Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
space
HC'ers.... Noteer alvast in jouw agenda!


 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
ABN AMROTijdklem kapitaalverzekering vervalt, afkoop vergoedingsvrij te gebruiken voor aflossing en Nu hypotheek met NHG mogelijk voor ZZP'ers vanaf 1 jaar zelfstandig
BijBouwe | Uitverkocht: bijBouwe rentetarieven
BLG WONEN | Hypotheken zonder vast contract, kan dat? En beleggingsdienstverlening automatische incasso verandert
HYPOTRUST | Gouden Lotus Award en geldigheid jaarcijfers zelfstandig ondernemers
ING ING maakt verhuizen gemakkelijk en speciale mogelijkheden voor jouw vermogende klanten
INTERBANK | Interbank 'beste kredietverstrekker'2017 en Restschuldfinanciering: nu ook oversluiten
MERIUS HYPOTHEKEN | Merius Hypotheken: Nieuw in jouw assortiment
MUNT HYPOTHEKEN | MUNT Hypotheken uitgeroepen tot beste Hypotheekverstrekker en nieuwe kennistest
WOONFONDS | De Woonfonds ORV en Het Woonfonds Extra Pakket
 
shadow1
 

Tijdklem kapitaalverzekering vervalt, afkoop vergoedingsvrij te gebruiken voor aflossing en Nu hypotheek met NHG mogelijk voor ZZP'ers vanaf 1 jaar zelfstandig

Vanaf 1 april 2017 geldt er geen mininum aantal jaren (tijdklem) dat een belastingplichtige jaarlijks aan premie/inleg moet betalen voor Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Tot april gold de zogenoemde tijdklem: pas als de klant minimaal 15 of 20 jaar premie/inleg had betaald, was het mogelijk om het opgebouwde saldo belastingvrij uit te kunnen keren om daarmee (een deel van) de hypotheek (eigenwoningschuld) af te lossen.
 
Nu de tijdklem vervalt, kan de klant op elk moment de betreffende verzekering/rekening belastingvrij laten uitkeren. Wel moet de klant (in beginsel*) jaarlijks premie/inleg hebben betaald binnen de vereiste bandbreedte van 1:10 (verhouding hoogste premie/inleg ten opzichte van laagste premie/inleg per polis-/rekeningjaar). En de klant moet de uitkering verplicht aflossen op de hypotheek (eigenwoningschuld).
 
* toelichting: Bandbreedteoverschrijding (1:11)
Conform een gepubliceerd besluit van de belastingdienst (29 september 2015) is een éénmalige overschrijding van de bandbreedte (1:11) mogelijk van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering, KEW, SEW of BEW wanneer sprake is van een incidenteel gemaakte fout in het verleden. Voorbeeld: er is sprake van een reguliere jaarpremie van € 100 (factor 1). De klant doet een storting van € 1.000 (factor 10). De totale jaarpremie is EUR € 1.100 (1:11). In dit voorbeeld is de bandbreedte onbedoeld overschreden. Gevolg: de polis of rekening wordt in Box 3 geplaatst met een fictieve uitkering en de vrijstelling vervalt.
 
Waar moet voor eenmalige verruiming aan worden voldaan zodat de polis of rekening niet in Box 3 wordt geplaatst:
- De overschrijding niet groter is dan 1:11
- Het betreft een onbewust en éénmalig gemaakte fout
- Herstel is niet mogelijk en er wordt voldaan aan alle overige fiscale eisen
Vermoed jij dat het bovenstaande voor jouw klant geldt? Neem dan contact op met onze Helping People. 
 
Vergoedingsvrij aflossen met opgebouwd saldo uit KEW, SEW of BEW
Gebruikt de klant het opgebouwde saldo uit de KEW, SEW of BEW  om (een deel van) de hyptheek af te lossen, dan is hij geen vergoeding verschuldigd bij voortijdige afkoop van de polis/ rekening. Het (overblijvende) leningdeel moet hij wel omzetten naar een andere aflossingsvorm (annuïtair/lineair/aflosvrij). Het aflossingsvrije deel mag na de omzetting maximaal 50% van de marktwaarde van de woning zijn.
 
