zijn aan de samenwerkingsvoorwaarden van Nationale-Nederlanden. De aangepaste voorwaarden download je hier. 
 

 

Terug naar boven
 

Overbrugging niet verkochte woning mogelijk

Goed nieuws! Met ingang van vandaag maakt de Elan Plus Hypotheek het mogelijk om een overbrugging te sluiten wanneer de woning nog niet is verkocht. In combinatie met de verlaagde rentes per morgen maakt dit de Elan Plus Hypotheek een aantrekkelijk product voor jouw klant!
Voorwaarden
- De verwachte verkooptermijn mag niet langer zijn dan 12 maanden ten opzichte van de vermoedelijke passeerdatum van de nieuwe hypotheek
- De verwachte verkoopprijs en verkooptermijn moet worden aangetoond
- De hoofdsom van de huidige lening moet door de geldverstrekker worden aangetoond met een jaaroverzicht van maximaal 1 jaar oud
- Er moet voor 12 maanden worden aangetoond dat de lasten van de oude woning en het overbruggingskrediet kunnen worden betaald

Voor het aantonen van de verwachte verkoopprijs en de verwachte verkooptermijn moet in ieder geval één van de volgende documenten worden overlegd:
- Verklaring van de verkopende makelaar met daarin vermeld de verwachte verkoopopbrengst, de verwachte verkooptermijn en de vraagprijs
- Taxatierapport (hoeft niet te worden gevalideerd)
De acceptatiehandleiding wordt in juli 2018 aangepast.

 

Terug naar boven
 

Nu ook NHG voor jouw startende ZZP klanten bij ING! Gewijzigd acceptatiebeleid hypotheken en webinar door Rob Timmermans.

Startende ZZP'ers hebben vanaf nu bij ING ook mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Dit kan al vanaf 12 maanden zelfstandigheid.

Staat jouw klant tenminste 12 maanden als ZZP'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Maar heeft je klant nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kan je een NHG Inkomensverklaring laten vaststellen door één van onderstaande deskundige partijen:
-          Raadhuys 
-          Pentrax Advies
-          Overviewz 
Jouw klant is vrij om te kiezen tussen bovenstaande deskundigen. Deze deskundigen bepalen voor jouw klant het toetsinkomen en leggen dit gemotiveerd en onderbouwd vast in een in een ‘NHG Inkomensverklaring zelfstandig ondernemer’. Het vastgestelde inkomen kan voor de gehele looptijd van de lening, of tot de pensioendatum, in de toetsing worden betrokken. De NHG Inkomensverklaring is vanaf dagtekening zes maanden geldig. Binnen deze periode moet het bindend aanbod zijn uitgebracht.

Voor andere ondernemersvormen en ondernemers die al langer dan 3 jaar actief zijn gelden de reguliere voorwaarden van NHG en ING.
 

Gewijzigd acceptatiebeleid hypotheken.

ING heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Acceptatiebeleid.  
 
Vanaf nu kun je bij ING... 
- 100% van het inkomen uit onderneming meenemen bij startende ondernemers
- een inkomensstijging – die gegarandeerd is binnen 6 maanden – meenemen bij het bepalen van het toetsinkomen
- een uitkering uit een lijfrenteproduct meenemen als inkomen
- inkomen uit de uitkeringen WAO, WAZ en IVA meenemen als toetsinkomen
een recreatiewoning financieren
Download hier het nieuwe Acceptatiebeleid.
 
Met deze wijzigingen sluit het ING Acceptatiebeleid beter aan bij de Voorwaarden & Normen van NHG. 

Webinar door Rob Timmermans
 
Op 24 april neemt toptrainer Rob Timmermans je mee in de aandachtspunten van de eigenwoningregeling bij doorstromers. Je hebt vast dagelijks doorstromers aan tafel en merkt misschien wel dat het soms lastig is om de eigenwoningreserve en de aflosverplichting vast te stellen.
 
Rob geeft je tijdens dit webinar duidelijkheid over veel voorkomende situaties bij doorstromers. In 60 minuten ben je weer helemaal op de hoogte.
 
Inschrijven is makkelijk, schrijf je snel in.
Wat? Webinar 'aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromers'
Wanneer? Dinsdag 24 april van 12.00 tot 13.00 uur.
Klik hier om je aan te melden. 

 

Terug naar boven
 

Reactie Interbank op uitzending Kassa en GDPR: Ben jij er klaar voor?

