Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space


In deze nieuwsbrief veel aandacht voor al het nieuws van geldverstrekkers in ons assortiment. Volg voor actuele ontwikkelingen ook het liveblog op www.hypotheekcompany.nl/liveblog.
 
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Tips bij verduurzamen
ASR | Vernieuwde acceptatierichtlijnen
ATTENS | Inkomensbepaling Loondienst en nieuwe acceptatiegids
BLG WONEN | Box 3 toets bij beoordelen dossier

CONNEQT | Coronamaatregelen
ING | Belangrijke update rondom het hypotheekaanvraagproces en loyaliteitsbonus 
LLOYDS BANK | Update Verhuurhypotheek: meenemen huurinkomsten verruimd en nieuwe Sneltoets
MERIUS | Geldigheid getekende hypotheekaanbiedingen, waarom worden stukken afgewezen en overige wijzigingen.
MUNT | Nieuwe kennistest
NATIONALE NEDERLANDEN | Nieuw systeem ORV en wist je dat
SYNTRUS ACHMEA | Inkomensbepaling Loondienst en nieuwe acceptatiegids
 
shadow1
 

Tips bij verduurzamen

Van echte rust op de hypotheekmarkt is deze zomer nog geen sprake. Wel ontvang je minder communicatie. Een mooi moment om een aantal tips met je te delen op gebied van verduurzamen. 

Verduurzamen met alleen een salarisstrook
Vraagt een bestaande klant als verhoging alleen een Duurzaam Wonen Hypotheek (zonder NHG) aan, dan bepaalt ABN AMRO het toetsinkomen bij loondienst aan de hand van een salarisstrook. Hieruit moet blijken dat de klant langer dan 12 maanden in dienst is. Je hoeft dan dus geen werkgeversverklaring aan te leveren.

Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen tegen een aantrekkelijke rente en voorwaarden geld lenen voor bijvoorbeeld een zonneboiler of hoogrendementsbeglazing. ABN AMRO streeft ernaar zo min mogelijk documenten op te vragen bij deze aanvraag. Ook is een taxatie niet altijd nodig en volstaat een WOZ-verklaring of Calcasa waardebepaling.

Energielabels voordelig definitief maken? Doe het snel
Naar verwachting stijgen in 2021 de kosten fors voor het definitief maken van het energielabel van de woning. Vanaf dan moet de energiedeskundige namelijke naar de woning komen om het nieuwe label te bepalen. Hierdoor stijgt de prijs naar gemiddeld € 190,=. Op dit moment kost het maximaal een paar tientjes, afhankelijk van welke onafhankelijke energiedeskundige je inhuurt. Een energielabel is 10 jaar geldig. Een goed moment om de klant te adviseren zijn energielabel dit jaar nog definitief te maken. Welk label de woning heeft controleer je hier. Bij een definitief energielabel A geeft ABN AMRO bij aankoop, oversluiten én renteherziening 0,15% duurzaamheidskorting. 

Een gratis duurzaamheidsprofiel voor je klant
Je hoort het continu: Nederland moet verduurzamen. Maar hoe? Hierin kun jij als adviseur een belangrijke rol spelen. Het duurzaamheidsprofiel helpt je daarbij. Op basis van het (voorlopig) energielabel kun je zien welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn voor klanten. En het vertelt je meer over de mogelijkheden om de woning zuiniger te maken tegen gunstige 'groene' voorwaarden. Doe er je voordeel mee. Klik hier en ga naar het duurzaamheidsprofiel. 

 

Terug naar boven
 

Vernieuwde acceptatierichtlijnen

De acceptatierichtlijnen van a.s.r. zijn gewijzigd. De belangrijkste verschillen:
1. verschillen tussen bouwdepot voor verbouwing, nieuwbouw en verduurzaming
2. renteverlies als onderdeel van de stichtingskosten bij nieuwbouw
3. verduurzaming: EBB, EBV en Verduurzamingshypotheek
4. aantonen eigen middelen
5. geen taxatierapport en inkomenstoets bij zuivere oversluiting van NHG naar NHG

Verduurzaming
Bij a.s.r. kan jouw klant kiezen voor een Verduurzamingshypotheek, een Energiebespaarbudget of Energiebesparende voorzieningen. Het verschil tussen deze drie ide rente en de looptijd:
- Verduurzamingshypotheek: annuiteiten hypotheek die in 15 jaar wordt afgelost met een extra aantrekkelijk rentetarief
- Energiebespaarbudget: de gehele looptijd is onderdeel van de hypotheek zonder op voorhad de te nemen maatregelen definitief vast te leggen
- Energiebesparende voorzieningen: de gehele looptijd is onderdeel van de hypotheek waarbij de maatregelen vooraf vastgelegd worden
Ben je verduurzaming vergeten mee te nemen in jouw advies? Geen nood. a.s.r. biedt standaard een Verduurzamingshypotheek van € 9.000 aan op het renteaanbod. 

