Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 

Vervallen dienst renteberichten

Heb jij de mails ivm het vervallen van de dienst renteberichten gemist? Klik dan hier om de nieuwsbrief online te bekijken. 

Maak onderstaande 3 stappen onderdeel van jouw dagelijkse routine en je bent altijd op de hoogte. 
Stap 1: Open Adviesbox en zorg dat jouw systeem altijd up-to-date is
Stap 2: Bekijk in het startscherm van Adviesbox het blok rentenieuws daar vind je de 3 laatste wijzigingen
Stap 3: Klik op het blok rentenieuws of ga naar www.rentenieuws.nl voor een totaaloverzicht van rentewijzigingen

Maak je geen gebruik van Adviesbox? Kijk dan waar in jouw software een overzicht van actuele rentes en rentewijzigingen te vinden is. Uiteraard kun je ook altijd gebruik maken van de website www.rentenieuws.nl
Heb je hulp nodig? Klik hier en laat het ons weten. 

Daarnaast blijft de rentebox op extranet gewoon bestaan. Klik hier om de rentebox online te bekijken. 

 

space
 
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
shadow1
 

Veranderingen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (THRK)

Per januari zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. 

 • De financieringslasttabellen worden aangepast op basis van het advies van Nibud. Dit is een jaarlijks terugkomende aanpassing.
 • Het minimale toetsinkomen voor een alleenstaande consument om in aanmerking te komen voor een verhoging van het toegestane financieringslastpercentage (met maximaal 3%-punt) wordt verhoogd naar € 21.000,-. Dit was € 20.000,-.
 • Per 1 januari 2019 zijn er drie in plaats van twee varianten van het buiten beschouwing laten van bedragen bij het vaststellen van de financieringslast. Bij een energie-index of energieprestatie-coëfficiënt 
 1. tussen 0 en ten hoogste 0,6: € 9.000,-
 2. ≤ 0: € 15.000,-
 3. ≤ 0 met energieprestatiegarantie: € 25.000,-

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid 2019

Het acceptatiebeleid van Attens Hypotheken is per 1 januari 2019 gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • Leerling verpleegkundigen zitten ook goed bij Attens. De leerling verpleegkundige moet dan wel in het 3e of 4e jaar van de opleiding zitten. Ze accepteren dit tijdelijke inkomen als bestendig. Wel moet er een 2e aanvrager zijn met een bestendig inkomen.
 • Een ORV is niet meer verplicht. Je bepaalt nu zelf, met de klant, op welke manier het risico afgedekt wordt. Je kunt de ORV dan niet bij Attens verpanden.
 • Verruimingen op LTI met energiezuinige woningen. Ze verruimen bij energieneutraal naar € 15.000 en bij nul-op-de-meter naar € 25.000.
 • NHG in 2019. De belangrijkste NHG-aanpassingen:
  • De vergoeding levensloop accepteren ze als inkomenscomponent. Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG.
  • Ze maken onderscheid tussen Energie Bespaar Budget (EBB) en Energie besparende voorzieningen (EBV). Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG.
  • De inkomensverklaring voor ondernemers is verplicht. Overigens niet voor aanvragen zonder NHG, deze inkomens beoordelen ze nog zelf.
Klik hier en download de acceptatiegids
Klik hier en download de productkaart
 

 

Terug naar boven
 
Acceptatiecriteria verbeterd per 1 januari
Per 1 januari 2019 zijn de acceptatiecriteria van bijBouwe verbeterd. Op basis van veranderingen in de markt en input van de aangesloten adviseurs en acceptanten hebben ze een aantal mooie wijzigingen door kunnen voeren. 

De belangrijkste wijzigingen:
 • Toetsing zakelijk inkomen loopt via rekenexperts.
 • Levensloop als inkomensbestanddeel nu toegestaan.
 • Elektronische handtekening in sommige gevallen toegestaan.
 • Nog meer mogelijkheden bij het financieren van energiebesparende voorzieningen.
 • Geen losse specificatie meer nodig bij Duurzaamheidsbudget.
 • Ontslag zonder beëindiging samenlevingsverband bij ondernemers mogelijk gemaakt.
Klik hier voor een compleet overzicht van wijzigingen. 
Klik hier voor de acceptatiehandleiding. 
Uiteraard vind je deze ook op extranet. 
 
