Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 
image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space


Gewijzigde openingstijden

 


Afgelopen vrijdag was de laatste werkdag van onze collega Han Deuzeman. Wij bedanken hem voor zijn collegialiteit en inzet en wensen hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan. Uiteraard zijn alle lopende zaken overgedragen en in behandeling bij een van onze Helping People.
 


space
shadow1
 

Geldverstrekker Updates
BLG WONEN | De regels voor restschuldfinanciering wijzigen
HYPOTRUST | De Elan Plus Hypotheek geeft t/m 31 januari 2018 € 250,= cadeau
INTERBANK | Renteverlaging Doorlopend Krediet voor bestaande klanten
LLOYDS BANK | Aflossingsvrij weer mogelijk bij Lloyds Bank
MUNT HYPOTHEKEN | Sneak preview en tijdelijke aanpassing assortiment

NATIONALE NEDERLANDEN | Nieuwsflits wijzigingenTRHK en NHG 2018
TAF | Wijziging premie en voorwaarden ORV
 
 
shadow1
 

De regels voor restschuldfinanciering wijzigen
Per 1 januari 2018 veranderen de regels voor restschuldfinanciering. Dit betreft de toetsing box 1 naar box 3. 
 
Oude situatie
Als jouw klant zijn woning verkocht heeft en zijn nieuwe woning is gepasseerd bij de notaris, toetst BLG Wonen tot 1 januari 2018 een restschuld in box 1.
 
Nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2018 wordt de restschuld in box 3 getoetst. Dit betekent dat jij na 1 januari 2018 gebruik kunt blijven maken van een restschuldfinanciering. Als het pand nog niet verkocht is, toetsen ze ook in box 3.
 
Wordt de woning van jouw klant nog voor 31 december 2017 geleverd en kun jij dit aantonen? Dan kan de woonquote in box 1 getoetst worden.

 

Terug naar boven
 


De Elan Plus Hypotheek geeft t/m 31 januari 2018 € 250,= cadeau

Eind november zijn de Elan Plus Actieweken van start gegaan. Klanten die de Elan Plus Hypotheek tussen 28 november 2017 en 31 januari 2018 aanvragen, krijgen € 250,= cadeau wanneer de hypotheek is gepasseerd. 
 • Gegarandeerd korte verwerkingstermijnen
 • Zeer scherpe rentes
 • € 250,= cadeau bij het afsluiten van de Elan Plus Hypotheek
 • Het bedrag wordt op de rekening van de klant gestort en is vrij besteedbaar

Jouw klanten krijgen € 250,= cadeau
Tijdens de Elan Plus Actieweken gaat Hypotrust consumenten informeren over de voordelen van de Elan Plus Hypotheek - bijvoorbeeld over automatische risicoklasse aanpassing en de lange rentevast periodes met een wel héél scherpe rente. en er is meer!
Bij het afsluiten van de Elan Plus Hypotheek tijdens de actieperiode, ontvangen jouw klanten maar liefst € 250,= cadeau van Hypotrust. Dit bedrag wordt na passeren van de akte bij de notaris rechtstreeks op de rekening van jouw klant gestort en is vrij te besteden. 

Actievoorwaarden
 • De actie geldt uitsluitend voor de Elan Plus Hypotheek van Hypotrust
 • De actie is geldig van 28 november 2017 t/m 31 januari 2018
 • De actie geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen van de Elan Plus Hypotheek tijdens de actieperiode. Tweede hypotheken, verhogingen van bestaande leningen en mutaties op bestaande leningen zijn uitgesloten van de actie
 • De actie geldt uitsluitend voor nieuw te verstrekken Elan plus Hypotheken die zijn aangevraagd tijdens de actieperiode én passeren tussen 1 december 2017 en 31 december 2018
 • De € 250,= wordt binnen zeven dagen na passeren van de hypotheek door Hypotrust overgemaakt naar het rekeningnummer van jouw klant
 • Op www.hypotrust.nl/actie lees je alle details over de actie 


 

Terug naar boven
 


Renteverlaging Doorlopend Krediet voor bestaande klanten

Vanaf 15 januari 2018 zal Interbank het rentetarief verlagen voor een deel van jouw klanten met een Doorlopend Krediet. Het gaat dan om klanten met een lening bij een oud label van Interbank of CA CF NL. De reden voor deze rentewijziging is dat de rente op doorlopende kredieten variabel is en bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen, namelijk het risico dat klanten Interbank niet terugbetalen, verandert voor een gedeelte van de portefeuille. Het maandbedrag van jouw klanten blijft gelijk. Alleen zal het aflossingsdeel binnen dit maandbedrag groter worden. Heeft jouw klant een aflosvrij krediet? Dan gaat het maandbedrag wél omlaag. Klanten die voor een renteverlaging in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief van Interbank rond 30 december 2017. Je kunt een voorbeeld van deze brief hier downloaden.