Klik hier en download de nieuwe acceptatierichtlijnen. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Inkomensbepaling Loondienst en nieuwe acceptatiegids

Vanaf nu werkt Attens Hypotheken ook met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL). Dat is goed nieuws voor mensen in loondienst die bij Attens Hypotheken een hypotheek aanvragen. De klanten hoeven geen werkgeversverklaring meer aan te leveren, maar kunnen ook gebruik maken van hun UWV verzekeringsbericht. 

Let op de volgende coronamaatregelen:
- bij inkomen uit flexibel of tijdelijk dienstverband is de werkgeversverklaring verplicht;
- het UWV verzekeringsbericht is 2 maanden geldig

Nieuwe acceptatiegids
Per 1 augustus wordt de acceptatiegids van Attens Hypotheken gewijzigd. Het aangepaste beleid als gevolg van corona blijft van kracht. De belangrijkste wijzigingen: 
- Sinds 16 juli werken ze met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL)
- Heeft jouw klant een verhuurde woning in bezit met een hypotheek? Dan vragen ze een leningsovereenkomst of toestemmingsbrief van de geldverstrekker waaruit blijkt dat verhuur is toegestaan
- Ze accepteren nu ook mijnpensioenoverzicht.nl als bewijs van inkomen bij reeds gepensioneerden. De uitdraai dient op de offertedatum niet ouder dan 3 maanden te zijn
- Bij afsluiten van een tweede hypotheek wordt een eventuele nieuwe schuldenaar ook schuldenaar op de oorspronkelijke hypotheek. 
Klik hier en download de acceptatiegids
Klik hier voor de vernieuwde documentenlijst
Deze bestanden vind je uiteraard ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 
Box 3 toets bij beoordelen dossier
Vanaf nu voert BLG Wonen bij het boordelen van het complete dossier een box-3-toets in. Als de hypotheekaanvraag de box-3-toets doorstaat en de dossierstukken voldoen aan de gestelde eisen zal er hierna een Bindende Offerte worden uitgebracht. Een voordeel van de werkwijze is dat ze jouw aanvraag sneller kunnen verwerken.

Als de box-3-toets voldoende is toenen ze de volgende tekst in de Bindende Offerte: "Wij toetsen of u de aangevraagde hypotheek kunt betalen. Dit is voor u mogelijk zonder renteaftrek. Vraag uw (belasting)adviseur of u daar recht op hebt."

 

Terug naar boven
 

 
Coronamaatregelen
Hypotrust, IQWoon, Robuust Hypotheken, HollandWoont

Zowel de richtlijnen opgesteld voor de NVB voor acceptatie van dossiers, als de overige coronamaatregelen als gevolg van de coronacrisis zijn verlengd tot 1 oktober 2020. 

Let op: Bij de Hypotrust Comfort en Woon Bewust Hypotheek moet de beoordeling van zelfstandig ondernemers buiten NHG tijdelijk ook door rekenexperts uitgevoerd worden. Zij bepalen de hoogte van het inkomen op basis van de NHG rekenmethode. Daarmee vervalt dus tijdelijk de berekening volgens de 1-2-3 methode bij de Comfort Hypotheek. 

Coronavragenlijst Comfort Hypotheek verplicht
Eerder is door Conneqt gevraagd om bij een aanvraag voor de Hypotrust Comfort Hypotheek een vragenlijst in te vullen en mee te sturen met de overige dossierstukken. Vanaf nu is dit bij de Hypotrust Comfort Hypotheek een verplicht dossierstuk. Met deze ingevulde vragenlijst heeft Conneqt een beter beel van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor jouw klant. 

 

Terug naar boven
 

Belangrijke update rondom het hypotheekaanvraagproces en loyaliteitsbonus

Vanwege de situatie rondom het coronavirus past ING het aanvraagproces tijdelijk aan. Deze aanpassing geldt voor aanvragen die worden ingediend met ingang vanaf heden. 