Wel voortijdige afkoop maar niet aflossen?
Dan voldoet de afkoop niet aan de gestelde voorwaarden. Als (een gedeelte van) de afkoopwaarde niet wordt gebruikt voor het (gedeeltelijke) aflossing van het leningdeel , dan moeten zowel de marktwaarde, als het inkomen én de verhouding aflossingsvrij opnieuw getoets worden. De rente op het desbetreffend (resterende) leningdeel blijft gehandhaafd.
 

Nu hypotheek mét NHG mogelijk voor ZZP’ers vanaf 1 jaar zelfstandigheid 
 
Vanaf 6 juni heeft ABN AMRO de mogelijkheden voor ZZP’ers verruimd om een hypotheek met NHG aan te vragen. Voorheen moest iemand 3 jaar actief zijn als zelfstandige om voor een hypotheek mét NHG in aanmerking te komen. Een ZZP’er kan nu al na 12 maanden zelfstandigheid een hypotheek met NHG aanvragen op basis van een Inkomensverklaring. Deze inkomensverklaring moet dan door een externe partij worden afgegeven. ABN AMRO sluit hiermee aan bij de verruiming van het NHG-beleid zoals dat al enige tijd geldt. Voordelen voor jou en de klant!
 • Mét NHG en dus het voordelige NHG tarief: bij een hypotheek tot het NHG-grensbedrag kunt u uw klant dit interessante ABN AMRO hypotheektarief bieden.
 • Uiteraard kan ook een ZZP’er profiteren van de 0,20% Huisbankkorting en/of Duurzaamheidskorting op de hypotheekrente bij een zeer energiezuinig huis.
 • De NHG inkomensverklaring ZZP'er moet worden vastgesteld door één van de door NHG geselecteerde externe partijen:
  • Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag
  • Pentrax advies te Nijmegen
  • Overviewz te Barneveld.
De opdracht aan één van deze externe partijen kunt jij doen voor jouw klant, of de klant regelt dit zelf. Zie hiervoor de werkwijze-beschrijving op de NHG website Bijkomend voordeel: je hoeft bij een aanvraag met NHG voor een ZZP’er zodoende géén eigen analyse van het zakelijk inkomen (BZI tool) te doen.

Tip:  Inkomensbepaling vooraf!
Nog vóór de aanvraag van een renteaanbod of hypotheek, dus al vroeg in het adviestraject, kun je het toetsinkomen (‘NHG inkomensverklaring ZZP'er')  laten vaststellen door één van deze externe partijen. Dat is prettig voor de klant, hij kan gerichter op zoek naar een passende woning. En je kunt gerichter verder met jouw hypotheekadvies. Vanaf de dagtekening van de ‘NHG inkomensverklaring ZZP'er’ is deze 6 maanden geldig. Binnen deze 6 maanden moet het bindend aanbod worden gedaan.

Meer informatie? Onze Helping People helpen je graag.
 
 

 

Terug naar boven
 
Uitverkocht: bijBouwe rentetarieven
De volgende rentetarieven zijn (tijdelijk) niet beschikbaar voor nieuwe aanvragen:
 • Rentevast periode van 15 t/m 30 jaar, schuld-/marktwaardeverhouding 75 - 90% (nieuw)
 • Rentevast periode van 15 t/m 30 jaar, schuld-/marktwaardeverhouding 0 - 75%
 • Rentevast periode van 7 t/m 10 jaar, schuld-/marktwaardeverhouding 0 - 75%

Klik hier om altijd de meest actuele rentetarieven te zien.
 
Klanten met een bestaande bijBouwe hypotheek die willen verlengen of verhogen kunnen wel voor deze tarieven kiezen.
 
Geen gevolgen voor lopende aanvragen
De tijdelijke aanpassing van het assortiment heeft geen gevolgen voor lopende aanvragen, voor deze klanten is het hypotheekbedrag reeds gereserveerd.

