Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Verruimde verstrekking combinatiepanden
AEGON | Fase 2 van de tariefklassemigratie en nieuwe acceptatiegids
ASR | ASR richtlijnen 2020
ATTENS | Acceptatiegids 2020
CONNEQT | Wijzigingen acceptatiegids HollandWoont, IQWoon en Hypotrust
DYNAMIC | Nieuwe acceptatiehandleiding
ING | Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst verbeterd en ING acceptatiebeleid 2020
INTERBANK | Nieuwe leennormen voor consumptief krediet
LLOYDS BANK | Lloyds Bank Verhuurhypotheek: meerdere woningen financieren
MERIUS | Algemene Voorwaarden en Hypotheekgids 2020
MUNT HYPOTHEKEN | Hypotheekgids 2020 en kennistest
RABOBANK | Aanpassingen acceptatiebeleid 2020 en wijziging verstrekkingsvoorwaarden Keuze Plus Hypotheek
SYNTRUS ACHMEA | Acceptatiebeleid 2020
TULP HYPOTHEKEN | Nieuwe acceptatiegids
 
shadow1
 

Verruimde verstrekking combinatiepanden

Een combinatiepand is een pand dat deels als woonruimte en deels als bedrijfsruimte dient. Op dit moment bedraagt de maximale verstrekking op combinatiepanden, waarbij de bedrijfsruimte tussen de 33,33% en 50% van de taxatiewaarde en vloeroppervlakte bedraagt, 65% van de marktwaarde. Per 1 januari 2020 verruimt ABN AMRO dit beleid naar maximaal 75% van de marktwaarde. Daarnaast is voortaan een niet-gevalideerd taxatierapport voor deze combinatiepanden toegestaan.

Aflossen in maximaal 25 jaar

Per 1 januari 2020 zijn aflossingsvrije leningdelen bij deze combinatiepanden niet meer toegestaan. De gehele hypotheek moet in maximaal 25 jaar annuïtair/lineair afgelost worden.

Arbeidsmarktscan voor flexwerkers
Vanaf 1 januari 2020 is het voor flexwerkers ook mogelijk om een hypotheek aan te vragen op basis van een Arbeidsmarktscan. De Arbeidsmarktscan geeft weer wat de kansen van de consument zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is. 
 

Toetsinkomen
Het toetsinkomen is het laagste bedrag van de werkgeversverklaring of de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan. Voorbeeld: als de werkgeversverklaring een inkomen van € 40.000 bevat en de Arbeidsmarktscan een inkomen van € 35.000 vermeldt, dan geldt € 35.000 als toetsinkomen. 
 

Arbeidsmarktscan aanvragen
Je kunt de Arbeidsmarktscan aanvragen via Arbeidsmarktkansen.nl. Let op: flexwerkers in dienst van een uitzendbureau komen niet voor de Arbeidsmarktscan in aanmerking. Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief over dit onderwerp.

Partnerinkomen per 1 januari voor 80% meegenomen

Per 1 januari 2020 wijzigt een aantal zaken in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK). Deze wijzigingen gelden voor NHG- en niet-NHG aanvragen. Zo mag het tweede inkomen voor 80% worden meegenomen voor de vaststelling van het toetsinkomen. Dit was 70%. 

Kostengrens NHG in 2020 naar € 328.600

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) haar beleid. Hieronder zie je een aantal belangrijke wijzigingen: 

 • De kostengrens voor NHG (met EBV) gaat omhoog naar € 328.600. 
 • De kostengrens voor NHG (zonder EBV) gaat omhoog van € 290.000 naar € 310.000. 
 • De borgtochtprovisie wordt nogmaals verlaagd: van 0,9% naar 0,7%.
 • De verplichte ORV-verpanding vervalt voor bestaande klanten.

 

Terug naar boven
 

Fase 2 van de tariefklassemigratie en nieuwe acceptatiegids

Sinds juli 2019 past Aegon de hypotheekrente automatisch aan als een hypotheek in een lagere tariefklasse valt. Maandelijks wordt daartoe automatisch de actuele Loan to Value (LTV) berekend en de tariefklasse naar beneden aangepast indien van toepassing. Tot nu toe (fase 1) heeft Aegon de hypotheekrente van ruim 3.500 klanten verlaagd in 2019 door tariefklassemigratie. Het ging hier om klanten met uitsluitend een 1ste hypotheek op 1 woning met alleen annuïtaire, lineaire en/of aflossingsvrije leningdelen. In deze nieuwsbrief lees je meer over fase 2.