 

 

Terug naar boven
 

Nieuw Callas WIA Planner

De WIA Planner is verbeterd door middel van enkele aanpassingen. Download nu de meest actuele versie WIA Planner versie 2019.1
In de update is het volgende aangepast:
 • De nieuwe Belastingtarieven 2019 zijn toegevoegd.
 • Advieskaart werkloosheid en Advieskaart arbeidsongeschiktheid zijn geüpdatet. 
  Tijdens het adviesgesprek kan je met deze advieskaarten en de statistieken antwoord geven op vragen als: Hoeveel mensen raken er jaarlijks arbeidsongeschikt? Wat is de gemiddelde werkloosheidsduur? Wat is de kans dat de restverdiencapaciteit volledig kan worden benut?
 

 

Terug naar boven
 

 
Wijzigingen acceptatiekaders per 1 januari 2019
Ook dit jaar zijn de acceptatiekaders van de labels herzien. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2019. Download hieronder de bestanden. Uiteraard vind je ze ook op extranet. 

Robuust:
- Klik hier voor de toelichting Robuust Hypotheken wijzigingen
- Klik hier voor de acceptatiegids Robuust Hypotheken

Hypotrust:
- Klik hier voor de toelichting Hypotrust wijzigingen
- Klik hier voor de acceptatiegids Comfort Hypotheek
- Klik hier voor de acceptatiegids Elan Plus Hypotheek
- Klik hier voor de acceptatiegids Goede Start Hypotheek
- Klik hier voor de acceptatiegids Woon Bewust Hypotheek

IQWoon:
- Klik hier voor de toelichting IQWoon wijzigingen
- Klik hier voor de acceptatiegids IQWoon
 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid vernieuwd

Op 1 januari 2019 is het acceptatiebeleid van Interbank vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen:
- De algemene heffingskorting voor partners geboren vóór 01-01-1963 is aangepast naar € 206. Voor partners geboren op of na 01-01-1963 wordt de algemene heffingskorting niet meer meegenomen
- Het pensioeninkomen moet altijd worden aangetoond, wanneer de looptijd van de lening langer doorloopt dan de pensioendatum. Dit geldt ook voor locked-up klanten. 

Klik hier en download het nieuwe acceptatiebeleid. 

 

Terug naar boven
 

Jungo; nieuw in jouw assortiment

Vanaf nu kun jij jouw klanten een nieuwe vorm van hypotheek aanbieden, te weten de crowdfunding hypotheek van Jungo. Per post heb jij een informatiepakket ontvangen met daarin onder andere de productkaart en informatiefolder. De Helping People van het Hypotheek Support Center hebben een training gevolgd en zijn volledig op de hoogte van de Jungo Hypotheek. Ze helpen je graag met al jouw vragen.
 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid wijzigingen 2019

Het acceptatiebeleid hypotheken is per 1 januari gewijzigd. Het gaat enerzijds om een aantal wettelijke aanpassingen in het kader van de TRHK en NHG. Daarnaast voert Rabobank een aantal specifieke aanpassingen door. 

Wijzigingen vanuit toetskader 
 • Vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe I/L tabellen. Deze tabellen vloeien voort uit de tijdelijke regeling hypothecair krediet en worden jaarlijks door het NIBUD bepaald. Daarnaast nog aanvullend:
 • Minimum inkomen om voor extra leencapaciteit van 3% in aanmerking te komen is verhoogd van 20.000 naar 21.000
 • Splitsing definitie 0 op de meterwoning en woningen met energie-index of EPC gelijk of lager dan 0
 • Extra leencapaciteit voor woningen met energie-index of EPC lager dan 0 is 15.000
 • Extra leencapaciteit voor 0 op de meter woning blijft 25.000
 • Vergoedingen voor een levensloopregeling worden onderdeel van toetsinkomen, mits structureel, blijkend uit werkgeversverklaring
 • Geldigheidsduur Werkgeversverklaring 6 maanden bij de aanvraag met een Perspectiefverklaring
Voor specifiek Rabobank voeren ze aanvullend een aantal andere zaken door: 
 • Offerte op basis van Groninger akte weer mogelijk
 • Explain mogelijk bij VVE instructie onder basisvoorwaarden. Schriftelijke motivatie en akkoord manager verplicht waarom de financiering op basis van de afwijking verantwoord is
 • Aanpassing rendementsberekening bij opbouwproducten. Rabobank adviseert niet over beleggingsverzekeringen van derden. Berekening vindt plaats op basis van 4%.
 • Aanscherping meerderheidsdeelbelang voor opstellen IKV. Bijvoorbeeld als er sprake is van te grote familierelatie binnen één BV
 • Er mag door de particuliere adviseur geen hoger toetsinkomen worden vastgesteld dan is afgegeven op de IKV.
 • Er mogen alleen door Rabobank opgestelde IKV’s worden geaccepteerd.
 • Bij aankoop/verbetering recreatiewoning verplicht toetsen op box 3 normpercentages