Aanvullend document bij voornemen tot beëindiging dienstverband
Heeft één van de aanvragers een dienstverband waarbij er geen sprake is van een intentieverklaring en er wordt aangegeven dat het dienstverband wordt beëindigd dan is een aanvullende verklaring, voornemen tot beëindiging dienstverband, verplicht. 
Klik hier voor het formulier. 

Aanvullende coronaverklaring nodig bij beheermutaties met een inkomenstoets
Vanaf nu moet voor beheermutaties waarbij een inkomenstoets is vereist, net als bij reguliere aanvragen, een aanvullende coronaverklaring worden ingevuld. De aanvullende coronaverklaring is ter aanvulling op de gebruikelijke inkomensdocumenten. Daarnaast is de maximale geldigheidsduur van inkomensdocumenten ook voor beheermutaties verkort naar 2 maanden. 

Bij onderstaande beheermutaties is sprake van een inkomenstoets:
- Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)
- Looptijdverlenging bij einde looptijd en een losse tussentijdse verlenging (bij een tussentijdse verlenging in combinatie met een omzetting is geen inkomenstoets van toepassing)
- Herstructureren 

Identificatie op afstand verlengd tot nader order
Voor klanten die zich vanwege het coronavirus niet bij jou op kantoor konden identificeren, was identificatie op afstand mogelijk. De termijn hiervoor is tot nader order verlengd. 

Loyaliteitsbonus
Klanten bouwden tot 31 december 2012 maandelijks een bedrag aan Loyaliteitsbonus op. Zij zijn geïnformeerd dat de Loyaliteitsbonus nog tot 31 december 2020 kan worden ingezet voor een korting op de hypotheekrente.

Heb je een klant met een hypotheek van ING die dit jaar nog gaat verhuizen? Informeer dan bij de klant naar de opgebouwde Loyaliteitsbonus. Heeft je klant geen verhuisplannen? Dan is het mogelijk om de Loyaliteitsbonus over te dragen aan (klein)kinderen als zij voor het eerst een hypotheek afsluiten bij ING. Het saldo kan tot maximaal 1% van de nieuw te verstrekken hoofdsom worden overgedragen. 
 

 

Terug naar boven
 

Update Verhuurhypotheek: meenemen huurinkomsten verruimd en nieuwe Sneltoets

Een jaar geleden werd de Lloyds Bank Verhuurhypotheek geïntroduceerd en de vraag naar het product neemt nog steeds toe. In dit nieuwsbriericht informeren ze jou over de verruiming van de regels voor het meenemen van huurinkomsten en de vernieuwde Sneltoets. 

Meenemen netto huurinkomsten tot maximaal 80%
De netto huurinkomsten die vast worden gesteld in het taxatierapport mogen, als dat nodig is, worden meegenomen in de maximale hypotheekberekening. Ze maken geen onderscheid meer of de woning wel of niet is verhuurd. Tot € 1.750,- netto huur per maand mag worden gerekend met 80% van de netto huurinkomsten. Zijn de netto huurinkomsten hoger? Dan mag maximaal 50% worden meegenomen in de hypotheekberekening.
 
Daarnaast is het apart aantonen van inkomen uit verhuur met een bankafschrift en de huurovereenkomst voor het te financieren onderpand niet meer nodig, dit is onderdeel geworden van het taxatierapport.
 
Nieuwe Sneltoets
De Sneltoets voor de Verhuurhypotheek is geüpdatet met de nieuwe regels voor de Verhuurhypotheek. Op www.LloydsBank.nl/sneltoets vind je de meest recente versie waarmee je snel en eenvoudig een berekening voor de Verhuurhypotheek kunt maken.

Klik hier en download de HypotheekGids.
Klik hier voor de Factsheet
Uiteraard vind je deze documenten ook op extranet. 

 

 

Terug naar boven
 

Geldigheid getekende hypotheekaanbiedingen, waarom worden stukken afgewezen en overige wijzigingen

Geldigheid getekende hypotheekaanbiedingen
Nu de intelligente lockdown heeft plaatsgemaakt voor 'ruimte met regels' is de verlenging van getekende hypotheekaanbiedingen niet meer nodig. De actie stopt per 1 augustus. Tot die datum verlengen ze automatisch de geldigheidstermijn van alle getekende en geaccepteerde hypotheekaanbiedingen met twee maanden. De geldigheidstermijn van het rentevoorstel blijft vooralsnog vier maanden.  
De overige coronamaatregelen blijven bestaan zolang de Tijdelijk Wet COVID-19 van kracht is. 