Fase 2: Vanaf heden komen de volgende hypotheekvormen (of een combinatie van) in aanmerking: (Bank)Spaar, Annuïtair, Lineair en/of Aflossingsvrij ook op meerdere woningen en/of meerdere hypotheken. Deze hypotheken neemt Aegon met ingang van heden mee in de maandelijkse automatische tariefklassemigratie.

Eerst een premievoorstel zodat jij advies kunt geven
De rente van (Bank)Spaar leningdelen past Aegon na een daling van de tariefklasse niet automatisch aan.
 • Betreffende klanten hebben eert een hypotheekoverzicht ontvangen. Hier hoeven zij geen actie op te ondernemen.
 • Daarna volgt een premievoorstel met informatie over de gevolgen van de renteverlaging voor de premie. Hierbij vraagt Aegon klanten een keuze te maken en verwijst Aegon naar jou voor advies.


Nieuwe acceptatiegids

Aegon heeft een nieuwe acceptatiegids. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
 • 3.6 Verkoop eigen woning; De huidige woning is niet verkocht
 • 7.4 Inkomen uit tijdelijk dienstverband
 • 7.9 Inkomsten uit vermogen is komen te vervallen
 • 8.6 Meerdere aanvragers met inkomen; percentage vermeedering laagste inkomen aangepast
Klik hier en download de gids. Deze vind je ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

ASR richtlijnen 2020

De acceptatierichtlijnen van a.s.r. hypotheken zijn gewijzigd. 

Klik hier en download de nieuwe gids. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiegids 2020

De acceptatiegids van Attens Hypoheken is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • WOZ-beschikking aanleveren kan nu ook bij aankoop. Leent de klant maximaal 80% van de WOZ-waarde? Bij aankoop, oversluiting of verhoging mag u dan de WOZ-beschikking aanleveren om de marktwaarde van de woning mee aan te tonen.
 • Seniorenregeling voor hypotheken met én zonder NHG. Hierin volgen wij de normen van NHG. 
 • Leerling verpleegkundigen. Is de leerling verpleegkundige op de helft van de opleiding en kan hij/zij dat aantonen? Dan is deze leerling bij Attens van harte welkom. 
 • Passende provisie voor bestaande NHG klanten. Klanten met een NHG hypotheek betalen alleen borgtochtprovisie over het deel waarover ze dat nog niet hebben gedaan. 
 • Percentage eigendom van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) verlaagd naar 5%. Voor al onze hypotheken volgen we hierin NHG.
Klik hier en download de acceptatiegids
 

 

Terug naar boven
 

 
Wijzigingen acceptatiegids HollandWoont, IQWoon en Hypotrust
Ook dit jaar zijn de acceptatiegidsen van de Conneqt labels herzien. De wijzigingen zijn per 1 januari 2020 ingegaan. 

Download hieronder de nieuwe acceptatiegidsen met bijbehorende toelichting. Uiteraard vind je deze ook op extranet.
 
 • De wijzigingen voor Robuust Hypotheken volgen binnenkort. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe acceptatiehandleiding

Per 1 januari zijn de acceptatiecriteria van Dynamic Verhuurhypotheken verbeterd. Op basis van veranderingen in de markt en input van aangesloten adviseurs en acceptanten zijn een aantal mooie wijzigingen doorgevoerd. 

De belangrijkste wijzigingen:
 • Het financieringslastpercentage voor het laagste inkomen wordt verhoogd van 70% naar 80%
 • Meer types inkomensbestanddelen zijn toegestaan
 • Voorwaarden voor sociale uitkeringen zijn versoepeld
 • Als er geen huurreferenties beschikbaar zijn, dan is een onderbouwing in het taxatierapport over hoe dit is ondervangen ook acceptabel
 • Voorwaarden voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn versoepeld
 • Het verplichte ‘Formulier Consument’ wordt geüpdatet. Zorg ervoor dat je per 1-1 de nieuwste versie gebruikt, te vinden op onze website
De wijzigingen zijn per 1 januari 2020 van kracht en gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Het kan dus zijn dat de aanpassingen een lopende aanvraag van een klant van jou beïnvloeden. Vragen? Bel gerust met een van onze Helping People. 

