Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
 
 
OPROEP AAN JOU
Onze Helping People doen er alles aan om verwerkingstermijnen acceptabel te houden en bereikbaar te zijn voor jou. De verwerkingstermijnen bij geldverstrekker lopen enorm op. Houd hier rekening mee in ALLE communicatie (zowel richting klant als ons). 

Ook jij kunt helpen dus daarom nogmaals deze oproep aan jou. 
- Heb je statusvragen? Bundel deze en stuur ons een mail
- Houd rekening met renteverhogingen
- Check altijd vooraf actuele verwerkingstermijnen of overleg met onze Helping People 
- Wil je weten of jouw mail goed is overgekomen? Vraag een leesbevestiging. 
- Geldigheid documenten? Controleer deze. Bv. salarisstrook en werkgeversverklaring. Deze mogen maximaal 8 weken oud zijn. 
- Check ons liveblog voor actuele informatie.

Alleen SAMEN kunnen we dit doen en daarom dit beroep op jou! 
 
ALVAST BEDANKT VOOR JOUW MEDEWERKING

 

 
 
OPENINGSTIJDEN
Houd rekening met onderstaande gewijzigde openingstijden. 

Op 2e Pinsterdag (1 juni 2020)
is HypotheekCompany gesloten. 


Ook notarissen, geldverstrekkers etc. zijn op deze dag gesloten. Let hier dus op voor wat betreft jouw lopende dossiers. 

Ondanks deze bijzondere en drukke tijden wensen wij jullie fijne Pinsterdagen en zorg dat je gezond blijft. 
 
LIEVE GROET NAMENS ALLE HELPING PEOPLE
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Hypotheekzaken tijdens corona
ATTENS | Geldigheid documenten en BSN
BIJBOUWE | Minder bouwdepotrubrieken bestaande bouw
BLG WONEN | Werkwijze overbruggingskrediet, jaarstukken 2016 niet meer nodig, offertegeldigheid nieuwbouw en bepaling zakelijk inkomen 
CALLAS | Hervatting medische keuring en rectificatie
CONNEQT | Gouden lotus award, betaalpauze en richtlijnen acceptatie
FLORIUS | Geen bereidstelling Profijt 3+3 en Sneak preview klantcampagne
ING | Wijziging voorwaarden NHG, aanlevertermijn stukken, gratis energielabel en ING update aanvraagproces
INTERBANK | Terugblik eerste week na start compensatieplan
MERIUS | Merius Hypotheken: risicoklasse > 95% tijdelijk uitverkocht
SYNTRUS | Geldigheid documenten en BSN
VISTA HYPOTHEKEN | Impact NVB maatregelen geldigheid inkomensstukken per 1 juni
WOONFONDS | Woningverhuur- en verzilveractie
 
shadow1
 

Hypotheekzaken tijdens corona

Omdat klanten als gevolg van de coronacrisis te maken kunnen krijgen met een lager inkomen, neemt ABN AMRO tijdelijk aanvullende maatregelen in het acceptatiebeleid.

Deze maatregelen zijn in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken tot stand gekomen. Omdat het om een tijdelijke aanpassing van het beleid gaat, kun je deze niet teruglezen in de Kredietgids. Onderstaande maatregelen gelden vanaf 11 mei.

 
Geldigheidsduur documenten van 3 naar 2 maanden

Onderstaande documenten mogen op de offertedatum maximaal 2 maanden oud zijn en moeten na 15 maart 2020 afgegeven zijn:

 • Werkgeversverklaring
 • Salarisstrook
 • Intentieverklaring
 • Perspectiefverklaring/Arbeidsmarktscan

Is een document ouder dan 2 maanden of afgegeven vóór 15 maart 2020? Dan vraagt ABN AMRO een nieuw document of een aanvullende verklaring op.

 
Toetsinkomen doelgroepenbeleid
 • Piloten
  Voor piloten in dienst van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij mag je geen rekening meer houden met toekomstige inkomensstijgingen anders dan een onvoorwaardelijke inkomensstijging binnen 6 maanden.
 • Medici
  Voor medisch personeel werkzaam in een ziekenhuis geldt een versoepeling. Voor hen mag een werkgeversverklaring worden gebruikt die vóór 15 maart 2020 is afgegeven.