 

Terug naar boven
 


Aflossingsvrij weer mogelijk bij Lloyds Bank

Lloyds Bank biedt vanaf heden weer de mogelijkheid om hypotheken met een aflossingsvrij leningdeel aan te vragen.
 
Goede inventarisatie vermindert kans op latere problemen
Een lager inkomen vanaf AOW-leeftijd kan invloed hebben op de betaalbaarheid van de hypotheek. Daarom wil Lloyds Bank voortaan vaststellen wat de betaalbaarheid van het aflossingsvrije deel na einde van de economische looptijd is. Hiermee handelen ze in lijn met recente uitspraken van het Financieel Stabiliteitscomité. Een goede inventarisatie vooraf vermindert de kans op problemen later.
 
Acceptatiecriteria aflossingsvrij onveranderd
Alle acceptatiecriteria zoals opgenomen in de Lloyds Bank Hypotheekgids (versie september 2017) blijven onverkort van kracht; met inbegrip van de maximale aflossingsvrije verstrekking van 50% van de marktwaarde. Het aflossingsvrije bedrag mag niet hoger zijn dan het aflossingsvrije bedrag in de huidige hypotheek van de klant.
 
Eenvoudige instructie
Download hier het addendum op de Hypotheekgids, ‘Toetsing betaalbaarheid aflossingsvrij’. Gebruik dit handige hulpmiddel bij elke hypotheekaanvraag met een aflossingsvrij leningdeel. In twee eenvoudige stappen bepaal je de betaalbaarheid aan het einde van de looptijd. In het addendum lees je eveneens welke aanvullende documenten nodig zijn. Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

 

Terug naar boven
 


Sneak Preview en tijdelijke aanpassing assortiment

In december is het de traditie om onze dierbaren cadeaus geven. Ook dit jaar heb jij MUNT Hypotheken weer weten te vinden en daardoor konden ze de missie voortzetten: heel goede hypotheken maken met een eerlijke prijs, uitstekende voorwaarden en een zorgeloos en snel aanvraagproces. Maar het kan altijd beter, het moet zelfs beter. En dankzij jouw suggesties konden ze zichzelf verbeteren. Dank daarvoor! Daarom hebben ze twee cadeautjes voor jou.
 
Sneak Preview Hypotheekgids 2018
Met het aanstaande nieuwe jaar komt MUNT Hypotheken natuurlijk ook met een nieuwe Hypotheekgids. Ze hebben goed naar jou geluisterd en ze voeren een groot aantal verbeteringen door. Het aanvragen van een hypotheek bij MUNT Hypotheken wordt daardoor nog simpeler. Ze geven je nu alvast een voorproefje op de nieuwe gids. Van alle verbeteringen die ze doorvoeren zul je deze zeker interessant vinden.
 • Daar waar ze nu een handtekening vragen, mag dit voortaan ook een digitale handtekening zijn. Alle vormen van elektronische handtekeningen zijn toegestaan en het geldt voor alle documenten.
 • Een overlijdensrisicoverzekering in de periode dat de lening (inclusief restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning is niet langer verplicht voor hypotheken met NHG en voor hypotheken zonder NHG voor aanvragers tot 70 jaar.
 • Bij de Simpel Overstap Hypotheek is een waardebepaling van Calcasa niet langer tot 80%, maar tot 90% van de marktwaarde voldoende. Daardoor hoef jij tot 90% van de marktwaarde geen taxatierapport aan te leveren.

Tien keer warm aanbevolen
Hoe denken jouw klanten nu echt over het aanvragen van een hypotheek? Dat uiten ze tegenwoordig nog eerder online dan bij de koffieautomaat. Daarom vroeg MUNT Hypotheken onderzoeksbureau MWM2 om de mening van consumenten over het hypotheekproces online te peilen. Wat vinden ze belangrijk in iedere fase van het proces? Uit al deze meningen destilleerden ze tien bruikbare tips voor jou als adviseur. Download hier jouw exemplaar.
 

