Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
AEGON | Rentemiddeling stopgezet
ASR | a.s.r. hypotheken introduceert de Verduurzamingshypotheek
BLG WONEN | Wijziging in hanteren (vaste) einddatum looptijd hypotheek
CONNEQT | HollandWoont nieuw in ons assortiment en de eerste hypotheek is afgerond
JUNGO | Aanvraagdatum leidend
MUNT HYPOTHEKEN | Wat verwachten en/of hopen we voor Prinsjesdag
NHG | NHG innoveert
RABOBANK | Nieuw explainformulier
VENN HYPOTHEKEN | Nieuwe productwijzigingen Venn Hypotheken
 
shadow1
 

Rentemiddeling stopgezet

Aegon is vanaf 1 september gestopt met rentemiddeling, maar is er is nog een respijttermijn tot morgen, vrijdag 13 september, 16.00 uur om een aanvraag voor rentemiddeling in te dienen. 

 

Terug naar boven
 

a.s.r. hypotheken introduceert de Verduurzamingshypotheek

Vanaf nu is het mogelijk om de a.s.r. Verduurzamingshypotheek aan te vragen. De Verduurzamingshypotheek van a.s.r. is een lening speciaal voor het verduurzamen van het huis van jouw klant en regelt jouw klant tegelijk met zijn a.s.r. hypotheek. Met de Verduurzamingshypotheek krijgt jouw klant een depot tegen een extra aantrekkelijk tarief en goede voorwaarden. Dit depot is specifiek bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen in, om en aan de woning. a.s.r. biedt dit als eerste hypotheekverstrekker standaard aan bij het renteaanbod. 

Het geld van de Verduurzamingshypotheek komt in een apart bouwdepot met zeer aantrekkelijke voorwaarden:
 • Een extra voordelig rentetarief van 1,2% voor 15 jaar vast
 • Geen afslag op rentevergoeding van bouwdepot
 • Looptijd bouwdepot 2 jaar
 • Looptijd Verduurzamingshypotheek 15 jaar
 • Aflossing annuïtair
 • Geen impact op risicoklasse van de reguliere hypotheek
Hoe werkt het? Klik op de afbeelding en bekijk de video.

Niet aan toegekomen tijdens het adviesgesprek? Of twijfelt jouw klant? Jouw klant kan alsnog kiezen voor de Verduurzamingshypotheek door deze aan te kruisen op het renteaanbod (de standaard optie voegen ze niet toe bij nieuwbouw, appartementen en in combinatie met een Startershypotheek). Besluit jouw klant er uiteindelijk toch niets mee te doen? Geen probleem, per saldo heeft het dan ook niets gekost. 

Downloads
- Klik hier voor de productkaart

 

Terug naar boven
 
Wijziging in hanteren (vaste) einddatum looptijd hypotheek
De duur van verstrekte leningdelen kan langer zijn dan de maximale looptijd van de hypotheek. Dit is een ongewenste situatie voor de klant. Geef je op het moment van aanvragen de juiste vaste einddatum door? Dan blijft jouw klant voldoen aan de maximale looptijd van 360 maanden en behoudt daarmee zijn recht op hypotheekrenteaftrek. Als de passeerdatum verschuift dan wijzigt ook de vaste einddatum. Verschuift de passeerdatum? Maak het dan kenbaar. BLG Wonen heeft het automatisch vastleggen van de vaste einddatum namelijk nog niet ingeregeld. 
 

 

Terug naar boven
 

 
HollandWoont nieuw in ons assortiment en de eerste hypotheek is afgerond
Sinds vorige week is HollandWoont verkrijgbaar via HypotheekCompany. Heb jij de extra nieuwsbrief met informatie gemist? Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken. 


HC'er Rond Verzekeringen en Hypotheken was wel heel snel! Afgelopen donderdag werd de eerste aanvraag HollandWoont ingediend, vrijdag was het dossier compleet en dinsdagochtend ontvingen wij de bankbindende offerte. Binnen 3 werkdagen. Deze HC'er ontving daarom dit heerlijke Hollandse pakket. 

 

Terug naar boven
 

Aanvraagdatum leidend

Veel adviseurs hebben bij Jungo de wenst geuit de aanvraagdatum leidend te maken voor het bepalen van de rente voor de offerte. Daarom heeft Jungo goed nieuws: vanaf morgen 13 september is de aanvraagdatum leidend. Je weet dan dus zeker dat rentewijzigingen geen invloed meer hebben op je advies nadat je de aanvraag hebt ingediend. Uiteraard gaat de rente na finaal akkoord nog wel naar beneden door de crowdfunding campagne. 