Tijdens uitzendingen van “Kassa” op zaterdag 31 maart en 7 april werd een Kifid-uitspraak op 18 januari 2018 aangehaald. Het betreft hier een individuele case. CA CF NL hanteert als uitgangspunt dat ze niet op individuele gevallen ingaan tenzij met de betrokken klant zelf. Dit was dan ook de reden dat ze niet in persoon aanwezig waren in het programma. Kassa heeft Interbank uitgenodigd om in de uitzending van 14 april te komen. Het standpunt dat ze niet zullen ingaan op individuele zaken blijft echter onverkort van kracht.
 
Vragen van klanten
Het kan zijn dat er naar aanleiding van de Kassa-uitzending vragen komen van jouw klanten. Mochten jouw klanten hier vragen over hebben, dan kunnen ze contact opnemen met de afdeling klantenservice. Ze zullen de binnengekomen verzoeken individueel behandelen.
   
Wat kun jij doen?
Jij kunt jouw klanten de volgende opties bieden:
- Doe een financiële check-up bij jouw klanten die zich melden. In het kader van de Wft heeft Interbank samen met jou onder andere een informatieplicht en een doorlopende zorgplicht tijdens de looptijd van het krediet. Jij onderneemt al diverse acties waarbij je regelmatig contact hebt met jouw klant om te kijken of een financieel product nog past. Het kan zijn dat de persoonlijke of financiële omstandigheden van jouw klant zijn veranderd sinds het afsluiten van het krediet. Ook een wijziging in het acceptatiebeleid of productaanbod van Interbank kan aanleiding zijn om de situatie van jouw klant opnieuw in kaart te brengen. Klanten met een doorlopend krediet hebben tijdens de looptijd de flexibiliteit op opnieuw geld op te nemen uit hun krediet en kiezen voor een variabele rente. Het doorlopend krediet kan worden omgezet naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. Voor klanten die hun lening willen omzetten, kijken ze samen met jou naar mogelijkheden voor een beter aanbod.
- Jouw klant kan een klacht indienen bij Interbank. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@interbank.nl of door een brief te sturen naar de klachtenmanager van Interbank: Interbank N.V., Klachtenmanager, Postbus 855 1000 AW Amsterdam.

Interbank streeft naar tevreden klanten en partners. Interbank vindt dat ze transparant zijn in de manier van samenwerken met de consument en het intermediair bij het op een verantwoorde wijze realiseren van financiering voor zijn behoeftes en wensen. Interbank streeft uiteraard altijd naar verbetering op basis van input van klanten, intermediairs, autoriteiten en van de eigen organisatie.
 

GDPR: Ben jij er klaar voor?

De financiële markt staat nooit stil. Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel AVG van kracht. Deze nieuwe privacywet is bedoeld om de persoonlijke gegevens te beschermen van iedereen die behoort tot de Europese Unie. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben door de GDPR meer verplichtingen en moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de nieuwe privacywet houden.
 
Live talkshow over GDPR
Interbank wil jou zoveel mogelijk handvatten geven, zodat jouw organisatie goed en op tijd is voorbereid op de GDPR. Om jou een beeld te geven van de nieuwe privacywetgeving en de gevolgen voor jouw dienstverlening organiseren ze op 25 april een online talkshow over de GDPR. Tijdens deze talkshow praten experts over de nieuwe privacywet en wat dit voor jou als intermediair betekent. Je kunt de talkshow bijwonen via jouw computer of smartphone. Zo kunt jij meediscussiëren of vragen stellen aan de gasten aan tafel.
 
Voor wie is de talkshow bedoeld?
De talkshow is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in de gevolgen van GDPR.
 
Datum en tijd
25 april 2018 | 16.00 uur – 16.45 uur
Klik hier om je aan te melden. 

 

Terug naar boven
 

Inkomensverklaring Zelfstandigen nu via Raadhuys

Vanaf nu beoordeeld Merius zelf geen zakelijke inkomens meer maar moeten zelfstandig ondernemers een inkomensverklaring laten afgeven door Raadhuys Tax Legal Accounting. Deze inkomensverklaring gebruiken ze vervolgens om de leencapaciteit te beoordelen. Hierdoor heeft de zelfstandig ondernemer vooraf meer duidelijkheid over zijn of haar hypotheekaanvraag. Ook kun je gerichter adviseren met de inkomensgegevens.
 
Voor het aanvragen van een inkomensverklaring voor zelfstandigen moet jouw klant het opdrachtformulier van Raadhuys invullen en aan Raadhuys retour zenden. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Nadat jouw klant de inkomensverklaring retour heeft ontvangen, moet je de inkomensverklaring en alle benodigde documenten opsturen om een hypotheek aan te vragen. 
Voor het beoordelen van zakelijk inkomens hebben ze een 'Beleid Zakelijk Inkomen' opgesteld. Hierin lees je alle voorwaarden die ze stellen bij het aanvragen van een hypotheek voor zelfstandig ondernemers. Het beleid kan in de toekomst worden aangepast.
 