Klik hier en download de acceptatiehandleiding. Uiteraard vind je deze ook op extranet.
 

 

Terug naar boven
 

Rerenregels Inkomensbepaling Loondienst verbeterd en ING acceptatiebeleid 2020

De rekenregels voor het vaststellen van het toetsinkomen bij de Inkomensbepaling Loondienst zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de werkwijze rond de Inkomensbepaling Loondienst. Wel worden enkele verbeteringen in de rekenregels doorgevoerd en verandert het UWV-verzekeringsbericht van uiterlijk. Lees hier verder.

Een hypotheek omzetten en vrijgeven zekerheden.
Als een klant verzoekt om het vrijgeven van zekerheden en hij heeft een SchuldMarktwaardeVerhouding (SMV) van meer dan 100%, dan is het voortaan verplicht om met de opgebouwde waarde de hypotheek af te lossen tot minimaal 100% van de actuele marktwaarde. Als de opgebouwde waarde groter is dan het deel boven 100% marktwaarde, mag de rest van de opgebouwde waarde worden uitgekeerd aan de klant.
 
In het aanvraagformulier 'Hypotheek omzetten' krijg je bij de optie ‘gedeeltelijk aflossen’ de mogelijkheid het bedrag van de aflossing in te vullen. Ook moet de actuele marktwaarde worden ingevuld op het aanvraagformulier. De actuele marktwaarde moet na ondertekening van de offerte aangetoond worden door het meesturen van een recente WOZ-beschikking of taxatierapport.
 
Zodra ING de gelden ontvangt, zal het bedrag tot 100% van de actuele marktwaarde worden gebruikt om de hypotheek af te lossen; de rest kan worden overgemaakt naar de klant (na aftrek eventuele aflossingskosten). Dit geldt voor alle aanvragen die vanaf dinsdag 1 februari 2020 bij ING binnenkomen.

Overig nieuws
Juist invullen SEPA-formulier
Onlangs heeft ING het SEPA-formulier verbeterd. Het formulier is teruggebracht tot 1 pagina waarbij de klant onderaan de pagina de datum en plaats moet invullen en een handtekening moet plaatsen. In de praktijk komt het voor dat het formulier niet goed wordt ingevuld: de datum ontbreekt of de plaats wordt niet ingevuld. Dit zorgt ervoor dat het formulier wordt afgekeurd. Vriendelijk verzoek het formulier goed te controleren voordat deze wordt ingestuurd om onnodige vertraging van de afhandeling van het dossier te voorkomen.

ING acceptatiebeleid 2020
Het ING Acceptatiebeleid is vanaf 1 januari 2020 op een aantal onderdelen gewijzigd.
 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
·       Tijdelijk dienstverband met de Arbeidsmarktscan
De Arbeidsmarktscan is een pilot. Flexwerkers kunnen de bestendigheid van hun inkomen aantonen door middel van de Arbeidsmarktscan. De Arbeidsmarktscan is beschikbaar vanaf 20 januari voor zowel aanvragen met NHG als zonder NHG. Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief over dit onderwerp.
 
·       ING Acceptatiebeleid (PPW beleid) voor klanten met vrij beschikbaar vermogen van € 25.000
Het huidige beleid is bestemd voor klanten met een vrij beschikbaar vermogen na financiering vanaf € 75.000. Vanaf 1 januari passen we deze vermogensgrens aan naar € 25.000 zodat meer klanten in aanmerking komen om gebruik te maken van dit beleid. Voor alle offertes die na 1 januari 2020 worden aangevraagd volstaat een vrij beschikbaar vermogen van € 25.000. Ook na passeren moet dit bedrag beschikbaar zijn. Het beleid omvat o.a. huurinkomsten, inkomsten uit vermogen en afwijkende onderpanden.
 
