Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
shadow1
 

Acceptatiebeleid 2019

Het acceptatiebeleid van Attens Hypotheken is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Aantonen eigen middelen bij aankoop
Is het een aanvraag zonder NHG? Dan vraagt Attens geen eigen middelen meer op als deze alleen noodzakelijk zijn voor de aankoop. Attens vraagt wel nog steeds eigen middelen op wanneer er sprake is van dubbele lasten, verkoopverlies of inkomen uit vermogen.

Attens vraagt bij een aankoop geen verkoopopdracht van de oude woning meer op
Ze controleren niet langer of een te verkopen woning al te koop staat. Ze controleren op basis van de WOZ waarde en een recente saldo-opgave of er sprake is van een restschuld. Is er sprake is van een mogelijke restschuld? Dan vragen ze alsnog een verkoopopdracht of taxatie op of een bewijs eigen middelen.

IB2012 hoeft niet meer aangeleverd te worden
Het overgangsrecht hoeft niet meer aangetoond te worden. Attens gaat uit van de verdeling zoals deze in de HDN aanvraag is aangegeven.

Attens vraagt geen bijschrijving pensioen/uitkering meer op
Is er inkomen uit pensioen of uitkering? Dan vragen ze geen bewijs van bijschrijving op de bankrekening meer. Ze vragen nog wel om een toekenningsbesluit en een uitkeringsspecificatie.

Attens controleert niet meer of de VVE een Meerjarenonderhoudsplan heeft
Belangrijk is dat de VVE actief is, daar controleren ze nog wel op. Is er geen Meerjarenonderhoudsplan? Dan gaan ze er vanuit dat je het belang hiervan met jouw klant bespreekt.

Het document "verbouwspecificatie" vervalt
De verbouwspecificatie in het taxatierapport wordt door Syntrus gebruikt als leidend.

Klik hier voor de acceptatiegids
Klik hier voor de documentenlijst

 

 

Terug naar boven
 

Nieuw Dynamic Verhuurhypotheken

Nieuw in ons assortiment: Dynamic Verhuurhypotheken. Steeds meer mensen zien in het kopen van een huis om te verhuren een aantrekkelijke investering. Een mooie kans om je meerwaarde als hypotheekadviseur te bewijzen aan je klant. Een hypotheek die, uiteraard na een passende analyse, een interessante optie kan zijn voor klanten die een investering in vastgoed overwegen. 

Dynamic bestaat al meer dan 15 jaar. Eerst als vermogensbeheerder en -adviseur, later ook als geldverstrekker. Je kent Dynamic misschien van bijBouwe. 

Klik hier voor de acceptatiehandleiding
Klik hier voor meer informatie voor jou als adviseur
Uiteraard vind je dit bestand ook op extranet.
 

 

Terug naar boven
 

Florius Verduurzaam Hypotheek

Met de Florius Verduurzaam Hypotheek kun je energiebesparende maatregelen meteen meefinancieren in de hypotheek. Zo help je je klant op weg naar een energiezuinig huis. 

Hoe werkt het? 
De Florius Verduurzaam Hypotheek heeft een rentevastperiode (gelijk aan looptijd) van 5, 10 of 15 jaar, zodat eventueel rekening gehouden kan worden met de afschrijvingstermijn van de energiebesparende maatregelen. De hypotheek kan annuïtair of lineair worden afgesloten, in combinatie met een Florius Profijt drie + drie, Florius Profijt twaalf of Florius Compleet Hypotheek. 

Goed nieuws: de klant betaalt een vaste rente ongeacht de risicoklasse waar de totale lening in valt. Dit betekent dat de hoogte van de rente niet afhangt van de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de lening. De rente blijft gedurende de looptijd van de lening hetzelfde. Ook is het rentetarief niet afhankelijk van het feit of de overige leningdelen met of zonder NHG zijn. De hoogte van het leningbedrag bedraagt minimaal € 5.000 tot maximaal € 25.000. Het bedrag komt in een bouwdepot. Daardoor hoeft je klant pas in een later stadium te beslissen wat hij precies gaat doen en wanneer. 