Tijdelijke aanpassing assortiment
Wegens groot succes zijn per woensdag 20 december hypotheken met een rentevasteperiode van 30 jaar voor nieuwe klanten tijdelijk uitverkocht. Klanten met een MUNT Hypotheek, die willen verlengen of verhogen kunnen wel voor deze tarieven kiezen. De overige tarieven zijn uiteraard voor iedereen beschikbaar en zijn zeer concurrerend.

 

 

Terug naar boven
 


Nieuwsflits wijzigingen TRHK en NHG 2018

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt een aantal zaken binnen de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Ook gelden komend jaar nieuwe normen voor NHG. Hieronder een overzicht van de meest relevante wijzigingen.
 
Vervallen verplichte overlijdensrisicodekking (ORV) bij afsluiten hypotheek
Vanaf 1 januari 2018 vervalt de verplichting om een ORV te verpanden aan de hypotheek. Dit geldt bij NN zowel voor hypotheekaanvragen met als zonder NHG. Dit betekent dat het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk is om een ORV te verpanden aan de hypotheek.
 
Vervallen verplichte overlijdensrisicodekking bij lopende hypotheken zonder NHG
Voor lopende hypotheken zonder NHG is het mogelijk om de verpanding op een overlijdensrisicoverzekering te laten vervallen. Dit kan uitsluitend plaatsvinden op verzoek van het intermediair. Voor lopende hypotheken met NHG is het niet mogelijk om tijdens de looptijd van de hypotheek de verpanding op een overlijdensrisicoverzekering te laten vervallen. Er kan alleen een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van achterstand in betalingen door de klant en het doel is om de woning te behouden voor de klant.
 
Verbeteren individuele klantsituatie NHG
Vanaf 2018 is het mogelijk om, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverbetering, een hypotheek van een andere geldverstrekker over te sluiten naar een NN-hypotheek met NHG. Het meefinancieren van extra kosten (o.a. boeterente) blijft daarbij mogelijk. Let op:  het intern oversluiten van een NN-hypotheek naar een hypotheek met NHG is niet mogelijk. Het overnemen van de borgtocht van een andere maatschappij is bij Nationale-Nederlanden ook niet mogelijk.
 
Nieuwbouwwoning en afkoop kosten erfpacht
Bij een hypotheek voor een nieuwbouwwoning is het mogelijk om het afkopen van de kosten van erfpacht mee te nemen als waardestijging van de woning. Voor de waardebepaling hiervan is een taxatierapport nodig. Dit geldt voor zowel aanvragen met als zonder NHG.
 
Vervallen restschuldregeling
Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de huidige restschuldregeling:
-          Wanneer een klant na overdracht van zijn woning voor 1 januari 2018 nog een restschuld heeft, mag hij de rente hierover nog maximaal vijftien jaar fiscaal aftrekken.
-          Wanneer een klant na de overdracht van zijn woning na 1 januari 2018 nog een restschuld heeft, is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar.
Alleen de fiscale aftrekbaarheid vervalt. Het blijft mogelijk om restschulden boven 100% van de marktwaarde mee te financieren.
 
Bij Nationale-Nederlanden blijven de voorwaarden voor financiering van restschuld ongewijzigd:
1.       de restschuld is ontstaan bij de verkoop van een woning met een NN-hypotheek en
2.       de klant heeft geen eigen middelen om de restschuld te betalen en
3.       de totale lasten passen binnen de Loan To Income.
Bij de bepaling van de Loan To Income is de rente van de restschuld dus niet langer aftrekbaar.
 
Als de klant over eigen middelen beschikt, dan moet hij deze volledig gebruiken om de restschuld in te lossen. Uit de praktijk blijkt dat klanten hierdoor in de problemen kunnen komen. Daarom is het toegestaan dat de klant een buffer aanhoudt van € 5.000,- per persoon.
 
Nieuwe financieringslasttabellen
Nationale-Nederlanden heeft de financieringslasttabellen 2018 in overeenstemming met de  Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet overgenomen.
 
Verruiming voor tweeverdieners
Voor het bepalen van het financieringslastpercentage neemt Nationale-Nederlanden het tweede inkomen in 2018 voor 70% mee (2017: 60%).
 
Toetsen werkelijke rente bij een rentevastperiode korter dan 10 jaar
Vanaf 2018 is het mogelijk om te toetsen op de werkelijke rente bij een rentevastperiode korter dan 10 jaar als de hypotheek aan het einde van de rentevastperiode volledig afgelost is. Je hoeft dan dus niet te toetsen op de rente die door de AFM is vastgesteld bij een rentevaste periode korter dan 10 jaar.
 