·       Verhoging NHG-hypotheek i.v.m. uitkoop ex-partner voortaan mogelijk op NHG-beheercriteria
Door de hoge huizenprijzen is er bij een scheiding vaak extra geld nodig om de ex-partner uit te kunnen kopen. NHG heeft daarom haar beleid aangepast voor het verhogen van de hypotheek i.v.m. uitkoop van de vertrekkende partner. Vanaf 1 januari 2020 is het toegestaan in deze situatie de verhoging van een NHG-Hypotheek te verstrekken op het verruimde NHG-beheerbeleid met de NHG Beheertoets (i.p.v. op acceptatiebeleid).

Klik hier en download het acceptatiebeleid
Klik hier voor PPW beleid Hypotheken
 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe leennormen voor consumptief krediet

Gewijzigde leennormen voor kosten levensonderhoud
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe leennormen voor Consumptief Krediet bij de bepaling van de kosten voor levensonderhoud. De aanpassingen zijn door de VFN vastgesteld na afstemming met NVB, Nibud en AFM om overkreditering te voorkomen. Dit betekent dat klanten minder kunnen lenen!

Graag zet Interbank de drie belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij.

1. Kosten levensonderhoud
Op basis van de minimum voorbeeldbegrotingen 2019 van het Nibud zijn de nieuwe basisnormen vanaf 1 januari 2020 vastgesteld. Hieronder zie je voor elke gezinssituatie wat de basisnorm en norm woonlast is. Is het netto maandinkomen hoger dan het bedrag in de kolom ‘grondslag’? De kosten voor het levensonderhoud zijn dan gelijk aan het bedrag in de kolom ‘leennorm’.

Gezinssituatie  Basisnorm*  Norm woonlast  Grondslag*  Leennorm* 
Alleenstaand:  € 814  € 229  € 3285  € 1190
Alleenstaand met kind(eren):  € 903  € 229  € 3104  € 1425
Gehuwden/Samenwonenden:  € 1261  € 229  € 3285  € 1649
Gehuwden/Samenwonenden met kind(eren):  € 1251  € 229  € 3104  € 1739

*Exclusief vakantiegeld en toeslagen

2. Vaststelling leennorm voor kosten levensonderhoud
Naast een wijziging in de basisbedragen wordt bij de bepaling van de leennorm ook per gezinssituatie een aanvullende opslag gehanteerd. Naast de VFN-leennorm blijft de opslag van € 100 die Interbank hanteert van toepassing. Voor de verschillende gezinssituaties wordt de leennorm als volgt bepaald:

Alleenstaand:  (basisnorm) + (15%*(Netto inkomen-norm woonlast – basisnorm) + € 40 
Alleenstaand met kind(eren): (basisnorm) + (15%*(Netto inkomen-norm woonlast – basisnorm) + € 226
Gehuwden/Samenwonenden: (basisnorm) + (15%*(Netto inkomen-norm woonlast – basisnorm) + € 119
Gehuwden/Samenwonenden met kind(eren): (basisnorm) + (15%*(Netto inkomen-norm woonlast - basisnorm) + € 244

3. Wijziging aftrek op bruto hypotheeklast
Per 1 januari 2020 wordt de netto hypotheeklast van huiseigenaren vastgesteld door de berekende voorlopige teruggaaf in mindering te brengen op de bruto hypotheeklast. Is de hypothecaire bruto maandlast hoger dan € 350? Dan rekenen wij met de volgende aftrek:
•  10% van de bruto hypotheeklast bij inkomen tot 1,5 x modaal.
•  15% van de bruto hypotheeklast bij inkomen vanaf 1,5 x modaal. 
 
Let op: Interbank hanteert voor 1,5 x modaal de volgende bedragen:
•  voor alleenstaand: netto € 2883.
•  voor gehuwden/samenwonenden: netto € 3564.

Is de hypothecaire bruto maandlast lager dan €350? Dan wordt er geen voorlopige teruggaaf in mindering gebracht en wordt er gerekend met de werkelijke hypotheeklast.
Is de hypothecaire maandlast - na aftrek van de voorlopige teruggaaf - lager dan € 350? Dan wordt gerekend met € 350.