 

 

Terug naar boven
 

Geldigheid documenten en BSN

Let op bij het aanleveren van inkomensgegevens. Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

BSN
Er is veel over te doen: het burgerservicenummer (BSN). Attens legt je graag uit hoe ze omgaan met aanvragen vanaf 16 mei 2020.

Voor renteaanbiedingen vanaf 16 mei geldt:
 • Bij het renteaanbod vragen ze een legitimatiebewijs van de klant zonder burgerservicenummer.
 • Bij de offerte (bindend aanbod) vragen ze een legitimatiebewijs met burgerservicenummer. Ze mogen namelijk niet eerder dan dát moment het burgerservicenummer van de klant opslaan. 
Uiteraard is het burgerservicenummer geen issue meer bij een aanvraag voor een onderhandse opname of verhoging van de hypotheek. Dan hebben ze die gegevens namelijk al. 

 

Terug naar boven
 
Minder bouwdepotrubrieken bestaande bouw

Veel klanten en adviseurs hebben bijBouwe laten weten soms gefrustreerd te zijn met het feit dat ze maar liefst 17 rubrieken hanteren bij bouwdepotdeclaraties. Per 18 mei zijn het aantal rubrieken teruggebracht naar 8, in lijn met de lijst in taxatierapporten. Dit zijn de nieuwe rubrieken:
- EV - Energie Besparende Voorzieningen
- EB - Energie Bespaar Budget
- VM - Volume vergrotend meerwerk
- K - Keuken
- BK - Badkamer
- DK - (Dak)kapel
- TI - Technische installaties
- DW - Diverse werkzaamheden

Voor nieuwbouw gelden bovenstaande rubrieken, met twee extra rubrieken:
- Meegefinancierde rente
- Grond- en bouwtermijnen

Wanneer is deze wijziging ingegaan?

De wijziging is van toepassing op aanvragen die vanaf 18 mei zijn binnengekomen. Voor alle lopende aanvragen van voor 18 mei hanteren we de originele 17 rubrieken.

 

Terug naar boven
 
Werkwijze overbruggingskrediet, jaarstukken 2016 niet meer nodig, offertegeldigheid nieuwbouw en bepaling zakelijk inkomen
BLG heeft onlangs een aantal aanpassingen gedaan aan de acceptatienormen. Na vragen uit de markt hebben ze de regel voor het overbruggen aangepast en lichten ze deze nogmaals toe. Ook geven ze meer duidelijkheid hoe ze omgaan met maatwerkaanvragen die zijn ingediend voor 7 mei.
 
Overbruggingskrediet bij een niet verkochte woning
De maximale overbrugging bij een niet verkochte woning wordt verlaagd naar 90%. Het is mogelijk een overbrugging tot maximaal 99% aan te vragen. De aanvrager moet dan aantonen een waardedaling op de huidige woning te kunnen dragen.
Ze passen de werkwijze aan zodat de berekening meer aansluit op het daadwerkelijke risico en blijft passen binnen de manier waarop BLG Wonen kijkt naar het accepteren van risico’s.
 
Wil jouw klant een overbruggingskrediet van 91% afsluiten? Jouw klant moet dan een verkooptekort van 1% kunnen dragen. Bij 92% moet jouw klant een verkooptekort van 2% kunnen dragen, enzovoorts.
 
