Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
 
Nieuws
DUO is gestart met het informeren van personen over het zogeheten DigiD verificatieproces. Het doel is om fouten in het inschrijfproces voor Wft-examens te voorkomen. Duo verzoekt in een mail om persoonsgegevens te verifiëren via DigiD. De eerste groep is deze week geïnformeerd. Het kan zijn dat jij ook al een mail hebt gehad. De komende periode gaat DUO meer mailings versturen. Wanneer jij wordt geïnformeerd weten wij niet, maar toch vinden wij het belangrijk en helemaal Helping People om je op te hoogte te brengen. 
 
Klik hier voor vragen

 

 
 
NHG nieuws van Annemiek
Vanaf 1 januari 2020 wil NHG een aantal belangrijke wijzigingen doorvoeren in de Voorwaarden & Normen.
HypotheekCompany is Helping People. Ook op gebied van vaknieuws. Daarom heb ik voor jou een memo opgesteld met daarin de belangrijkste wijzigingen en tips voor jou. 

Heb je vragen over deze wijzigingen? Bel mij, of uiteraard een van de andere Helping People van het  Support Center, op 053-4802400. Wij helpen je graag. Groetjes Annemiek. 
 
 
Klik hier voor de memo
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ING | Wijzigingen ING acceptatiebeleid
NN | ORV nieuws
RABOBANK | Wijziging acceptatiebeleid en Rabobank verlaagt automatisch renteopslag hypotheekrente
MUNT HYPOTHEKEN | Kennistest oktober
SYNRUS ACHMEA | Nieuw: automatische rentedaling 
MUNT HYPOTHEKEN |
Kennistest september
 
 
shadow1
 

Wijzigingen ING acceptatiebeleid

ING heeft het Acceptatiebeleid Hypotheken op een aantal onderdelen gewijzigd dan wel verduidelijkt. De wijzigingen en verduidelijkingen zijn per 15 oktober 2019 ingegaan.
 
Verduidelijking verblijfsvergunningen (1.5)
In paragraaf 1.5 'Verblijfsstatus' is verduidelijkt dat het gaat om Nederlandse verblijfsvergunningen.
Daarnaast is verduidelijkt dat een verblijfsvergunning 'Verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdaan' (Type Familielid EU/EER) behandeld wordt als verblijfsdocument voor bepaalde tijd. Ook is de volgorde en typering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aangehouden.
 
Meenemen niet-bedrijfsresultaat gerelateerde bonus bij toetsinkomen (2.2)
Het inkomenscomponent 'niet-bedrijfsresultaat gerelateerde bonus' is opgenomen bij de toegestane inkomensbestanddelen. Het is belangrijk dat uit de werkgeversverklaring blijkt dat deze van structurele aard is, net als onregelmatigheidstoeslag, overwerk en provisie. Daarnaast is paragraaf 2.2 verduidelijkt. De diverse inkomenscomponenten hebben nu dezelfde volgorde en een gelijke benaming als op de werkgeversverklaring model NHG, die je ook hier kan vinden.
 
Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring (2.2.2)
Verduidelijkt dat het gaat om een 'verklaring voortzetting dienstverband voor onbepaalde tijd'.
 
UWV verzekeringsbericht / Inkomensverklaring Loondienst (2.2.7)
Tekstuele aanpassing n.a.v. de nieuwe naamgeving Handig! De Inkomensverklaring Loondienst heeft voortaan Inkomensbepaling Loondienst (IBL).
 
Ongevalideerd taxatierapport bij (semipermanent) verhuurde recreatiewoningen (4.10.1)
Voor recreatiewoningen die (semipermanent) verhuurd worden voldoet een ongevalideerd taxatierapport. Hiermee sluiten ze op dit punt aan bij de Handreiking Grenzen Validatie.
Voor reguliere recreatiewoningen blijft een gevalideerd rapport van toepassing.
 