Samenvatting. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit ons beleid:
- De zelfstandig ondernemer moet minimaal 2 volledige boekjaren actief zijn;
- De ondernemer mag geen negatief eigen vermogen hebben in de 2 meest recente jaren (zie beleid voor vaststelling eigen vermogen);
- De solvabiliteit moet minimaal 20% zijn;
- De liquiditeitsratio moet minimaal 1,00 zijn;
- Als er geen inkomen uit onderneming nodig is en er sprake is van minder dan 2 ondernemingen is er geen inkomensverklaring noodzakelijk. In plaats van de verklaring hebben wij de meest recente IB-aangifte (+ eventuele jaarcijfers) en een kopie van de KVK-inschrijving nodig voor de beoordeling.

Uitzonderingen waarbij wij Raadhuys vragen om een aanvullende beoordeling:
- Indien er sprake is van onttrekking/lening ten behoeve van aankoop eigen woning;
- Bij RC-directie of overige lening(-en) uit onderneming waarvan de lasten niet naast de hypotheek kunnen blijven lopen.

Overgangsperiode
Wil je nog een aanvraag indienen zonder verplichte inkomensverklaring? Geen probleem. Er is een overgangsperiode van 2 weken waar binnen een aanvraag nog op de oude manier kan worden verwerkt. De voorwaarde hiervoor is dat er door ons voor 30 april om 23.30 uur een rentevoorstel is uitgebracht. Voor al uitgebrachte rentevoorstellen verandert er niets. 

 

Terug naar boven
 

Wegens succes tijdelijk niet beschikbaar

Wegens succes zijn de MUNT Hypotheken met een rentevasteperiode van 20 en 30 jaar met een marktwaarde van 60 t/m 80% vanaf zaterdag 21 april voor nieuwe klanten tijdelijk uitverkocht. 

Rente-aanbiedingen van aanvragen die voor vrijdag 20 april 15.00 uur door ons zijn ontvangen worden uitgebracht tegen de huidige rentecondities. 

Met de tarieven van MUNT Hypotheken heb jij een uitstekend aanbod in handen. Zeker ook omdat de tarieven door het automatische verval van de opslagen nog kunnen dalen. MUNT Hypotheken rekent daarbij geen extra opslag op de aflossingsvrije leningdelen. MUNT heeft tevens een snelle verwerking en kijkt uit naar jouw aanvragen. 

 

 

Terug naar boven
 

Vernieuwbouw

Ook vernieuwbouw gunstig te financieren met de Nieuwbouwhypotheek van Nationale-Nederlanden. 
 
Wat is vernieuwbouw
Een oud  kantoorpand, industrieel gebouw of een voormalige kerk die omgebouwd wordt tot een aantal woningen of appartementen. Een dergelijk renovatieproject wordt ook wel vernieuwbouw genoemd. Soms wordt de woning casco opgeleverd. De koper zorgt dan zelf voor de afbouw en afwerking aan de binnenkant. Het kan ook om een turn key woning gaan. Dit betekent dat het huis of appartement helemaal afgewerkt is en dat de koper er zo in kan.
Nationale-Nederlanden heeft voor dergelijke renovatieprojecten een uniek aanbod. Onder bepaalde voorwaarden kun je namelijk voor de klant onze Nieuwbouwhypotheek afsluiten.
 
Aantrekkelijke rente bij vernieuwbouw
Met de Nieuwbouwhypotheek van Nationale-Nederlanden profiteert de klant van een lagere hypotheekrente. Tijdens de eerste rentevaste periode betaalt hij namelijk de rente die hoort bij het tarief tot en met 90% van de marktwaarde voor hypotheekaanvragen zonder NHG. Er wordt dus geen toptarief in rekening gebracht. Na de rentevaste periode kijken we wat de waarde van de woning ten opzichte van het hypotheekbedrag is en welk tarief op dat moment geldt.
 
Wanneer een Nieuwbouwhypotheek bij vernieuwbouw?
Om in aanmerking tot komen voor een Nieuwbouwhypotheek moet de woning  voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De woning wordt gekocht van een projectontwikkelaar of woningstichting en de klant wordt de eerste bewoner van de woning
- De gerenoveerde woning wordt casco of turn key (sleutelklaar) opgeleverd. Bij casco zorgt de klant zelf voor de afbouw of neemt hiervoor een aannemer in de arm.
- Er moet sprake zijn van een gelijktijdige en projectmatige vernieuwbouw van meerdere woningen of appartementen.
- Er moet uit de aangeleverde stukken duidelijk blijken dat er sprake is van vernieuwbouw. Een huurwoning die zonder renovatie door een woningstichting  wordt doorverkocht als koopwoning voldoet niet.
 