Voorbeeld
Jouw klant wil een overbruggingskrediet afsluiten voor zijn niet verkochte woning van meer dan 90%. Ze staan dit toe als jouw klant een verkooptekort op de te verkopen woning kan betalen. De te verkopen woning is bijvoorbeeld € 300.000. Wil jouw klant een overbruggingskrediet van 91% afsluiten? Jouw klant moet dan een verkooptekort van 1% van € 300.000 = € 3000 kunnen dragen. Bij 92% is dit € 6000 enzovoorts. Dit kan op de volgende manieren:
 • Jouw klant moet voldoende ruimte hebben binnen de financieringslasten om de extra hypotheek te kunnen dragen. Jij gaat hierbij uit van de regels voor een restschuldfinanciering met een looptijd van maximaal 15 jaar. Breng de toetslast van deze fictieve financiering vervolgens in mindering op de maximale financieringslast.
 • Of jouw klant bezit spaargeld. Dit spaargeld mag geen onderdeel zijn van de middelen om de dubbele lasten bij een tijdelijke situatie met twee huizen te kunnen overbruggen.
Als het oude huis wel is verkocht geldt deze regel niet.
Jouw klant kan dan tot 99% overbruggen als:
 • De bankgarantie van de te verkopen woning is opgenomen in de koopakte en de klant de dubbele woonlasten kan betalen tot de overdracht van de te verkopen woning.
 • Als de bankgarantie niet is opgenomen in de koopakte dan moet de klant voldoende middelen beschikbaar hebben om de dubbele woonlasten 1 jaar te dragen.
Maatwerkaanvragen in de pijplijn in combinatie met een overbruggingskrediet.
Voor maatwerkaanvragen die al voor 7 mei zijn aangevraagd en waarbij er na 7 mei een renteaanbod is uitgebracht gelden de nieuwe regels. Als de aanvraag niet past vindt er overleg met jou plaats. Bij eventueel maatwerk kan een onderbouwd verzoek worden gedaan.

Jaarstukken 2016 niet meer nodig, 2019 wel

Zoals je ook weet zijn vorig jaar de regels voor het zakelijk inkomen gewijzigd. BLG maakt je er graag op attent dat per 1 mei 2020 de jaarstukken van 2016 niet meer nodig zijn. In plaats daarvan moeten de goedgekeurde stukken van 2019 toegevoegd worden naast de goedgekeurde stukken van 2017 en 2018. 

Offertegeldigheid nieuwbouw
Wist je dat de offertegeldigheid bij nieuwbouw sinds maart 12 maanden is? 
 

Bepaling zakelijk inkomen met inkomensverklaring
De doorlooptijd bij het bepalen van het Zakelijk Inkomen is 13 dagen inclusief het opstellen van de bindende offerte, en hiermee langer dan je van BLG gewend bent. Mocht je het Zakelijk Inkomen sneller bepaald willen zien, dan raden ze je aan contact op te nemen met de volgende externe rekenbureaus waarmee ze samenwerken:
 • Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag  
 • Pentrax advies te Nijmegen  
 • Overviewz te Barneveld  
 • Zakelijk Inkomen BV te Nieuwegein

 

Terug naar boven
 

Hervatting medische keuring en rectificatie

Hervatting medische keuringen
Zoals je weet, waren verzekeringskeuringen de afgelopen tijd niet mogelijk vanwege de beperkende Corona-maatregelen en de overbelasting van de zorg. Het RIVM heeft de maatregelen bijgesteld. Hierdoor is het voor keuringsinstanties mogelijk geworden om op aangepaste wijze weer te gaan keuren. 

De keuringsinstantie PMO waar ze mee samenwerken heeft aangegeven dat zij hun werkwijze inmiddels hebben aangepast aan de nieuwe RIVM-richtlijnen. Hierdoor is het verwerken van aanvragen met een medische keuring weer mogelijk.

Keuringsinstantie PMO neemt contact op met jouw klant voor het maken van een keuringsafspraak. Wil jouw klant op dit moment liever nog geen keuring ondergaan? Dan kunnen ze de aanvraag tot de keuringsgrens in behandeling nemen. 


Rectificatie item in vorige nieuwsbrief: vernieuwde Woonlastenverzekering
In de vorige nieuwsbrief stond informatie over de vernieuwde Callas Credit Life Woonlastenverzekering. In deze nieuwsbrief stond een verkeerd afsluitmoment omschreven. In tegenstelling tot arbeidsongeschiktheidsdekking, kun je werkloosheidsdekking niet aanbieden aan klanten met een bestaande hypotheek.  
Excuses namens Callas voor de verwarring.

 

 

Terug naar boven
 

 
Gouden lotus award, betaalpauze en richtlijnen acceptatie
Robuust Hypotheken, HollandWoont en de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek zijn genomineerd voor een Gouden Lotus Award. Trots! Dinsdag 19 mei heeft InFinance de genomineerden bekendgemaakt. Robuust Hypotheken en HollandWoont zijn genomineerd in de categorie beste nieuwkomer van de afgelopen drie jaar. En de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek is genomineerd in de categorie innovatief hypotheekproduct. 