Meenemen saldo opgebouwde waarde van alle ING-producten en externe producten bij bepalen maximale overbrugging (5.7.1)
Bij het bepalen van de hoogte van een overbrugging mag het maximale bedrag van een overbruggingshypotheek worden verhoogd met 80% van de waarde van het opbouwproduct dat aan de oude hypotheek is verpand. Dit geldt voor zowel alle ING opbouwproducten als externe opbouwproducten. 
 
Voorwaarde is dat de opgebouwde waarde, op het moment van beëindigen, verrekend wordt met de restantschuld van de hypotheek waaraan het product verpand is. Tevens mag de opgebouwde waarde niet ingebracht worden in de nieuwe hypotheek middels Fiscaal Geruisloos Inbrengen.
 
Ze rekenen met een verhoging van maximaal 80% van de opgebouwde waarde om een marge in te bouwen en eenduidig te zijn voor alle type opbouwproducten.
 
Opgebouwde waarde verpand product meenemen bij verschillende typen restschuld (5.8)
Bij de berekening van een restschuldfinanciering, restschuldfinanciering ter aflossing krediet of een potentiële restschuld houden ze nu ook rekening met 80% van de opgebouwde waarde in een verpand product.
Ze maken onderscheid in de volgende typen restschuld:
•           Restschuld
•           Restschuld ter aflossing krediet
•           Potentiële restschuld
 
Meenemen saldo opgebouwde waarde van alle ING-producten en externe producten bij bepalen restschuld (5.8.1 en 5.8.2)
Restschuldfinanciering en restschuldfinanciering ter aflossing krediet. Voor het berekenen van de hoogte van een restschuldfinanciering, moet 80% van de waarde van het opbouwproduct worden verrekend met de schuldrest op de hypotheek. Op deze manier is de financieringsbehoefte lager.
 
Potentiële restschuld
Voor het berekenen van de hoogte van een potentiële restschuld mag 80% van de waarde van het opbouwproduct van de restantschuld van de hypotheek worden afgehaald. Op deze manier is de restschuld lager en kan er worden volstaan met het aantonen van een lager bedrag aan eigen middelen. In sommige gevallen zal het aantonen van eigen middelen helemaal overbodig zijn.
 
Voor alle drie de typen restschuld geldt de voorwaarde dat de opgebouwde waarde, op het moment van beëindigen, verrekend wordt met de restantschuld van de hypotheek waaraan het product verpand is.
Tevens mag de opgebouwde waarde niet ingebracht worden in de nieuwe hypotheek middels Fiscaal Geruisloos Inbrengen.
 
Hoe toon je de opgebouwde waarde aan?
Regelmatig staat de waarde van het opgebouwde bedrag in het schuldrestbewijs van de lopende hypotheek. Indien het opgebouwde saldo in een los document staat kun je het toevoegen aan het bestaande document ‘Restschuldbewijs lopende hypotheek op huidige woning’ of uploaden als los document.

Klik hier en download het acceptatiebeleid
Klik hier voor een rekenvoorbeeld

 

 

Terug naar boven
 

Kennistest oktober

Doe mee met de kennistest van oktober. Deze keer staat 5 jaar MUNT Hypotheken centraal. 
Klik hier en ga naar de test. 

 

Terug naar boven
 
ORV nieuws

Overlijdensrisicoverzekering voor expats. Hoe werkt dat?
Expats kunnen bij Nationale Nederlanden een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Wel moet de verzekeringnemer bij afsluiten in Nederland wonen. Ook moet de verzekeringnemer een bankrekening hebben waarvan ze de premie automatisch kunnen afschrijven. Verhuist de expat naar het buitenland? Dan kan de verzekering gewoon blijven bestaan. Maar alleen als ze de premie automatisch kunnen afschrijven van zijn bankrekening. Is automatische afschrijving niet mogelijk? Dan beëindigen ze de verzekering. Het is niet mogelijk om een verzekering af te sluiten zolang men in het buitenland woont. 
Het aanvraagproces is volledig in het Nederlands. De klant ontvangt ook de polis en de polisvoorwaarden in het Nederlands. Eventuele toelichting op de elektronische gezondheidsverklaring mag de verzekerde in het Engels invullen. Klanten kunnen ook telefonisch in het Engels geholpen worden. Op de ORV is Nederlands recht van toepassing.