Waarom worden stukken afgewezen? Enkele veel voorkomende redenen voor jou op een rij:
- Je hebt een foutieve ingangsdatum van de AOW- en/of pensioengerechtigde leeftijd opgevoerd. 
- Een onjuiste berekening van de maximale overbrugging. 
- Minimale looptijd van leningdelen. Een leningdeel heeft een looptijd van minimaal 10 jaar; hierop zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk.
- De rentevaste periode overschrijft de (resterende) looptijd van de lening. 
- De woning is al in bezit van jouw klant. 

Overige wijzigingen bij Merius
- Nieuwe risicoklasse. De risicoklasse non-NHG >80% t/m 95% is gewijzigd in >80% t/m 90%. De hoogste non-NHG risicoklasse begint dan met een LTV boven 90%. Deze aanpassing geldt alleen voor nieuwe hypotheekaanvragen. 
Na deze wijziging blijft de nieuwe risicoklasse >90% (voorheen >95%) gesloten voor nieuwe hypotheekaanvragen, totdat ze weer afdoende funding voor dit segment hebben. 
- Inkomensverklaring ondernemers. Ondernemers en zzp'ers kunnen ook een hypotheek bij Merius krijgen. Maar dan moeten ze wel een inkomensverklaring bij een erkende, door Merius geautoriseerde partij, laten opstellen. Dat kan bij Raadhuys, Overviewz, ViiZ en Zakelijk inkomen. 
- Dossier compleet? Daarna documenten verwerken. Merius doet een pilot met beoordeling als het dossier compleet is. Tussentijds aangeleverde documenten houden de status 'in behandeling' tot het dossier compleet is. 
 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe kennistest

De kennistest van juli staat nog voor je klaar. Wat weet jij over Spaanse, Duitse, Franse en Deense hypotheken? 

Klik hier en doe mee. 

 

Terug naar boven
 
Nieuw systeem ORV en wist je dat

Bij Nationale-Nederlanden geloven ze in het succes van de overlijdensrisicoverzekering. Ze zien voldoende mogelijkheden om het nog beter te doen, zodat ze toegevoegde waarde aan jou en jouw klanten kunnen blijven bieden. Daarom hebben ze geïnvesteerd in een volledig nieuw, snel en toekomstbestendig IT-platform voor de ORV! Op 1 september is de volledige lancering van het nieuwe systeem een feit. Je zult in eerste instantie niet zoveel merken van de lancering, omdat het met name een systeem is dat op de achtergrond draait. Wel kun je vanaf 1 september de verbeterde communicatie zien. 

Wist je dat... jouw klanten het verzekerde kapitaal van hun ORV in veel gevallen zonder medische waarborgen kunnen verhogen? Aan deze zogenoemde optieregeling zitten wel een aantal voorwaarden. 

 

Terug naar boven
 

Inkomensbepaling Loondienst en nieuwe acceptatiegids

Vanaf nu werkt Syntrus Achmea ook met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL). Dat is goed nieuws voor mensen in loondienst die bij Syntrus Achmea een hypotheek aanvragen. De klanten hoeven geen werkgeversverklaring meer aan te leveren, maar kunnen ook gebruik maken van hun UWV verzekeringsbericht. 

Let op de volgende coronamaatregelen:
- bij inkomen uit flexibel of tijdelijk dienstverband is de werkgeversverklaring verplicht;
- het UWV verzekeringsbericht is 2 maanden geldig

Nieuwe acceptatiegids
Per 1 augustus wordt de acceptatiegids van Syntrus Achmea gewijzigd. Het aangepaste beleid als gevolg van corona blijft van kracht. De belangrijkste wijzigingen:
- Sinds 16 juli werkt Syntrus Achmea met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL)
- Heeft jouw klant een verhuurde woning in bezit met een hypotheek? Dan vragen ze een leningsovereenkomst of toestemmingsbrief van de geldverstrekker waaruit blijkt dat verhuur is toegestaan
- Syntrus Achmea accepteert nu ook mijnpensioenoverzicht.nl als bewijs van inkomen bij reeds gepensioneerden
- Bij het afsluiten van een tweede hypotheek wordt een eventuele nieuwe schuldenaar ook schuldenaar op de oorspronkelijke hypotheek.
Klik hier en download de acceptatiegids.
Klik hier en download de vernieuwde documentenlijst.
Uiteraard vind je deze bestanden ook op extranet.  

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1

 

1,10%
10 jaar NHG

Hypotrust Woon Bewust
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 2


 

1,45%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair/lineair

 

Rentetip 3 
1,87%
30 jaar 

Aegon hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.