Belangrijk om te weten: pijplijnperiode voor huidige leennorm = 1 maand
In het belang van jouw klanten vindt InterBank het belangrijk om verantwoord krediet te verstrekken. Per 1 januari 2020 wordt bij alle nieuwe kredietaanvragen het Verantwoord Krediet Maximum berekend op basis van de nieuwe leennormen die dan van toepassing zijn.

Alle goedgekeurde kredietaanvragen die ze vóór 1 januari 2020 hebben ontvangen, kunnen nog tot en met 31 januari 2020 worden afgewikkeld. Houd rekening met een pijplijnperiode van één maand!
Stuur je na 31 januari 2020 nog dossiers uit 2019 voor afwikkeling? Dan zullen ze alle kredietaanvragen uit 2019 opnieuw berekenen op basis van de nieuwe leennormen. De kans bestaat dat de lening op basis van de nieuwe leennormen dan niet meer - conform het aanbod uit 2019 - verstrekt kan worden. Afhankelijk van de uitkomst van deze berekening ontvang je hierover bericht. Uiteraard bieden ze jouw klanten een alternatief aanbod als dit mogelijk is.

 
   
   

 

Terug naar boven
 

Lloyds Bank Verhuurhypotheek: meerdere woningen financieren

Afgelopen jaar introduceerde Lloyds Bank de Lloyds Bank Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek ligt blijkbaar goed in de markt, ook door de scherpe rentes en de goede acceptatiecriteria. Eén punt van feedback ontving Lloyds Bank regelmatig: ‘Waarom kan er slechts één woning worden gefinancierd, terwijl mijn klant meerdere woningen voor de verhuur heeft of wil kopen?’

Goed nieuws: nu drie woningen voor verhuur mogelijk
Lloyds Bank heeft jouw feedback ter harte genomen. Vanaf 13 januari accepteren ze tot drie woningen. 

Dit betekent concreet:

 • Elke klant kan drie woningen bij Lloyds Bank financieren met de Verhuurhypotheek.
 • In totaal mag de klant maximaal drie Verhuurhypotheken bij Lloyds Bank hebben (1 hypotheek per onderpand) met een maximale totale hypotheeksom van € 2 miljoen.
 • Een individuele Verhuurhypotheek mag maximaal € 1 miljoen zijn. En de (verwachte) inkomsten uit verhuur zijn minimaal 125% van de werkelijke bruto maandlast.
 • Naast deze drie Verhuurhypotheken mag een klant natuurlijk ook nog een ‘normale’ Lloyds Bank Hypotheek (1) hebben.
Belangrijk bij het indienen van aanvragen
Om jouw aanvragen te kunnen beoordelen is de volgende informatie nodig:
 • De hypotheeklasten van de eigen woning (box1)
 • Marktwaarde in verhuurde staat
 • De (verwachte) netto huurinkomsten van het te financieren onderpand
 • Het aantal verhuurde onderpanden in totaal
 • Huuropbrengsten (kale huur) van andere verhuurde onderpanden en de restschuld en maandlast van lopende hypotheken
Deze informatie kun je doorgeven via het opmerkingenveld in HDN. 

 

 

Terug naar boven
 

Algemene Voorwaarden en Hypotheekgids 2020

Merius heeft een nieuwe Hypotheekgids. Een belangrijke wijziging: enkele aan te leveren documenten zijn verwijderd. Je hoeft bijvoorbeeld geen aanvullende documenten met betrekking tot WAO- of WAZ-uitkeringen meer toe te voegen. Verder heeft Merius in de Hypotheekgids enkele begrippen en woorden aangepast. Zo heeft Merius het voortaan niet meer over bindend aanbod, maar over hypotheekaanbod en spreken ze van hypotheekvorm in plaats van aflosvorm. 

Klik hier en download de Hypotheekgids
Klik hier en download de Algemene Voorwaarden.
Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Hypotheekgids 2020

Goed nieuws: de Hypotheekgids 2020 van Munt Hypotheken is beschikbaar! Het acceptatiebeleid van Munt is op heel wat punten aangepast en verbeterd. Dit betekent nog meer kansen en mogelijkheden voor jou en jouw klant. 