Jaarlijks of maandelijks vaststellen van de uitkering. Wat is het verschil?
Bij een ORV met een dalende uitkering is er een groot verschil of de uitkering bij overlijden een keer per jaar of maandelijks wordt berekend. Als het een keer per jaar wordt vastgesteld krijgen de nabestaanden bijna altijd een hogere uitkering.

 

Terug naar boven
 

Wijziging acceptatiebeleid en Rabobank verlaagt automatisch renteopslag hypotheekrente

Per 17 oktober wijzigt het acceptatiebeleid van Rabobank. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de stichtingskosten bij nieuwbouw, waarbij o.a. het percentage meerwerk wordt verhoogd van 15% naar 20%. Daarnaast voeren ze nog een aantal specifieke aanpassingen door, die je kunt vinden in de bijlage ‘wijzigingen acceptatiebeleid per 17 oktober as.

Pijplijnposten worden nog tot 1 november geaccepteerd onder het huidige acceptatiebeleid.

Verder is in het hoofdstuk ‘Rente en opslagen’ opgenomen dat ze vanaf 1 december as. de LTV-opslag proactief gaan aanpassen. Nadere informatie volgt op korte termijn.

Klik hier voor het nieuwe Rabobank acceptatiebeleid Basis
Klik hier voor Plushypotheken.
Klik hier voor een overzicht van wijzigingen.
Klik hier als jij de rekentool om de stichtingskosten te berekenen wenst te ontvangen.

Nieuw: rekenmodule werkelijke lasten toets (bij uit elkaar gaan).
Is er sprake van een klant die bij ‘uit elkaar gaan’ in de woning wil blijven wonen? Dan voer je conform het acceptatiebeleid van de Rabobank de I/L toets uit op basis van werkelijke lasten tegen een beheertabel. Rabobank heeft de ‘rekenmodule werkelijke lasten toets’ als hulpmiddel om de I/L toets uit te voeren bij ‘uit elkaar gaan’ geïntroduceerd. Klik hier om de rekenmodule te openen.
 


Rabobank verlaagt automatisch renteopslag hypotheekrente

Vanaf 1 december gaat Rabobank automatisch de hypotheekrente verlagen voor klanten die in aanmerking komen voor een lagere renteopslag. Hiermee geven ze gehoor aan de oproep van klanten en diverse maatschappelijke instanties. Klanten hoeven hiervoor zelf geen initiatief meer te nemen.

Tussen 15 oktober en 12 november ontvangen klanten die voor een verlaging van de renteopslag in aanmerking komen een brief. De verlaging van de rente gaat in per 1 december. De Rabobank gaat vanaf januari 2020 voor alle hypotheekklanten maandelijks en op eigen initiatief de verhouding tussen de hypotheekschuld en de woningwaarde (Loan to Value, LTV) berekenen.

 

Terug naar boven
 

Nieuw: automatische rentedaling

Vanaf 1 oktober past Syntrus Achmea automatisch de rente aan als de klant (extra) aflost en daardoor in een lagere tariefklasse komt. 

Op verzoek kan de klant natuurlijk ook in de volgende situaties de rente laten aanpassen:
- de woning van de klant is meer waard geworden waardoor de risico-opslag omlaag kan 
- de klant heeft een Spaarhypotheek en al voldoende gespaard in de verzekering 

Wellicht overbodig om jou te vertellen maar klanten die een hypotheek hebben met NHG of de laagste tariefklasse hebben geen risico-opslag. Verlagen van de rente is dan niet meer mogelijk.

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,10%
10 jaar NHG

HollandWoont
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2
   


1,59%
20 jaar NHG

Vrij Leven Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 31,98%
30 jaar 

NIBC Direct Hypotheek
Annuïtair en Lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.