 

Terug naar boven
 
Hypotheken zonder vast contract, kan dat? En beleggingsdienstverlening automatische incasso verandert
Op tv, radio en internet is BLG Wonen op dit moment prominent aanwezig met een campagne over hypotheken zonder vast arbeidscontract. Met 30% van de werkende Nederlanders zonder vast contract, is Nederland Europees koploper waar het gaat om flexwerken. Heb jij regelmatig klanten zonder vast arbeidscontract? Hieronder de voordelen bij hypotheekaanvragen zonder vast contract bij BLG Wonen:
 • BLG Wonen accepteert perspectiefverklaringen van verschillende uitzendorganisaties in Nederland en rekenen dan met het bruto inkomen dat de klant op dit moment heeft.
 • Aanvragen met een intentieverklaring behandelen ze als aanvragen met een vast contract.
 • Bij aanvragen zonder perspectief- of intentieverklaring of bij oproepcontracten kijken ze naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren. Als het inkomen het laatste jaar lager ligt dan het gemiddelde, houden ze het inkomen van dat laatste jaar aan.
 • BLG Wonen biedt een handige Stappengids die vol staat met praktische tips. Zo kunnen mensen die zonder vast contract een huis willen kopen, snel meer te weten komen en zich goed voorbereiden voordat zij jou als adviseur bezoeken.

 
Beleggingsdienstverlening automatische incasso verandert

Met ingang van 12 juni 2017 stopt BLG Wonen met het automatisch incasseren van de periodieke inleg van de privérekening van jouw klanten naar de BLG Beleggingsrekening. Jouw klanten informeren ze hier over.
 
Wat betekent dit voor jouw klant?
Wil jouw klant periodiek blijven beleggen? Dan moet jouw klant zijn eigen bank opdracht geven om periodiek een overboeking te doen voor dezelfde vaste bedragen vanaf de privérekening naar de BLG Beleggingsrekening. Dit moet gebeuren minimaal vijf dagen voor de datum dat de aankoopopdracht wordt uitgevoerd. Maakt jouw klant gebruik van internetbankieren? Dan is het invoeren van een periodieke overboeking meestal heel eenvoudig. Ze hebben de automatische aankooporders voor de klant al overgezet in Mijn BLG. De klant moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende saldo op zijn BLG Beleggingsrekening staat, zodat BLG de aankoopopdracht kan uitvoeren. Is er onvoldoende saldo dan wordt de aankoopopdracht niet uitgevoerd. De periodieke verkopen ten behoeve van periodieke overboekingen hebben wij ook in Mijn BLG gezet. Klanten kunnen in Mijn BLG deze opdracht zelf aanpassen of verwijderen. Is de beleggingsrekening verpand aan een hypotheek, dan wordt ook niet meer automatisch geïncasseerd, maar moet de klant de periodieke inleg zelf overmaken.

 

Terug naar boven
 

Gouden Lotus Award en geldigheid jaarcijfers zelfstandig ondernemers

HypoVak 2017 is alweer een feit. Hypotrust kijkt terug op een succesvolle dag, met als hoogtepunt de uitreiking van de Gouden Lotus Awards! Hypotrust is de trotse winnaar van de Gouden Lotus Award in de categorie Innovatie! De uitreiking is een initiatief van het vakblad InFinance en de Hypotheek Business Club. De Elan Plus Hypotheek is verkozen tot het meest innovatieve hypotheekproduct van 2017. Kevin Brocklebank, manager sales bij Hypotrust, nam de Gouden Lotus Award namens Hypotrust in ontvangst.

Heb je hem al gezien?
De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest rondom de introductie van de Elan Plus Hypotheek. Zo is momenteel een radiospot te horen op Sky Radio, Radio 10 en Veronica en loopt er een achtweekse Facebook campagne. Maar daar blijft het niet bij! Onlangs heeft Hypotrust een video gelanceerd in het teken van de Elan Plus Hypotheek. Klik hier om de video te bekijken.
 