Betaalpauze voor groep Hypotrust klanten
Door de coronacrisis kunnen klanten tijdelijk te maken krijgen met een lager inkomen. Het voldoen van de maandelijkse hypotheeklasten kan dan lastig zijn. Voor een grote groep Hypotrust klanten, die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, biedt Hypotrust een betaalpauze van vooralsnog drie maanden aan. Het gaat om klanten die een van de volgende Hypotrust producten hebben afgesloten:
 • Hypotrust Vrij Leven Hypotheek,
 • Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
 • Hypotrust Comfort Hypotheek (Quion 9 & Quion 17)
 • Hypotrust OK Hypotheek
 • Hypotrust Trend Hypotheek
Voor overige Hypotrust klanten en klanten van IQWoon, HollandWoont en Robuust wordt per situatie bekeken hoe ze kunnen helpen. 

Richtlijnen acceptatie dossiers
In navolging van de richtlijnen die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft opgesteld worden vanaf 1 juni aanvullende eisen gesteld voor aan te leveren documenten. Dit geldt bij een beoordeling voor finaal akkoord voor: aanvragen voor eerste en aanvullende hypotheken, onderhandse verhogingen en meeneemregelingen. Dit geldt voor aanvragen met en zonder NHG en in ieder geval tot en met 30 juni. Eerder afgegeven maatregelen als gevolg van de coronacrisis blijven onverminderd van kracht tenzij de nieuwe regels strenger zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de geldigheid van de documenten bij de Hypotrust Comfort Hypotheek.

De aanpassingen per type inkomen zijn:
Inkomen uit vast, tijdelijk of flexibel loondienstverband
 • Werkgeversverklaring en salarisstrook zijn niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van een bindend aanbod.
 • Werkgeversverklaring is opgesteld na 12 maart 2020.
 • Inkomensbepaling Loondienst mogelijk en is niet ouder dan 2 maanden.
 • Perspectiefverklaring is niet ouder dan 2 maanden op het moment van uitbrengen bindend aanbod. 
Zelfstandig ondernemers
 • Inkomensbeoordeling vindt voor alle producten plaats door rekenexperts die het Toetskader NHG met coronavragen toepassen. Dit geldt voor zowel met als zonder NHG.
De nieuwe controles worden vanaf 1 juni toegepast op alle dossierstukken, ook als die eerder zijn ingestuurd en/of zijn goedgekeurd. Tenzij inmiddels finaal akkoord is afgegeven. Heeft u recent een dossier ingestuurd of staat u op het punt om dit te doen? Controleer dan of de documenten nog lang genoeg geldig zijn en voorkom vertraging door tijdig een nieuwe versie van het document op te vragen bij jouw klant. 

 

Terug naar boven
 

Geen bereidstelling Profijt 3 + 3 en Sneak preview klantcampagne

Terwijl Florius je zo goed mogelijk informeert over alle coronamaatregelen gaan ze ondertussen ook door met het verbeteren van de processen en producten. Heb je bijvoorbeeld gezien dat de bereidstellingsprovisie bij de Profijt 3 + 3 hypotheek is vervallen? Een verbetering die ze mede op basis van feedback van intermediairs hebben opgepakt. 
 

Sneak preview klantcampagne
Waar een wil is, is een onafhankelijk adviseur

Nieuwe tijden, nieuwe woonplannen, nieuwe uitdagingen. Florius gaat ze aan met hetzelfde optimisme als dat van de plannenmakers zelf. Plannen voor een groter huis, eindelijk een tuin, toch die verbouwing… Ook in deze tijd. Wij geven ze groot gelijk.

Samen met jou wil Florius die plannen blijven realiseren. Door samen te denken in kansen en mogelijkheden. Want een goed woonplan start bij jou aan tafel.

Vanaf 25 mei roept Florius heel Nederland op met de vraag: Wat is jouw woonplan? Bekijk hier de campagne.

 

Terug naar boven
 

Wijziging voorwaarden NHG, aanlevertermijn stukken, gratis energielabel en ING update aanvraagproces

De V&N van NHG wijzigen per 1 juni 2020. Dit betekent dat deze wijzigingen gelden voor hypotheekaanvragen waarvoor het bindend aanbod op óf na 1 juni wordt uitgebracht. Een aantal wijzigingen toegelicht. 