 

Terug naar boven
 

Wat verwachten en/of hopen we voor Prinsjesdag

In de aanloop naar dinsdag 17 september worden her en der al verwachtingen uitgesproken, proefballonnetjes opgelaten en soms wat gelekt. Wat kun je verwachten op gebied van hypotheken? 
 1. Verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek. Niks nieuws natuurlijk, maar op aandringen van de EU mag het maken van schulden wel wat minder aantrekkelijk worden gemaakt. Nou is Nederland al hard op weg om de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs te versoberen, maar wellicht heeft het kabinet plannen om dit te versnellen?
 2. Wat gebeurt er met de inrichting van box 3. Na Prinsjesdag weet je weer hoe het verder gaat met de fiscale (spaar-) regels in box 3. Die kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de hypotheekklant. Spaarplicht of extra aflossen. Dinsdag maakt het kabinet bekend of, en waar aanpassingen komen in de regels voor Box 3. 
 3. Overdrachtsbelasting starters. Het kabinet kijkt naar de mogelijkheden om de lasten te verlichten voor starters op de woningmarkt. Een van de mogelijkheden is het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters.
Ook voor de hypotheekwereld is er weer genoeg om naar uit te kijken deze Prinsjesdag. 

 

Terug naar boven
 

NHG innoveert

Vanaf 1 januari 2020 wil NHG een aantal wijzigingen doorvoeren in de Voorwaarden & Normen. Onderstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud van (interne) goedkeuring en goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken, maar heel belangrijk voor jou als adviseur daarom brengen wij ze nu alvast bij jou onder de aandacht.  

Kostengrens vs. leengrens
NHG wil graag uniformiteit binnen de voorwaarden en normen hebben. Daarom gaat de kostengrens voor aankoop ook gelden voor oversluiten. Het is dus niet langer mogelijk om een lening over te sluiten van niet-NHG naar NHG als de waarde van de woning meer is dan de kostengrens. Daarnaast passen ze de leengrens aan bij oversluiten. Het is niet meer verplicht om de bijkomende kosten van oversluiten mee te financieren. Het is toegestaan om deze uit eigen middelen te voldoen en de kostengrens volledig te benutten voor de uitstaande lening.

Bijkomende kosten bij aankoop
Op dit moment is het mogelijk om tot 6% bijkomende kosten mee te financieren indien de waarde van de woning hoger is dan de koopsom. Deze mogelijkheid komt per 1 januari te vervallen. Als er geen verbouwing van toepassing is, dan kan er maximaal de koopsom of de waarde van de woning gefinancierd worden (laagste van de 2). En als er sprake is van verbouwing, dan kunnen maximaal de verbouwingskosten meegefinancierd worden tot de waarde na verbouwing.

Kostengrens nieuwbouw
Alle nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Hierdoor zijn deze woningen al zeer energiezuinig. Vanwege de definitie van marktwaarde van de woning, was het niet mogelijk om boven de reguliere kostengrens EBV te financieren. NHG gaat deze regels nu oprekken. Het is bij nieuwbouw toegestaan om de verhoogde kostengrens te gebruiken, mits de extra ruimte die dit oplevert, volledig besteed wordt aan EBV.

Uitkoop op beheercriteria
Vanuit de markt wordt gevraagd om meer mogelijkheden te creëren voor het behouden van een woning bij relatie beëindiging. In verband met de gestegen woningwaarden, is het uitkopen van de partner steeds moeilijker. Ontslag kan vaak wel op beheercriteria, maar de aanvullende lening die nodig is voor de uitkoop, eist dat alles op acceptatiecriteria getoetst moet worden. NHG wil hier een standaard methode voor aanbieden zodat het maatwerk wat nodig is geleverd kan worden.

Aktetekst in begrijpelijke taal
Veel geldverstrekkers hebben in afgelopen jaren de teksten van de offertes leesbaarder gemaakt. Hierbij is NHG achtergebleven met de borgtochtbepalingen (A3). NHG heeft deze teksten herschreven zodat ze duidelijker zijn voor de klant en deze begrijpt wat de rechten en plichten zijn met betrekking tot NHG.

Kostengrens woonwagens
De kostengrens voor woonwagens is niet geïndexeerd in de afgelopen jaren. Om dit te corrigeren hebben ze dit aangepast. Ze indexeren de woonwagen kostengrens met hetzelfde percentage als dat de reguliere kostengrens stijgt.