Let op:  de aanvraag moet ingediend worden als nieuwbouw en niet als bestaande bouw.

 

Terug naar boven
 

NIBC Direct: Onze ervaringen momenteel

HypotheekCompany is Helping People. Daarom willen wij jou in deze nieuwsbrief graag even wijzen op onze ervaringen met NIBC Direct momenteel. De verwerkingstermijnen lopen op en ook de bereikbaarheid is niet wat we van ze gewend zijn. Daarnaast is ook de dossierafhandeling en het meedenken vanuit NIBC Direct helaas niet wat wij van een samenwerkende geldverstrekker verwachten. 

Uiteraard hebben wij dit inmiddels besproken met onze accountmanager en kijken we samen hoe we dit kunnen verbeteren. Tot die tijd willen wij jou vragen rekening te houden met onze ervaringen bij een eventuele aanvraag bij NIBC Direct. Soms kan Helping People dus ook betekenen dat je tijdelijk beter een andere keuze kunt maken. We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

En ben je op zoek naar een alternatief? Onze Helping People helpen je hierbij graag. 

 

 

Terug naar boven
 

Goed nieuws over de ORV

Reaal heeft goed nieuws over de Overlijdensrisicoverzekering! Reaal heeft de positie op de ORV-markt versterkt. Begin februari introduceerden ze al het verbeterde digitale aanvraagproces voor de overlijdensrisicoverzekering. Inmiddels blijkt dat 40% van de aanvragen automatisch wordt geaccepteerd. Daarnaast zijn de productpagina’s voor de ORV informatiever en overzichtelijker. En als kers op de taart hanteren ze vanaf 16 april 2018 een nieuw tarief! Wat dat precies inhoudt voor de ORV, lees je hieronder.
 
Het nieuwe tarief
Ze hebben het tarief opnieuw bepaald en kunnen daardoor een marktconform tarief blijven bieden. Zo verlagen ze nu in 90% van de gevallen de premie, soms tot wel 40%. Dat biedt je klant dus mogelijk voordeel.
 
Wat betekent het voor je advies?
Heb je een offerte voor de overlijdensrisicoverzekering uitgebracht? Dan heeft die offerte een geldigheidstermijn van 2 weken. Bij eventuele prijsaanpassingen zou het kunnen dat er ondertussen een lager tarief geldt. In dat geval kun je opnieuw een offerte uitbrengen. Zo geef je je klant dus nog steeds genoeg bedenktijd én is het mogelijk om je klant binnen die 2 weken een scherpere prijs aan te bieden. Zo kun je je klant laten profiteren van het beste tarief op dat moment!

 

Terug naar boven
 

Energiebespaarbudget

Vanaf nu kunnen klanten bij Syntrus Achmea Hypotheken gebruik maken van het energiebespaarbudget in hun bouwdepot. Zij zijn hierdoor vrijer over hoe zij het bedrag, dat zij meefinancieren voor energiebesparende maatregelen, besteden.

 

Terug naar boven
 

Nieuw! NHG Hypotheken!

Jij kunt binnenkort jouw klanten een Venn Hypotheek met NHG Aanbieden! Na een succesvolle pilot biedt Venn dit product op korte termijn aan. 

In het kort:
- Rentevastperiode van 10 of 12 jaar
- Geen opslag voor aflossingsvrij leningdeel
- Geen opslag voor dagrente regeling
- Geen ORV verplichting
- Tot 106% financiering ook voor zelfstandigen
- Efficient, snel en soepel proces

Aanvragen:
Naar verwachting wordt in de loop van deze week het NHG-aanbod ingeregeld in de softwareapplicatie. Je kunt jouw aanvragen op dezelfde manier invoeren zoals je gewend bent. 
Let er wel op dat er in combinatie met een NHG-hypotheek geen overbruggingskrediet aangevraagd kan worden en dat je voor zelfstandigen minimaal 3 jaarcijfers moet aanleveren. Met de afwijkingenkaart is snel duidelijk op welke onderdelen Venn Hypotheken afwijkt van de nHG-normen. 

De rente:
10 jaar NHG: 1,78%
12 jaar NHG: 2,09%

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 11,74%
10 jaar NHG

ABN-AMRO Budget Hypotheek met bpk en duurzaamheidskorting
Alleen annuitair

 

Rentetip 2 
2,29%
20 jaar NHG

ING Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3


2,60%
30 jaar NHG
Attens Hypotheken

Annuitair, lineair en aflossingsvrij 
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.