SVn starterslening (artikel 3.3.3)
Klanten kunnen inmiddels hun SVn starterslening oversluiten naar ING. Hiervoor is het document 'Schuldrestbewijs SVn' benodigd. De aangevraagde lening mag namelijk niet hoger zijn dat de actuele uitstaande lening bij SVn.
Belangrijk om te weten is dat NHG stelt dat toetsen op LTI en kostengrens niet nodig is. ING toetst echter wel op LTI en kostengrens.

Werkgeversverklaring
NHG heeft op verzoek van geldverstrekkers het model voor de werkgeversverklaring aangepast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, alleen de opmaak is aangepast. Hierdoor is het makkelijker om de werkgeversverklaring automatisch uit te laten lezen door de verschillende systemen en is minder handmatig werk nodig. Omdat de werkgeversverklaring inhoudelijk niet is aangepast, mag deze per direct gebruikt worden.
 

Aanlevertermijn initiële stukken van 10 naar 5 werkdagen
 
Voor hypotheekaanvragen vanaf dinsdag 2 juni geldt voor het aanleveren van de initiële stukken weer de standaard aanlevertermijn van 5 werkdagen. De tijdelijke verlenging van de aanlevertermijn van 5 naar 10 werkdagen komt hiermee ten einde.


Klimaatwinst uit je huis halen; met gratis energielabel van ING

Maandag 18 mei 2020 is opnieuw de campagne ‘Klimaatwinst uit je huis halen’ gestart. Deze loopt tot 30 juni 2020 en heeft als doel particuliere klanten met een ING Hypotheek te stimuleren een definitief energielabel voor hun woning aan te vragen. Dit energielabel geeft in één oogopslag aan of een woning zuinig of onzuinig is. Een zuinige woning betekent een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!
 
ING & het klimaat
ING wil helpen de klimaatdoelstelling te behalen. Daarom hebben ze ambities voor de hypotheekportefeuille. Deze bestaat momenteel voor 40% uit woningen met een (voorlopig) energielabel D of lager. Per 2022 moet dit percentage zijn gehalveerd. In het najaar van 2019 heeft ING met dezelfde campagne 'Klimaatwinst voor jou' hypotheekklanten bewuster gemaakt van wat ze zelf kunnen doen. Ruim 1.900 hypotheekklanten hebben hierna het energielabel aangevraagd. Er valt nog steeds een wereld te winnen, dus daarom herhalen ze deze actie.

Normaal kost het aanvragen van een energielabel € 20. Vraagt je klant vóór 30 juni een energielabel aan, dan krijgt je klant dit gratis; een cadeautje van ING! En natuurlijk gelijk een eerste slimme investering. 
 
Waarom nú aanvragen?
De belangrijkste argumenten op een rij:
 1. Tijdelijk gratis: als je klant het label voor 30 juni aanvraagt, krijgt je klant het label van ING.
 2. Het energielabel is 10 jaar geldig. Denkt je klant erover om binnen 10 jaar zijn huis te verkopen? Dan is nu gratis aanvragen een slimme actie.
 3. Op 1 januari 2021 introduceert de overheid een nieuw energielabel. Het aanvragen van dit nieuwe label wordt een stuk duurder, vooral omdat er een fysieke inspectie in huis gaat plaatsvinden. 
Deze actie kun je dus gebruiken in je gesprekken met je klant. Je klant kan het energielabel zelf aanvragen.

Belangrijke update voor het hypotheekaanvraagproces.

In verband met de situatie rondom het coronavirus voegt ING een extra formulier toe aan het aanvraagproces, de zogenaamde ‘aanvullende verklaring in verband met het coronavirus’. Dit formulier moet worden toegevoegd aan aanvragen vanaf heden waarbij (een deel van) het inkomen uit een eigen onderneming van toepassing is. Aanvullend op de gebruikelijke inkomensdocumenten en beoordeling vraagt ING de klant een inkomensprognose te geven voor de komende zes maanden.