De voordelen:
- Aantrekkelijk rentetarief
- Geen verhoging risico-opslagen
- Direct meefinancieren bij reguliere hypotheek
- Regel het nu, beslis later

Begeleid jouw klant in 3 simpele stappen:
1. Doe samen met je klant de Bespaarcheck. Dat is gratis, duurt nog geen drie minuten en geeft onmiddellijk indicatie van zowel mogelijke besparing als nodige investering. Vul postcode en huisnummer in en beantwoord de vragen in de check
2. Regel de Florius Verduurzaam Hypotheek als onderdeel van de reguliere hypotheekaanvraag. het bedrag komt in een bouwdepot. Daardoor kan je klant in een later stadium beslissen wat hij precies gaat doen en wanneer. 
3. Help je klant op weg. Florius werkt samen met De Energiebespaarders, een duurzame partner die je alle gedoe uit handen neemt. Zodra je klant aan de slag wil met realisatie, kan hij ze inschakelen. 

Aantrekkelijk aanbod: Vanaf 1 april 2019 krijgt je klant via jou 50% korting op het Energiepaspoort van De Energiebespaarders (van € 199,- voor € 99,-).

Klik hier voor de voorwaarden
Klik hier voor de productkaart

 

Terug naar boven
 

Offerte en tekenpagina samenvoegen toegestaan

De termijn waarin klanten kosteloos (extra of geheel) kunnen aflossen rondom het aflopen van een rentevaste periode, is gewijzigd. Voorheen was dit 2 weken voor en 2 weken na het einde van een rentevaste periode. Sinds 20 maart kunnen klanten vanaf 3 maanden voor het einde van de rentevaste periode kosteloos aflossen en niet meer in de 2 weken daarna. Klanten waarvan de rentevaste periode van de hypotheek op 1 juli afloopt, ontvangen vanaf 28 maart de aangepaste informatie in hun Reguliere Renteaanpassing (RRA). 

Wat betekent dit voor de klant? 
Met deze wijzigingen geven ze klanten eerder en langer de mogelijkheid om kosteloos af te lossen. De klant kan na ontvangst van het RRA-aanbod vrijwel direct en kosteloos geheel of gedeeltelijk aflossen en hoeft geen 2,5 maand te wachten. Deze periode sluit aan bij de wettelijk gestelde termijn voor het versturen van het aanbod voor de nieuwe rentevaste periode. Klanten die vóór 28 maart hun RRA-aanbod hebben ontvangen, lezen hierin nog informatie over de oude termijn ( 2 weken voor tot 2 weken na ingang van de nieuwe rentevaste periode). Voor deze klanten geldt - als overgangsfase - dat zij kosteloos kunnen aflossen vanaf 3 maanden voor het einde van de rentevaste periode tot en met 2 weken na ingang van de rentevaste periode. 

Aanpassing in offerte en contragarantie
In de offerte en contragarantie is vanaf nu een standaard tekst opgenomen waarin de klant verklaart het gehele document gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Dit heeft als voordeel dat een offerte of contragarantie niet meer wordt afgekeurd als de tekenpagina afwijkt o.b.v. kleurverschillen/verschil in lay-out etc. Belangrijk: de offerte en de contragarantie moeten wel nog steeds compleet worden geretourneerd. Indien je alleen de tekenpagina retourneert, kan de offerte niet in behandeling worden genomen.
 
Aanvullende informatie via het ING Klantformulier
Vanaf 1 februari jl. vraagt ING voor alle aanvragers van een hypotheek aanvullende informatie op door middel van een klantformulier. Klanten hebben hier vragen over. Daarom hebben ze de pagina op ING Intermediairs aangepast. Je vindt hier de belangrijkste vragen en antwoorden over het ING Klantformulier. Daarnaast is het klantformulier nu ook in het Engels beschikbaar. 

 

Terug naar boven
 

Nieuwe klantbrief over renteverlaging

Begin maart heeft Interbank een renteverlaging per 26 maart aangekondigd. Deze tariefsverlaging kan van toepassing zijn op een deel van jouw klanten met een doorlopend krediet. Dit zijn alle klanten in de portefeuille die een hoger tarief hebben dan het Interbank Label 1, risicoprofiel E met een vergelijkbaar kredietproduct en kredietbedrag. Op 12 maart hebben jouw klanten een brief ontvangen over de renteverlaging waarbij in sommige gevallen een fout of onduidelijkheid is geslopen. Excuses namens Interbank. Ze zullen de betreffende klanten zo snel mogelijk een nieuwe brief sturen. 