Nieuwe kostengrens NHG
De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2018 € 265.000,- (2017: € 247.450,-). De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt in 2018 € 280.900,- (2017: € 259.700,-).
 
Pensioeninkomen aantonen met mijnpensioenverzicht.nl
Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om bij hypotheekaanvragen met NHG een afschrift van www.mijnpensioenoverzicht.nl te gebruiken. Voorwaarde is dat het overzicht op de datum van het bindend aanbod niet ouder is dan 3 maanden.
 
Vrijgeven van zekerheden bij NHG zaken
NHG heeft haar beleid rondom het vrijgeven van zekerheden versoepeld. Voor zowel hypotheken met als zonder NHG is het nu mogelijk om bij een omzetting een bedrag van maximaal € 2.500,- uit te keren aan de klant. Dit kan vanuit het afkopen van de verpande zekerheid. Met dit bedrag kan de klant vervolgens de advieskosten betalen. Let op: Het is alleen mogelijk een hoger bedrag dan € 2.500,- uit te keren als de hypotheek past op basis van de huidige Loan To Income en Loan To Value. In dat geval moet je opnieuw een krediettoets doen. Voor een hypotheek met NHG geldt daarnaast dat het aflossingsvrije deel na aanpassing van de hypotheek niet meer mag zijn dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning. Hierop mag je een uitzondering maken als er sprake is van een 'verbetering van de klantsituatie'. In dat geval mag het aflossingsvrije gedeelte meer dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning bedragen.
 
Meenemen alimentatie in de hypotheekaanvraag
Vanaf vandaag is het mogelijk om bij het aanvragen van een hypotheek bij Nationale-Nederlanden rekening te houden met inkomsten uit alimentatie. Dit geldt voor een hypotheek met en zonder NHG. Hiermee sluit NN aan op de NHG-norm. De alimentatie mag tot het toetsinkomen worden gerekend voor de periode die is vastgesteld. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
-          De alimentatie is voor de aanvrager (en niet ten behoeve van de kinderen)
-          De alimentatie is gebaseerd op een rechterlijke uitspraak of is vastgelegd in de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

 

Terug naar boven
 


Wijziging premie en voorwaarden ORV

De tarieven en voorwaarden van de TAF Overlijdensrisicoverzekering zijn aangescherpt. Voortaan is standaard een vooruitkering bij terminale ziekte bij de premie inbegrepen. Ook biedt TAF vanaf nu de flexibiliteit om dalende- en gelijkblijvende kapitalen te combineren in één verzekeringspolis. 

Tariefswijziging TAF ORV
De tariefswijziging geldt voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen. Door deze wijziging zijn de meest gunstige tarieven voor een nog grotere doelgroep beschikbaar. De gewijzigde tarieven zijn ingegaan op 12 december. In de online tool zijn deze verwerkt en in de software volgt dit zsm. 

Standaard inbegrepen: vooruitkering bij terminale ziekte
Taf heet de polisvoorwaarden voor nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen aangepast. In de nieuwe voorwaarden is standaard een vooruitkering bij terminale ziekte opgenomen. De dekking zorgt ervoor dat er een bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is. Van het uitgekeerde bedrag kan de verzekerde bijvoorbeeld een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan of extra zorgkosten betalen. 

Hoeveel bedraagt de uitkering bij leven? De uitkering bij leven is 50% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 100.000,=. 

Wat zijn de voorwaarden voor een uitkering bij leven?
 • Verzekerde is jonger dan 65 jaar;
 • Verzekerde is terminaal ziek met een levensverwachting korter dan 12 maanden. Dat moet door een onafhankelijke arts vastgesteld zijn;
 • De geldverstrekker moet toestemming geven als de ORV verpand is. Het is mogelijk om de Taf ORV gedeeltelijk te verpanden, dus alleen voor het verplichte deel voor de hypotheek.
Combineren dekkingen
De TAF Personal ORV met Credit Life biedt vanaf nu de flexibiliteit om twee overlijdensrisicoverzekeringen op één polis te combineren. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
1,53%
10 jaar NHG

ABN AMRO Budget Hypotheek
met bpk en duurzaamheids-
korting

 

Rentetip 2
2,30%
20 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek

 

Rentetip 3
2,50%
30 jaar NHG

NIBC Direct Hypotheek
Annuïteiten, lineair en aflossingsvrij
Alleen voor 1e hypotheek.
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.