Geldigheid jaarcijfers zelfstandig ondernemers
 
Sinds de invoering van MCD brengt Hypotrust naast een renteaanbod (garantieverklaring) ook een offerte (bindend kredietaanbod) uit. De datum waarop de offerte wordt uitgebracht is het toetsmoment om vast te stellen hoe oud de inkomensstukken mogen zijn. Bij ondernemers mogen ze het inkomen tot 1 juli 2017 baseren op de jaarcijfers en belastingaangiftes van 2013, 2014 en 2015. Vanaf 1 juli 2017 moeten ze uitgaan van de jaren 2014, 2015 en 2016. Houd hier rekening mee indien je een hypotheekaanvraag heeft lopen waarbij het inkomen gebaseerd is op de jaren 2013, 2014 en 2015. Als je op 30 juni 2017 nog geen offerte hebt ontvangen, moeten ze uitgaan van de jaren 2014, 2015 en 2016 voor het bepalen van het inkomen van de ondernemer.
 

 

Terug naar boven
 

ING maakt verhuizen gemakkelijk en Speciale mogelijkheden voor jouw vermogende klanten

De huizenmarkt zit in de lift en meer klanten gaan verhuizen. Bij verhuizen is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen wat de waarde van de nieuwe woning is zodat je weet hoeveel hypotheek er nodig is. Verder wil je natuurlijk weten of er overwaarde of restschuld is en hoe ING hiermee omgaat. ING speelt in op de groei aan verhuizende klanten met de ruimere en duidelijkere acceptatievoorwaarden voor verhuizende klanten.
  
WOZ-waarde bij aankoop woning
Een taxatie is niet altijd nodig! Bij aankoop van een bestaande woning zonder NHG kan de marktwaarde worden aangetoond met de WOZ-waarde als de financiering niet hoger is dan 90% van de marktwaarde.
  
Ruimere mogelijkheden bij een Overbruggingshypotheek
Voor een overbruggingshypotheek bij een verkochte woning kun je met de volledige verkoopprijs rekenen. Ook wanneer de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken.
Een mooie aanpassing voor jouw klanten. De overwaarde op de verkochte woning kan hierdoor volledig en direct worden benut.
  
Bepalen verkoopverlies
Ook voor het bepalen van het potentieel verkoopverlies zijn de mogelijkheden verruimd. Wanneer een woning is verkocht, maar de ontbindende voorwaarden zijn nog niet verlopen, dan mag bij de berekening van een potentieel verkoopverlies worden uitgegaan van 100% van de verkoopprijs (dit was 90%).
  
Geen minimale hoofdsom, behalve bij een Overbruggingshypotheek
ING hanteert geen minimale hoofdsom voor de verstrekking van een hypotheek. Een uitzondering hierop is de nieuwe hypotheek die je sluit bij een Overbruggingshypotheek. Voor deze nieuwe hypotheek geldt een minimale hoofdsom van € 10.000. 
 
Speciale mogelijkheden voor jouw vermogende klanten
 
In Nederland staan op dit moment ruim 3.400 woningen te koop met een vraagprijs van meer dan 1 miljoen euro. Met het aantrekken van de woningmarkt komt ook dit segment weer in beweging. Interessante klanten die jij als financieel expert een volledig financieel advies kunt geven.
 
Geen maximaal hypotheekbedrag meer bij ING
Om jou van dienst te kunnen zijn op dit marksegment heeft ING haar beleid verruimd.
Wij kennen geen maximaal hypotheekbedrag meer waardoor jij ING kunt adviseren voor een hypotheek hoger dan 1 miljoen euro.
 
Speciaal acceptatiebeleid voor vermogende klanten
Voor vermogende klanten heeft ING een ruimer acceptatiebeleid. Hiermee kun je jouw vermogende klanten van dienst zijn bij andere type onderpanden en kun je meer inkomenscomponenten meenemen in jouw advies. Indien uw klant minimaal € 75.000 vrij besteedbaar vermogen heeft (ook na de aankoop van de woning) mag je gebruik maken van dit ruimere acceptatiebeleid.
 