 

Terug naar boven
 

Automatische rentedaling en nieuwe hypotheekgids

Automatische rentedaling is nog altijd geen gemeengoed in de markt. Bij Jungo daalt je rente automatisch bij aflossen en wij gaan zelfs nog een stap verder: Tot 80% LTV daalt je rente door risicoklassen van maar 1% zelfs iedere maand. Op looptijdrente.nl zie je hoeveel voordeel dat oplevert.

Nieuwe hypotheekgids beschikbaar

Jungo heeft goed geluisterd naar feedback en de Jungo voorwaarden weer een beetje eenvoudiger gemaakt. De belangrijkste verbeteringen voor jou op een rij:

  • Aanvragen en dienstverband in de familiesfeer zijn nu onder voorwaarden toegestaan.
  • Bij een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring gelden dezelfde regels als voor een flexibele arbeidsrelatie.
  • Bij VvE vragen ze alleen een bouwkundig rapport bij meer dan 10% achterstallig onderhoud.
  • Minimale leensom is nu € 100.000, geen minimum meer van 81% LTV.
  • Eigen middelen onder de € 1.000 hoeven niet meer aangetoond te worden.
  • De verplichte ORV is vervallen.
  • Inkomen uit een levensloopregeling telt mee als inkomen.
Klik hier en download de nieuwe hypotheekgids

 

Terug naar boven
 

Rechtsbijstandverlening van SRK naar DAS en verruiming voorwaarden overbruggingskrediet

Nationale-Nederlanden en DAS hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij DAS rechtsbijstand gaat verlenen aan de klanten van Nationale-Nederlanden. De samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes voor een optimale dienstverlening aan klanten. De voorgenomen overgang van de rechtsbijstandverlening door SRK naar DAS kan onder voorbehoud zijn van goedkeuring door mededingingsautoriteit Autoriteit Consument en Markt en is onder voorbehoud van consultatie van de ondernemingsraden van DAS en SRK. De intentie is om de nieuwe dienstverlening door DAS deze zomer van start te laten gaan.
 
Op dit moment wordt de rechtsbijstandverlening voor klanten van Nationale-Nederlanden nog verzorgd door SRK Rechtsbijstand. Dit contract stopt medio 2019. Ze hebben met SRK overeenstemming bereikt waarbij de belangen van werknemers van SRK, de klanten en de aan SRK deelnemende verzekeraars zorgvuldig zijn meegenomen. Met de nieuwe samenwerking met DAS brengen ze de rechtsbijstandverlening voor klanten van de labels NN Verzekeringen, ING Verzekeringen en OHRA Schadeverzekeringen samen bij één rechtsbijstandverlener. Voor het label ABN Amro Verzekeringen (AAV) blijft de rechtsbijstandverlening bij ARAG.

Wat betekent dit voor jou en jouw klanten?
Ze werken de komende periode samen met DAS zorgvuldig de overgang van de rechtsbijstandverlening van SRK naar DAS uit. Begin mei informeren ze alle adviseurs met klanten die momenteel gebruik maken van rechtsbijstand van SRK. Dan krijg je meer informatie over de overgang van nieuwe en lopende dossiers. 

Verruiming voorwaarden overbruggingskrediet
Vanaf nu is het mogelijk om de afkoopwaarde van bankspaarrekeningen en spaarpolissen van andere aanbieders dan Nationale-Nederlanden te overbruggen. Voorwaarde is dat de klant: 
- zijn nieuwe woning financiert bij Nationale-Nederlanden én
- verklaart dat de afkoopwaarde gebruikt wordt voor de aflossing van het overbruggingskrediet

De geldverstrekker waar de bankspaarrekening of spaarpolis aan verband is, moet ook akkoord gaan met de aflossing van de afkoopwaarde op het overbruggingskrediet. 
 

 

Terug naar boven
 

Vooraankondiging: RNHB

Alweer heel mooi nieuws over ons assortiment. Op korte termijn mogen wij RNHB verwelkomen als nieuwe geldverstrekker. 

Op dit moment wordt op de achtergrond heel hard gewerkt om alles in te regelen en zodra dat is afgerond ontvang jij alle informatie. 