Aanvraag
 • Geldigheid MUNT aanbod: Deze wijzigt van 3+3- naar 4+2 maanden (een maand langere basisgeldigheid).
 • Overbruggen verpande polis: De waarde uit een verpande polis wordt meegenomen bij de maximale overbrugging.
Lasten
 • Tweede hypotheek bij familie: Bij aanvragen zonder NHG is een tweede hypotheek bij familie af te sluiten.
 • Dubbele lasten: Dubbele of tijdelijk te hoge hypotheeklasten kunnen aangetoond worden op basis van werkelijke lasten.
 • Aflopende kredieten: Deze mogen getoetst worden op basis van werkelijke lasten. 
Onderpand
 • Modelwaardebepaling bij overbrugging: De modelwaardebepaling wordt bij overbruggingen geaccepteerd (maakt het taxatierapport voor een overbruggingspand in veel gevallen overbodig.
 • Recht van opstal door derden: Een gevestigd recht van opstal is geen belemmering voor een MUNT Hypotheek.
 • Recht van opstal: Het financieren van een recht van opstal wordt geaccepteerd
 • Omgevingsvergunning bij nieuwbouwtaxatie: De omgevingsvergunning moet uiterlijk op de passeerdatum onherroepelijk zijn.
Inkomen
 • Toekomstig dienstverband: Deze wordt meegenomen in het toetsinkomen.
 • Inkomen uit familiebedrijf: Deze wordt meegenomen in het toetsinkomen. 
 • Buitenlandse werkgever: Inkomen uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg wordt geaccepteerd als toetsinkomen. 
 • Arbeidsmarktscan voor flexwerkers: Nieuwe methodiek voor het bepalen van het toetsinkomen van flexwerkers.
 • Partneralimentatie: Ontvangen partneralimentatie wordt volledig meegenomen in het toetsinkomen. 
 • Onregelmatigheidstoeslag: Onregelmatigheidstoeslag wordt volledig meegenomen in het toetsinkomen. 
 • Inkomen uit verhuur: Ruimere mogelijkheden om inkomen uit verhuur mee te nemen in het toetsinkomen. 
 • NHG kwijtscheldingscoderingen: MUNT accepteert restschuld kwijtscheldingscoderingen van NHG. 
Persoonlijke situatie
 • Meerdere onderpanden: MUNT hanteert geen limiet voor het aantal panden dat een aanvrager in bezit mag hebben. 
 • Scheidingspropositie: MUNT biedt ook een regeling voor de vertrekkende partner bij een scheiding (blijvende partner had al ruimere mogelijkheden). 
 • Aanpassen lening binnen 1 jaar na overlijden: De rente kan eenmalig boetevrij omgezet worden. 
Klik hier en download de hypotheekgids. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 
 

Kennistest

Een nieuw jaar, met een nieuwe reeks kennistesten. Doe nu (en elke maand) mee en maak kans op de hoofdprijs aan het einde van het jaar. Klik hier en ga naar de kennistest.

 

Terug naar boven
 

Aanpassingen acceptatiebeleid 2020 en wijziging verstrekkingsvoorwaarden Keuze Plus hypotheek

Wijzigingen acceptatiebeleid

Vanaf 1 januari 2020 zijn wijzigingen in het acceptatiebeleid voor Wonen van toepassing. Rabobank voert een aantal beleidsmatige wijzigingen door en een aantal tekstuele aanpassingen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Wijzigingen Tijdelijke Regeling Hypothecair krediet

·       Jaarlijkse wijziging van de I/L tabellen

·       Verruiming van de financieringslasten voor tweeverdieners van 70% naar 80%      

·       Aanpassing definitie voor energiebesparende voorzieningen


Introductie Arbeidsmarktscan

Zoals al eerder aangekondigd komt de Arbeidsmarktscan per 1 januari beschikbaar voor flexwerkers. Het moet flexwerkers makkelijker worden om toegang te krijgen op de woningmarkt. Hiermee vervalt het beleid voor verpleegkundigen en leerkrachten. Uit de scan moet een minimale score komen van 70 punten. Het toetsinkomen is het laagste bedrag uit de scan (verdiencapaciteit) of de werkgeversverklaring. Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief over dit onderwerp.