De volgende type onderpanden zijn voor vermogende klanten ook mogelijk:
 • Woonhuis met praktijk-/kantoorruimte
 • Onderpand met deels zakelijke karakter / woonwinkelpand
 • Deels verhuurde panden
 • Verhuurde woning (met verhuur ouder-kind)
 • Tweede woning
 • Recreatiewoning (75% verstrekkingspercentage)
Voor vermogende klanten kent ING ruimere inkomenscriteria:
 • Inkomen uit vermogen mag worden opgenomen in acceptatie inkomen tot maximaal 3% van vrij besteedbaar vermogen dat niet voor de woning(financiering) wordt aangewend.
 • Huurinkomsten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt ter compensatie van de financieringslasten van die verhuurde woningen en/of als acceptatie-inkomen voor de aangevraagde hypotheek
 • Toekomstig inkomen uit een lijfrenteproduct mag als pensioeninkomen worden meegenomen indien het een polis of Bankspaarproduct betreft waarin een fiscale lijfrenteclausule is opgenomen.
Meer weten? Kijk hier voor ons volledige beleid voor vermogende klanten.

 

 

Terug naar boven
 

Interbank ‘beste kredietverstrekker’ 2017 en Restschuldfinanciering: nu ook oversluiten

Tijdens Hypovak is Interbank uitgeroepen tot ‘beste kredietverstrekker’ en ontving daarvoor een Gouden Lotus Award. De eerste plaats voor Interbank als beste kredietverstrekker is gebaseerd op het oordeel van lezers van InFinance en bezoekers van HypoVak. Interbank is trots op deze eerste plaats en wil jou bedanken voor het vertrouwen.
 
Restschuldfinanciering: nu ook oversluiten
De woonmarkt is behoorlijk in beweging. De huizenprijzen stijgen. Voor jouw klanten die met een restschuld achterblijven na de verkoop van de eigen woning biedt Interbank een slim adviesproduct. De Restschuldfinanciering is geschikt voor jouw klanten met een restschuld die op zoek zijn naar zekerheid van een vaste looptijd én rente. De rente is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar indien het kredietbedrag gebruikt wordt voor financiering van de restschuld. Extra aflossen is mogelijk maar hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en maximaal 1% van de vervroegde aflossing. Per 29 mei 2017 is het bij Interbank ook mogelijk om lopende restschuldfinancieringen over te sluiten. Dit geldt alleen voor restschuldfinancieringen met BKR-registratiecodes RH (zonder aanspraak op NHG) en RN (met aanspraak op NHG). Het is niet mogelijk om met de Restschuldfinanciering andere lopende consumptieve kredieten over te sluiten. Uitbetaling vindt dan plaats aan notaris of aan kredietverstrekker voor oversluiten van lopende restschuldfinanciering.
 
Bekijk hier de aangepaste versie van:
• de Tariefkaart Restschuldfinanciering
• het Productoverzicht
 
Wijziging leennorm voor levensonderhoud
Per 1 juni 2017 wijzigt de VFN de leennorm voor levensonderhoud. Hieronder staan de nieuwe bedragen voor de ‘Norm Woonlast’. Ook wijzigt 2x modaal naar netto € 3598.
Gezinscategorie    Basisnorm*   Norm Woonlast   Grondslag*  Leennorm* 
Alleenstaand zonder kind  € 797  € 223  € 3162  € 1118 
Alleenstaand met kind(eren)  € 908  € 223  € 2999  € 1188 
Gehuwd/ Samenwonend
zonder kind(eren) 
€ 1244  € 223  € 3162  € 1498 
Gehuwd/Samenwonend
met kind(eren) 
€ 1246  € 223  € 2999  € 1476 
*Exclusief alle toeslagen

Deze wijziging wordt binnenkort opgenomen in het acceptatiebeleidsdocument. Zodra de aangepaste versie beschikbaar is, zullen we jou hierover informeren.

 

Terug naar boven
 

Merius Hypotheken; Nieuw in jouw assortiment

Goed nieuws voor jou! Na een succesvolle pilot met een aantal kantoren is besloten om het aantal aanstelling uit te breiden. Vanaf nu kun jij Merius dus ook adviseren aan jouw klant.

Houd er wel rekening mee dat aanvragen correct ingevoerd dienen te worden. Deze kunnen door ons niet worden aangepast.

Downloads:
- Klik hier voor de voorwaarden
- Klik hier voor de Hypotheekgids
- Klik hier voor de productkaart
- Klik hier voor de checklist documenten
Uiteraard vind je deze documenten ook op extranet.