Wijziging inkomensverklaring voor ondernemers met NHG
Vanaf 1-1-2019 is het voor hypotheekaanvragen met NHG verplicht om voor iedere ondernemer een inkomensverklaring op te stellen volgens het door NHG ontwikkelde “Toetskader Inkomensverklaring Ondernemer”. Deze systematiek vervangt de oude norm van de middeling van drie IB-aangiften. Hiermee introduceert NHG een nieuwe marktstandaard waarmee kopers met een inkomen uit onderneming in een vroeg stadium de leencapaciteit kunnen bepalen.
 
Rabobank blijft zelf Inkomensverklaringen voor ondernemers opstellen
Rabobank heeft in overleg met NHG afgesproken vrijgesteld te zijn van de verplichting te werken met externe rekenexperts. Dit betekent dat ze voor alle ondernemers (mét en zonder NHG) die bij Rabobank financieren de inkomensverklaringen zelf blijven opstellen. Inkomensverklaringen met NHG worden vanaf 1-1-2019 opgesteld volgens het door NHG voorgeschreven Toetskader. Alle inkomensverklaringen die na 1-1-2019 worden gebruikt voor hypothecaire financieringen, worden opgesteld door Rabobank zelf. Voor bindende offertes maken ze alleen nog maar gebruik van onze eigen inkomensverklaringen.

Klik hier en download het acceptatiebeleid Basis
Klik hier en download het acceptatiebeleid Plus

 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid 2019

Het acceptatiebeleid van Syntrus Achmea is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • Een ORV is niet meer verplicht. Je bepaalt nu zelf, met de klant, op welke manier het risico afgedekt wordt. Je kunt de ORV dan niet bij Syntrus verpanden.
 • De klant mag 24 maanden overbruggen. Dit geldt voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw.
 • Verruimingen op LTI met energiezuinige woningen. Ze verruimen bij energieneutraal naar € 15.000 en bij nul-op-de-meter naar € 25.000.
 • NHG in 2019. De belangrijkste NHG-aanpassingen:
  • De vergoedings levensloop accepteren ze als inkomenscomponent. Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG.
  • Ze maken onderscheid tussen Energie Bespaar Budget (EBB) en Energie besparende voorzieningen (EBV). Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG.
  • De inkomensverklaring voor ondernemers is verplicht. Overigens niet voor aanvragen zonder NHG, deze inkomens beoordelen ze nog zelf.
Klik hier en download de acceptatiegids
Klik hier en download de infokaart
 

 

Terug naar boven
 

Wat verandert er in 2019?

Vanaf 1 januari past Woonfonds de risicoklasse en bijbehorende opslag van de Comfort lijn en Voordeel lijn ook automatisch aan als het risico daalt bij renteherziening en extra aflossing. Ook bij het wijzigen of verlengen van de rente kijkt Woonfonds opnieuw naar de risicoklasse. De risicoklasse van de Woongenot Hypotheek werd al automatisch aangepast. 

De maximale hoofdsom is per 1 januari verhoogd naar € 1.000.000,=. Hierbij tellen de hypotheek op de oude woning en een overbruggingshypotheek niet mee. Voor de Woningverhuur Hypotheek blijft de maximale hoofdsom € 300.000 per verhuurde woning en bij 3 panden niet meer dan € 750.000

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,71%
10 jaar NHG

Hypotrust Comfort Profijt
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2

 

2,25%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3

 
2,49%
30 jaar NHG
 
NN Hypotheek
Annuïtair en lineair 
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.