Recreatiewoning zonder permanente woonbestemming

In oktober jl. is het beleid voor recreatiewoningen verduidelijkt. Permanente bewoning is niet toegestaan als de bestemming of parkvoorwaarden dit niet toestaan. Er bestaat nl. een risico dat bewoners kunnen worden uitgezet.

Rabobank wil voorkomen dat financieringen worden verstrekt op basis van bijvoorbeeld een gedoogverklaring van de gemeente.


Externe oversluiters.

Conform de TRHK mag je bestaande hypotheken van een andere aanbieder overnemen, ook al is er sprake van een overschrijding van de norm. Een explain waarom dit verantwoord is, is dan wettelijk niet nodig. Vanaf 1 januari accepteren wij dit niet meer op basis van deze explain. Een eventuele externe oversluiter zien we vanaf 1 januari als een volledig nieuwe aanvraag. Voor een overschrijding van de toegestane lasten geldt dan de reguliere explain.


Verblijfsvergunningen

De tekst voor verblijfsvergunningen is aangepast en sluit nu meer aan bij de voorwaarden en normen van NHG. Dat betekent dat voor een verblijfsvergunning type I er sprake moet zijn van een verblijfsdoel voor niet tijdelijk verblijf. Deze verblijfsdoelen zijn te vinden op de site van de IND.


Overige aanpassingen

Overige geringe (tekstuele) aanpassingen zijn te vinden in het handboek bij laatste wijzigingen. Per 1 februari gelden een aantal nieuwe registratieregels in BKR. Nadere communicatie volgt. Aangepaste verstrekkingsvoorwaarden Keuzeplushypotheek. Vanaf 1 februari 2020 is het alleen mogelijk om de KeuzePlus Hypotheek te verstrekken binnen de geldende acceptatiecriteria met als aanvullende voorwaarden:

Maximum kredietlimiet € 50.000,- per huishouden. KeuzePlus Hypotheek is geschikt voor de volgende bestedingsdoelen:

·       Financiële armslag

·       Periodieke schenkingen aan kinderen

·       Aanvulling op inkomen waarbij geen tekort is op inkomen/ lasten


Registratie verhuurhypotheek bij BKR

Per 1 februari worden er wijzigingen doorgevoerd in het reglement van BKR.

Er worden dan drie nieuwe contractsoorten geïntroduceerd. BKR wil namelijk een beter onderscheid maken tussen privé en zakelijke kredieten zodat direct duidelijk is of het gaat om een krediet dat iemand privé afsluit of vanuit een bedrijf of beroep. Hierdoor wordt het verplicht dat hypotheken bestemd voor de aankoop van een te verhuren pand, positief geregistreerd worden bij BKR.

Momenteel worden hypotheken alleen bij BKR geregistreerd als de klant een achterstand in de hypotheekbetaling heeft, dit noemen we een negatieve registratie. De verhuurhypotheek wordt bij verstrekking geregistreerd, dit noemen we een positieve registratie.

Bestaande verhuurhypotheken worden niet alsnog geregistreerd bij BKR. De wijziging is alleen van toepassing op verhuurhypotheken waarvan de verstrekking/uitboeking plaatsvindt ná 1-2-2020.Klik hier en download het acceptatiebeleid basis
Klik hier en download het acceptatiebeleid plus
Uiteraard vind je de bestanden ook op extranet. 


Registratie verhuurhypotheek bij BKR

Per 1 februari worden er wijzigingen doorgevoerd in het reglement van BKR. Er worden dan drie nieuwe contractsoorten geïntroduceerd. BKR wil namelijk een beter onderscheid maken tussen privé en zakelijke kredieten zodat direct duidelijk is of het gaat om een krediet dat iemand privé afsluit of vanuit een bedrijf of beroep. Hierdoor wordt het verplicht dat hypotheken bestemd voor de aankoop van een te verhuren pand, positief geregistreerd worden bij BKR.