 

Terug naar boven
 

Acceptatiebeleid 2019

Het acceptatiebeleid van Syntrus Achmea is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Aantonen eigen middelen bij aankoop
Is het een aanvraag zonder NHG? Dan vragen ze geen eigen middelen meer op als deze alleen noodzakelijk zijn voor de aankoop. Ze vragen wel nog steeds eigen middelen op wanneer er sprake is van dubbele lasten, verkoopverlies of inkomen uit vermogen.

Ze vragen bij een aankoop geen verkoopopdracht van de oude woning meer op
Ze controleren niet langer of een te verkopen woning al te koop staat. Ze controleren op basis van de WOZ waarde en een recente saldo-opgave of er sprake is van een restschuld. Is er sprake is van een mogelijke restschuld? Dan vragen ze alsnog een verkoopopdracht of taxatie op of een bewijs eigen middelen.

IB2012 hoeft niet meer aangeleverd te worden
Het overgangsrecht hoeft niet meer aangetoond te worden. Ze gaan uit van de verdeling zoals deze in de HDN aanvraag is aangegeven.

Ze vragen geen bijschrijving pensioen/uitkering meer op
Is er inkomen uit pensioen of uitkering? Dan vragen ze geen bewijs van bijschrijving op de bankrekening meer. Ze vragen nog wel om een toekenningsbesluit en een uitkeringsspecificatie.

Ze controleren niet meer of de VVE een Meerjarenonderhoudsplan heeft
Belangrijk is dat de VVE actief is, daar controleren ze nog wel op. Is er geen Meerjarenonderhoudsplan? Dan gaan ze er vanuit dat je het belang hiervan met jouw klant bespreekt.

Het document "verbouwspecificatie" vervalt
De verbouwspecificatie in het taxatierapport wordt door Syntrus gebruikt als leidend.

Klik hier voor de acceptatiegids
Klik hier voor de documentenlijst

 

 

Terug naar boven
 

Wijzigingen Tulp Hypotheken

Tulp Hypotheken wil de drempel voor relaties met een aflossingsvrije hypotheek, om tijdens de looptijd af te gaan lossen, zo laag mogelijk maken. Hierom heeft Tulp besloten om voor het omzetten van een aflossingsvrije lening naar een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek geen omzettingskosten te rekenen. 

Daarnaast heeft Tulp de naam van het commerciële product aangepast. De naam Tulp Annuïteiten Hypotheek doet vermoeden dat er binnen dit product alleen maar annuïtair afgelost kan worden. Dat is niet zo, er kan lineair afgelost worden, maar er kan ook gekozen worden voor een aflossingsvrije lening. Daarom is met ingang van 24 maart jl. de commerciële naam gewijzigd in Tulp Hypotheek. 

Deze naam is doorgevoerd in documenten als het Renteaanbod, Hypotheekaanbod en de Algemene Voorwaarden. Inhoudelijk wijzigt er niets aan het product. De naamswijziging in het HDN schema zal 18 april aanstaande doorgevoerd zijn. Tot die tijd kan er gebruik gemaakt worden van de ouden naam. 

Klik hier voor de productkaart
Klik hier voor de algemene voorwaarden
Uiteraard vind je die ook op extranet. 
 

 

Terug naar boven
 

Woningverhuur: De locatie bepaalt het rendement

Al 33% van de klanten kiest voor een verhuurwoning in randgemeenten. De verschuiving komt door de sterk gestegen huizenprijs in de grote steden en het vaak hogere rendement in randgemeenten, aldus Jaap Huurnink, FOI. Daarnaast speelt ook de regelgeving rond de verhuur een rol. 

Klik op de afbeelding en bekijk de 4 locatietips voor een verhuurwoning van jouw klant. 


Woonfonds staat financiering toe in heel Nederland:
Ze financieren:
- tot 80% van de waarde in verhuurde staat
- tot 50% aflossingsvrij (tot 70% in 30 jaar aflossen, tot 80% in 10 jaar aflossen)
- 3 woningen naast eigen woning
- maximale hypotheek op 3 woningen € 750.000,-

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
 

1,59%*
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget hypotheek met bpk en duurzaamheids-korting
Annuïtair
*rente vanaf 1 maart

 

Rentetip 2


 

2,25%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3 
2,49%
30 jaar NHG
 
NN Hypotheek
Annuïtair en lineair 
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.