Rentetips:
De rente van Merius Hypotheken is ook nog eens enorm scherp. Wat te denken van:
- 10 jaar met NHG 1,65%
- 20 jaar met NHG 2,30%
- 30 jaar met NHG 2,60%
 

 

Terug naar boven
 

MUNT Hypotheken uitgeroepen tot beste Hypotheekverstrekker en nieuwe kennistest

MUNT Hypotheken is op 30 mei 2017 tijdens de uitreiking van de Gouden Lotus Awards op HypoVak benoemd als beste hypotheekverstrekker. Menno Luiten nam namens MUNT Hypotheken de prijs in ontvangst. Lezers van InFinance, InFinance.nl, InFinance Daily en de leden van de Hypotheek Business Club hebben hun mening gegeven. Vorig jaar sprong MUNT Hypotheken er volgens de respondenten uit wat betreft innovatie, snelheid en duidelijkheid. Dit heeft de hypotheekverstrekker klaarblijkelijk vol weten te houden. “Om twee jaar op rij dezelfde prijs in de wacht te slepen, is een enorme eer”, aldus Luiten. “De erkenning vorig jaar was al fantastisch, maar dat we dit nu kunnen prolongeren is de kers op de taart.”
 
Zesde hypotheekaanbieder van Nederland
Sinds de lancering van MUNT Hypotheken in september 2014 bleek al dat de nieuwe hypotheekaanbieder goed ontvangen werd. In korte tijd meldden diverse pensioenfondsen zich om via het hypotheeklabel te investeren in particuliere Nederlandse woninghypotheken. Inmiddels is er door pensioenfondsen 10 miljard euro aan kapitaal geïnvesteerd en is er voor 8 miljard euro aan hypotheken verstrekt. De hypotheekaanbieder is inmiddels de zesde hypotheekaanbieder van Nederland.
 
In 2020 20 miljard aan verstrekte hypotheken
“We zijn een serieus alternatief geworden, naast de voorheen gebruikelijke hypotheekverstrekking door banken. Maar belangrijker nog is dat we dit niet hadden kunnen realiseren zonder de hypotheekadviseurs die onze hypotheken adviseren aan hun klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor het succes en de groei van MUNT Hypotheken.” De ambities voor de toekomst zijn stevig. “Op 1 januari 2020 willen we 20 miljard aan verstrekte hypotheken in beheer hebben. Uiteraard met minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau als nu het geval is.”

Nieuwe kennistest

De huizenmarkt is weer volop in beweging. Iedere dag staat er wel nieuws in de krant over de krapte in de markt, de stijgende huizenprijzen en de problemen voor starters om de markt te betreden. Daarom deze keer een kennistest over de actualiteit. Ben jij up-to-date? Doe de Kennistest en win deze maand de competitie!
 

 

Terug naar boven
 

De Woonfonds ORV en Het Woonfonds Extra Pakket

De Woonfonds ORV; ook voor ondernemers een goede keuze.

Zelfstandig ondernemers lopen financiële risico's. Privé en zakelijk. Een ORV is een veelzijdige oplossing die zowel nabestaanden als compagnons veel financiële zorgen bespaart. De Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering is met een eerlijke premie, goede acceptatie en een snel aanvraagproces de perfecte keuze voor ondernemers.

Waarom kiest een ondernemer voor een ORV? 5 voordelen:
 1. Een goed alternatief voor het overnamebeding
 2. Een uitkering voor de belastingclaim
 3. Nabestaanden blijven verzorgd achter
 4. Zekerheid voor financiering
 5. Fiscaal flexibel
De pluspunten van de Woonfonds ORV:
 • Een leeftijdsafhankelijke premie
 • Eenvoudig aanvragen, snelle en ruime acceptatie
 

Het Woonfonds Extra Pakket

Woonfonds heeft het proces van het Extra Pakket aangepast. Vanaf nu bepaal jij waar en wanneer het pakket bezorgd wordt. Klik hier om een pakket voor jouw klant te bestellen.

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,65%
10 jaar NHG

Merius Hypotheek

 

Rentetip 2
2,35%
20 jaar NHG

Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek

 

Rentetip 3
2,60%
30 jaar NHG

Woonfonds Voordeel Lijn
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.