Momenteel worden hypotheken alleen bij BKR geregistreerd als de klant een achterstand in de hypotheekbetaling heeft, dit noemen we een negatieve registratie. De verhuurhypotheek wordt bij verstrekking geregistreerd, dit noemen we een positieve registratie.

Bestaande verhuurhypotheken worden niet alsnog geregistreerd bij BKR. De wijziging is alleen van toepassing op verhuurhypotheken waarvan de verstrekking/uitboeking plaatsvindt ná 1-2-2020.

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid 2020

Het acceptatiebeleid van Syntrus Achmea is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020:
 • WOZ-beschikking aanleveren kan nu ook bij aankoop. Leent de klant maximaal 80% van de WOZ? Bij aankoop, oversluiten of verhogen mag je dan de WOZ-beschikking aanleveren om de marktwaarde van de woning mee aan te tonen.
 • WOZ-beschikking in combinatie met een overbruggingslening? Bij een overbrugging is het voldoende om de WOZ-waarde (met een afslag van 10%) aan te tonen als de oude woning nog niet is verkocht. 
 • Seniorenregeling voor hypotheken met én zonder NHG. Hierin volgen ze de normen van NHG. 
 • Passende provisie voor bestaande NHG klanten. Klanten met een NHG hypotheek betalen alleen borgtochtprovisie over het deel waarover ze dat nog niet hebben gedaan.
 • Percentage eigendom van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) verlaagd naar 5%. Voor al onze hypotheken volgen we hierin NHG.
Klik hier en download de acceptatiegids. 
Uiteraard vind je deze bestanden ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe acceptatiegids

Nieuws van Tulp Hypotheken. 
 
Tulp start met IBL
Vanaf heden is het mogelijk om het inkomen te onderbouwen via de Inkomensbepaling Loondienst (IBL). Maakt de klant gebruik van de inkomensbepaling, dan is er géén werkgeversverklaring meer nodig. De klant downloadt het verzekeringsbericht van het UWV en op basis hiervan stelt Tulp Hypotheken het inkomen vast. 

Pilot Calcasa
Tulp Hypotheken is een pilot gestart waarbij het mogelijk is om bij het oversluiten van een lening naar Tulp gebruik te maken van een rapport van Calcasa. En dit kost jouw klant niets, want Tulp vraagt het rapport zelf op bij Calcasa! De lening moet wel voldoen aan de voorwaarden dat deze kleiner is dan € 400.000 en onder de 90% marktwaarde blijft. 

Seniorenpropositie
Tulp heeft een specifieke seniorenpropositie. Dit kan bij Tulp ook zonder NHG. De seniorenpropositie van Tulp is toe te passen op consumenten die de AOW leeftijd hebben bereikt of deze binnen 10 jaar bereiken. 

Langere geldigheid, zonder bereidstellingsprovisie
Tulp verlengt de geldigheid van een offerte naar 4 maanden zonder bereidstellingsprovisie!

Overige verbeteringen

Naast de eerder genoemde verbeteringen, heeft Tulp nog een aantal extra verbeteringen doorgevoerd:
 • Overwerk en provisie neemt Tulp niet meer voor 20% van het bedrag mee, maar voor 20% van het bruto vaste salaris.
 • De geldigheid van het bouwdepot breidt Tulp uit van 6 naar 9 maanden. De mogelijkheid om het bouwdepot met 6 maanden te verlengen blijft.
 • Het is toegestaan om een spaarwaarde te salderen ten behoeve van een overbrugging.
 • De waarde van een overbruggingspand mag je aantonen door middel van WOZ of Calcasa.
 • De maximale hypotheek is verhoogd naar  € 1.000.000,-.
 • We hanteren niet meer de laagste van de koopsom en taxatiewaarde, de waarde uit het taxatierapport  is vanaf nu leidend.
 • Energiebesparende voorzieningen (EBV) en Energiebesparend Budget (EBB) zijn mogelijk tot 100% MW.

Klik hier en download de nieuwe acceptatiegids. 
Klik hier voor de productkaart. 
Ook deze vind je uiteraard op extranet. 

 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1 

1,05%
10 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2


1,48%
20 jaar NHG

Allianz Hypotheek
Annuitair

 

Rentetip 3
1,90%
30 jaar 

HollandWoont
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.