IKV in beheer
De inkomensverklaring ondernemer wordt vanaf 1 januari 2020 ook verplicht voor het bepalen van de mogelijkheden bij beheersituaties en kwijtschelding. Het toetskader zal hierbij ook aangepast worden.

IBL in beheer
Als een inkomensbepaling loondienst een positief resultaat geeft bij het bepalen van woningbehoud of ontslag hoofdelijkheid, dan is het toegestaan om deze te gebruiken. Indien er een negatieve uitslag is, dan blijft een werkgeversverklaring noodzakelijk voor het bepalen van woningbehoud en/of kwijtschelding.

ORV in beheer
Sinds 2018 is de verplichting van NHG voor het hebben van een ORV komen te vervallen. Hierna is veel onduidelijkheid ontstaan wanneer de ORV verpanding mag komen te vervallen. NHG gaat hier in de nieuwe V&N duidelijkheid over geven.

 

Terug naar boven
 

Nieuw explainformulier

Het 'explainformulier' is vernieuwd en uitgebreid met keuzevelden met een toelichting voor de verschillende explain mogelijkheden. In deze toelichting wordt uitgelegd hoe de explain mogelijkheid onderbouwd dient te worden.

Klik hier en download het formulier 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe productwijzigingen Venn Hypotheken

Venn Hypotheken heeft weer een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd. 
 1. Aflopend krediet mag vanaf nu afgelost worden met hypotheek. Vanaf nu is het mogelijk om bij een oversluiting, een verhoging of een tweede hypotheek (zonder NHG) een aflopend krediet (bv van een auto), welke vermeldt staat in het BKR, af te lossen uit hypotheekgelden. Het was reeds mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten in box III, mits de lening niet hoger is dan 50% van de waarde van de woning. Hieronder kan vallen:
  - niet ingebrachte eigenwoningreserve;
  - een gedeelte van de lening die niet aftrekbaar is, omdat er niet wordt voldaan aan de fiscale aflossingseis;
  - herfinanciering van een hypothecaire lening die niet aftrekbaar is; 
  - kosten rondom de aan-of verkoop van de woning (bv een boeterente of restschuld).
 2. Overbruggingskrediet voor nog niet verkochte woning (zonder taxatie + extra gunstige berekening). Dit geldt zowel voor hypotheken met als zonder NHG. Onder niet verkocht wordt verstaan (woning verkocht onder voorbehoud of woning niet verkocht: woning staat in verkoop) Venn hanteert een zeer interessante rekenmethode: maximale overbrugging = 80% van de overwaarde van de huidige woning. De overwaarde wordt als volgt bepaald:
  • Woning verkocht onder voorbehoud: Verkoopprijs (verkoopakte) - restant hypotheek = overwaarde
  • Woning niet verkocht: Vraagprijs (woningsite) - restant hypotheek = overwaarde
 3. Nu ook zelfstandigen vanaf 1 jaar (NHG). Venn is nu NHG-volgend. Vanaf nu kunnen zelfstandigen die minimaal 12 maanden staan ingeschreven bij de KvK of aantoonbaar minimaal 12 maanden bedrijfsmatig actief zijn, een hypotheek met NHG-garantie afsluiten. Voor zelfstandigen die een hypotheek zonder NHG aanvragen, verandert er niets. 
 4. Onlangs doorgevoerde verbeteringen
  • Eigen middelen tot een bedrag van € 15.000,= hoeven niet meer aangetoond te worden
  • Minder stukken: een aparte verbouwingsspecificatie wordt niet meer opgevraagd
  • Minder stukken: bij zelfstandig ondernemers wordt alleen de inkomensverklaring van de rekenexperts opgevraagd. De onderliggende jaarcijfers hoeven niet meer aangeleverd te worden. 
  • ORV verplichting vervalt. Bij nieuwe aanvragen is de verplichting om een ORV af te sluiten voor het deel van de hoofdsom dat hoger is van 80% van de marktwaarde niet meer van toepassing. 
  • Box 3 beperking opgeheven: Er geldt geen beperking meer bij aankoop of bij oversluiten. Bij oversluiten financieren ze dus maximaal de restant hoofdsom en eventuele boetekosten. Bij aankoop financieren ze maximaal 100% van de marktwaarde (na verbouw) of eventueel 106% met EBV.

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 11,22%
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget hypotheek met bpk en duurzaamheids-korting
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2


1,82%
20 jaar NHG

HollandWoont Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3


2,14%
30 jaar 
NIBC Direct Hypotheek
Annuïtair en Lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.