Een van de maatregelen van de overheid om ondernemers te helpen ten tijde van het coronavirus is de 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van de Werkgelegenheid'(NOW). De NOW wordt door ING tot het toetsinkomen gerekend en wordt dus als regulier salaris behandeld. Op de inkomensdocumenten zal de NOW meestal niet expliciet als zodanig vermeld worden, maar als gewoon salaris. Wordt de NOW wel expliciet vermeld, dan mag deze dus als regulier salaris worden behandeld.

Identificatie op afstand is nu ook mogelijk. In ieder geval tot 1 juli 2020. 
Betaalproblemen bij klanten?  ING biedt een maatwerkoplossing

 

Terug naar boven
 

Terugblik eerste week na start compensatieplan

Op 7 mei is Interbank gestart met het compenseren van klanten. De eerste reacties komen binnen met positieve feedback. Interbank heeft er veel tijd en aandacht aan besteed om het compensatieproces zo toegankelijk mogelijk te maken. In zes eenvoudige stappen kun je een vergoeding aanvragen. De eerste 900 klanten hebben het aanbod voor rentevergoeding al geaccepteerd. In de komende week worden weer veel klanten via een brief op de hoogte gebracht. 

Kanttekeningen op compensatieregeling
Interbank biedt een compensatieregeling waarbij jouw klant tot 12 jaar terug zijn rentevergoeding kan krijgen. Naast positieve reacties ontvangen wij ook kritische vragen en opmerkingen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd waarom ze de peildatum 1 januari 2008 aanhouden. De reden dat ze de rentevergoeding voor alle contracten berekenen vanaf 1 januari 2008 is dat ze de compensatie voor duizenden klanten digitaal en betrouwbaar berekenen. Zo kunnen ze de rentevergoeding zo efficiënt mogelijk in mindering brengen op het uitstaand saldo of uitbetalen en is het van belang dat er complete en betrouwbare rentegegevens van het doorlopend krediet in onze huidige computersystemen staan. Een andere vraag die ze krijgen, gaat over het feit dat er geen rentevergoeding wordt berekend als de klantrente lager was dan de marktrente. Ze vinden dat jouw klant niet een te hoge rente heeft betaald, zolang de klantrente onder de marktrente lag. Als de klantrente dus lager was dan de marktrente wordt er geen vergoeding berekend.

Interbank biedt klanten die het niet eens zijn met hun aanbod altijd de mogelijkheid te reageren, ook wanneer zij akkoord zijn gegaan met hun aanbod voor rentevergoeding. Klachten worden serieus behandeld volgens onze klachtenprocedure.

 

Terug naar boven
 

Merius Hypotheken: risicoklasse >95% tijdelijk uitverkocht

Vanaf 22 mei 2020 is de risicoklasse boven 95% tijdelijk uitverkocht bij Merius Hypotheken.

Nieuwe hypotheekaanvragen
Consumenten die vanaf 22 mei 2020 een nieuwe hypotheek van Merius Hypotheken aanvragen in de risicoklasse >95% (alle rentevaste perioden), moeten ze helaas teleurstellen. Totdat ze weer nieuwe funding hebben aangetrokken, blijft dit specifieke hypotheeksegment gesloten voor nieuwkomers. Zij kunnen uiteraard wel in aanmerking komen voor een hypotheek van Merius Hypotheken in de overige risicoklassen t/m 95%.

Geen effect bestaande klanten
Dat het hypotheeksegment met een LTV boven de 95% is uitverkocht, heeft overigens géén gevolgen voor onze huidige klanten of voor nieuwe klanten die al een rentevoorstel of hypotheekaanbod van Merius Hypotheken hebben ontvangen. Sterker: als bestaande klanten hun hypotheek willen verhogen, verlengen, verhuizen of middelen, kunnen zij dit te allen tijde doen. Ook als zij een hypotheek hebben in de risicoklasse boven de 95%.

Rentevoorstel en hypotheekaanbod gewoon geldig
Merius Hypotheken garandeert bovendien dat nieuwe klanten die al een rentevoorstel hebben ontvangen (en deze binnen de afgesproken termijn accepteren), gewoon gebruik kunnen maken van het aanbod. Zelfs nu dit segment is uitverkocht. De hiervoor benodigde gelden hebben ze direct na het uitbrengen van het renteaanbod gereserveerd.

Ook nieuwe klanten die inmiddels het rentevoorstel of hypotheekaanbod hebben getekend, kunnen rekenen op een hypotheek van Merius Hypotheken. En zolang de intelligente lockdown voortduurt, wordt de geldigheidstermijn van alle getekende hypotheekaanbiedingen automatisch verlengd met twee maanden.

 

Terug naar boven
 

Geldigheid documenten en BSN

Let op bij het aanleveren van inkomensgegevens
Vanaf 11 mei mag de werkgeversverklaring, de salarisstrook én het bewijs van bijschrijving salaris niet ouder dan 2 maanden zijn!

BSN
Er is veel over te doen: het burgerservicenummer (BSN). Attens legt je graag uit hoe ze omgaan met aanvragen vanaf 16 mei 2020.

Voor renteaanbiedingen vanaf 16 mei geldt:
 • Bij het renteaanbod vragen ze een legitimatiebewijs van de klant zonder burgerservicenummer.
 • Bij de offerte (bindend aanbod) vragen ze een legitimatiebewijs met burgerservicenummer. Ze mogen namelijk niet eerder dan dát moment het burgerservicenummer van de klant opslaan. 
Uiteraard is het burgerservicenummer geen issue meer bij een aanvraag voor een onderhandse opname of verhoging van de hypotheek. Dan hebben ze die gegevens namelijk al. 

 

Terug naar boven
 

Impact NVB maatregelen geldigheid inkomensstukken per 1 juni

Onlangs heeft de NVB een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het vaststellen van een bestendig inkomen in tijden van COVID-19 en verschillende geldverstrekkers hebben op basis hiervan al aanpassingen gedaan. Informatie hierover tref je aan op website van de NVB: https://www.nvb.nl/media/3234/vertrekpunten-bestendig-inkomen.pdf.

Hieronder lees je wat dit betekent voor het aanvraagproces bij Vista Hypotheken. Het is in het belang van iedereen (klant, adviseur én geldverstrekker) dat er sprake is van een bestendig inkomen waarin rekening is gehouden met de gevolgen van de huidige corona-perikelen. 

Vanaf 1 juni aanstaande geldt:
- Loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
- Werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
- Perspectiefverklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van uitbrengen van het bindend aanbod
- De nieuwe geldigheid van de dossierstukken geldt zowel bij vast, flexibel als tijdelijk inkomen
- Controle op de geldigheid van bovenstaande dossierstukken is van toepassing op zowel nieuwe als al ingediende dossierstukken (lopende aanvragen)

Vista begrijpt dat het -vooral bij lopende aanvragen- vervelend is als er aanvullende inkomensstukken worden opgevraagd. In veel gevallen zijn de inkomensstukken echter al niet ouder dan 2 maanden en/of hebben adviseurs zelf al een recentere versie van de inkomensstukken bij de klant opgevraagd. Mocht dat (nog) niet zijn gebeurd, dan kan het zinvol zijn dit alsnog te doen zodat het aanvraagtraject geen verdere vertraging oploopt in de toch al drukke tijd.

 

Terug naar boven
 

Woningverhuur- en verzilveractie

Woonfonds heeft een hele interessante actie voor jou.

€ 500 voor een goede start
Bij het afsluiten van een Woningverhuur Hypotheek of Krediethypotheek komt best veel kijken. Zoals een uitgebreide taxatie, een makelaar en notaris en natuurlijk hypotheekadvies. Om de start voor de klanten van jullie adviseurs nét wat makkelijker te maken, vergoedt Woonfonds tijdelijk € 500. Klik hier voor de voorwaarden. De actie is geldig tot 1 november 2020. 
 
Jullie adviseur vraagt de waardecheque aan voor de klant
Hij/zij doet dit heel eenvoudig via de Woonfonds webshop. In de webshop staan trouwens nog meer leuke items voor adviseurs. De moeite om even te kijken!
 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
Let op: Deze keer niet de scherpste, maar wel geldverstrekkers die de verwerkingstermijnen op dit moment op orde hebben!!!
 
Rentetip 1 

1,12%
10 jaar NHG

Venn Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

 

Rentetip 2

 

1,56%
20 jaar NHG

Aegon Hypotheek
Annuitair en lineair

 

Rentetip 3
 
1,86%
30 jaar 

Munt hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.